10,374,236
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - August 9th, 2019

* Fixed Morphling's Morph resetting charge counts for Astral Imprisonment, Stone Remnants and Windrun when switching to and from the Morphed hero

Dota 2 Update - August 7th, 2019

- Added a one time popup describing Ranked Roles before queuing for Ranked.
- Removed random hero selection from Ranked Roles matches
- Added The International Talent section to the Compendium

Dota 2 Update - August 1st, 2019

- The optional unit query panel has been removed. We started fixing a couple bugs with it and felt that the feature needed large design changes to be usable by a bigger portion of players, as less than 1% of players have used it after we added the option for it.

Dota 2 Update - July 10th, 2019

Immortal Treasures:
- Added custom sound effects for Pugna, Timber, Lion, Warlock, Centaur and Lifestealer immortals.

Mo'rokai:
- Added a 100 point reward for losses.
- Increased the point reward for winning to 300 from 250 (the total for winning with a bonus token is unchanged).
- Jungle Map and Weather effects are no longer automatically applied
- Each team now has two guaranteed bans.
- Increased experience, gold and essence gain by 30%.
- Wagering and Tipping have been added.
- Updated the Mo'rokai Event page in the dashboard.
- Penalties are now being assessed for abandons, and games should now be correctly marked as safe to leave when appropriate.
- Fixed a bug that prevented wins from applying towards Jungle Expedition and Daily/Weekly Quest progress.
- Fixed a bug that allowed players to not be assigned a hero if they were disconnected during the hero pick phase.
- Fixed a bug that caused bonus tokens not awarding the correct number of additional points. Players are being granted 1000 points for each bonus token consumed, up to that users point cap for the week in which it was consumed.

Dota 2 Update - July 2nd 2019

- Some more minor performance improvements (including improvements to Wukong's Command)
- Fixed Pangolier's Rolling Thunder interaction with knockback abilities
- Fixed Ogre Magi's Multicast continuing to stun if you buyback quickly
- Fixed a bug that caused Monkey King to have one less soldier in the area