10,472,714
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - May 23rd, 2018

* Fixed Dispersion tooltip incorrectly stating its Spell Immunity Interaction (was a previous change that wasn't documented correctly)

Dota 2 Update - May 18th 2018

* Fixed an exploit with Phantom Lancer

Dota 2 Update - May 15th, 2018

We’ve recently had some bugs with the Cavern Crawl not counting wins correctly. There are two classes of bugs that have caused this. The first is a more general rare case that has happened intermittently where the Cavern Crawl didn’t update its progress based on wins. This scenario has been fixed for some users and will take a few days to go through all affected cases. The second class of bugs happened yesterday for a few hours where the client was displaying incorrect information as to which heroes should be played. Users affected by that have been given Cavern Crawl Keys and additional Battle Points.

- All heroes suggested for banning in Mutation are now banned.
- Fixed a bug that would cause super blink dagger to not show up in its mutation.

Dota 2 Update - May 11th, 2018

- Added a daily and weekly challenge to the Battle Pass.

Dota 2 Update - May 10th 2018

7.15:
===

* Bounty Runes now spawn every 5 minutes
* Bounty Runes now grants gold to each player (40 + 3/min)
* Bounty Runes now fully fills bottles
* Bottles heal rate increased from 80/40 HP/MP to 100/50

* Melee Creeps base gold bounty reduced by 2
* Range Creeps base gold bounty reduced by 1
* Range Creeps gold bounty increase per upgrade changed from 1 to 3 (With these changes, the total gold difference on the map at 40 minutes is 2052 less gold)
* Melee Barracks team bounty reduced from 225 to 175
* Ground Courier bounty reduced from 175 to 125 (Flying Courier is still 175)
* Tower denies now remove all gold instead of just half (previously it gave 50/60/70/80 for tier 1/2/3/4 denies)

* Agility heroes base strength increased by 1
* Intelligence heroes base intelligence reduced by 2, except for bane (base damage adjusted to remain the same)

* Neutral camp stack bounty increased from 20% to 25%
* Ancient HP regen increased from 8 to 12
* Observer Wards restock cooldown reduced from 150 to 135
* Observer Wards cost reduced from 80 to 75
* Enchanted Mango HP regen reduced from 0.7 to 0.6

* Roshan Slam damage growth increased from 8 per minute to 10
* Roshan base damage increased from 65 to 75
* Roshan base health increased from 5500 to 6000

* Removed a tree to the bottom right of the dire mid lane, near the map ledge
* Minor adjustments to the position of the powerup runes
* Reduced spawn box sizes for a few of Dire neutral spawns
* Removed a tree to the right of the bottom Radiant bounty rune
* Moved the bottom Dire T1 tower slightly down
* Moved the bottom Dire bounty rune slightly to the right
* Moved the bottom Dire shrine location slightly down
* Moved the top Dire T1 slightly to the right
* Slight adjustments to the line of sight and trees to the left of the mid Dire T1
* Ranged creeps now always spawn behind the melee creeps

* Captains Mode round time increased from 30 to 35
* Captains Mode second ban phase order changed from 2nd/1st/2nd/1st to 1st/2nd/1st/2nd