10,861,987
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - April 2nd 2015

* Recycling has been temporarily disabled, but will be coming back soon so make sure to hold onto your charm fragments

Dota 2 Update - March 27th 2015

* Fixed Eyes in the Forest still applying Overgrowth damage after the tree had been destroyed and regrown.

Dota 2 Update - March 19th 2015

* In ranked matches, the average MMR of each team is now shown during hero selection, and the top MMR on each team is shown next to that player’s hero portrait.

* Fixed Keeper of the Light's Illuminate occasionally revealing Fog of War incorrectly

* Fixed Control Groups not saving for heroes that the user has not played before

Dota 2 Update - March 12th 2015

Fixed various assortments of pathing

Dota 2 Update - March 11th 2015

- Various Pathfinding Fixes