13,480,486
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - January 19th, 2017

- Gold tooltip now shows Death Time below the Death Cost.
- Fixed compatibility with the latest Windows 10 Insider Builds.

Dota 2 Update - January 17th, 2017

- Fixed a bug where Moon Shard could be consumed by illusions.
- Fixed control-clicking or double-clicking on Meepo to select all onscreen Meepos.
- Improved rendering performance.
- When spectating or watching a replay of a league match, selecting the broadcaster now switches to the broadcasters camera instead of remaining on the default directed camera.
- Fixed an issue where player motion would stutter when moving along the time line in a replay.

Dota 2 Update - January 15th 2017

- Fixed Death Pulse heal values being a little higher than intended

Dota 2 Update - January 13th, 2017

- Matchmaking now considers geographical distance when finding players for your team.
- Fixed a bug where Radiance from a hero would not take priority over the Radiance aura from an illusion.
- Fixed Undying's Decay gaining and losing slightly too little HP.
- Fixed instances of particle effects visually lasting too long when they completed outside of the player's view.
- Fixed a bug which prevented Spiderlings and Spiderites from saving into selection groups correctly.
- macOS: Fixed a problem handling the full range of Unicode characters in Steam names. Fixes display of names with emoji or Chinese characters in chat, for example.

Dota 2 Update #2 - January 12th, 2017

- Updated the Moon Shard change to be a visual buff to not reveal illusions, rather than carrying over the actual bonus to illusions.
- Fixed a bug when moving aura granting items from the backpack to the ground.
- Fixed a bug which allowed Techies' Mines to be auto attacked without being clicked upon.
- Fixed a the shop search hotkey to now automatically select the search text.
- Chat no longer loses focus when clicking in the world.