12,498,510
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - May 24th, 2017

* Updated cursor images to better support high resolution displays.
* Improved the accuracy of the preview of wards blocking spawn boxes.
* Fixed the caption on Io's first talent.
* Fixed the interaction of Rubick's Spell Steal and Io's Spirits.
* Fixed a bug with Monkey King's Primal Spring and Ironwood Branches.

Dota 2 Update - May 21st 2017 #2

* Fixed a recent bug that caused armor to reduce slightly more physical damage than intended

Dota 2 Update - May 21st 2017

7.06b:
====
* Sven: God's Strength bonus strength reduced from 16/28/40 to 12/24/36
* Sven: Base Attack Time increased from 1.7 to 1.8
* Troll Warlord: Agility gain reduced from 2.75 to 2.5
* Broodmother: Spin Web HP Regeneration increased from 2/4/6/8 to 3/5/7/9
* Monkey King: Wukong's Command attack cooldown improved from 1.7 to 1.6

Dota 2 Update - May 11th 2017

Added a Battle Pass Achievement for participating in the Arcana Vote. Votes already cast will count towards this achievement.

Dota 2 Update - May 9th 2017

* Inactivity timer is now shown on items moved from backpack into inventory.
* Arcana Vote no longer shows which hero is leading.
* Added a persistent option to join/leave the trivia chat channel.
* Fixed a bug where Battle Pass Quests would not work in Ability Draft matches.
* Fixed spectator DVR controls not automatically hiding properly.
* Fixed a bug with Boots of Travel cast preview incorrectly highlighting dead units.