11,147,390
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - July 10th, 2019

Immortal Treasures:
- Added custom sound effects for Pugna, Timber, Lion, Warlock, Centaur and Lifestealer immortals.

Mo'rokai:
- Added a 100 point reward for losses.
- Increased the point reward for winning to 300 from 250 (the total for winning with a bonus token is unchanged).
- Jungle Map and Weather effects are no longer automatically applied
- Each team now has two guaranteed bans.
- Increased experience, gold and essence gain by 30%.
- Wagering and Tipping have been added.
- Updated the Mo'rokai Event page in the dashboard.
- Penalties are now being assessed for abandons, and games should now be correctly marked as safe to leave when appropriate.
- Fixed a bug that prevented wins from applying towards Jungle Expedition and Daily/Weekly Quest progress.
- Fixed a bug that allowed players to not be assigned a hero if they were disconnected during the hero pick phase.
- Fixed a bug that caused bonus tokens not awarding the correct number of additional points. Players are being granted 1000 points for each bonus token consumed, up to that users point cap for the week in which it was consumed.

Dota 2 Update - July 2nd 2019

- Some more minor performance improvements (including improvements to Wukong's Command)
- Fixed Pangolier's Rolling Thunder interaction with knockback abilities
- Fixed Ogre Magi's Multicast continuing to stun if you buyback quickly
- Fixed a bug that caused Monkey King to have one less soldier in the area

Dota 2 Update - June 28th 2019

Earlier today we disabled a loophole that allowed players to purchase two of the Weekend Bundle rather than just one. Enough people exploited this loophole that we have decided that, for the next 24 hours only, we will give a chance for players who did not exploit it to also buy up to two bundles total within the client directly.

Dota 2 Update - June 5th 2019

Added a new camera test convar "dota_camera_alternative" that takes a number input for different camera setting configurations. This convar will only be around short term and the input mappings may change.

Dota 2 Update - May 29th, 2019

- Fixed Marksmanship's extra proc damage portion not being properly reduced by bonus armor