7,864,203
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - January 7th, 2021

ABILITY DRAFT CHANGES:
=====
• Fixed Greater Bash not working when drafted.
• Fixed Io Spirits In/Out ability replacing other drafted abilities. This should fix any 0 second cool-down exploits with other abilities.
• Fixed Fire Spirits not working with Shard.
• Fixed being unable to cast Reverse Timewalk with Timewalk Shard.
• Fixed Holy Persuasion not converting ancient creeps with Scepter.
• Fixed Grave Keeper's Cloak not working with Shard.
• Fixed Epicenter not getting the Shard upgrade.
• Fixed Fissure Shard upgrade not working.
• Pulse Nova Scepter upgrade now grants Nihilism.
• Mana Void Scepter upgrade now grants Blink Fragment.
• Macropyre Shard upgrade now grants Liquid Ice.
• Fixed Spirit Form not granting Recall and Blinding Light when active.
• Fixed heroes getting Spirit Form if Illuminate was drafted and a Scepter was gained.
• Fixed Ransack not getting the Geostrike upgrade with Shard.
• Summon Familiars Scepter upgrade now grants Silent as the Grave.
• Skeleton archers now have a minimum attack range of 500 even when Burning Army is cast by melee heroes.
• Take Aim and the Shadow Realm active now provide bonus range to melee heroes.
• Spirit Bear now displays on the left side of the screen as an owned unit as well as in the post-game scoreboard. It's inventory will also be included in the net worth calculations of the owner hero.
• Swashbuckle now splinters the attacks if Marksmanship is drafted and Scepter is active.
• Poison Sting now only applies to the primary target when used with multi-target attacks.
• Poison Sting no longer applies to attacks coming from any wards other than Plague Wards (Serpent Wards, Death Ward)
• Fixed Infernal Blade applying damage and burn to buildings if you switch targets before the projectile lands.
• Stifling Dagger now applies Infernal Blade if it is set to auto-cast.
• Fixed Bash of the Deep triggering multiple times when ranged units had high attack speed.
• Fixed Sacred Arrow launching from different positions depending on the hero. Will now always launch from center point of the hero.
• Fixed Acorn Shot missing bounce targets for melee heroes.
• Fixed Echo Stomp doing double the damage if Astral Spirit was also drafted. Note: Echo Stomp will still do both physical and magical damage values regardless of Astral Spirit being drafted.
• Fixed some heroes getting stuck in looping animations (Ember Spirit, Magnus, Pangolier, Void Spirit).
• Fixed giving Scepters to teammates (with Greevil's greed) removing your Shard granted ability.
• Fixed attack abilities with a cost, spending that cost on multi-target attacks that don't proc modifiers (Split Shot, Flak Cannon).
• Fixed Lil' Shredder stacks being consumed too quickly when using Medusa's Split Shot.
• Fixed Bash of the Deep counting up from Marksmanship Splintered attacks.
• Fixed Walrus Punch FX sometimes getting stuck on targets for the duration of the game.
• Fixed Duel ending early if Berserker's Call was on the target.
• Fixed Invoker & Hoodwink not getting access to the talents when they drafted their own spells.
• Fixed talents missing from Wraith King, Omniknight & Beastmaster.
• Fixed being unable to click anything for the first few seconds of the game.
• Fixed Coaches crashing during drafting stage.
• Fixed private lobbies crashing after the draft if there wasn't 10 players.
• Fixed various inaccurate scepter/shard markers on draft screen as well as missing or wrong Aghanim's tooltips.

Dota 2 Update #2 - December 22nd, 2020

- Updated the overhead heal display values to show the amplified values rather than just the base values.

Dota 2 Update - December 22nd, 2020

- Diretide has ended. Diretide Point rewards will no longer be available.
- There will be opportunities to obtain The Hallowed Chest of the Diretide through playtime starting sometime in January.
- Fixed Orb of Venom slow stacking with Orb of Corrosion
- Fixed Cloak of Flames not doing less damage when carried by Illusions (now does 30)

Dota 2 Update - December 18th 2020

- Fixed an unintended inclusion of damage reduction on Wrath of Nature

Dota 2 Update - December 18th, 2020

Hoodwink
- Base Agility reduced by 4.
- Acorn Shot: Bonus damage reduced from 25/50/75/100 to 20/40/60/80.
- Acorn Shot: Bounce count reduced from 3/4/5/6 to 2/3/4/5
- Bushwhack: Cast range reduced from 1200 to 1000.
- Bushwhack: Radius reduced from 325 to 275.
- Level 20 talent changed from -5 Armor Corruption to -3 Armor Corruption.