12,291,399
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - August 16th, 2017

* Reduced frame rate hitches caused by rich presence notifications

Dota 2 Update - August 7th 2017

* Fixed a bug with in-game predictions that would sometimes cause a prediction to not be recorded properly if submitted near the end of the allowed window.

Dota 2 Update - August 2nd 2017

* Fixed a problem where pinging enemy items in the FoW would report the current state of the item, not the last visible state.

Dota 2 Update - July 30th, 2017

* The time Roshan dies is no longer printed in the death messages

Dota 2 Update - July 28th 2017

* All owners of the International Compendium now have a custom visual effect for ironwood branch that changes its look depending on the phase the tournament is in.
* Added a new hero picking UI for spectators
* Added a new selectable style the “Evolving Progressive Shell” to Hermes the Hermit Crab. When selected, every 4 minutes Hermes will upgrade his shell to the next style you have unlocked.
* Fixed neutral creeps sometimes having creep aggro when hooked by Pudge to the middle lane