13,156,314
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - August 19th 2016

6.88c
====

* Disruption illusion damage taken increased from 150% to 200%
* Echo Stomped units no longer get targeted by towers or creeps (like nightmare)
* Echo Stomp damage decreased from 85/110/135/160 to 70/100/130/160
* Starstorm Aghanim upgrade no longer releases a second meteor
* Reactive Armor duration decreased from 14/16/18/20 to 10/13/16/19
* Gust cooldown increased from 13 to 16/15/14/13
* Chronosphere cooldown increased from 130/115/100 to 140/125/110
* False Promise cooldown increased from 90/60/30 to 100/65/30
* Lina's Base Attack Time improved from 1.7 to 1.6
* Rupture damage increased from 26/42/60% to 30/45/60%
* Leshrac's movement speed increased from 320 to 325
* Living Armor regeneration bonus increased from 4/7/10/13 to 4/8/12/16
* Stone Form stun delay reduced from 0.85 to 0.55
* Lane creeps now give 35% of experience when denied by neutrals rather than 20% (normal player denies give 50% experience).

Dota 2 Update - July 29th 2016

Dota VR Hub: Improved visual quality of hero loadout scene.
Dota VR Hub: Show Twitch chat in the VR Theater when watching a stream.
Dota VR Hub: Indicate which stream is being watched in the lobby browser.

Dota 2 Update - July 29th, 2016

Fixed Lone Druid's Bear not tracking Black King Bar usage correctly.
Fixed a bug with Arc Warden's Tempest Double not duplicated consumable items correctly in some cases.
Dota VR Hub: Hero Showcase now allows you to change your equipped items.
Dota VR Hub: Hero Showcase now allows you to preview items available on the store.
Dota VR Hub: Allow viewing of Twitch streams in the VR Theater.
Dota VR Hub: Fixed positional audio when spectating inside the map.
Dota VR Hub: Player avatars inside the map will no longer show up on the VR Theater screen.
Dota VR Hub: Fixed player avatars sometimes being too big in the VR Theater room.
Dota VR Hub: Fixed tower healthbars showing up after a tower has been destroyed.
Dota VR Hub: Added control hints to the grip buttons.
Dota VR Hub: Improved bindings for Oculus Touch users.
Dota VR Hub: Improved visual quality of main menu scene.

Dota 2 Update - July 28th, 2016

- Fixed a bug preventing skyboxes from appearing in the Dota VR Hub.
- Fixed a crash when entering certain unicode strings in chat.

Player Cards
- Which player card is silver/gold is now randomized in the card list.
- You no longer have to confirm when dusting a duplicate common in the pack open dialog.
- In the card selection popup, it's now sorted by team then player name.
- The team selection dropdown in the card selection popup is now sorted by team name.

Dota 2 Update #2 - July 27th 2016

* Fixed player card pack dialog erroring if you clicked the pack again while it was opening. No cards were lost by this, it was just causing the dialog to show an error message rather than the cards received.