11,045,590
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - March 5th 2015

* Added an upgraded wolf pup style to Crystal Maiden’s Frost Avalanche (existing Arcanas will be updated shortly)
- Unlocked by destroying 50 enemy wards
- Upgraded wolf pups have an alternate skin, and several new behaviors

* Dropping an item onto another item on the ground now properly places it where clicked
* Made various fixes to pathing
* Fixed a case where Winter's Curse didn't credit the kill properly
* Fixed autopause in league games having a countdown instead of being instant

Dota 2 Update - February 27th 2015

* You may now peek inside a charm to see the contents of the treasure you can win
* Fixed problem where client would occasionally fail to connect to a gameserver, with the error message “bad challenge”
* Earth Spirit will correctly move into range when casting Boulder Smash
* Fixed heroes with undroppable Aghanim's Scepter Upgrades being able to gain their upgrades from Scepters owned by other players (Meepo, Ogre Magi, and Treant Protector)
* Fixed Duel and Supernova Aghanim's Scepter upgrade interaction
* Fixed top bar buyback indicator sometimes being inaccurate
* Corrected an issue where the combat log was not being displayed

Dota 2 Update - February 25th 2015

- Fixed flying units not moving correctly when issued move orders off the playable area of the map.

Dota 2 Update - February 24th 2015

- Fixed various pathfinding bugs
- The Year Beast Brawl hero picking now uses the Ranked All Pick rules (players take turns picking their heroes)
- Rescaled some values used for Year Beast Brawl's Refresher Aura
- Fixed a rare bug with Ember Spirit getting stuck after using Fire Remnant
- Fixed Ember Spirit sometimes becoming invisible after Sleight of Fist
- Fixed Fire Remnant buff icons remaining stuck after Remnants expire
- The experimental auto-repeat feature dota_player_auto_repeat_right_mouse now interacts with the minimap
- The experimental directional move feature dota_unit_allow_moveto_direction has been changed to pivot in place to face the direction before starting to move
- Added a new confirmation particle effect to dota_unit_allow_moveto_direction movement commands

Dota 2 Update - February 20th 2015

Fixed Towers denied while in the fog of war taking too long to disappear

Year Beast Brawl:
Refresher Aura is now tracked per-ability and has a slightly greater chance of initially triggering, but a diminishingly lower chance of triggering for each subsequent proc
Tower Flak shots now apply Skadi
Teleport cooldown reduced from 60 to 30 seconds
Teleport channel duration increased from 3 to 4.5