13,339,716
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - September 20th, 2016

- Fixed a few remaining low-end performance issues.
- Fixed performance degrading over multiple games in the same session.
- Fixed flying heroes being able to leave the intended play area by using directional move orders.
- Fixed a recently introduced crash on exit from some custom games.

Dota 2 Update - September 19th, 2016

- Reworked tree selection hitboxes.
- Phantom Assassin's Stifling Dagger no longer counts against Phantom Strike.
- Added Wings Gaming to the Shopkeeper's Aegis of Champions.

Post Game screen changes:
- Post Game screen now shows after Local Bot Matches.
- Added a column for Permanent Buffs. This currently tracks Pudge’s Flesh Heap, Legion Commander’s Duel Damage, Silencer’s Intelligence Stolen, Consumed Moon Shard and Consumed Aghanim’s Scepter.
- Fixed changing heroes with the comparison slider mid-way not showing the correct values.
- Comparison slider now changes KDA and Hero Level.
- Fixed level up graph for Arc Warden.
- Fixed hero level graph for time before the horn.
- Improved hero model loading.
- Fixed “leave match” button not showing up.
- Open the hero comparison mode by default in 1v1 mode.
- Improved display of team logos.

Dota 2 Update - September 14th 2016

* Improved low end performance when rendering glow effects

Dota 2 Update - September 13th, 2016

- Fixed a performance problem with some particles, including Tinker's March of the Machines, which would gradually degrade frame rate.
- Fixed a bug where creep and neutrals would spawn slightly later than expected in longer matches.

Dota 2 Update - September 12th, 2016

- Fixed Luna's Glaives appearing in fog of war.
- Fixed Rubick stealing Midnight Pulse after previously stealing Black Hole.
- Improved performance on the Game End screen on low frame-rate systems.