13,038,074
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - July 16th, 2016

Battle Cup:
--
* Fix Battle Cup team setup UI bug causing confusion about number of tickets required
* Spectator delay on Battle Cup games increased to 5 minutes
* China Battle Cup has been rescheduled for Sunday, July 17, 12:00 GMT (Sunday 20:00 local China time)

Dota 2 Update - July 15th, 2016

* Enabled the Weekend Battle Cup.
* Fixed Astral Spirit animation not being canceled if Elder Titan cancels it.
* Fixed Glimmer Cape to respect the "teleport requires hold/stop" option.
* Improved performance of March of the Machines while wearing Tinker's Immortal.

Dota 2 Update - July 12th, 2016

6.88b:
--

* Timbersaw strength gain reduced from 2.1 to 1.8
* Death Prophet base strength reduced by 1
* Spirit Siphon base health drain reduced from 16 to 14
* Metamorphosis manacost increased from 50 to 100
* Metamorphosis no longer lingers after reincarnation/death
* Time Dilation manacost increased from 50 to 75
* Astral Spirit vision reduced from 450 to 400
* Beastmaster Boar XP bounty increased from 59 to 60/70/80/90
* Riki's Blink Strike damage reduced from 60/80/100/120 to 55/70/85/100
* Lane Creeps now give 20% of XP when denied by neutrals rather than 0% (normal player denies give 50% XP)
* Astral Imprisonment damage increased from 75/150/225/300 to 100/175/250/325
* Arcane Orb intelligence duration increased from 60 to 80
* Bloodlust manacost reduced from 75 to 50
* Meepo agility growth increased from 1.9 to 2.2
* Stone Form cooldown reduced from 26 to 20
* Arcane Curse damage increased from 14/21/28/35 to 14/22/30/38
* Brewmaster Boulder damage increased from 50 to 50/100/150
* Brewmaster Dispel Magic damage to illusions and summoned units increased from 500 to 850
* Press the Attack's attack speed bonus increased from 60/80/100/120 to 65/90/115/140
* Sniper turn rate improved from 0.6 to 0.7
* Sniper night vision increased from 1000 to 1100
* Warlock Golems HP increased from 900/1350/1800 to 1000/1500/2000
* Thirst bonus rescaled from 10/20/30/40% to 16/24/32/40%
* Lightning Bolt ministun increased from 0.1 to 0.2
* Stampede slow duration increased from 1.5 to 1.8
* Shadow Fiend movement speed increased from 310 to 315
* Living Armor cooldown reduced from 32/26/20/14 to 30/24/18/12
* Dismember strength based damage increased from 30/40/50 to 30/45/60%
* Sand Storm cooldown reduced from 40/30/20/10 to 34/26/18/10
* Epicenter manacost reduced from 175/250/325 to 150/225/300
* Empower cleave AoE increased from 225 to 240

Dota 2 Update - July 8th, 2016

- Fixed an IME bug when binding keys in the settings panel.
- Fixed a bug where Hammer would crash when loading certain map files.

Dota 2 Update - July 7th, 2016

- DirectX 11 is now the default on 64-bit Windows systems.
- Fixed a visual bug with Earth Spirit's Stone Remnants failing to move during Boulder Smash.