10,920,991
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - March 19th 2015

* In ranked matches, the average MMR of each team is now shown during hero selection, and the top MMR on each team is shown next to that player’s hero portrait.

* Fixed Keeper of the Light's Illuminate occasionally revealing Fog of War incorrectly

* Fixed Control Groups not saving for heroes that the user has not played before

Dota 2 Update - March 12th 2015

Fixed various assortments of pathing

Dota 2 Update - March 11th 2015

- Various Pathfinding Fixes

Dota 2 Update - March 5th 2015

* Added an upgraded wolf pup style to Crystal Maiden’s Frost Avalanche (existing Arcanas will be updated shortly)
- Unlocked by destroying 50 enemy wards
- Upgraded wolf pups have an alternate skin, and several new behaviors

* Dropping an item onto another item on the ground now properly places it where clicked
* Made various fixes to pathing
* Fixed a case where Winter's Curse didn't credit the kill properly
* Fixed autopause in league games having a countdown instead of being instant

Dota 2 Update - February 27th 2015

* You may now peek inside a charm to see the contents of the treasure you can win
* Fixed problem where client would occasionally fail to connect to a gameserver, with the error message “bad challenge”
* Earth Spirit will correctly move into range when casting Boulder Smash
* Fixed heroes with undroppable Aghanim's Scepter Upgrades being able to gain their upgrades from Scepters owned by other players (Meepo, Ogre Magi, and Treant Protector)
* Fixed Duel and Supernova Aghanim's Scepter upgrade interaction
* Fixed top bar buyback indicator sometimes being inaccurate
* Corrected an issue where the combat log was not being displayed