11,168,073
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - June 30th, 2015

* Tiny Immortal “Crystal Dryad” - Aghanim’s Scepter attack will only play when Scepter is equipped.
* Fixed the 2012 unusual courier particles appearing at the origin
* Fixed Hwytty & Shyzzyrd particles appearing far from the courier
* Added “The International 2014” tag to 2014 compendium immortals and couriers

Dota 2 Update - May 23rd 2015

* Fixed a bug that could cause the last player on Dire to be unable to purchase items

Dota 2 Update - May 22nd 2015

- The hero who gets a kill is now always considered as part of the AOE for gold bounty purposes
- Moon Glaives now properly kill Zombies (they now work like Flak Cannon and Split Shot)
- The courier's "Retrieve Items" ability and the "Courier Deliver Items" button will now work properly if you have items on the courier but no items in the stash
- Fixed a recent bug with Techies' Land Mines when flying units were nearby
- Fixed the smaller Mud Golems not leashing back to their camp
- Added missing portraits for unlocks for the Virtus Werebear courier
- Fixed VMT error for Vengeful Spirit submissions through the workshop

Dota 2 Update - May 20th 2015

- Nexon's South Korea matchmaking region is now available to all players.
- The client UI now displays creep health with full accuracy based on the server values.

Dota 2 Update - May 18th 2015

6.84c
--
* Haste rune duration reduced from 30 to 25
* Mekansm cooldown increased from 45 to 65
* Tether movespeed bonus reduced from 17% to 14/15/16/17%
* Rocket Barrage damage reduced from 11/15/19/23 to 8/13/18/23
* Bristleback Base Attack Time increased from 1.7 to 1.8
* Precision Aura's passive no longer has an exception for pseudo-heroes like Familiars (still affects them when cast, like creeps)
* Spiderlings Poison Sting slow reduced from 15 to 12%
* Holy Persuasion now provides a base HP minimum of 700/800/900/1000 instead of raw bonus HP
* Tombstone HP reduced from 200/400/600/800 to 175/350/525/700

* The fixed portion of the XP Hero Bounty for first 5 levels is reduced from 100/120/160/220/300 to 100/120/140/160/180 (then continues +100 per level as usual)
* AoE Gold Bounty, for teams that are behind, now has a small additional component that doesn't fully scale with net worth (100/75/50/35/25 for 1/2/3/4/5 heroes, scales linearly from 0 to 4k net worth difference)
* Small adjustments to AoE Gold (non-networth component)

Old:
1: 154 + 7.7 * Level
2: 115.5 + 6.6 * Level
3: 66 + 5.5 * Level
4: 38.5 + 4.4 * Level
5: 33 + 4.4 * Level

New
1: 150 + 8 * Level
2: 100 + 7 * Level
3: 40 + 6 * Level
4: 25 + 4 * Level
5: 20 + 4 * Level