11,230,475
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - July 20th 2015

* Fixed a bug where projectiles launched from dominated creeps could sometimes be created at the wrong position in the world
* Fixed a bug where Nature's Prophet Sprout could occasionally let enemies see inside of the ring of trees
* Client will now confirm that that selected regions can be pinged before entering the matchmaking queue
* Client will prompt to confirm region selection, if automatic selection is not used and user choices appear sub-optimal

Dota 2 Update - July 17th 2015

- Restored far range kills being considered for AoE bounty gold when done directly by heroes

Dota 2 Update - July 17th 2015

- Updated the visuals for the Templar Assassin Immortal.
- Moved the Templar Assassin Immortal to the new Weapon slot (equipped items have been unequipped).
- Fixed Invoker item Guard of Sinister Lightning breaking his facial animation.
- Fixed a crash relating to items on the courier.
- Greevil eggs and essences will expire on September 15th. Any hatched Greevils will not be affected.

Dota 2 Update - July 14th 2015

- Fixed Lina Textures
- Temporarily reverted a recent out of band change that considered the killer to always be part of the AoE gold regardless of distance

Dota 2 Update - July 10th 2015

- Fixed Moon Shard not working on Spirit Bear
- Fixed portrait for TI3 Mammoth Smeevil courier
- Fixed Virulent Spiderling portrait
- Fixed frozen alt idle animation on Murrissey Smeevil courier