Πρόσφατες ενημερώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

7.22

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Bloodstone
 • Διορθώθηκε πολλαπλά Bloodstone να έχουν συνέργεια με την επίδραση ανανέωσης ενέργειας
Drum of Endurance
 • Η ανανέωση ενέργειας μειώθηκε από 1.5 σε 1.25
Eye of Skadi
 • Η διάρκεια επιβράδυνσης άλλαξε από 5/2.5 για αγχέμαχους/τηλέμαχους κομιστές σε 3 δευτερόλεπτα
 • Το ποσό επιβράδυνσης μειώθηκε από 35% σε 20% όταν χρησιμοποιείται εναντίον αγχέμαχων ηρώων
 • Το ποσό επιβράδυνσης αυξήθηκε από 35% σε 45% όταν χρησιμοποιείται εναντίον τηλέμαχων ηρώων
 • Η επιβράδυνση ταχύτητας επίθεσης πλέον ταιριάζει με τις παραπάνω τιμές επιβράδυνσης κίνησης
Guardian Greaves
 • Η αύρα αναγέννησης ζωής μειώθηκε από 4.5 σε 3.5
 • Η επιπλέον άμυνα ορίου μειώθηκε από 15 σε 10
Helm of the Dominator
 • Πλέον έχει μια συνταγή κόστους 300 χρυσού
Mask of Madness
 • Η πρόσθετη ταχύτητα κίνησης αυξήθηκε από 25 σε 30
Mekansm
 • Η αύρα αναγέννησης ζωής μειώθηκε από 4.5 σε 3.5
Observer Ward
 • Το κόστος μειώθηκε από 75 σε 50
 • Η αμοιβή χρυσού αυξήθηκε από 100 + 2/λεπτό σε 100 + 4/λεπτό
 • Η αμοιβή εμπειρίας αυξήθηκε από 50 + 4/λεπτό σε 50 + 6/λεπτό
Pipe of Insight
 • Η αύρα αναγέννησης ζωής μειώθηκε από 3 σε 2
Rod of Atos
 • Η δύναμη και η σβελτάδα μειώθηκαν από 12 σε 10
Sentry Ward
 • Το κόστος μειώθηκε από 100 σε 75
 • Τώρα έχει όριο αποθέματος (μέγιστο όριο 10, ξεκινάει με 4 σε απόθεμα, ρυθμός αναπλήρωσης 70 δευτερόλεπτα)
Spirit Vessel
 • Η μείωση θεραπείας μειώθηκε από 70% σε 60%
 • Η τρέχουσα ζωή ως ζημιά ανά δευτερόλεπτο μειώθηκε από 5% σε 4%
Tome of Knowledge
 • Το αρχικό απόθεμα στο 10 λεπτό τώρα παρέχει δύο Tome of Knowledge.
 • Πλέον έχει επαναφόρτιση χρήσης 5 λεπτά.
Vladmir's Offering
 • Η ανανέωση ενέργειας μειώθηκε από 1.75 σε 1.5
Wraith Band
 • Η πρόσθετη ταχύτητα επίθεσης μειώθηκε από 6 σε 5

ΗΡΩΕΣ

Abaddon
 • Η βασική ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκε από 100 σε 115
 • Άλλαξε το Aghanim's Scepter. Όσο το Borrowed Time είναι ενεργό, οποιαδήποτε στιγμή ένας ήρωας δέχεται ζημιά περισσότερη από 525 εντός 1600 εμβέλειας του Abaddon, ένα ξεχωριστό Mist Coil θα εκτοξεύεται αυτόματα προς αυτόν τον σύμμαχο. (Το Aghanim's Scepter ακόμα αυξάνει τη διάρκεια κατά 1)
Mist Coil
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης του Mist Coil μειώθηκε από 800 σε 500
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 μειώθηκε από +75 ζημιά/θεραπεία Mist Coil σε +60
Alchemist
 • Προστέθηκε αναβάθμιση Aghanim's Scepter. Με Aghanim's Scepter εξοπλισμένο ή λιωμένο, λαμβάνετε επιπλέον +30 ζημιά και +6% ενίσχυση ξορκιών για κάθε Aghanim's Scepter που δώσατε σε συμμάχους σε οποιοδήποτε σημείο στο παιχνίδι.
Ancient Apparition
Ice Vortex
 • Το κόστος ενέργειας του Ice Vortex μειώθηκε από 50/70/90/110 σε 40/60/80/100
Ice Blast
 • Το Ice Blast δεν είναι πλέον ορατό στο μικρό χάρτη από εχθρούς αν έχουν ανίχνευση αορατότητας
Anti-Mage
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Σκοτωμοί με Mana Void πλέον προσθέτουν +70 δευτερόλεπτα στην ικανότητα του εχθρικού ήρωα με τη μεγαλύτερη επαναφόρτιση. Η επαναφόρτιση ξεκινάει όταν ο ήρωας αναβιώσει. Αυξάνει τη διάρκεια σαστίσματος κατά 1 δευτερόλεπτο, αν ο στόχος πεθάνει κατά εκείνη την περίοδο εξακολουθεί να θεωρείται ως σκοτωμός από Mana Void.
Arc Warden
 • Ο ρυθμός περιστροφής βελτιώθηκε από 0.6 σε 0.7
 • Διορθώθηκε το Tempest Double να αδυνατεί να ενεργοποιήσει Rune
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Παρέχει μια νέα ικανότητα, Rune Forge. Δημιουργεί ένα τυχαίο Rune μπροστά σας. Επαναφόρτιση 60. Η επιλογή των Rune περιλαμβάνει Bounty Rune και Powerup Rune.
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 αυξήθηκε από +30 ταχύτητα επίθεσης σε +35
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 αυξήθηκε από -1.5 δευτ. επαναφόρτιση Spark Wraith σε -2
Axe
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 3
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
 • Άλλαξε το Aghanim's Scepter. Τώρα προκαλεί το Battle Hunger να είναι μια ικανότητα σε περιοχή επίδρασης 400 (η απομείωση εξακολουθεί να μειώνει τη ζημιά των εχθρών κατά 30%)
Battle Hunger
 • Το Battle Hunger δίνει μισή ταχύτητα όταν χρησιμοποιηθεί σε απλές μονάδες
Bane
Brain Sap
 • Το Brain Sap με Aghanim's Scepter τώρα επίσης μειώνει το χρόνο εκτέλεσης κατά 50%
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 αυξήθηκε από +100 μείωση ταχύτητας επίθεσης Enfeeble σε +125
Batrider
Firefly
 • Η επαναφόρτιση του Firefly άλλαξε από 34 σε 40/38/36/34
Flaming Lasso
 • Η εμβέλεια αναζήτησης δεύτερου στόχου του Flaming Lasso με Aghanim's Scepter αυξήθηκε από 400 σε 450
Beastmaster
 • Άλλαξε το Aghanim's Scepter. Τα Wild Axes δεν έχουν επαναφόρτιση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά μόλις επιστρέψουν στον Beastmaster.
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +65 ζημιά Wild Axes σε +40 ζημιά επίθεσης κάπρου
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 άλλαξε από +50 ζημιά επίθεσης κάπρου σε +75 ζημιά Wild Axes
Bloodseeker
 • Η αύξηση σβελτάδας μειώθηκε από 3.5 σε 3.1
Blood Rite
 • Το κόστος ενέργειας του Blood Rite μειώθηκε από 100 σε 70/80/90/100
Rupture
 • Το Rupture είναι πλέον ξανά θανάσιμο. Προκαλεί το 30/45/60% της διανυόμενης απόστασης σε ζημιά.
Bounty Hunter
Jinada
 • Η ζημιά του Jinada μειώθηκε από 80/110/140/170 σε 70/100/130/160
Shuriken Toss
 • Το Shuriken Toss με Aghanim's Scepter τώρα επίσης αυξάνει το βεληνεκές εκτέλεσης από 400 σε 800
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 αυξήθηκε από +75 ζημιά Shuriken Toss σε +125
Brewmaster
 • Η ζημιά του Thunder Clap μειώθηκε από 100/175/250/300 σε 90/160/230/300
Primal Split
 • Το Primal Split με Aghanim's Scepter τώρα επίσης παρέχει στα πνεύματα +100 ταχύτητα κίνησης
Bristleback
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
Warpath
 • Η ζημιά του Warpath ανά φόρτιση αυξήθηκε από 18/24/30 σε 22/28/34
Viscous Nasal Goo
 • Η περιοχή επίδρασης του Viscous Nasal Goo με Aghanim's Scepter αυξήθηκε από 750 σε 825
Broodmother
 • Η βασική ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκε από 100 σε 125
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Αυξάνει τον μέγιστο αριθμό ιστών από 8 σε 20, την επιπλέον ταχύτητα κίνησης από 70% σε 100% και αφαιρεί το όριο μέγιστης ταχύτητας.
Centaur Warrunner
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 αυξήθηκε από +70 ζημιά Retaliate σε +80
Chaos Knight
 • Η αύξηση δύναμης μειώθηκε από 3.7 σε 3.4
Chaos Bolt
 • Η ελάχιστη ζημιά του Chaos Bolt αυξήθηκε από 60/90/120/150 σε 90/110/130/150
 • Η μέγιστη ζημιά του Chaos Bolt αυξήθηκε από 180/210/240/270 σε 180/220/260/300
 • Το ελάχιστο σάστισμα του Chaos Bolt άλλαξε από 1/1/1/2 σε 1.25/1.5/1.75/2.0
 • Το μέγιστο σάστισμα του Chaos Bolt άλλαξε από 2/3/4/4 σε 2.2/2.8/3.4/4
 • Η επαναφόρτιση του Chaos Bolt αυξήθηκε από 10 σε 13/12/11/10
Phantasm
 • Το Phantasm με Aghanim's Scepter τώρα επίσης μειώνει την εισερχόμενη ζημιά ψευδαισθήσεων από 260% σε 180%
Chen
Holy Persuasion
 • Το Holy Persuasion παρέχει +10/15/20/25 επιπλέον ταχύτητα κίνησης σε κυριαρχημένες μονάδες
Divine Favor
 • Το Divine Favor είναι πλέον μια μόνιμη αύρα. Παρέχει 1/2/3/4 αναγέννηση ζωής, 8/12/16/20% ενίσχυση θεραπείας και 4/8/12/16 επιπλέον ζημιά για τους ήρωες (οι απλές μονάδες σας λαμβάνουν 2x τις τιμές ζημιάς)
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από -7 δευτ. επαναφόρτιση Divine Favor σε +10 ζημιά Divine Favor
Clinkz
 • Πλέον έχει 0.25 βασική ανανέωση ενέργειας
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Δημιουργεί δύο σκελετούς κοντά στον Clinkz όταν βγαίνει από Skeleton Walk. Αυξάνει την ταχύτητα κίνησης του Skeleton Walk κατά +30% και ξεκλειδώνει τη μέγιστη ταχύτητα κίνησης.
Burning Army
 • Ο βασικός χρόνος επίθεσης του Burning Army άλλαξε από 1.75/1.6/1.45 σε 1.6
 • Η ζημιά μονάδων του Burning Army άλλαξε από το 100% της βασικής ζημιάς σας στο 80/100/120%
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 μειώθηκε από +30 ζημιά Searing Arrows Damage σε +20
Clockwerk
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
Crystal Maiden
 • Ο χρόνος επίθεσης βελτιώθηκε από 0.55 σε 0.45
 • Η βασική ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκε από 100 σε 115
Dark Seer
 • Η δύναμη μειώθηκε από 24 σε 21
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 άλλαξε από 400 περιοχή επίδρασης Surge σε +100 ζημιά Ion Shell
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 άλλαξε από +15% μείωση επαναφορτίσεων σε +10 άμυνα
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 άλλαξε από +150 ζημιά Ion Shell σε 400 περιοχή επίδρασης Surge
Dark Willow
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Η επίθεση δε σας βγάζει πλέον από το Shadow Realm. Κάθε επίθεση έχει ακόμα επιπλέον ζημιά με βάση τη διάρκεια της επαύξησης.
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από +90 χρυσός/λεπτό σε +120
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 άλλαξε από +300 μέγιστη ζημιά Shadow Realm σε -12 δευτ. επαναφόρτιση Bramble Maze
Dazzle
Shallow Grave
 • Η εμβέλεια του Shallow Grave με Aghanim's Scepter αυξήθηκε από 450 σε 500
Death Prophet
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Κάθε φορά που ένας εχθρός επηρεάζεται από τα ξόρκια σας (Crypt Swarm, απομείωση Silence, στόχος Spirit Siphon) ή όταν επιτίθεστε σε έναν εχθρό, θα ελευθερωθεί ένα φάντασμα και θα πλήξει τον εχθρό για το διπλάσιο της συνήθους ζημιάς και θα επιστρέψει σε εσάς με ζωή. Αυτά τα φαντάσματα εφαρμόζουν 100% επιβράδυνση για 0.3 δευτερόλεπτα.
Crypt Swarm
 • Ο χρόνος εκτέλεσης του Crypt Swarm μειώθηκε από 0.5 σε 0.4
Disruptor
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από -3 δευτ. επαναφόρτιση Kinetic Field σε -4
Doom
Devour
 • Το Devour πλέον έχει όριο επιπέδου απλών μονάδων που είναι 3/4/5/6
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 αυξήθηκε από +130% παράπλευρη ζημιά σε +175%
Dragon Knight
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Προσθέτει ένα 4ο επίπεδο στο Elder Dragon Form, Μαύρος δράκος. Η απόκτηση του Aghanim's Scepter αυξάνει το επίπεδο της απόλυτης ικανότητάς σας κατά ένα. Ο Μαύρος δράκος έχει 50% περισσότερη δηλητηριώδη και εκρηκτική ζημιά και πόσο επιβράδυνσης. Αυξάνει επίσης το βεληνεκές επίθεσης σε 600 και σας παρέχει 30% μαγική αντοχή.
Drow Ranger
Marksmanship
 • Το Marksmanship δεν σκοτώνει πλέον ακαριαία Αρχαίες μονάδες (ακόμα προκαλεί ζημιά/διαπερνάει)
 • Το Marksmanship πλέον διαπερνά μόνο βασική άμυνα και όχι συνολική άμυνα
Elder Titan
 • Άλλαξε το Aghanim's Scepter. Το Echo Stomp σας προκαλεί πλέον να είστε μαγικά απρόσβλητος ενώ διοχετεύετε και για 2 επιπλέον δευτερόλεπτα για κάθε επηρεασμένο εχθρικό ήρωα.
Ember Spirit
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Το βεληνεκές εκτέλεσης του Fire Remnant είναι τρεις φορές μεγαλύτερο και η αρχική ταχύτητα είναι 2 φορές πιο γρήγορη. Οι μέγιστες φορτίσεις αυξήθηκαν από 3 σε 5. Το Activate Fire Remnant δεν κοστίζει ενέργεια.
Faceless Void
 • Η αύξηση δύναμης αυξήθηκε από 2.1 σε 2.4
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 αυξήθηκε από +10 δύναμη σε +12
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 βελτιώθηκε από -1 δευτ. επαναφόρτιση Time Walk σε -1.5
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 βελτιώθηκε από +40 ταχύτητα επίθεσης σε +45
Grimstroke
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Σας χαρίζει μια νέα ικανότητα, το Dark Portrait. Δημιουργεί μια ψευδαίσθηση από μελάνι του στοχευμένου εχθρικού ήρωα. Η ψευδαίσθηση διαρκεί 20 δευτερόλεπτα και είναι μαγικά απρόσβλητη με +30% ταχύτητα κίνησης. Λαμβάνει 200% εισερχόμενη ζημιά και προκαλεί 150% εξερχόμενη ζημιά. Επαναφόρτιση 35. Κόστος ενέργειας 200.
Ink Swell
 • Το Ink Swell πλέον μπορεί να εκτελεστεί σε συμμαχικές μονάδες με μαγική απροσβλητότητα
Gyrocopter
 • Η βασική ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκε από 100 σε 125
Huskar
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
Berserker's Blood
 • Η αναγέννηση ζωής του Berserker's Blood αυξήθηκε από 20/40/60/80 σε 25/45/65/85%
Inner Fire
 • Η επαναφόρτιση του Inner Fire μειώθηκε από 18/16/14/12 σε 14/13/12/11
Invoker
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 3
Exort
 • Η ζημιά επίθεσης ανά στοιχείο Exort μειώθηκε από 3/7/11/15/19/23/27 σε 2/6/10/14/18/22/26
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 αυξήθηκε από +30 ζημιά πρόσκρουσης Chaos Meteor σε +40
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 αυξήθηκε από +35 ζημιά/ταχύτητα Alacrity σε +45
Io
 • Προστέθηκε σε Captains Mode
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Τα πνεύματα τώρα εμφανίζονται αυτόματα γύρω σας σταθερά κάθε δευτερόλεπτο (μέγιστος αριθμός 5 οποιαδήποτε στιγμή)
Tether
 • Η έλξη του Tether τώρα μπορεί να διακοπεί αν δεχτεί σάστισμα κατά τη διάρκεια (όπως το Timber Chain)
Jakiro
Liquid Fire
 • Η επίδραση του Liquid επηρεάζει πλέον την περιοχή όταν ο στόχος πεθαίνει ή η επίθεση αποφεύγεται.
Keeper of the Light
 • Το Aghanim's Scepter πλέον προκαλεί το Illuminate να μην απαιτεί διοχέτευση (ακόμα παρέχει τη θεραπεία)
Chakra Magic
 • Το Chakra Magic μπορεί πλέον να εκτελεστεί σε εχθρούς, εφαρμόζοντας μια απομείωση που απορροφά το 4/4.5/5/5.5% της τρέχουσας ενέργειας ανά 100 μονάδες κίνησης. Διαρκεί 5 δευτερόλεπτα (η παλιά έκδοση ήταν ποσοστό μέγιστης ενέργειας, όχι τρέχουσας).
Legion Commander
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
Lich
 • Πλέον έχει 0.75 βασική ανανέωση ενέργειας
Lina
 • Η αύξηση δύναμης αυξήθηκε από 2 σε 2.2
 • Ο ρυθμός περιστροφής βελτιώθηκε από 0.5 σε 0.6
Lion
Finger of Death
 • Η ζημιά ανά σκοτωμό του Finger of Death μειώθηκε από 50 σε 40
Lone Druid
 • Η αύξηση δύναμης αυξήθηκε από 2.4 σε 2.7
True Form
 • Η πρόσθετη ζωή του True Form αυξήθηκε από 300/600/900 σε 300/700/1100
Luna
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 4
Lycan
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Προκαλεί ένα από τα τρία κύματα με μονάδες να περιλαμβάνει δύο λύκους. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τους λύκους, αλλά θεωρούνται δικές σας μονάδες. Αυτοί οι λύκοι έχουν την ίδια ταχύτητα κίνησης όπως μονάδες μετώπου.
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από +8 αναγέννηση Feral Impulse σε +10
Magnus
 • Η βασική δύναμη αυξήθηκε κατά 2
Shockwave
 • Το μέγιστο βεληνεκές του Shockwave με Aghanim's Scepter αυξήθηκε από 1725 σε 2000
 • Η ταχύτητα του Shockwave με Aghanim's Scepter αυξήθηκε από 1200 σε 1500
Mars
 • Προστέθηκε σε Captains Mode
 • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 4
 • Η βασική άμυνα μειώθηκε κατά 1
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Η επαναφόρτιση του God's Rebuke είναι πλέον 1.4 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του Arena of Blood. Επαναφέρει την επαναφόρτιση του God's Rebuke όταν εκτελείται το Arena of Blood.
Arena Of Blood
 • Η ζημιά του Arena of Blood άλλαξε από 150/200/250 σε 120/185/250
 • Ο χρόνος εκτέλεσης του Arena of Blood αυξήθηκε από 0.1 σε 0.2
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 μειώθηκε από +35 ζημιά σε +30
Medusa
 • Η αύξηση σβελτάδας μειώθηκε από 3.9 σε 3.6
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 μειώθηκε από +30% κλοπή ενέργειας Mystic Snake σε +25%
Meepo
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 2
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 αυξήθηκε από +7 δύναμη σε +10
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 αυξήθηκε από +10 ζημιά σε +15
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από +15% αποφυγή σε +20%
Mirana
 • Ο χρόνος επίθεσης βελτιώθηκε από 0.3 σε 0.35
 • Η βασική ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκε από 100 σε 115
Starstorm
 • Ο χρόνος εκτέλεσης του Starstorm με Aghanim's Scepter βελτιώθηκε από 10 δευτερόλεπτα σε 9
Monkey King
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Εμφανίζει ένα στρατιώτη κοντά σας κάθε 3.5 δευτερόλεπτα. Αυτοί οι στρατιώτες διαρκούν 12 δευτερόλεπτα. Οι στρατιώτες δεν εμφανίζονται όταν είστε αόρατος ή πάνω σε δέντρα. Αυτοί οι στρατιώτες μπορούν να επιτεθούν σε οποιοδήποτε στόχο (ωστόσο δε θα επιτίθενται σε κτήρια αν δεν είστε εντός 500 εμβέλειας από αυτούς).
Morphling
 • Η ζημιά του Adaptive Strike μειώθηκε από 100 σε 70/80/90/100
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Ενώ έχετε μεταμορφωθεί, αποκτάτε +35% μείωση επαναφορτίσεων, +50% μείωση κόστους ενέργειας και +600 βεληνεκές εκτέλεσης.
Morph
 • Το Morph δεν καταλύει πλέον τον ήρωά σας
Nature's Prophet
 • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 2
Nature's Call
 • Η ζημιά επίθεσης του Nature's Call μειώθηκε από 27/30/33/36 σε 24/28/32/36
Necrophos
Reaper's Scythe
 • Ο χρόνος αναβίωσης του Reaper's Scythe μειώθηκε από 15/30/45 σε 15/25/35
Night Stalker
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. To Void πλέον προκαλείται σε μια περιοχή επίδρασης 900 μονάδων γύρω σας. Αυξάνει τη διάρκεια σαστίσματος του Void από 0.1 σε 0.6 και μειώνει την επαναφόρτιση κατά 2 δευτερόλεπτα.
Nyx Assassin
 • Η βασική δύναμη μειώθηκε κατά 1
Vendetta
 • Η επαναφόρτιση του Vendetta άλλαξε από 70/60/50 σε 90/70/50
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 μειώθηκε από +30 ταχύτητα κίνησης σε +25
Ogre Magi
Multicast
 • Η πιθανότητα 2x του Multicast αυξήθηκε από 70% σε 75%
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 αυξήθηκε από +275 ζημιά Fireblast σε +300
Omniknight
Guardian Angel
 • Το Guardian Angel με Aghanim's Scepter πλέον παρέχει επίσης +40 αναγέννηση ζωής/δευτερόλεπτο (επηρεάζει επίσης κτήρια)
Oracle
 • Ο βασικός χρόνος επίθεσης αυξήθηκε από 1.4 σε 1.7
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 μειώθηκε από +50 ταχύτητα κίνησης σε +45
Outworld Devourer
Equilibrium
 • Το Equilibrium πλέον παρέχει μόνιμα 11/18/25/32%% κλοπή ενέργειας (από όλη τη ζημιά όχι μόνο από ικανότητες). Όταν ενεργοποιηθεί, τριπλασιάζει την κλοπή ζωής και επιβραδύνει τους εχθρούς που πλήττονται από τις ικανότητές σας.
Pangolier
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Το Shield Crash πλέον εκτελεί Swashbuckle 2 επιθέσεων σε κάθε 90 μοίρες γύρω από τον ήρωά σας.
Lucky Shot
 • Το Lucky Shot δεν έχει πλέον πιθανότητα να προκαλέσει σιγή, τώρα πάντα αφοπλίζει.
 • Το Lucky Shot πλέον μειώνει την άμυνα κατά 3/4/5/6
Phantom Assassin
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Το Blur πλέον έχει άμεσο χρόνο εκτέλεσης και εφαρμόζει μια κατάλυση. Κάθε φορά που καταφέρνετε ένα σκοτωμό ήρωα, οι ικανότητές σας ανανεώνονται. Μειώνει την επαναφόρτιση του Blur σε 12 δευτερόλεπτα.
Phantom Lancer
 • Η αύξηση δύναμης αυξήθηκε από 2 σε 2.2
 • Η αύξηση σβελτάδας αυξήθηκε από 3 σε 3.2
Phoenix
 • Η βασική δύναμη αυξήθηκε κατά 2
Supernova
 • Το Supernova πλέον προκαλεί τις ικανότητές σας να ανανεώνονται με την εκτέλεση, παρά στο τέλος της ικανότητας
 • Το Supernova με Αghanim's Scepter σας επιτρέπει πλέον να εκτελείτε Sun Ray και να περιστρέφετε την κατεύθυνσή του ενώ είστε σε Supernova.
Puck
 • Η αύξηση ευφυΐας αυξήθηκε από 3.1 σε 3.5
 • Η αύξηση δύναμης αυξήθηκε από 2.2 σε 2.4
Pudge
 • Η βασική ευφυΐα αυξήθηκε κατά 2
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από +12% επιβράδυνση Rot σε +16%
Pugna
 • Πλέον έχει 0.5 βασική ανανέωση ενέργειας
 • Η αύξηση σβελτάδας αυξήθηκε από 1 σε 1.3
Nether Ward
 • Η απώλεια ενέργειας του Nether Ward αυξήθηκε από 0.25/0.5/0.75/1 σε 0.3/0.6/0.9/1.2
Razor
Eye of the Storm
 • Το Eye of the Storm με Aghanim's Scepter δεν αυξάνει πλέον το ρυθμό επίθεσης
 • Το Eye of the Storm με Aghanim's Scepter τώρα πλήττει μέχρι δύο διαφορετικές μονάδες αντί για μία (εξακολουθεί να επηρεάζει κτήρια)
Riki
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 3
Rubick
 • Η αύξηση σβελτάδας αυξήθηκε από 19 + 2.1 σε 23 + 2.5
Shadow Demon
 • Η αύξηση ευφυΐας αυξήθηκε από 3.1 σε 3.3
Shadow Fiend
 • Πλέον έχει 0.3 ανανέωση ενέργειας
 • Η αύξηση δύναμης αυξήθηκε από 2.3 σε 2.5
 • Η αύξηση σβελτάδας αυξήθηκε από 3.3 σε 3.5
Shadow Shaman
Ether Shock
 • Το κόστος ενέργειας του Ether Shock άλλαξε από 95/105/135/160 σε 100/120/140/160
Silencer
 • Η βασική ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκε από 100 σε 115
Skywrath Mage
Ancient Seal
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης του Ancient Seal αυξήθηκε από 700 σε 750
Concussive Shot
 • Το κόστος ενέργειας του Concussive Shot άλλαξε από 95 σε 80/85/90/95
Slardar
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Το Slithereen Crush τώρα δημιουργεί μια λιμνούλα νερού που θεωρείται ποτάμι για επαυξήσεις. Παρέχει +25 αναγέννηση ζωής, +12 άμυνα και +40% αντίσταση κατάστασης ενώ βρίσκεται σε λιμνούλα ή στο ποτάμι (πέρα από τις συνήθεις επαυξήσεις Guardian Sprint στο ποτάμι). Η περιοχή επίδρασης της λιμνούλας είναι 550. Η λιμνούλα διαρκεί για 25 δευτερόλεπτα.
Guardian Sprint
 • Το Guardian Sprint πλέον παρέχει μόνιμα επιπλέον 5/20/35/50% ταχύτητα κίνησης στο ποτάμι με ξεκλειδωμένη μέγιστη ταχύτητα, αντί για σταθερά 700 στο επίπεδο 4 όταν ενεργοποιηθεί.
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 άλλαξε από +1.25 δευτ. σάστισμα Slithereen Crush σε -4.5 δευτ. επαναφόρτιση Slithereen Crush
Slark
 • Η βασική ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκε από 100 σε 120
Shadow Dance
 • Η μόνιμη αναγέννηση ζωής του Shadow Dance άλλαξε από 3/5/7% σε 5/6/7%
 • Το βεληνεκές του Shadow Dance με Aghanim's Scepter αυξήθηκε από 325 σε 425
Spectre
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Σας παρέχει μια νέα ικανότητα, Shadow Step. Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε Haunt σε μία στοχευμένη μονάδα. Επαναφόρτιση 70. Κόστος ενέργειας 180.
Spirit Breaker
 • Η βασική αναγέννηση ενέργειας αυξήθηκε από 0.75 σε 1.25
Bulldoze
 • Η αντίσταση κατάστασης του Bulldoze αυξήθηκε από 30/40/50/60 σε 34/46/58/70%
 • Η ταχύτητα κίνησης του Bulldoze αυξήθηκε από 12/18/24/30% σε 14/20/26/32%
Greater Bash
 • Η διάρκεια σαστίσματος του Greater Bash άλλαξε από 1.2/1.4/1.6/1.8 σε 0.9/1.2/1.5/1.8
 • Η ζημιά του Greater Bash άλλαξε από 8/16/24/32% σε 14/20/26/32%
Charge of Darkness
 • Το κόστος ενέργειας του Charge of Darkness μειώθηκε από 100 σε 70/80/90/100
Nether Strike
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης του Nether Strike με Aghanim's Scepter αυξήθηκε από 850 σε 950
 • Η εμβέλεια του Nether Strike με Aghanim's Scepter αυξήθηκε από 250 σε 350
Techies
 • Πλέον έχει 1.0 βασική ανανέωση ενέργειας
Templar Assassin
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Σας παρέχει μαι νέα ικανότητα, Psionic Projection. Σας επιτρέπει να τηλεμεταφερθείτε σε οποιοδήποτε Psionic Trap μετά από διοχέτευση 2 δευτερολέπτων. Δεν καταλύει το Meld. Επαναφόρτιση 30. Κόστος ενέργειας 100. Ανατινάξει το Psionic trap με την άφιξη.
Terrorblade
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Αφού εκτελεστεί Metamorphosis, θα προκαλέσει ένα κύμα να ταξιδέψει προς τα έξω σε όλες τις κατευθύνσεις προκαλώντας στους εχθρικούς ήρωες φόβο για 3 δευτερόλεπτα με τη σύγκρουση. Το κύμα ξεκινάει να ταξιδεύει μετά από 0.6 δευτερόλεπτα και έχει ταχύτητα κίνησης 1000. Οι μαγικά απρόσβλητοι εχθροί δεν πλήττονται από το κύμα. Έχει παγκόσμιο εφέ ήχου.
Reflection
 • Το Reflection δεν επηρεάζει πλέον ψευδαισθήσεις
Tidehunter
Gush
 • Η εμβέλεια του Gush με Aghanim's Scepter αυξήθηκε από 240 σε 260
 • Η απόσταση του Gush με Aghanim's Scepter αυξήθηκε από 1800 σε 2200
Timbersaw
 • Η αύξηση της δύναμης αυξήθηκε από 2.8 σε 3.2
 • Η αύξηση ευφυΐας αυξήθηκε από 2.4 σε 2.7
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +6% ενίσχυση ξορκιών σε +2.5 ανανέωση ενέργειας
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +25% απόκτηση εμπειρίας σε +225 ζωή
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από +5 φορτίσεις Reactive Armor σε +8
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +100 ζημιά σε +10% ενίσχυση ξορκιών
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 αυξήθηκε από +15 δύναμη σε +20
Tinker
 • Πλέον έχει 0.25 βασική ανανέωση ενέργειας
 • Η αύξηση ευφυΐας αυξήθηκε από 2.5 σε 3.3
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 αυξήθηκε από +6% ενίσχυση ξορκιών σε +8%
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 αυξήθηκε από +75 βεληνεκές εκτέλεσης σε +100
Tiny
 • Η αύξηση της ευφυΐας αυξήθηκε από 1.6 σε 2.2
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Σας παρέχει μια νέα ικανότητα διοχέτευσης, Tree Volley. Κάθε 0.4 δευτερόλεπτα πετάει ένα τυχαίο δέντρο εντός 525 εμβέλειας από τον ήρωά σας προς τη στοχευμένη περιοχή. Προκαλεί το 120% της ζημιάς σας σε εχθρούς σε αυτή την περιοχή. Περιοχή επίδρασης 400. Βεληνεκές εκτέλεσης 1300. Μέγιστη διοχέτευση 2.4 δευτερόλεπτα. Επαναφόρτιση 12. Κόστος ενέργειας 150.
Tree Grab
 • Η επαναφόρτιση του Tree Grab μειώθηκε από 27/22/17/12 σε 25/20/15/10
Grow
 • Η άμυνα του Grow αυξήθηκε από 7/16/25 σε 10/18/26
Treant Protector
 • Πλέον έχει 0.5 βασική ανανέωση ενέργειας
Nature's Guise
 • Το Nature's Guise άλλαξε. Είναι τώρα μια ικανότητα εκτέλεσης σε εαυτό με 0.6 δευτερόλεπτα χρόνο εκτέλεσης. Δεν έχει πλέον καθυστέρηση αορατότητας ούτε διακόπτεται με τη λήψη ζημιάς. Ξεκινάει επαναφόρτιση όταν λήξει η επαύξηση της αορατότητας. Επαναφόρτιση 10/8/6/4. Κόστος ενέργειας 30/40/50/60.
 • Η πρόσθετη ταχύτητα κίνησης του Nature's Guise άλλαξε από 14/18/22/26% σε 20/22/24/26%
 • Η ζημιά του Nature's Guise άλλαξε από 30/90/150/210 σε 60/110/160/210
Troll Warlord
 • Προστέθηκε Aghanim's Scepter. Μειώνει την επαναφόρτιση του Battle Trance και επιτρέπει να εκτελεστεί σε συμμαχικούς ή εχθρικούς ήρωες. Έχει τη μισή διάρκεια σε εχθρούς. Βεληνεκές εκτέλεσης 525.
Tusk
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 άλλαξε από +300 ταχύτητα Snowball σε -6 δευτ. επαναφόρτιση Ice Shards
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 άλλαξε από -6 δευτ. επαναφόρτιση Ice Shards σε -7 δευτ. επαναφόρτιση Snowball
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 αυξήθηκε από «12% πιθανότητα Walrus Punch σε απλή επίθεση» σε 15% (τώρα χρησιμοποιεί ψευδο-τυχαία πιθανότητα)
Underlord
Pit of Malice
 • Η εμβέλεια του Pit of Malice αυξήθηκε από 375 σε 390
 • Η επαναφόρτιση του Pit of Malice μειώθηκε από 32/28/24/20 σε 30/26/22/18
Undying
Soul Rip
 • Ο χρόνος εκτέλεσης του Soul Rip βελτιώθηκε από 0.45 σε 0.35
Tombstone
 • Τα ζόμπι από το Tombstone πλέον θεωρούν τις ψευδαισθήσεις σαν απλές μονάδες, απαιτώντας 2 επιθέσεις για να σκοτωθούν αντί για 1
 • Το Tombstone λαμβάνει 1/4 ζημιά από μονάδες/ψευδαισθήσεις αντί για 1/2
Vengeful Spirit
Nether Swap
 • Το Nether Swap πλέον έχει 0.25 δευτερόλεπτα επαναφόρτιση για να αποτρέψει κατά λάθος χρήσεις
Venomancer
 • Η βασική ευφυΐα αυξήθηκε κατά 2
 • Η βασική ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκε από 100 σε 115
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από +8% επιβράδυνση Poison Sting σε +12%
Visage
 • Η βασική μαγική αντοχή αυξήθηκε από 10% σε 25%
Summon Familiars
 • Η ζωή των πουλιών αυξήθηκε από 400/550/700 σε 500/600/700
Warlock
Chaotic Offering
 • Ο δεύτερος δαίμονας από Chaotic Offering με Aghanim's Scepter τώρα προσγειώνεται 0.4 δευτερόλεπτα μετά τον πρώτο, αντί για και οι δύο την ίδια στιγμή
Fatal Bonds
 • Το πλήθος δεσμών του Fatal Bonds άλλαξε από 3/4/5/6 σε 6
 • Η ζημιά των Fatal Bonds άλλαξε από 25% σε 13/17/21/25
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 αυξήθηκε από +20 άμυνα δαιμόνων σε +25
Weaver
 • Πλέον έχει 0.4 βασική ανανέωση ενέργειας
 • Η βασική ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκε από 100 σε 120
Windranger
 • Άλλαξε το Aghanim's Scepter. Πλέον προσθέτει 2 φορτίσεις στο Windrun και αυξάνει την ταχύτητα κίνησης κατά 45%.
Focus Fire
 • Η επαναφόρτιση του Focus Fire μειώθηκε από 70 σε 70/50/30
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +30% επιβράδυνση Windrun σε -2 δευτ. επαναφόρτιση Shackleshot
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 άλλαξε από +35% πιθανότητα σαστίσματος Focus Fire σε -20% μείωση ζημιάς Focus Fire
Winter Wyvern
Arctic Burn
 • Το κόστος ενέργειας ανά δευτερόλεπτο του Arctic Burn με Aghanim's Scepter μειώθηκε από 40 σε 30
Witch Doctor
Death Ward
 • Η ζημιά του Death Ward αυξήθηκε από 75/125/175 σε 85/135/185
Zeus
 • Πλέον έχει 0.25 βασική ανανέωση ενέργειας
 • Ο χρόνος επίθεσης βελτιώθηκε από 0.633 σε 0.45
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +6 άμυνα σε +3 ανανέωση ενέργειας