12,662,758
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - May 2nd 2016

* Fixed disabled evasion abilities sometimes evading attacks
* Fixed Bristleback's Nasal Goo cast range
* Fixed Axe's Counter Helix being able to trigger when attacks land while Axe is dead

Dota 2 Update - April 30th 2016

* Fixed Arcane Orb not dealing bonus damage to illusions or summoned units

Dota 2 Update - April 29th 2016

* Fixed Hurricane Pike interaction with Gyrocopter's Homing Missile
* Fixed only 4 broadcaster channels being visible in the lobby instead of 6
* Fixed hotkeys on Arc Warden's Tempest Double when reconnecting

6.87b:
* Sacrifice Cooldown increased from 44/36/28/20 to 60/50/40/30
* Sacrifice Mana restore increased from 25/40/55/70% to 30/50/70/90%
* Blade Mail cooldown increased from 13 to 18
* Jinada slow reduced from 25/27/29/31% to 18/22/26/30%
* Armlet's armor bonus is now granted after it is fully activated

Dota 2 Update - April 28th, 2016

- Full parties can select their captain in Ranked Captain's Mode and Captain's Draft.
- Fixed Ursa's Fury Swipes damage increment happening after the attack is finished.
- Fixed Crystal Maiden's Arcane Aura not applying the self value when illusions are present.
- Fixed Bloodthorn not applying bonus damage at the end of the duration if multiple Bloodthorns are used on the same target.
- Fixed Dragon Knight and Tiny having slightly too large of an attack range.
- Fixed Fury Swipes not incrementing on Bloodthorn debuffed units.

Dota 2 Update - April 26th, 2016

- Fixed a bug with lobby invites happening during a game.
- Fixed a bug with Arc Warden's Tempest Double which caused tab selection, Auto Select Summoned Units and the minimap icon to be incorrect.
- Fixed the interaction of Ursa's Overpower and Fury Swipes with Evasion.