8,279,773
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - January 3rd, 2020

- Fixed a bug that caused Frostivus chat wheels and consumable items to not be usable.
- Fixed a bug where some neutral creeps would not correctly de-aggro.
- Fixed a bug where the armory UI would not scroll to a typed hero name.
- Mouse clicks are now lower priority on friendly wards than enemy wards.
- Labels for items on the ground now appear after a short delay when holding Alt.
- Add an alias “Inai” for Void Spirit so that you can search for that on the hero grid.
- Turbo: The neutral item drop schedule is now 7 minutes earlier in Turbo games.