11,173,952
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - July 20th 2015

* Fixed a bug where projectiles launched from dominated creeps could sometimes be created at the wrong position in the world
* Fixed a bug where Nature's Prophet Sprout could occasionally let enemies see inside of the ring of trees
* Client will now confirm that that selected regions can be pinged before entering the matchmaking queue
* Client will prompt to confirm region selection, if automatic selection is not used and user choices appear sub-optimal

Dota 2 Update - July 17th 2015

- Restored far range kills being considered for AoE bounty gold when done directly by heroes

Dota 2 Update - July 17th 2015

- Updated the visuals for the Templar Assassin Immortal.
- Moved the Templar Assassin Immortal to the new Weapon slot (equipped items have been unequipped).
- Fixed Invoker item Guard of Sinister Lightning breaking his facial animation.
- Fixed a crash relating to items on the courier.
- Greevil eggs and essences will expire on September 15th. Any hatched Greevils will not be affected.

Dota 2 Update - July 14th 2015

- Fixed Lina Textures
- Temporarily reverted a recent out of band change that considered the killer to always be part of the AoE gold regardless of distance

Dota 2 Update - July 10th 2015

- Fixed Moon Shard not working on Spirit Bear
- Fixed portrait for TI3 Mammoth Smeevil courier
- Fixed Virulent Spiderling portrait
- Fixed frozen alt idle animation on Murrissey Smeevil courier