12,553,483
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - March 30th, 2017

- After nominating a hero to ban, that hero is no longer shown as your tentative pick.
- If the last player to pick does not select a hero during hero selection, that player is given an abandon/loss and loses MMR. The match is not scored for the other players.

Dota 2 Update - March 29th, 2017

- Fixed a bug with Town Portal scrolls and Boots of Travel when moved into the backpack during casting.

Dota 2 Update - March 28th, 2017

- Fixed Lotus Orb reflecting Nimbus Lightning Bolt.
- Bristleback's Quills now point in the correct direction during Quill Spray.

Dota 2 Update - March 23rd, 2017

7.04:
====

* Hurricane Pike recipe increased from 250 to 500
* Silver Edge recipe increased from 300 to 500
* Ghost Scepter cooldown reduced from 25 to 20
* Sange and Yasha proc chance increased from 35% to 40%
* Heaven's Halberd cooldown reduced from 22 to 18
* Slippers of Agility are no longer available in the Side Shop

* Centaur: Stampede Scepter damage reduction reduced from 50% to 40%
* Monkey King: Primal Spring slow rescaled from 40/50/60/70% to 30/45/60/75%
* Monkey King: Spring winding up sound effect can be heard by nearby enemies
* Magnus: Base attack time increased from 1.7 to 1.8
* Magnus: Reverse Polarity cooldown increased from 120/110/100 to 120
* Abaddon: Strength gain reduced from 2.7 to 2.5
* Abaddon: Mist Coil projectile speed reduced from 2000 to 1600
* Lifestealer: Base damage reduced by 2
* Keeper of the Light: Base damage reduced from 43-57 to 43-50
* Brewmaster: Drunken Brawler cooldown reduced from 16/14/12/10 to 13/12/11/10
* Nature's Prophet: Level 10 Talent increased from +225 Health to +250
* Nature's Prophet: Level 15 Talent changed from +35 Movement Speed to +4 Treants Summoned
* Razor: Level 20 Talent increased from +30 Attack Speed to +40
* Razor: Level 20 Talent increased from +275 Health to +325
* Death Prophet: Level 10 Talent increased from +10% Magic Resistance to +12%
* Death Prophet: Exorcism spirit damage increased from 55 to 58
* Queen of Pain: Shadow Strike cast point reduced from 0.452 to 0.4
* Phoenix: Level 15 Talent increased from +120 Gold/Min to 150
* Phoenix: Level 15 Talent increased from +50 Fire Spirits DPS to +65
* Kunkka: Level 10 Talent increased from +25 Damage to +30
* Kunkka: Level 15 Talent increased from +20 Movement Speed to +30
* Lycan: Base strength increased by 3
* Arc Warden: Strength gain increased from 2.3 to 2.7
* Lone Druid: Level 15 Talent increased from +30 Spirit Bear Damage to +50
* Ancient Apparition: Cold Feet manacost reduced from 150 to 125
* Broodmother: Insatiable Hunger lifesteal increased from 60/90/120% to 60/100/140%
* Broodmother: Insatiable Hunger damage increased from 60/90/120 to 60/100/140
* Bristleback: Quill Spray AoE increased from 625 to 650
* Puck: Base damage increased by 3
* Lich: Chain Frost cooldown reduced from 120/90/60 to 100/80/60

Dota 2 Update - March 22nd, 2017

- Fixed the wagering panel blocking clicks at the start of the game.
- Fixed the interaction of the ward dispenser and double-tap casting.