11,008,029
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - October 9th 2015

- Recent games has support for showing all previous matches rather than just the 20 most recent.
- Fixed a new bug with Spectating in DotaTV.
- Fixed sorting by date acquired in the armory.
- The collection tab now has the correct number of slots.
- Fixed a visual problem with a ramp on the Radiant side.

Dota 2 Update - October 9th 2015

- Added the Collection tab to the Armory which lets you customize the layout of your items.
- Added a filter criteria to show items present or absent from the Collection tab.
- Added the "dota_import_steam_inventory_layout" console command which will populate the Collection tab with items positioned as they were in the Source1 Armory.
- Healing Salve and Clarity Potion now require a unit target rather than being an instant cast
- Fixed a bug that could sometimes cause significant performance loss (fix as part of the Steam update yesterday)
- Fixed various bugs with Arcanas and Immortals
- Added new options to chat rooms to share your party or custom lobby
- Added a new Item socketing UI. Note that purchasing of chisels and hammers is not active yet but is coming soon
- Improved performance when Illusions are spawned to reduce hitches
- Added a new setting to always bring Dota to the foreground when a match is found (off by default)
- Fixed First Blood banner
- Added a /roll chat command
- Fixed a bug that could cause the client to crash when there is an update
- Various pathfinding fixes

- Fixed spectate button on friends list sometimes not working
- Cosmetic items icons and previews in the loadout screens now indicate whether there are gems or sockets on the items
- Fixed checkerboards appearing on econ item tooltips for older items associated with brands such as DK's spectator gem
- Color gem icons now correctly reflect the color of the gem
- Fixed a bug in the customize screen where sometimes items with styles were showing up as equipped even though they weren't
- Improved the behavior of the item details magnifying glass on the hero loadout page to bring you directly to the item if you're not viewing a set
- Enabled individual item controls on the customize screen to bring you to the item details page
- Tooltip for gem items now show any required hero and/or hero slot associated with the gem
- Fixed issue where negative lights would not render, causing certain effects to not render properly (such as Enigma's World Chasm Artifact)
- Updated Lina's Arcana feet textures
- Fixed Lone Druid hitbox
- Fixed missing barracks in the watch live panels
- Fixed various Fissure cosmetic visuals
- Fixed display of Nyx Dagon game geometry
- Fixed inconsistent behavior when activating Fire Remnant while using Sleight of Fist
- Fixed Medusa gaining mana with Mana Shield from attacks that dealt negative damage

- Dota Workshop: Enabled workshop submissions for Witch Doctor ward, Pugna ward and Venomancer ward
- Dota Workshop: Made adjustments to required/optional animations for courier and ward submissions

Dota 2 Update - October 7th 2015

Added the Treasure of the Seer's Eyeglass.

Dota 2 Update - October 6th 2015

- Fixed unit selection boxes on Lycan wolves and Dragon Knight's Dragon Form with some cosmetic items.
- Fixed unit selection boxes on Dire Barracks to match the size of the Radiant Barracks.
- Fixed the Fall Compendium attempting to re-download.

Dota 2 Update - October 3rd 2015

* Fixed a server exploit with Lone Druid
* Fixed being able to cast potions on Towers
* Fixed a bug where items from the Tributes of the Piercing Beak could not be gifted immediately
* Fixed a recent Custom Game stat modification regression
* Added support for dota_silent_roshan