Nedávné aktualizace

Herní aktualizace

7.27d

Předměty

Drum of Endurance
 • Bonus ke všem atributům byl snížen z 6 na 4 body
Heaven's Halberd
 • Nově vyžaduje recept za 400 zlaťáků
Soul Ring
 • Cena receptu byla snížena z 350 na 275 zlaťáků
Helm of the Dominator
 • Maximální zdraví ovládnuté jednotky bylo sníženo z 1500 na 1000 bodů
 • Nově poskytuje ovládnuté jednotce také 4 body k brnění

Hrdinové

Arc Warden
Tempest Double
 • Kopie již nepřeruší neviditelnost od předmětu Smoke of Deceit
Talents
 • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+350 k dosahu Flux“ na +300
Bane
Brain Sap
 • Spotřeba many byla navýšena ze 110/130/150/170 na 120/140/160/180 bodů
Bloodseeker
 • Základní poškození bylo navýšeno o 2 body
Bloodrage
 • Ztráta max. zdraví za sekundu byla změněna z 2,2/2,4/2,6/2,8 na 2,2/2,3/2,4/2,5%
 • Zesílení schopností bylo navýšeno z 6/12/18/24 na 15/20/25/30%
Bristleback
 • Rozptyl základního poškození byl změněn z 47–57 na 52–58 bodů
Broodmother
Spin Web
 • Navýšení rychlosti pohybu bylo změněno z 20/35/50/65 na 25/35/45/55%
 • Navýšení rychlosti pohybu s Aghanimem bylo změněno z 30/50/70/90 na 35/50/65/80%
Chaos Knight
 • Základní obratnost byla navýšena ze 14 na 18 bodů
Clockwerk
 • Rychlost pohybu byla snížena z 315 na 310 bodů
Rocket Flare
 • Trvání zviditelnění oblasti bylo sníženo z 8 na 6 sekund
Talents
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+1 útok ke zničení Power Cogs“ na +2
Dark Seer
Surge
 • Nově funguje jako runa spěchu (tzn. již neposkytuje bonus k rychlosti)
Talents
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „Ion Shell poskytující 400 bodů k max. zdraví“ na 350 bodů k max. zdraví
Doom
Scorched Earth
 • Trvání bylo sníženo z 16 na 15 sekund
Devour
 • Regenerace zdraví byla snížena ze 2/6/10/14 na 1/5/9/13 bodů
Talents
 • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+13% k rychlosti pohybu Scorched Earth“ na +10%
Dragon Knight
 • Základní síla byla navýšena o 2 body
Enchantress
Enchant
 • Bonus k max. zdraví creepa byl změněn z 200/400/800/1200 na 200/300/400/500 bodů
 • Nově poskytuje creepovi také 2/4/6/8 bodů k brnění
Faceless Void
 • Základní síla byla snížena z 24 na 22 bodů
 • Bonus k poškození schopnosti Time Lock byl snížen z 25/30/35/40 na 20/25/30/35 bodů
 • Talent na 25. úrovni „20% šance na vyhnutí se poškození“ lze nyní deaktivovat zlomením
Leshrac
 • Základní síla byla navýšena z 18 na 20 bodů
Pulse Nova
 • Rozsah byl navýšen ze 450 na 475 jednotek
Luna
 • Základní brnění bylo navýšeno o 2 body
Magnus
Empower
 • Bonus pro Magnuse byl snížen ze 100 na 75%
Talents
 • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+200 bodů zdraví“ na „+0,3s k trvání zpomalení Shockwave“
 • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+8 k brnění“ na „+350 bodů zdraví“
Mars
 • Inteligence byla navýšena z 20 + 1,4 na 21 + 1,6 bodu
 • Základní regenerace many byla navýšena z 0 na 0,5 bodu
Medusa
 • Základní poškození bylo navýšeno o 2 body
Stone Gaze
 • Spotřeba many byla snížena z 200 na 100 bodů
Monkey King
Boundless Strike
 • Doba omráčení byla změněna z 0,4/0,8/1,2/1,6 na 0,7/1/1,3/1,6 sekundy
Omniknight
 • Základní rychlost pohybu byla navýšena z 305 na 310 bodů
Outworld Devourer
Arcane Orb
 • Poškození dle výše many bylo změněno z 6/8/10/12 na 7,5/9/10,5/12%
Phoenix
 • Základní poškození bylo sníženo o 2 body
 • Nárůst síly byl snížen z 3,7 na 3,5 bodu
Sun Ray
 • Cooldown byl navýšen z 26 na 30 sekund
Rubick
 • Základní rychlost útoku byla snížena ze 110 na 100 bodů
Silencer
Last Word
 • Základní poškození bylo navýšeno z 80/120/160/200 na 120/160/200/240 bodů
Spectre
Spectral Dagger
 • Poškození bylo změněno z 90/140/190/240 na 75/130/185/240 bodů
Desolate
 • Bonus k poškození byl změněn z 24/36/48/60 na 15/30/45/60 bodů
Haunt
 • Cooldown byl změněn ze 180/150/120 na 180/160/140 sekund
Tiny
 • Rychlost pohybu byla snížena z 310 na 300 bodů
Underlord
Firestorm
 • Dosah schopnosti byl změněn z 675 na 600/625/650/675 jednotek
Pit of Malice
 • Cooldown byl změněn z 18/17/16/15 na 21/19/17/15 sekund
 • Trvání přerušení bylo změněno z 0,9/1,2/1,5/1,8 na 1,2/1,4/1,6/1,8 sekundy
Atrophy Aura
 • Bonus k poškození za creepa byl změněn ze 4/5/6/7 na 2/4/6/8 bodů
Talents
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „-3s z cooldownu Firestorm“ na -4s
Ursa
Overpower
 • Spotřeba many byla změněna z 55/60/65/70 na 40/50/60/70 bodů
Talents
 • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+175 bodů zdraví“ na „+1,5 k regeneraci many“
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+2 k regeneraci many“ na „+300 bodů zdraví“
Venomancer
Plague Ward
 • Spotřeba many byla změněna z 20 na 20/22/24/26 bodů
 • Odměna za zabití ve zlaťácích byla změněna ze 14–17 na 15/17/19/21
Poison Sting
 • Poškození za sekundu bylo sníženo z 8/16/24/32 na 6/14/22/30 bodů
 • Zpomalení bylo sníženo z 11/13/15/17 na 9/11/13/15%
Zeus
 • Základní síla byla snížena z 21 na 19 bodů
 • Základní regenerace many byla snížena z 0,25 na 0 bodů
Talents
 • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+1,75 k regeneraci many“ na +1,5