10,861,987
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - April 2nd 2015

* Recycling has been temporarily disabled, but will be coming back soon so make sure to hold onto your charm fragments

Dota 2 Update - March 27th 2015

* Fixed Eyes in the Forest still applying Overgrowth damage after the tree had been destroyed and regrown.

Dota 2 Update - March 19th 2015

* In ranked matches, the average MMR of each team is now shown during hero selection, and the top MMR on each team is shown next to that player’s hero portrait.

* Fixed Keeper of the Light's Illuminate occasionally revealing Fog of War incorrectly

* Fixed Control Groups not saving for heroes that the user has not played before

Dota 2 Update - March 12th 2015

Fixed various assortments of pathing

Dota 2 Update - March 11th 2015

- Various Pathfinding Fixes