12,390,838
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - February 11th 2016

Winter Treasure III Released: http://blog.dota2.com/2016/02/winter-treasure-iii/

- Fixed the Fog of War culling radius on some item-granted teleport effects to match the default effect size.
- Fixed an occasional crash on Mac OS X when certain keys were pressed.
- Spectre's Spectral Dagger no longer procs Lotus Orb during secondary collisions.
- Fixed a rare crash when popping up an inventory item tooltip.

Dota 2 Update - February 5th, 2016

* Fixed a bug with some Dragon forms for Dragon Knight where selection boxes were sometimes incorrect
* Fixed a bug where copy/paste would not work correctly in chat if text was selected from right to left.
* Fixed achievement for tipping 10 times not granting the reward (we retroactively granted the reward to everyone who completed it so far).

6.86e:
* Savage Roar cooldown increased from 28/24/20/16 to 38/32/26/20
* Earth Spirit's Scepter Enchant Remnant cast range reduced from 600 to 125

Dota 2 Update - February 4th, 2016

* Fixed a bug where in-game chat would sometimes display the incorrect hero on a chat line
* Fixed bug where home screen panels could overlap
* Fixed the Winter Battle Pass emoticons not appearing in-game

Dota 2 Update - February 1st, 2016

* Fixed Quests not working with Swapping and Repicking
* Reduced Daily Hero Reroll time from 24 hours to 22 hours
* Fixed DK being able to damage himself with Armlet for the final quest
* Increased successful location size for Welcome to the Jungle quest

Dota 2 Update - January 28th, 2016

* Fixed a bug that was preventing completion of the final Lina quest
* Fixed a bug with Witch Doctor not getting credit for the Ultimate Damage challenge
* Fixed missing particles in the portrait window of Terrorblade's demon form