10,732,680
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - September 18th, 2018

* Custom saved sets now include the selected style.

Dota 2 Update - September 14th, 2018

7.19c:
==
* Blade Mail: Cooldown increased from 20 to 25
* Blade Mail: Bonus armor reduced from 6 to 5

* Clinkz: Base strength reduced by 2
* Clinkz: Searing Arrows manacost increased from 10 to 12
* Clinkz: Level 20 Talent reduced from +20 Health Regen to +16
* Clinkz: Level 25 Talent reduced from +4s Strafe Duration to +3s

* Crystal Maiden: Arcane Aura allied mana regen reduced from 0.8/1.0/1.2/1.4 to 0.7/0.9/1.1/1.3

* Dark Willow: Brambles total damage reduced from 140/180/220/260 to 125/150/175/200
* Dark Willow: Shadow Realm cooldown increased from 30/24/18/12 to 32/26/20/14
* Dark Willow: Cursed Crown stun duration reduced from 2/2.5/3/3.5 to 1.75/2.25/2.75/3.25
* Dark Willow: Bedlam damage reduced from 60/120/180 to 60/110/160

* Earthshaker: Root now disables his Scepter ability

* Enchantress: Strength rescaled from 19 + 1.3 to 16 + 1.5
* Enchantress: Base movement speed reduced from 325 to 320
* Enchantress: Base intelligence reduced by 2

* Grimstroke: Ink Swell no longer makes the target immune to attacks
* Grimstroke: Ink Swell no longer silences and disarms the target
* Grimstroke: Soulbind duration increased from 4/6/8 to 6/8/10

* Phantom Lancer: Agility gain reduced from 2.8 to 2.6

* Phoenix: Level 15 Talent reduced from +50 Fire Spirits DPS to +40

* Silencer: Last Word damage rescaled from 150/200/250/300 to 120/180/240/300
* Silencer: Arcane Curse manacost increased from 105/115/125/135 to 125/130/135/140
* Silencer: Global Silence manacost increased from 250/375/500 to 300/450/600

* Spectre: Desolate radius increased from 375 to 500
* Spectre: Dispersion rescaled from 10/14/18/22% to 7/12/17/22%
* Spectre: Haunt manacost increased from 150 to 150/200/250
* Spectre: Level 10 Talent changed from +15 Desolate Damage to +4 All Stats
* Spectre: Level 15 Talent changed from +8 All Stats to +15 Desolate Damage
* Spectre: Level 25 Talent reduced from +8% Dispersion to +6%

* Storm Spirit: Static Remnant damage reduced from 140/180/220/260 to 120/160/200/240

* Ursa: Fury Swipes damage per attack reduced from 15/20/25/30 to 12/18/24/30
* Ursa: Earthshock damage reduced from 90/140/190/240 to 50/100/150/200
* Ursa: Enrage damage multiplier rescaled from 1.5/1.75/2.0 to 1.4/1.7/2.0

* Vengeful Spirit: Movement speed reduced by 5
* Vengeful Spirit: Magic Missile projectile speed reduced from 1250 to 900

* Weaver: Base intelligence reduced by 2
* Weaver: The Swarm cooldown increased from 35/30/25/20 to 44/36/28/20
* Weaver: Time Lapse cooldown increased from 60/50/40 to 70/55/40
* Weaver: Level 10 Talent changed from +20 Mana Break to +7 Strength
* Weaver: Level 15 Talent changed from +12 Strength to +20 Mana Break

* Wraith King: Wraithfire Blast stun duration rescaled from 2 to 1.1/1.4/1.7/2.0
* Wraith King: Wraithfire Blast base damage rescaled from 50/100/150/200 to 100
* Wraith King: Wraithfire Blast DPS rescaled from 20/35/50/65 to 10/30/50/70
* Wraith King: Vampiric Aura is now a melee only ability

* Zeus: Strength gain reduced from 2.3 to 2.1
* Zeus: Level 25 Talent reduced from +170 Arc Lightning damage to +155

Dota 2 Update - September 5th, 2018

* Heroes will now target the attached Phantom from Grimstroke’s Phantom Embrace with a higher priority than other nearby units.

Dota 2 Update - September 1st, 2018

7.19b:
==

* Buyback respawn time penalty changed from +25% of remaining time to +25s always

* Level 2 XP requirement changed from 200 to 230 (in a scenario where Team A gets 2 melee denies per wave, and team B gets 1 melee deny per wave: Team A wave requirement for level 2 increases from 2 waves to 3 waves. Team B wave requirement remains at 3 waves. Total XP needed for other levels unchanged. )

* Glyph is now on cooldown until the 3 minute timer in-game

* Stout Shield: Damage block for melee heroes increased from 18 to 20
* Ring of Aquila: Bonus damage reduced from 10 to 7
* Mekansm: Heal increased from 250 to 275
* Guardian Greaves: Heal increased from 250 to 275
* Urn of Shadows: Heal rate reduced from 35 to 30
* Spirit Vessel: Heal rate reduced from 35 to 30
* Spirit Vessel: Movement speed bonus reduced from 30 to 20
* Scythe of Vyse: Manacost increased from 100 to 250
* Phase Boots: Speed bonus on ranged heroes reduced from 16% to 13%
* Phase Boots: Instant turn ra te is now a melee only feature

* Alchemist: Greevil's Greed bounty rune multiplier rescaled from 3.5x to 2/2.5/3/3.5x
* Bloodseeker: Bloodrage heal rate reduced from 19/21/23/25% to 16/19/22/25%
* Broodmother: Base agility reduced by 3
* Chen: Penitence duration reduced from 8 to 5/6/7/8
* Clinkz: Base strength reduced by 2
* Crystal Maiden: Crystal Nova manacost increased from 130/140/150/160 to 130/145/160/175
* Dark Willow: Shadow Realm damage reduced from 120/200/280/360 to 90/180/270/360
* Dark Willow: Cursed Crown cast point increased from 0.1 to 0.2
* Drow Ranger: Base agility reduced from 26 to 19 (base damage unchanged)
* Drow Ranger: Agility gain increased from 1.9 to 2.2
* Drow Ranger: Base attack animation time improved from 0.7 to 0.65
* Enchantress: Base movement speed reduced by 15
* Gyrocopter: Base agility reduced by 5 (base damage and armor unchanged)
* Huskar: Base damage reduced from 42-51 to 40-45
* Huskar: Level 10 Talent increased from +175 Health to +225
* Io: Spirits cooldown from 20/18/16/14 to 26/22/18/14
* Io: Level 10 Talent reduced from +25% XP to +20%
* Mirana: Level 15 Talent reduced from +100 Leap Attack Speed to +80
* Nature's Prophet: Base damage reduced by 3
* Necrophos: Agility rescaled from 15 + 1.2 to 12 + 1.3
* Necrophos: Base movement speed reduced by 5
* Phantom Lancer: Level 25 Talent reduced from -7s Doppelganger CD to -6s
* Silencer: Arcane Curse manacost increased from 75/95/115/135 to 105/115/125/135
* Spectre: Spectral Dagger linger duration reduced from 2 to 1
* Spectre: Dispersion max reflection range reduced from 1000 to 700
* Spectre: Desolate single hero range check increased from 325 to 375
* Tiny: Tree Grab manacost increased from 20/30/40/50 to 50
* Tiny: Avalanche cooldown increased from 20/19/18/17 to 23/21/19/17
* Ursa: Overpower manacost increased from 45/55/65/75 to 75
* Vengeful Spirit: Wave of Terror cooldown increased from 10 to 16/14/12/10
* Weaver: The Swarm manacost increased from 70/80/90/100 to 110
* Wraith King: Wraithfire Blast cooldown increased from 11/10/9/8 to 14/12/10/8

Dota 2 Update - September 1st, 2018

7.19b:
==

* Buyback respawn time penalty changed from +25% of remaining time to +25s always

* Level 2 XP requirement changed from 200 to 230 (in a scenario where Team A gets 2 melee denies per wave, and team B gets 1 melee deny per wave: Team A wave requirement for level 2 increases from 2 waves to 3 waves. Team B wave requirement remains at 3 waves. Total XP needed for other levels unchanged. )

* Glyph is now on cooldown until the 3 minute timer in-game

* Stout Shield: Damage block for melee heroes increased from 18 to 20
* Ring of Aquila: Bonus damage reduced from 10 to 7
* Mekansm: Heal increased from 250 to 275
* Guardian Greaves: Heal increased from 250 to 275
* Urn of Shadows: Heal rate reduced from 35 to 30
* Spirit Vessel: Heal rate reduced from 35 to 30
* Spirit Vessel: Movement speed bonus reduced from 30 to 20
* Scythe of Vyse: Manacost increased from 100 to 250
* Phase Boots: Speed bonus on ranged heroes reduced from 16% to 13%
* Phase Boots: Instant turn ra te is now a melee only feature

* Alchemist: Greevil's Greed bounty rune multiplier rescaled from 3.5x to 2/2.5/3/3.5x
* Bloodseeker: Bloodrage heal rate reduced from 19/21/23/25% to 16/19/22/25%
* Broodmother: Base agility reduced by 3
* Chen: Penitence duration reduced from 8 to 5/6/7/8
* Clinkz: Base strength reduced by 2
* Crystal Maiden: Crystal Nova manacost increased from 130/140/150/160 to 130/145/160/175
* Dark Willow: Shadow Realm damage reduced from 120/200/280/360 to 90/180/270/360
* Dark Willow: Cursed Crown cast point increased from 0.1 to 0.2
* Drow Ranger: Base agility reduced from 26 to 19 (base damage unchanged)
* Drow Ranger: Agility gain increased from 1.9 to 2.2
* Drow Ranger: Base attack animation time improved from 0.7 to 0.65
* Enchantress: Base movement speed reduced by 15
* Gyrocopter: Base agility reduced by 5 (base damage and armor unchanged)
* Huskar: Base damage reduced from 42-51 to 40-45
* Huskar: Level 10 Talent increased from +175 Health to +225
* Io: Spirits cooldown from 20/18/16/14 to 26/22/18/14
* Io: Level 10 Talent reduced from +25% XP to +20%
* Mirana: Level 15 Talent reduced from +100 Leap Attack Speed to +80
* Nature's Prophet: Base damage reduced by 3
* Necrophos: Agility rescaled from 15 + 1.2 to 12 + 1.3
* Necrophos: Base movement speed reduced by 5
* Phantom Lancer: Level 25 Talent reduced from -7s Doppelganger CD to -6s
* Silencer: Arcane Curse manacost increased from 75/95/115/135 to 105/115/125/135
* Spectre: Spectral Dagger linger duration reduced from 2 to 1
* Spectre: Dispersion max reflection range reduced from 1000 to 700
* Spectre: Desolate single hero range check increased from 325 to 375
* Tiny: Tree Grab manacost increased from 20/30/40/50 to 50
* Tiny: Avalanche cooldown increased from 20/19/18/17 to 23/21/19/17
* Ursa: Overpower manacost increased from 45/55/65/75 to 75
* Vengeful Spirit: Wave of Terror cooldown increased from 10 to 16/14/12/10
* Weaver: The Swarm manacost increased from 70/80/90/100 to 110
* Wraith King: Wraithfire Blast cooldown increased from 11/10/9/8 to 14/12/10/8