Скорошни обновления

Игрално обновление

7.28b

Артикули

Orb of Corrosion
 • Вече разполага с рецепта за 100 злато
Falcon Blade
 • Реген. на мана е увеличен от 1,6 на 1,8
 • Здравето е увеличено от 150 на 175
Cloak
 • Цената е увеличена от 450 на 500
Swift Blink
 • Бъфът Ви позволява да надвишите макс. скорост за движение
 • Скоростта на движение е увеличена от 30% на 40%
 • Бонус щетите и скоростта на атака са увеличени от 40 на 50
Satanic
 • Щетите са увеличени от 45 на 55
Chipped Vest
 • Връщаните щети са променени от 26/13 на 28/17
Bullwhip
 • Модификаторът на скоростта е увеличен от 16% на 20%
 • Времетраенето на модификатора за скоростта е увеличено от 5 на 4
Cloak of Flames
 • Бронята е намалена от 5 на 4
 • Радиусът е намален от 400 на 375
 • Илюзиите вече нанасят 30 щети в секунда вместо 45 (това беше приложено в скорошна поправка)
Psychic Headband
 • Времето за изчакване е намалено от 30 на 20
Book of Shadows
 • Времето за изчакване е намалено от 25 на 15

Герои

Abaddon
Curse of Avernus
 • Curse of Avernus shard slow increase from +6% to +10%
Alchemist
Berserk Potion
 • Berserk Potion shard cooldown reduced from 45 to 35
Axe
Counter Helix
 • Counter Helix shard attack speed increased from 25 to 35
Batrider
Sticky Napalm
 • Sticky Napalm — вече нанася преполовени щети на Ancients
Beastmaster
 • Базовите щети са намалени с 2
Bloodseeker
Bloodrage
 • Bloodrage с Aghanim's Shard — увеличено от 1,5% на 2%
Broodmother
Silken Bola
 • Silken Bola shard root duration increased from 2 to 2.5
Clockwerk
Jetpack
 • Jetpack с Aghanim's Shard — времето за изчакване е намалено от 25 на 20
 • Jetpack с Aghanim's Shard — бонус скоростта за движението е увеличена 15% на 22%
 • Jetpack с Aghanim's Shard — нужната мана е намалена от 150 на 75
Dark Seer
Normal Punch
 • Normal Punch — нанесените щети на илюзии са увеличени от 25% на 40%
 • Normal Punch — макс. времетраене на зашеметяването е увеличено от 2 на 2,25
Disruptor
Thunder Strike
 • Thunder Strike shard radius increased from +160 to +260
Dragon Knight
Fireball
 • Fireball с Aghanim's Shard — нужната мана е намалена от 150 на 100
Drow Ranger
Frost Arrows
 • Frost Arrows shard now also adds +5 damage per stack
Grimstroke
Ink Over
 • Ink Over shard cast range increased from 700 to 950
 • Ink Over shard total damage increased from 240 to 320
 • Ink Over shard movement slow increased from 20% to 25%
Huskar
Inner Fire
 • Inner Fire slow increased from 35% to 40%
 • Inner Fire shard cooldown reduction from -2 to -3
Invoker
Ice Wall
 • Ice Wall с Aghanim's Shard — обсегът за изпълняване е увеличен от 900 на 1 100
Io
Tether
 • Tether с Aghanim's Shard — бонусът за движение е увеличен от +5% на +10%
Lich
Ice Spire
 • Ice Spire shard health increased from 300 to 600
 • Ice Spire shard radius increased from 500 to 600
Lifestealer
 • Базовите щети са увеличени с 3
Feast
 • Feast — увеличено от 1,6/2,2/2,8/3,4% на 1,8/2,4/3,0/3,6%
Lycan
Summon Wolves
 • Summon Wolves Cripple — преместено от ниво 3 на 4
 • Summon Wolves Invisibility — преместено от ниво 4 на 3
Feral Impulse
 • Feral Impulse — щетите са намалени от 14/26/38/50% на 12/22/32/42%
Magnus
Horn Toss
 • Horn Toss с Aghanim's Shard — щетите при приземяване са увеличени от 150 на 200
Monkey King
 • Базовата сила е намалена от 19 на 18
 • Макс. щети са намалени от 57 на 55
Wukong's Command
 • Wukong's Command с Aghanim's Scepter — интервалът за поява е увеличен от всеки 3,5 секунди на всеки 4 сек.
Naga Siren
Rip Tide
 • Rip Tide shard slow increased from 30% to 40%
 • Rip Tide shard slow duration increased from 3 to 4
 • Rip Tide shard active no longer deals 100 bonus damage
 • Rip Tide shard increases armor reduction by 2
Nyx Assassin
 • Базовата скорост за движение е намалена от 315 на 310
Vendetta
 • Vendetta с Aghanim's Shard — бонус скоростта за движение е намалена от +40% на +25%
 • Vendetta — нужната мана е увеличена от 160/220/280 на 180/240/300
Ogre Magi
Ignite
 • Ignite — щетите са намалени от 26/34/42/50 на 20/30/40/50
Fire Shield
 • Fire Shield с Aghanim's Shard — нужната мана е намалена от 125 на 75
 • Fire Shield — времето за изчакване е намалено от 18 на 16
Omniknight
Talents
 • Талантът за ниво 10 е променен от „+20 скорост на движение“ на „+40 базови щети“
 • Талантът за ниво 15 е променен от „+70 щети“ на „+30 скорост на движение“
Outworld Devourer
 • Базовата броня е увеличена с 2
 • Придобиването на ловкост е увеличено от 1,3 на 1,6
 • Скоростта на движение е увеличена от 315 на 325
 • Базовата реген. на здраве е увеличена от 0 на 1
Essence Flux
 • Essence Flux — шансът е увеличен от 25% на 30%
Astral Imprisonment
 • Astral Imprisonment — щетите са увеличени от 120/190/260/330 на 120/200/280/360
 • Astral Imprisonment — кражбата на мана е променена от 14/16/18/20% на 16/18/20/22%
Sanity's Eclipse
 • Sanity's Eclipse — базовите щети са увеличени от 200/275/350 на 200/300/400
Talents
 • Талантът за ниво 15 е променен от „+8 броня“ на „+30 скорост на движение“
 • Талантът за ниво е увеличен от „+0,1 Sanity's Eclipse множител“ на „+0,15 Sanity's Eclipse множител“
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от „+1,6% Arcane Orb щети“ на „+2% Arcane Orb щети“
Phantom Lancer
Spirit Lance
 • Spirit Lance shard now also increases cast range by 200
Puck
Dream Coil
 • Dream Coil — времето за изчакване е увеличено от 70/65/60 на 80/75/70
Talents
 • Талантът за ниво 20 е намален от „-7 сек. изчакване за Waning Rift“ на „-6 сек. изчакване за Waning Rift“
Pudge
Dismember
 • Dismember shard cooldown reduction from -7 to -10
Riki
 • Базовата реген. на здраве е намалена от 3 на 2,5
Sleeping Dart
 • Sleeping Dart — забавянето е увеличено от 25% на 30%
 • Sleeping Dart — времето за изчакване е намалено от 15 на 12
 • Sleeping Dart — нужната мана е намалена от 125 на 85
Skywrath Mage
Ancient Seal
 • Ancient Seal shard status resistance reduction increased from 40% to 50%
Slark
Fish Bait
 • Fish Bait с Aghanim's Shard — бонус скоростта за атака е увеличена от 50 на 75
 • Fish Bait с Aghanim's Shard — времето за изчакване е намалено от 12 на 9
Sniper
Concussive Grenade
 • Concussive Grenade с Aghanim's Shard — нужната мана е намалена от 75 на 50
 • Concussive Grenade с Aghanim's Shard — времето за изчакване е намалено от 20 на 16
Templar Assassin
Psionic Trap
 • Psionic Trap с Aghanim's Shard — макс. брой капани вече е увеличен с 4
Terrorblade
Demon Zeal
 • Demon Zeal с Aghanim's Shard — нужното здраве е намалено от 25% на 20%
 • Demon Zeal с Aghanim's Shard — ръкопашният бонус е променен от 50% на 100%
Timbersaw
Whirling Death
 • Whirling Death — нужната мана е увеличена от 70 на 80
Flamethrower
 • Flamethrower с Aghanim's Shard — забавянето е увеличено от 25% на 30%
Talents
 • Талантът за ниво 10 е намален от „+1,75 реген. на мана“ на „+1,5 реген. на мана“
Treant Protector
Nature's Guise
 • Nature's Guise shard bonus now increases speed in trees by +15%
Tusk
Frozen Sigil
 • Frozen Sigil с Aghanim's Shard — удари за унищожаване от 3 на 4
 • Frozen Sigil — забавянето на движението/атаката е увеличено от 30%/30 на 35%/35
Visage
Stone Form
 • Stone Form shard manacost reduced from 300 to 200
Winter Wyvern
Splinter Blast
 • Splinter Blast shard now also increases damage dealt by 80
Wraith King
 • Базовите щети са намалени с 2
Vampiric Aura
 • Vampiric Spirit — нужната мана е увеличена от 50/60/70/80 на 65/70/75/80
Reincarnation
 • Reincarnation — нужната мана е увеличена от 160 на 180