13,339,127
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - February 24th, 2017

- Boots of Travel now works like a teleport scroll when teleporting to a tower. If the tower dies during the teleport, this will no longer cancel a boots of travel teleport to the tower. Teleporting to other units is unchanged.
- Added a new teleport destination selection effect.

Dota 2 Update - February 22nd, 2017

- Fixed a bug where observer wards that were purchased and combined with sentry wards during strategy time were not decrementing the team’s stock count.

Dota 2 Update - February 21st 2017

* Fixed a bug where purchasing and selling items many times during strategy time could prevent item purchases later in the game.
* Fixed Reverse CM hero selection
* Fixed Astral Spirit blocking Hookshot
* Added like button to effigy panel
* Fixed Precision Aura malfunctioning when illusions arepresent
* Fixed some UI visual glitches on heroes with 5+ abilities
* Fixed a bug with previewing items with multiple styles.

Dota 2 Update #2 - February 17th, 2017

- Fixed a bug where the achievement rewards for tipping other players were not being granted. All rewards have been retroactively granted.
- Fixed disassembling an item not considering the original item slot for the components.
- Fixed the display of talents for spectators.

Dota 2 Update - February 17th 2017

- Fixed a bug preventing item combines from building the item into the inventory slot that contained a recipe used in the combine.
- Added a new feature in the Shop UI that allows players to request item suggestions from teammates during the game.
- Fixed a number of bugs with the query panel.