8,279,773
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - January 3rd, 2020

- Fixed a bug that caused Frostivus chat wheels and consumable items to not be usable.
- Fixed a bug where some neutral creeps would not correctly de-aggro.
- Fixed a bug where the armory UI would not scroll to a typed hero name.
- Mouse clicks are now lower priority on friendly wards than enemy wards.
- Labels for items on the ground now appear after a short delay when holding Alt.
- Add an alias “Inai” for Void Spirit so that you can search for that on the hero grid.
- Turbo: The neutral item drop schedule is now 7 minutes earlier in Turbo games.