13,025,046
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - July 16th, 2016

Battle Cup:
--
* Fix Battle Cup team setup UI bug causing confusion about number of tickets required
* Spectator delay on Battle Cup games increased to 5 minutes
* China Battle Cup has been rescheduled for Sunday, July 17, 12:00 GMT (Sunday 20:00 local China time)

Dota 2 Update - July 15th, 2016

* Enabled the Weekend Battle Cup.
* Fixed Astral Spirit animation not being canceled if Elder Titan cancels it.
* Fixed Glimmer Cape to respect the "teleport requires hold/stop" option.
* Improved performance of March of the Machines while wearing Tinker's Immortal.

Dota 2 Update - July 12th, 2016

6.88b:
--

* Timbersaw strength gain reduced from 2.1 to 1.8
* Death Prophet base strength reduced by 1
* Spirit Siphon base health drain reduced from 16 to 14
* Metamorphosis manacost increased from 50 to 100
* Metamorphosis no longer lingers after reincarnation/death
* Time Dilation manacost increased from 50 to 75
* Astral Spirit vision reduced from 450 to 400
* Beastmaster Boar XP bounty increased from 59 to 60/70/80/90
* Riki's Blink Strike damage reduced from 60/80/100/120 to 55/70/85/100
* Lane Creeps now give 20% of XP when denied by neutrals rather than 0% (normal player denies give 50% XP)
* Astral Imprisonment damage increased from 75/150/225/300 to 100/175/250/325
* Arcane Orb intelligence duration increased from 60 to 80
* Bloodlust manacost reduced from 75 to 50
* Meepo agility growth increased from 1.9 to 2.2
* Stone Form cooldown reduced from 26 to 20
* Arcane Curse damage increased from 14/21/28/35 to 14/22/30/38
* Brewmaster Boulder damage increased from 50 to 50/100/150
* Brewmaster Dispel Magic damage to illusions and summoned units increased from 500 to 850
* Press the Attack's attack speed bonus increased from 60/80/100/120 to 65/90/115/140
* Sniper turn rate improved from 0.6 to 0.7
* Sniper night vision increased from 1000 to 1100
* Warlock Golems HP increased from 900/1350/1800 to 1000/1500/2000
* Thirst bonus rescaled from 10/20/30/40% to 16/24/32/40%
* Lightning Bolt ministun increased from 0.1 to 0.2
* Stampede slow duration increased from 1.5 to 1.8
* Shadow Fiend movement speed increased from 310 to 315
* Living Armor cooldown reduced from 32/26/20/14 to 30/24/18/12
* Dismember strength based damage increased from 30/40/50 to 30/45/60%
* Sand Storm cooldown reduced from 40/30/20/10 to 34/26/18/10
* Epicenter manacost reduced from 175/250/325 to 150/225/300
* Empower cleave AoE increased from 225 to 240

Dota 2 Update - July 8th, 2016

- Fixed an IME bug when binding keys in the settings panel.
- Fixed a bug where Hammer would crash when loading certain map files.

Dota 2 Update - July 7th, 2016

- DirectX 11 is now the default on 64-bit Windows systems.
- Fixed a visual bug with Earth Spirit's Stone Remnants failing to move during Boulder Smash.