10,100,389
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - August 13th, 2018

* Fixed Ball Lightning refunding too much mana when spam clicking it while already in ball lightning.
* Fixed a rare bug with Alchemist stun malfunctioning with high amounts of cooldown reduction.

Dota 2 Update - August 6th, 2018

* The recent treasure bundle added at level 615 now repeats every 615 levels.
* Fixed a bug that could allow Dark Willow to cast both ultimates at the same time

Dota 2 Update - August 3rd, 2018

* Fixed various charged abilities not consistently being affected by cooldown reduction properly
* Fixed a bug where non-stun interrupts did not reliably cancel channeled abilities if cast an instant before the end of the channel; for example Vengeful Spirit's Nether Swap cast on a target at the last tick of channeling a Town Portal scroll.
* Hero voice lines for picking up bounty runes no longer play in the first 30 seconds of game time.
* Fixed an uncommon client crash with Morphling's Morph ability.
* Fixed a bug in the interaction of Lycan's Howl and units with low max HP, which sometimes created uncontrollable and unkillable units.

Dota 2 Update - August 2nd, 2018

We’ve heard a bunch of complaints from the community after the recent treasure was released, and we wanted to walk you through how things unfolded from our end.

On Tuesday after the release, we heard the community being concerned if there were bugs with the item drops, with many examples of people not getting the Witch Doctor set but having the Phantom Assassin and Outworld Devourer sets. We looked into it to see if there were any differences between the drop rates of those items, and found that all three were identical, so we just assumed it was anecdotal cases and selection bias. Another contributing factor is that the volume of Treasure 3 is meaningfully less than Treasure 1 and 2, partly because a lot of customers bought the Weekend Bundle Sale and that did not include Treasure 3 (as is the case historically). So it would then be expected that a number of people would have some items and not the others, and that the Witch Doctor set would be the most rare.

However, the complaints continued to come in, and it was confusing to us why. We decided to investigate a bit more, but were generally still assuming it was a mixture of selection bias and supply differences between Treasure 1 and 2 and Treasure 3, especially since we knew the three items were identical. Late last night we eventually found a bug that existed for all the Immortal treasures this season. It primarily affected players who opened a very large number of treasures, causing the drop rates to not escalate as quickly as they did last year. And since the volume of Treasure 3s were lower than the other two, it was a more visible bug to players.

As a result of this, this morning we started working on fixing this. We are re-running the rolls for players on Immortal Treasure 1, 2 and 3, and will be granting the items shortly as well as fixing the bug for unopened treasures. We will also be giving all Battle Pass owners 10 extra levels.

In addition to this, we’ve also heard the community being unhappy at the content of the level 615 reward. As part of this update, we are adding an extra bundle of treasures at level 615. It’ll include 4 Immortal Treasure 1, 4 Immortal Treasure 2, and 4 Immortal Treasure 3.

Dota 2 Update - July 31st, 2018

[ Bugfixes ]
- Fixed a bug that allowed players to cause Monkey King's Primal Spring activation sound to play at different location than it would be cast.
- Fixed a bug that prevented Monkey King from drawing creep aggro for a short time when attacking out of Mischief.
- Monkey King may now transform into an Arcane Rune.
- Fixed a bug that caused Morphling's Morph to gain certain abilities even if the morphed hero had not yet skilled them (e.g. Ogre Magi's Multicast).
- Fixed a bug that allowed players to ping the real version of a hero if they had them selected before using illusion-creating abilities such as Manta Style and Doppleganger, which randomize the position of the hero.

[ General Changes]
- Enchanted Mangoes are now initially sellable at full price for ten seconds after they are purchased.
- Increased the number of Pro Circuit Prediction Tokens given per week to 60