13,335,541
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - September 20th, 2016

- Fixed a few remaining low-end performance issues.
- Fixed performance degrading over multiple games in the same session.
- Fixed flying heroes being able to leave the intended play area by using directional move orders.
- Fixed a recently introduced crash on exit from some custom games.

Dota 2 Update - September 19th, 2016

- Reworked tree selection hitboxes.
- Phantom Assassin's Stifling Dagger no longer counts against Phantom Strike.
- Added Wings Gaming to the Shopkeeper's Aegis of Champions.

Post Game screen changes:
- Post Game screen now shows after Local Bot Matches.
- Added a column for Permanent Buffs. This currently tracks Pudge’s Flesh Heap, Legion Commander’s Duel Damage, Silencer’s Intelligence Stolen, Consumed Moon Shard and Consumed Aghanim’s Scepter.
- Fixed changing heroes with the comparison slider mid-way not showing the correct values.
- Comparison slider now changes KDA and Hero Level.
- Fixed level up graph for Arc Warden.
- Fixed hero level graph for time before the horn.
- Improved hero model loading.
- Fixed “leave match” button not showing up.
- Open the hero comparison mode by default in 1v1 mode.
- Improved display of team logos.

Dota 2 Update - September 14th 2016

* Improved low end performance when rendering glow effects

Dota 2 Update - September 13th, 2016

- Fixed a performance problem with some particles, including Tinker's March of the Machines, which would gradually degrade frame rate.
- Fixed a bug where creep and neutrals would spawn slightly later than expected in longer matches.

Dota 2 Update - September 12th, 2016

- Fixed Luna's Glaives appearing in fog of war.
- Fixed Rubick stealing Midnight Pulse after previously stealing Black Hole.
- Improved performance on the Game End screen on low frame-rate systems.