9,583,397
$10,924,094
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - October 21st, 2014

- Over the past week we've been rolling out a new mechanism for releasing updates. Download sizes will now be smaller and restarting the client will only be required when the update has dependencies on it.
- Fixed League games (without a ticket) not showing up properly in the Live Games tab
- Fixed some recent issues in Local Lobbies

Dota 2 Update - 6.82c

* Buyback cooldown increased from 6 to 7 minutes
* AoE Gold NWFactor reduced from 0.06/0.06/0.05/0.04/0.03 to 0.05/0.05/0.05/0.04/0.03
* AoE XP XPFactor reduced from 0.3/0.3/0.2/0.15/0.12 to 0.23/0.23/0.2/0.15/0.12
* Mystic Flare damage is now dealt over 2.4 seconds instead of 2.2 seconds
* Ancient Seal cooldown increased from 11 to 14
* Crypt Swarm damage rescaled from 100/175/250/300 to 75/150/225/300
* Exorcism cooldown increased from 135 to 145
* Juxtapose max illusions reduced from 6/8/10 to 5/7/9
* Bloodrage now only amplifies for half of the value when the dealer and the receiver are over 2200 range apart
* Primal Split cast time increased from 0.4 to 0.65 seconds
* Primal Split delay after cast time (while invulnerable) reduced from 0.85 to 0.6 seconds
* Ethereal Blade projectile speed increased from 1100 to 1200
* Song of the Siren cast point increased from 0.65 to 0.8 seconds
* Guardian Angel no longer provides HP Regeneration
* Metamorphosis movement speed reduced from 315 to 290
* Conjure Image damage intake increased from 300% to 425%
* Sunder no longer interrupts the target
* Sunder cast range increased from 250 to 325
* Haunt illusion outgoing damage decreased from 40% to 30%
* Spectre movement speed reduced from 295 to 290
* Chronosphere cooldown increased from 120/100/80 to 130/110/90
* Eye of the Storm Scepter interval increased from 0.55/0.45/0.35 to 0.6/0.5/0.4
* Static Link cooldown increased from 25 to 32/30/28/26
* Flaming Fists damage type changed from Magical to Pure (pierces Spell Immunity)
* Flaming Fists damage reduced from 100/150/200 to 80/115/150

Dota 2 Update - October 10th, 2014

* Fixed a Meepo item exploit.

* Fixed various methods by which the IP of the game server you are playing on could be revealed to a third party.

* In the latest Steam Beta client, your IP is no longer revealed via unaccepted Voice Call requests.

* The Game Info feature on the Steam Friends List no longer shows the IP of the gameserver you are on.

* League games will now automatically pause when any player disconnects. It will remain paused for up to 24 hours if all players are disconnected.

* Local lobby league games can now be viewed through DotaTV. However, this is recommended only as a backup solution for league administrators, as locally generated replays are not fully integrated with the league system. This will be on the Test Client first and then merged to the Main Client next week.

* Customers who purchased an ESL One NY or WCA ticket will receive a free Treasure Redemption Token for each ticket.

* We've worked with the ESL team to collect the replays for yesterday's games that weren't broadcast through DotaTV. Replays are available here: http://cdn.dota2.com/apps/dota2/posts/ESL_One_NY_Local_Replays.zip

* The Singapore maintenance window will be moved from next week to later this month. Further details will be announced here as they are available: http://www.dota2.com/maintenance/

Dota 2 Update - October 8th, 2014

* Made improvements to server network performance
* Added two new matchmaking regions in South America (Chile and Peru)
* Removed Captains Draft mode from ranked matchmaking. There were too few players in this mode which caused excessive wait times, imbalanced matches, and potential for MMR abuse.

The Singapore matchmaking region will be undergoing some changes next week. There will be a maintenance period from the 13th until the 16th Singapore time. On the 14th the region will be entirely unavailable, and during the other times it will be operating under limited capacity (fewer servers available for usage). We will be rebuilding the clusters on new server hardware and retiring the old server hardware. On the network side, we will be improving the router architecture, as it is currently too susceptible to packet loss under high load.

Dota 2 Update - October 3rd, 2014

- Fixed Ranked Matchmaking not obeying its level restriction
- Fixed a rare bug that allowed you to teleport and be stunned at the same time
- Fixed the hitbox for the Neokin Faierie Wards
- Added stack counter for the Flak Cannon buff