7,682,211
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - June 6th 2020

This update adds an option to allow players who preferred using the Sideshop to continue doing so. With the new option enabled, you will be able to use recycling to earn gold instead of the current mechanic. The option can be toggled on and off depending on your recycling preference at any time. Furthermore, gold will be provided once again through Guilds and Gauntlets.

We recognize that some players may have already spent their gold and consumed their gems since our update Thursday. We will be restoring everyone's gold to the value it was before the update. We will also restore any spent gems since then. Any items redeemed through the store will still remain in player's inventories.

Regarding the state of the bench, we know some players would want it reverted while others wouldn’t so we added a new button in the Sideshop to let you choose before taking any actions.