11,168,073
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - June 30th, 2015

* Tiny Immortal “Crystal Dryad” - Aghanim’s Scepter attack will only play when Scepter is equipped.
* Fixed the 2012 unusual courier particles appearing at the origin
* Fixed Hwytty & Shyzzyrd particles appearing far from the courier
* Added “The International 2014” tag to 2014 compendium immortals and couriers

Dota 2 Update - May 23rd 2015

* Fixed a bug that could cause the last player on Dire to be unable to purchase items

Dota 2 Update - May 22nd 2015

- The hero who gets a kill is now always considered as part of the AOE for gold bounty purposes
- Moon Glaives now properly kill Zombies (they now work like Flak Cannon and Split Shot)
- The courier's "Retrieve Items" ability and the "Courier Deliver Items" button will now work properly if you have items on the courier but no items in the stash
- Fixed a recent bug with Techies' Land Mines when flying units were nearby
- Fixed the smaller Mud Golems not leashing back to their camp
- Added missing portraits for unlocks for the Virtus Werebear courier
- Fixed VMT error for Vengeful Spirit submissions through the workshop

Dota 2 Update - May 20th 2015

- Nexon's South Korea matchmaking region is now available to all players.
- The client UI now displays creep health with full accuracy based on the server values.

Dota 2 Update - May 18th 2015

6.84c
--
* Haste rune duration reduced from 30 to 25
* Mekansm cooldown increased from 45 to 65
* Tether movespeed bonus reduced from 17% to 14/15/16/17%
* Rocket Barrage damage reduced from 11/15/19/23 to 8/13/18/23
* Bristleback Base Attack Time increased from 1.7 to 1.8
* Precision Aura's passive no longer has an exception for pseudo-heroes like Familiars (still affects them when cast, like creeps)
* Spiderlings Poison Sting slow reduced from 15 to 12%
* Holy Persuasion now provides a base HP minimum of 700/800/900/1000 instead of raw bonus HP
* Tombstone HP reduced from 200/400/600/800 to 175/350/525/700

* The fixed portion of the XP Hero Bounty for first 5 levels is reduced from 100/120/160/220/300 to 100/120/140/160/180 (then continues +100 per level as usual)
* AoE Gold Bounty, for teams that are behind, now has a small additional component that doesn't fully scale with net worth (100/75/50/35/25 for 1/2/3/4/5 heroes, scales linearly from 0 to 4k net worth difference)
* Small adjustments to AoE Gold (non-networth component)

Old:
1: 154 + 7.7 * Level
2: 115.5 + 6.6 * Level
3: 66 + 5.5 * Level
4: 38.5 + 4.4 * Level
5: 33 + 4.4 * Level

New
1: 150 + 8 * Level
2: 100 + 7 * Level
3: 40 + 6 * Level
4: 25 + 4 * Level
5: 20 + 4 * Level