7,682,211
Diễn đàn phản hồi
Để phản hồi chung về trò chơi.
Liên lạc với đội
Để liên lạc trực tiếp với chúng tôi về các vấn đề cụ thể.
Đội hỗ trợ Steam
Ghé thăm trang hỗ trợ về các vấn đề bạn có thể gặp với trò chơi hoặc Steam.


Dota 2 Update - June 16th, 2020

- Turbo: MVP enabled
- Turbo: Couriers are invulnerable