11,045,590
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - March 5th 2015

* Added an upgraded wolf pup style to Crystal Maiden’s Frost Avalanche (existing Arcanas will be updated shortly)
- Unlocked by destroying 50 enemy wards
- Upgraded wolf pups have an alternate skin, and several new behaviors

* Dropping an item onto another item on the ground now properly places it where clicked
* Made various fixes to pathing
* Fixed a case where Winter's Curse didn't credit the kill properly
* Fixed autopause in league games having a countdown instead of being instant

Dota 2 Update - February 27th 2015

* You may now peek inside a charm to see the contents of the treasure you can win
* Fixed problem where client would occasionally fail to connect to a gameserver, with the error message “bad challenge”
* Earth Spirit will correctly move into range when casting Boulder Smash
* Fixed heroes with undroppable Aghanim's Scepter Upgrades being able to gain their upgrades from Scepters owned by other players (Meepo, Ogre Magi, and Treant Protector)
* Fixed Duel and Supernova Aghanim's Scepter upgrade interaction
* Fixed top bar buyback indicator sometimes being inaccurate
* Corrected an issue where the combat log was not being displayed

Dota 2 Update - February 25th 2015

- Fixed flying units not moving correctly when issued move orders off the playable area of the map.

Dota 2 Update - February 24th 2015

- Fixed various pathfinding bugs
- The Year Beast Brawl hero picking now uses the Ranked All Pick rules (players take turns picking their heroes)
- Rescaled some values used for Year Beast Brawl's Refresher Aura
- Fixed a rare bug with Ember Spirit getting stuck after using Fire Remnant
- Fixed Ember Spirit sometimes becoming invisible after Sleight of Fist
- Fixed Fire Remnant buff icons remaining stuck after Remnants expire
- The experimental auto-repeat feature dota_player_auto_repeat_right_mouse now interacts with the minimap
- The experimental directional move feature dota_unit_allow_moveto_direction has been changed to pivot in place to face the direction before starting to move
- Added a new confirmation particle effect to dota_unit_allow_moveto_direction movement commands

Dota 2 Update - February 20th 2015

Fixed Towers denied while in the fog of war taking too long to disappear

Year Beast Brawl:
Refresher Aura is now tracked per-ability and has a slightly greater chance of initially triggering, but a diminishingly lower chance of triggering for each subsequent proc
Tower Flak shots now apply Skadi
Teleport cooldown reduced from 60 to 30 seconds
Teleport channel duration increased from 3 to 4.5