12,005,591
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - August 20th 2015

- Updated the in-game Aegis of Champions with this winners of this year's International.
- Granted players who own a Level 1000 TI5 Compendium with an item that activates their Aegis glow. Anyone who has a Compendium at that level has until the end of August to submit their information on the Physical Aegis Registration page to receive their physical reward, as outlined in this blog post.

Dota 2 Update - August 18th 2015

- Fixed an exploit involving issuing orders that target units in the fog of war.

Dota 2 Update - August 14th 2015

- Fixed Invoker's Magus Apex Sun Strike sometimes not being visible by enemies on impact
- Fixed Faceless Void's Jewel of Aeons Timewalk effect being visible in FoW
- Fixed a bug where after spectating a game, sometimes neutral units would be invisible.

Dota 2 Update - August 12th 2015

- Added workaround for some routers that do not implement NAT properly, causing players to be unable to ping all the data centers.

Dota 2 Update - August 5th 2015

- Fixed an issue where playing after spectating a game sometimes disabled the minimap and shop interfaces.