Скорошни обновления

Игрално обновление

7.22

Общи

Артикули

Observer Ward
 • Цената е намалена от 75 на 50
Sentry Ward
 • Цената е намалена от 100 на 75
 • Вече има ограничение за запаса (макс. ограничение от 10; стартов капацитет от 4; честота за възвръщане от 70 секунди)
Observer Ward
 • Плячката злато е увеличена от 100 + 2/мин. на 100 + 4/мин.
 • Плячката опит е увеличена от 50 + 4/мин. на 50 + 6/мин.
Tome of Knowledge
 • Първоначалната 10 минутна наличност вече предоставя 2 Tome of Knowledge.
 • Вече разполага с 5 минутно време за изчакване.
Eye of Skadi
 • Времетраенето на забавянето е променено от 5/2,5 за ръкопашни/далекобойни нападатели на 3 секунди
 • Стойността на забавянето е намалено от 35% на 20%, когато се използва срещу ръкопашни герои
 • Стойността на забавянето е увеличена от 35% на 45%, когато се използва срещу далекобойни герои
 • Забавянето на скоростта за атака вече съответства на стойностите за забавяне на движението по-горе
Helm of the Dominator
 • Вече разполага с рецепта на стойност 300 злато
Pipe of Insight
 • Аурата за реген. на здраве е намалена от 3 на 2
Mekansm
 • Аурата за реген. на здраве е намалена от 4,5 на 3,5
Guardian Greaves
 • Аурата за реген. на здраве е намалена от 4,5 на 3,5
 • Threshold — бонус бронята е намалена от 15 на 10
Mask of Madness
 • Бонус скоростта за движение е увеличена от 25 на 30
Rod of Atos
 • Силата и ловкостта са намалени от 12 на 10
Drum of Endurance
 • Реген. на мана е намалена от 1,5 на 1,25
Vladmir's Offering
 • Реген. на мана е намалена от 1,75 на 1,5
Spirit Vessel
 • Намаляването на здраве е намалено от 70% на 60%
 • Текущото здраве като щети в секунда е намалено от 5% на 4%
Wraith Band
 • Бонус скоростта на атака е намалена от 6 на 5
Bloodstone
 • Bloodstones — поправено е натрупването на множество инстанции от ефекта, повишаване на реген. за мана

Герои

Abaddon
 • Базовата скорост на атака е увеличена от 100 на 115
 • Преработено подобрение със скиптър. Borrowed Time — докато е активно, всеки път, когато даден герой поеме повече от 525 щети, докато е в 1 600 обсег от Abaddon, автоматично ще се изстрелва индивидуално Mist Coil към този съюзник. (скиптърът все още увеличава времетраенето с 1)
Mist Coil
 • Mist Coil — обсегът за изпълняване е намален от 800 на 500
Talents
 • Талантът за ниво 15 е намален от +75 на +60 Mist Coil лечение/щети
Alchemist
 • Добавено е подобрение със скиптър. С екипиран или синтезиран скиптър, придобивате бонус +30 щети и +6% усилване на заклинанията за всеки скиптър, който сте дали на съюзници по всяко време в играта.
Ancient Apparition
Ice Vortex
 • Ice Vortex — нужната мана е намалена от 50/70/90/110 на 40/60/80/100
Ice Blast
 • Ice Blast — вече не може да бъде видяно от враговете на мини картата, ако разполагат с True Sight
Anti-Mage
 • Добавено е подобрение със скиптър. Mana Void — убийствата вече добавят +70 секунди към умението с най-дълго време за изчакване на вражеския герой. Времето за изчакване стартира, щом вражеският герой се прероди. Увеличава времетраенето на зашеметяването с 1 секунда, ако целта умре по време на този период, това все още се счита за убийство с Mana Void.
Arc Warden
 • Стойността за обръщане е подобрена от 0,6 на 0,7
 • Tempest Double — поправено е, че не можеше да активира руни
 • Добавено е подобрение със скиптър. Предоставя ново умение, Rune Forge. То създава произволна руна пред Вас. Време за изчакване 60. Подборът от руните включва руни на изобилието и подсилващи руни.
Talents
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +30 на +35 скорост на атака
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от -1,5 на -2 сек. изчакване за Spark Wraith
Axe
 • Базовите щети са увеличени с 3
 • Базовата броня е увеличена с 1
 • Преработено подобрение със скиптър. Вече причинява Battle Hunger да бъде умение за прицелване с 400 площ на ефекта (дебъфът все още намалява вражеските щети с 30%)
Battle Hunger
 • Battle Hunger — дава преполовена скорост, когато се използва върху крийпове
Bane
Brain Sap
 • Brain Sap със скиптър — вече също намалява точката за изпълняване с 50%
Talents
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +100 на +125 Enfeeble намаляване на скоростта за атака
Batrider
Firefly
 • Firefly — времето за изчакване е променено от 34 на 40/38/36/34
Flaming Lasso
 • Flaming Lasso със скиптър — вторичният радиус за търсене е увеличен от 400 на 450
Beastmaster
 • Преработено подобрение със скиптър. Wild Axes — нямат време за изчакване и могат да бъдат използвани отново, щом са се върнали към Beastmaster.
Talents
 • Талантът за ниво 15 е променен от +65 Wild Axes щети на +40 Boar щети на атака
 • Талантът за ниво 20 е променен от +50 Boar щети на атака на +75 Wild Axes щети
Bloodseeker
 • Нарастването на ловкостта е намалено от 3,5 на 3,1
Blood Rite
 • Blood Rite — нужната мана е намалена от 100 на 70/80/90/100
Rupture
 • Rupture — вече отново е смъртоносно. Нанася 30/45/60% от изминатото разстояние като щети.
Bounty Hunter
Jinada
 • Jinada — щетите са намалени от 80/110/140/170 на 70/100/130/160
Shuriken Toss
 • Shuriken Toss със скиптър — вече също увеличава обсега за изпълняване от 400 на 800
Talents
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +75 на +125 Shuriken Toss щети
Brewmaster
 • Thunder Clap — щетите са намалени от 100/175/250/300 на 90/160/230/300
Primal Split
 • Primal Split със скиптър — вече също предоставя на Brewlings +100 скорост на движение
Bristleback
 • Базовата броня е увеличена с 1
Warpath
 • Warpath — щетите за натрупване са увеличени от 18/24/30 на 22/28/34
Viscous Nasal Goo
 • Viscous Nasal Goo със скиптър — площта на ефекта е увеличена от 750 на 825
Broodmother
 • Базовата скорост на атака е увеличена от 100 на 125
 • Добавено е подобрение със скиптър. Spin Web — увеличава макс. брой от 8 на 20 и бонус скоростта за движение от 70 на 100%. Също така премахва ограничението за скоростта на движение.
Centaur Warrunner
 • Базовата броня е увеличена с 1
Talents
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +70 на +80 Retaliate щети
Chaos Knight
 • Придобиването на сила е намалено от 3,7 на 3,4
Chaos Bolt
 • Chaos Bolt — минималните щети са увеличени от 60/90/120/150 на 90/110/130/150
 • Chaos Bolt — максималните щети са увеличени от 180/210/240/270 на 180/220/260/300
 • Chaos Bolt — минималното зашеметяване е променено от 1/1/1/2 на 1,25/1,5/1,75/2,0
 • Chaos Bolt — максималното зашеметяване е променено от 2/3/4/4 на 2,2/2,8/3,4/4
 • Chaos Bolt — времето за изчакване е увеличено от 10 на 13/12/11/10
Phantasm
 • Phantasm със скиптър — вече също намалява входящите щети на илюзии от 260% на 180%
Chen
Holy Persuasion
 • Holy Persuasion — предоставя +10/15/20/25 бонус скорост на движение към конвертираните крийпове
Divine Favor
 • Divine Favor — вече е пасивна аура. Предоставя 1/2/3/4 реген. на здраве, 8/12/16/20% увеличаване на лечението и 4/8/12/16 бонус щети за герои (крийповете Ви получават 2x стойности за щети)
Talents
 • Талантът за ниво 15 е променен от -7 сек. изчакване за Divine Favor на +10 Divine Favor щети
Clinkz
 • Вече разполага с 0,25 базова реген. на мана
 • Добавено е подобрение със скиптър. Създава два скелета близост до Clinkz, когато излиза от Skeleton Walk. Увеличава скоростта на Skeleton Walk с +30%. Също така отключва макс. скорост на движение.
Burning Army
 • Burning Army — време за базова атака е променено от 1,75/1,6/1,45 на 1,6
 • Burning Army — щетите на единици са променени от 100% от базовите Ви щети на 80/100/120%
Talents
 • Талантът за ниво 15 е намален от +30 на +20 Searing Arrows щети
Clockwerk
 • Базовата броня е увеличена с 1
Crystal Maiden
 • Точката за атака е подобрена от 0,55 на 0,45
 • Базовата скорост на атака е увеличена от 100 на 115
Dark Seer
 • Силата е намалена от 24 на 21
Talents
 • Талантът за ниво 20 е променен от 400 Surge площ на ефекта на +100 Ion Shell щети
 • Талантът за ниво 20 е променен от +15% намаляване на изчакването на +10 броня
 • Талантът за ниво 25 е променен от +150 Ion Shell щети на 400 Surge площ на ефекта
Dark Willow
 • Добавено е подобрение със скиптър. Атакуването вече не Ви извежда от Shadow Realm. Всяка атака все още има бонус щети спрямо времетраенето на бъфа.
Talents
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +90 на +120 злато/мин.
 • Талантът за ниво 20 е променен от +300 Shadow Realm макс. щети на -12 сек. изчакване за Bramble Maze
Dazzle
Shallow Grave
 • Shallow Grave със скиптър — радиусът е увеличен от 450 на 500
Death Prophet
 • Добавено е подобрение със скиптър. Всеки път, когато даден враг е повлиян от заклинанията Ви (Crypt Swarm сблъсък, Silence дебъф, Spirit Siphon цел) или атакувате противник, ще излита дух, удряйки опонента за двойно от обичайните щети, а след това ще се връща към Вас със здраве. Тези духове прилагат 100% забавяне за 0,3 секунди.
Crypt Swarm
 • Crypt Swarm — точката за изпълняване е намалена от 0,5 на 0,4
Disruptor
Talents
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от -3 на -4 сек. изчакване за Kinetic Field
Doom
Devour
 • Devour — вече разполага с ограничение за нивото на крийп от 3/4/5/6
Talents
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +130% на +175% Cleave
Dragon Knight
 • Добавено е подобрение със скиптър. Добавя 4 ниво на Elder Dragon Form, Black Dragon. Придобиването на скиптър увеличава нивото на ултимата Ви с едно. Black Dragon разполага с 50% повече корозивни и косвени щети, наред със стойност за забавяне. Също така увеличава обсега на атаката до 600 и Ви предоставя +30% магическа устойчивост.
Drow Ranger
Marksmanship
 • Marksmanship — вече не убива Ancients незабавно (все още нанася щети/проникване)
 • Marksmanship — вече прониква само през базовата броня, а не общата
Elder Titan
 • Преработено подобрение със скиптър. Echo Stomp — вече причинява да имате имунитет срещу заклинания, докато изпълнявате и за 2 допълнителни секунди за повлиян вражески герой.
Ember Spirit
 • Добавено е подобрение със скиптър. Fire Remnant — обсегът за изпълняване е 3 пъти по-дълъг, а първоначалната скорост на движение е 2 пъти по-бърза. Максималният брой заряди е увеличен от 3 на 5. Не е нужна мана за Activate Fire Remnant.
Faceless Void
 • Придобиването на сила е увеличено от 2,1 на 2,4
Talents
 • Талантът за ниво 10 е подобрен от +10 на +12 сила
 • Талантът за ниво 15 е подобрен от -1 на -1,5 сек. изчакване Time Walk
 • Талантът за ниво 20 е подобрен от +40 на +45 скорост на атака
Grimstroke
 • Добавено е подобрение със скиптър. Предоставя Ви ново умение, Dark Portrait. Създава мастилена илюзия на целеви вражески герой. Илюзията трае 20 секунди, има магическа устойчивост и +30% скорост на движение. Поема 200% входящи щети и нанася 150% изходящи. Време за изчакване 35. Нужна мана 200.
Ink Swell
 • Ink Swell — вече може да се изпълнява върху съюзнически единици с имунитет срещу заклинания
Gyrocopter
 • Базовата скорост на атака е увеличена от 100 на 125
Huskar
 • Базовата броня е увеличена с 1
Berserker's Blood
 • Berserker's Blood — реген. е увеличена от 20/40/60/80 на 25/45/65/85%
Inner Fire
 • Inner Fire — времето за изчакване е намалено от 18/16/14/12 на 14/13/12/11
Invoker
 • Базовите щети са увеличени с 3
Exort
 • Exort — щетите на атака за инстанция са намалени от 3/7/11/15/19/23/27 на 2/6/10/14/18/22/26
Talents
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +30 на +40 Chaos Meteor контактни щети
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +35 на +45 Alacrity щети/скорост
Io
 • Добавен към Captains Mode
 • Добавено е подобрение със скиптър. Spirits вече пасивно постоянно се появяват около вас всяка секунда (макс. 5 Spirits по всяко време)
Tether
 • Tether — издърпването вече може да бъде прекъснато, ако е зашеметен, докато трае (напр. Timber Chain)
Jakiro
Liquid Fire
 • Liquid Fire — ефектите на умението все още въздейства на площта, когато целта умре или атаката е избегната.
Keeper of the Light
 • Скиптърът вече също причинява Illuminate да не изисква изпълняване (все още предоставя бонус лечение)
Chakra Magic
 • Chakra Magic — вече може да се изпълнява върху врагове, поставяйки дебъф, който източва 4/4,5/5/5,5% от текущата мана за изминато 100 разстояние. Трае 5 секунди (старата версия беше процент от макс. мана, а не текущата).
Legion Commander
 • Базовата броня е увеличена с 1
Lich
 • Вече разполага с 0,75 базова реген. на мана
Lina
 • Придобиването на сила е увеличено от 2 на 2,2
 • Стойността за обръщане е подобрена от 0,5 на 0,6
Lion
Finger of Death
 • Finger of Death — щетите за убийство са намалени от 50 на 40
Lone Druid
 • Придобиването на сила е увеличено от 2,4 на 2,7
True Form
 • True Form — бонусът здраве е увеличен от 300/600/900 на 300/700/1 100
Luna
 • Базовите щети са увеличени с 4
Lycan
 • Добавено е подобрение със скиптър. Причинява една от трите крийп вълни да включва два вълка. Не можете да ги контролирате, но те се считат за Ваши единици. Тези вълци имат същата скорост на движение като крийповете в алеите.
Talents
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +8 на +10 реген. на здраве от Feral Impulse
Magnus
 • Стартовата сила е увеличена с 2
Shockwave
 • Shockwave със скиптър — макс. обсег е увеличен от 1 725 на 2 000
 • Shockwave със скиптър — скоростта е увеличена от 1 200 на 1 500
Mars
 • Добавен към Captains Mode
 • Базовите щети са намалени с 4
 • Базовата броня е намалена с 1
 • Добавено е подобрение със скиптър. God's Rebuke — времето за изчакване вече е 1,4 секунди по време на Arena of Blood. Нулира времето за изчакване на God's Rebuke, когато се изпълни Arena of Blood.
Arena Of Blood
 • Arena of Blood — щетите са преизчислени от 150/200/250 на 120/185/250
 • Arena of Blood — точката за изпълняване е увеличена от 0,1 на 0,2
Talents
 • Талантът за ниво 15 е намален от +35 на +30 щети
Medusa
 • Придобиването на ловкост е намалено от 3,9 на 3,6
Talents
 • Талантът за ниво 15 е намален от +30% на +25% Mystic Snake кражба на мана
Meepo
 • Базовите щети са увеличени с 2
Talents
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +7 на +10 сила
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +10 на +15 щети
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +15% на +20% избягване
Mirana
 • Точката за атака е увеличена от 0,3 на 0,35
 • Базовата скорост на атака е увеличена от 100 на 115
Starstorm
 • Starstorm със скиптър — честотата за задействане е подобрена от 10 на 9 секунди
Monkey King
 • Добавено е подобрение със скиптър. Призовава маймунски войн близо до Вас на всеки 3,5 секунди. Тези войници траят 12 секунди. Войниците не се призовават, ако сте невидими или върху дървета. Тези войници могат да атакуват всяка цел (въпреки това, няма да атакуват сгради, ако не сте в 500 обсег от тях).
Morphling
 • Adaptive Strike — щетите са намалени от 100 на 70/80/90/100
 • Добавено е подобрение със скиптър. Докато сте Morphed, придобивате + 35% намаляване на изчакването, + 50% намаляване на нужната мана и +600 обсег на изпълняване.
Morph
 • Morph вече не прилага разсейване към героя Ви
Nature's Prophet
 • Базовите щети са намалени с 2
Nature's Call
 • Nature's Call — щетите на атака са намалени от 27/30/33/36 на 24/28/32/36
Necrophos
Reaper's Scythe
 • Reaper's Scythe — времето за прераждане е намалено от 15/30/45 на 15/25/35
Night Stalker
 • Добавено е подобрение със скиптър. Void — вече се прилага в 900 площ на ефекта около Вас. Увеличава времетраенето на мини зашеметяването от Void от 0,1 на 0,6 и намалява времето за изчакване с 2 секунди.
Nyx Assassin
 • Базовата сила е намалена с 1
Vendetta
 • Vendetta — времето за изчакване е преизчислено от 70/60/50 на 90/70/50
Talents
 • Талантът за ниво 15 е намален от +30 на +25 скорост на движение
Ogre Magi
Multicast
 • Multicast — шансът за 2x изпълняване е увеличен от 70% на 75%
Talents
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +275 на +300 Fireblast щети
Omniknight
Guardian Angel
 • Guardian Angel със скиптър — вече също предоставя +40 реген на здраве/сек. (все още влияе на сгради)
Oracle
 • Времето за базова атака е увеличено от 1,4 на 1,7
Talents
 • Талантът за ниво 20 е намален от +50 на+45 скорост на движение
Outworld Devourer
 • Equilibrium — вече пасивно предоставя 11/18/25/32%% кражба на мана (всички щети, а не само заклинания). Когато е активирано, утроява кражбата на мана и забавя враговете, ударени от заклинанията Ви.
Pangolier
 • Добавено е подобрение със скиптър. Shield Crash — вече изпълнява 2 атаки Swashbuckle на всеки 90 градуса около героя Ви.
Lucky Shot
 • Lucky Shot — вече не разполага с шанс да заглушава, сега винаги обезоръжава.
 • Lucky Shot вече намалява бронята с 3/4/5/6
Phantom Assassin
 • Добавено е подобрение със скиптър. Blur — вече разполага с незабавно време за изпълняване и прилага разсейване. Всеки път, когато убиете герой, уменията Ви се опресняват. Намалява времето за изчакване на Blur на 12 секунди.
Phantom Lancer
 • Придобиването на сила е увеличено от 2 на 2,2
 • Придобиването на ловкост е увеличено от 3 на 3,2
Phoenix
 • Базовата сила е увеличена с 2
Supernova
 • Supernova — вече причинява уменията Ви да се опресняват при изпълняване, вместо в края на заклинанието
 • Supernova със скиптър — вече също Ви позволява да изпълнявате Sun Ray и да извъртате посоката му, докато сте в Supernova.
Puck
 • Придобиването на интелект е увеличено от 3,1 на 3,5
 • Придобиването на сила е увеличено от 2,2 на 2,4
Pudge
 • Базовият интелект е увеличен с 2
Talents
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +12% на +16% Rot забавяне
Pugna
 • Вече разполага с 0,5 базова реген. на мана
 • Придобиването на ловкост е увеличено от 1 на 1,3
Nether Ward
 • Nether Ward — загубата на мана е увеличена от 0,25/0,5/0,75/1 на 0,3/0,6/0,9/1,2
Razor
Eye of the Storm
 • Eye of the Storm със скиптър — вече не увеличава честотата на атака
 • Eye of the Storm със скиптър — вече удря до две различни единици, вместо една (все още влияе на сгради)
Riki
 • Базовите щети са увеличени с 3
Rubick
 • Придобиването на ловкост е увеличено от 19 + 2,1 на 23 + 2,5
Shadow Demon
 • Придобиването на интелект е увеличено от 3,1 на 3,3
Shadow Fiend
 • Вече разполага с 0,3 реген. на мана
 • Придобиването на сила е увеличено от 2,3 на 2,5
 • Придобиването на ловкост е увеличено от 3,3 на 3,5
Shadow Shaman
Ether Shock
 • Ether Shock — нужната мана е преизчислена от 95/105/135/160 на 100/120/140/160
Silencer
 • Базовата скорост на атака е увеличена от 100 на 115
Skywrath Mage
Ancient Seal
 • Ancient Seal — обсегът за изпълняване е увеличен от 700 на 750
Concussive Shot
 • Concussive Shot — нужната мана е променена от 95 на 80/85/90/95
Slardar
 • Добавено е подобрение със скиптър. Slithereen Crush — вече създава водна локва, която се счита за река, що се отнася до бонусите. Предоставя +25 реген. на мана, +12 броня и +40% статус на устойчивост, докато сте в локва или река (в допълнение към нормалните бонуси на Guardian Sprint River). Площта на ефекта за локвата е 550. Локвата трае 25 секунди.
Guardian Sprint
 • Guardian Sprint — вече пасивно предоставя допълнително 5/20/35/50% подсилване на движението в реката с отключена макс. скорост, вместо фиксирана 700 при ниво 4, когато се активира.
Talents
 • Талантът за ниво 25 е променен от +1,25 сек. Slithereen Crush зашеметяване на -4,5 сек. изчакване за Slithereen Crush
Slark
 • Базовата скорост на атака е увеличена от 100 на 120
Shadow Dance
 • Shadow Dance — пасивната реген. на здраве е преизчислена от 3/5/7% на 5/6/7%
 • Shadow Dance със скиптър — обсегът е увеличен от 325 на 425
Spectre
 • Добавено е подобрение със скиптър. Предоставя ново умение, Shadow Step. Позволява Ви да изпълните Haunt върху дадена целева единица. Време за изчакване 70. Нужна мана 180.
Spirit Breaker
 • Базовата реген. на здраве е увеличена от 0,75 на 1,25
Bulldoze
 • Bulldoze — статусът на устойчивост е увеличен от 30/40/50/60 на 34/46/58/70%
 • Bulldoze — скоростта на движение е увеличена от 12/18/24/30% на 14/20/26/32%
Greater Bash
 • Greater Bash — времетраенето на зашеметяването е преизчислено от 1,2/1,4/1,6/1,8 на 0,9/1,2/1,5/1,8
 • Greater Bash — щетите са преизчислени от 8/16/24/32% на 14/20/26/32%
Charge of Darkness
 • Charge of Darkness — нужната мана е намалена от 100 на 70/80/90/100
Nether Strike
 • Nether Strike със скиптър — обсегът за изпълняване е увеличен от 850 на 950
 • Nether Strike със скиптър — радиусът е увеличен от 250 на 350
Techies
 • Вече разполага с 1,0 базова реген. на мана
Templar Assassin
 • Добавено е подобрение със скиптър. Предоставя Ви ново умение, Psionic Projection. Позволява Ви да се телепортирате до всеки Psionic Trap, след 2 секундно изпълняване. Не пречупва Meld. Време за изчакване 30. Нужна мана 100. Детонира Psionic Trap при пристигане.
Terrorblade
 • Добавено е подобрение със скиптър. Metamorphosis — След изпълняване, преминава вълна, движеща се навън във всички посоки, причинявайки вражеските герои да станат уплашени за 3 секунди при сблъсък. Вълната стартира да се придвижва след 0,6 секунди и има скорост от 1 000. Единиците с имунитет срещу заклинания не биват удряни от вълната. Разполага с глобален звуков ефект.
Reflection
 • Reflection вече не влияе на илюзии
Tidehunter
Gush
 • Gush със скиптър — радиусът е увеличен от 240 на 260
 • Gush със скиптър — разстоянието е увеличено от 1 800 на 2 200
Timbersaw
 • Нарастването на силата е увеличено от 2,8 на 3,2
 • Придобиването на интелект е увеличено от 2,4 на 2,7
 • Базовата броня е увеличена с 1
Talents
 • Талантът за ниво 10 е променен от +6% увеличаване на заклинанията на +2,5 реген. на мана
 • Талантът за ниво 10 е променен от +25% придобиване на опит на +225 здраве
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +5 на +8 натрупвания на Reactive Armor
 • Талантът за ниво 15 е променен от +100 щети на +10% увеличаване на заклинанията
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +15 на +20 сила
Tinker
 • Вече разполага с 0,25 базова реген. на мана
 • Придобиването на интелект е увеличено от 2,5 на 3,3
Talents
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +6% на +8% увеличаване на заклинанията
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +75 на +100 обсег на изпълняване
Tiny
 • Нарастването на интелекта е увеличено от 1,6 на 2,2
 • Добавено е подобрение със скиптър. Предоставя Ви ново изпълняващо се умение, Tree Volley. Всеки 0,4 секунди произволно дърво в рамките на 525 обсег от героя Ви ще бъде хвърляно към целевата площ за ефекта. Нанася 120% щетите Ви върху врагове в тази площ. Целева площ на ефекта 400. Обсег на изпълняване 1 300. Макс. изпълняване 2,4 секунди. Време за изчакване 12. Нужна мана 150.
Tree Grab
 • Tree Grab — времето за изчакване е намалено от 27/22/17/12 на 25/20/15/10
Grow
 • Grow — бронята е увеличена от 7/16/25 на 10/18/26
Treant Protector
 • Вече разполага с 0,5 базова реген. на мана
Nature's Guise
 • Nature's Guise — преработено. Вече е умение за самостоятелно изпълнение с 0,6 секундно време за изпълняване. Вече няма отлагане за избледняване, нито пък бива прекъснато при поемане на щети. Влиза във време за изчакване, след като бъфът за невидимост приключи. Време за изчакване 10/8/6/4. Нужна мана 30/40/50/60.
 • Nature's Guise — бонусът за скоростта на движение е преизчислен от 14/18/22/26% на 20/22/24/26%
 • Nature's Guise — щетите са преизчислени от 30/90/150/210 на 60/110/160/210
Troll Warlord
 • Добавено е подобрение със скиптър. Battle Trance — намалено време за изчакване на 35 секунди и позволява да бъде изпълнявано върху съюзнически или вражески герои. Времетраенето е преполовено върху врагове. Обсег на изпълняване 525.
Tusk
Talents
 • Талантът за ниво 20 е променен от +300 Snowball скорост на -6 сек. изчакване за Ice Shards
 • Талантът за ниво 25 е променен от -6 сек. изчакване за Ice Shards на -7 сек. изчакване за Snowball
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от 12% на 15% шанс за Walrus Punch (вече използва псевдо произволен шанс)
Underlord
Pit of Malice
 • Pit of Malice — радиусът е увеличен от 375 на 390
 • Pit of Malice — времето за изчакване е намалено от 32/28/24/20 на 30/26/22/18
Undying
Soul Rip
 • Soul Rip — точката за изпълняване е подобрена от 0,45 на 0,35
Tombstone
 • Tombstone — зомбитата вече третират илюзиите като крийпове, изисквайки 2 удара за убиване, вместо 1
 • Tombstone — поема 1/4 щети от крийпове/илюзии, вместо 1/2
Vengeful Spirit
Nether Swap
 • Nether Swap — вече разполага с 0,25 сек. изчакване, за да се предотвратят инцидентни използвания
Venomancer
 • Базовият интелект е увеличен с 2
 • Базовата скорост на атака е увеличена от 100 на 115
Talents
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +8% на +12% Poison Sting забавяне
Visage
 • Базовата магическа устойчивост е увеличена от 10% на 25%
Summon Familiars
 • Summon Familiars — здравето е преизчислено от 400/550/700 на 500/600/700
Warlock
Chaotic Offering
 • Chaotic Offering със скиптър — вече приземява втория Golem 0,4 секунди след първия, вместо това да става едновременно за двата
Fatal Bonds
 • Fatal Bonds — броят е преизчислен от 3/4/5/6 на 6
 • Fatal Bonds — щетите са преизчислени от 25% на 13/17/21/25
Talents
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +20 на +25 Golem броня
Weaver
 • Вече разполага с 0,4 базова реген. на мана
 • Базовата скорост на атака е увеличена от 100 на 120
Windranger
 • Преработено подобрение със скиптър. Вече добавя 2 заряда към Windrun и увеличава скоростта на движение с 45%.
Focus Fire
 • Focus Fire — времето за изчакване е намалено от 70 на 70/50/30
Talents
 • Талантът за ниво 10 е променен от +30% Windrun забавяне на -2 сек. изчакване за Shackleshot
 • Талантът за ниво 25 е променен от +35% Focus Fire мини зашеметяване на -20% Focus Fire намаляване на щети
Winter Wyvern
Arctic Burn
 • Arctic Burn със скиптър — нужната мана в секунда е намалена от 40 на 30
Witch Doctor
Death Ward
 • Death Ward — щетите са увеличени от 75/125/175 на 85/135/185
Zeus
 • Вече разполага с 0,25 базова реген. на мана
 • Точката за атака е подобрена от 0,633 на 0,45
Talents
 • Талантът за ниво 10 е променен от +6 броня на +3 реген. на мана