13,215,379
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - November 9th, 2016

- Fixed Morphling causing performance issues in bot games.
- Fixed bots not using the specified difficulty level.
- Fixed issue where some team emoticons weren’t working with :pro_team:
- Fixed the interaction between Rubick’s Spell Steal, Treant Protector’s Eyes in the Forest and Techies’ Land Mines.

Dota 2 Update - November 7th, 2016

- Reports and Commends can now only be sent in the post-game screen.
- Fixed a problem with the attack-move command which sometimes caused more distant units to be targeted.

Dota 2 Update - November 4th, 2016

* You can no longer random in the last 10 seconds in Unranked or in the final pick per team in Ranked
* Repicking in Unranked now behaves the same as Ranked, giving you a new random hero rather than letting you pick a hero directly
* You will no longer have a chance of receiving the same hero after re-randoming
* Increased report sensitivity (making it more likely that a reported user will go into low priority)

Dota 2 Update - October 27th, 2016

- Added a dialog on startup to correct a common performance problem on Windows 10.

Dota 2 Update - October 26th, 2016

- Fixed a bug with Phantom Assassin's Manifold Paradox Coup de Grace effects during bot matches.
- Fixed the styling of the "Automatically choose cursor size" option.