8,644,491
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - January 24th 2020

* As a result of the experimental dota_camera_alternative option that has been in testing since summer, we’ve adjusted the default camera position. The console command “dota_camera_legacy 1” will adjust your settings to match the old camera if you prefer it.

Dota 2 Update - January 16th, 2020

- We’ve removed variability in the amount of MMR you gain or lose from a match. This means that there will no longer be matches that give results like +10/-40.

- Instead of matches giving 25 MMR, solo games will now give 30 MMR and party games will now give 20 MMR. We have more confidence in the impact of a player on the game when they are solo compared to in a party, and thus we are willing to move a player’s MMR faster/slower depending on that.

- We have removed the Fast/Slow queue and replaced it with Ranked Roles and Ranked Classic. To play in Ranked Roles you need to earn Role Queue games by playing matches while selecting all roles--this is unchanged from before. Ranked Classic has replaced the Slow Queue, and it does not let you select roles. We are making this change because the slow/fast queue concept has not been successful in producing good quality games. The end result was slow queue waiting a little bit longer, and then forcing very bad quality matches on the entire player pool. We think it’s a fair requirement to enforce that if you want to have the advantage of playing a specific role, you have to contribute to the matchmaking system by sometimes playing other roles, or just queue role-less as in previous years.

Dota 2 Update - January 7th, 2020

* Fixed Mango Tree being placeable in areas like the Roshan walls

Dota 2 Update - January 3rd, 2020

- Fixed a bug that caused Frostivus chat wheels and consumable items to not be usable.
- Fixed a bug where some neutral creeps would not correctly de-aggro.
- Fixed a bug where the armory UI would not scroll to a typed hero name.
- Mouse clicks are now lower priority on friendly wards than enemy wards.
- Labels for items on the ground now appear after a short delay when holding Alt.
- Add an alias “Inai” for Void Spirit so that you can search for that on the hero grid.
- Turbo: The neutral item drop schedule is now 7 minutes earlier in Turbo games.

Dota 2 Update - December 26th 2019

* Visage: Restored previous Stone Form helper ability
* Fixed Sange and upgrades amps stacking with themselves
* Fixed Holy Locket stacking with itself