Скорошни обновления

Игрално обновление

7.21d

Общи

Артикули

Aeon Disk
 • Цената за рецептата е намалена от 1 250 на 1 100
Guardian Greaves
 • Цената на рецептата е увеличена от 1 700 на 1 800
Rod of Atos
 • Времето за изчакване е увеличено от 16 на 18
 • Обсегът за изпълняване е намален от 1 150 на 1 100
Solar Crest
 • Увеличаването/намаляването на скоростта за атака на целта е променено от 70 на 80

Герои

Arc Warden
 • Придобиването на ловкост е увеличено от 2,1 на 2,4
Tempest Double
 • Tempest Double — времетраенето е увеличено от 16/18/20 на 16/20/24
Axe
 • Придобиването на сила е увеличено от 3,2 на 3,4
Broodmother
 • Базовите щети са увеличени с 3
Centaur Warrunner
Double Edge
 • Double Edge — щетите са увеличени от 40/60/80/100% на 60/80/100/120%
Talents
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +50 на +70 Retaliate щети
Chen
Divine Favor
 • Divine Favor — времетраенето е намалено от 14 на 8/10/12/14
Dragon Knight
Elder Dragon Form
 • Elder Dragon Form — забавянето е увеличено от 30 на 40
Talents
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от -20% на -25% Breathe Fire намаляване на щети
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +300 на +350 здраве
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +150 на +180 злато/минута
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +1,75 сек. на +2 сек. Dragon Tail времетраене на зашеметяването
Drow Ranger
 • Придобиването на ловкост е увеличено от 2,5 на 2,8
 • Базовата ловкост е увеличена с 6 (базовите щети са непроменени)
Earthshaker
 • Базовата броня е увеличена с 2
Enchantress
 • Базовата сила е увеличена с 1
 • Базовият интелект е увеличен от 17 на 19
Gyrocopter
 • Базовите щети са увеличени с 3
Talents
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +200 на +250 здраве
Juggernaut
Omnislash
 • Omnislash — времето за изчакване е увеличено от 130 на 140
Leshrac
Diabolic Edict
 • Diabolic Edict — щетите са намалени от 11/22/33/44 на 8/20/32/44
Lifestealer
Rage
 • Rage — времето за изчакване е увеличено от 16 на 18
Lina
 • Ловкостта е увеличена от 16 + 1,5 на 23 + 1,8
Mars
 • Придобиването на сила е намалено от 3,6 на 3,2
Spear of Mars
 • Spear of Mars — видимостта за площта на ефекта е намалена от 500 на 300
God's Rebuke
 • God's Rebuke — нужната мана е увеличена от 55/60/65/70 на 65/70/75/80
Talents
 • Талантът за ниво 20 е намален от +1,5 сек. на +1 сек. Spear of Mars зашеметяване
Naga Siren
Mirror Image
 • Mirror Image — входящите щети от илюзии са намалени от 400% на 350%
Omniknight
 • Базовата броня е увеличена с 1
Oracle
False Promise
 • False Promise — времето за изчакване е увеличено от 100/65/30 на 115/80/45
 • False Promise — нужната мана е увеличена от 100 на 100/150/200
 • False Promise — обсегът на изпълняване е преизчислен от 1 000 на 700/850/1 000
Pangolier
Lucky Shot
 • Lucky Shot — вече не може да прилага заглушаване и обезоръжаване едновременно
 • Lucky Shot — шансът е намален от 20% на 17%
Rolling Thunder
 • Rolling Thunder — нужната мана е увеличена от 100 на 100/150/200
Puck
Dream Coil
 • Dream Coil — вече не се вкопчва върху единици с имунитет срещу заклинания за версията без скиптър (основно влияе новия статус ефект Leashed)
Talents
 • Талантът за ниво 10 е променен от +5 броня на +125 обсег на изпълняване
 • Талантът за ниво 10 е променен от +10 интелект на +5 към всички статистики
Pudge
Flesh Heap
 • Flesh Heap — регенерацията е увеличена от 3/6/9/12 на 5/8/11/14
Queen of Pain
 • Базовата броня е увеличена с 1
Sand King
Sand Storm
 • Sand Storm — щетите са увеличени от 20/40/60/80 на 20/45/70/95
Burrowstrike
 • Burrowstrike — обсегът за изпълняване е увеличен от 350/450/550/650 на 400/500/600/700
Shadow Shaman
 • Базовият интелект е намален с 2
Silencer
Glaives of Wisdom
 • Glaives of Wisdom — щетите са увеличени от 25/40/55/70% на 25/45/65/85%
Skywrath Mage
Mystic Flare
 • Mystic Flare — щетите са увеличени от 600/1 000/1 400 на 700/1 150/1 600
Sniper
Shrapnel
 • Shrapnel — времето за възвръщане е намалено от 50 на 40
Take Aim
 • Take Aim — активното време за изчакване е намалено от 15/12/9/6 на 9/8/7/6
Spirit Breaker
Charge of Darkness
 • Charge of Darkness — времето за изчакване е намалено от 12 на 11
Storm Spirit
 • Интелектът е увеличен от 22 + 3,7 на 23 + 3,9
Static Remnant
 • Static Remnant — щетите са увеличени от 120/170/220/270 на 120/175/230/285
Electric Vortex
 • Electric Vortex — разстоянието за издърпване е увеличено от 140/180/220/260 на 180/220/260/300
Templar Assassin
 • Придобиването на ловкост е увеличено от 2,8 на 3,2
Meld
 • Meld — времетраенето на дебъфа е увеличено от 10 на 12
Ursa
 • Базовата броня е намалена с 1
Venomancer
Poison Nova
 • Poison Nova със скиптър — щетите са увеличени от 60/85/110 на 75/100/125
Viper
 • Придобиването на ловкост е намалено от 2,8 на 2,5
Nethertoxin
 • Nethertoxin — времето за изчакване е увеличено от 5 на 6
Windranger
 • Базовата сила е увеличена с 1
Focus Fire
 • Focus Fire — скоростта за атака е променена от 425 на 450
Zeus
 • Интелектът е увеличен от 20 + 3,1 на 21 + 3,3
Static Field
 • Static Field — щетите са увеличени от 4/6/8/10% на 5/7/9/11%