Πρόσφατες ενημερώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

7.23f

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΗΡΩΕΣ

Doom
 • Η αρχική δύναμη μειώθηκε κατά 2
Scorched Earth
 • Η ζημιά του Scorched Earth μειώθηκε από 20/35/50/65 σε 15/30/45/60
 • Το κόστος ενέργειας του Scorched Earth αυξήθηκε από 60/65/70/75 σε 60/70/80/90
Drow Ranger
Multishot
 • Το κόστος ενέργειας του Multishot αυξήθηκε από 50/60/70/80 σε 50/70/90/110
 • Η διάρκεια επιβράδυνσης των βελών του Multishot άλλαξε από 1/2/3/4 σε 1.25/2/2.75/3.5
Lone Druid
 • Η βασική ζημιά της αρκούδας επιπέδου 1 μειώθηκε κατά 5
Outworld Devourer
Sanity's Eclipse
 • Ο πολλαπλασιαστής ζημιάς του Sanity's Eclipse μειώθηκε από 0.5 σε 0.4
Puck
 • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 2
 • Διορθώθηκε το Phase Shift να επιτίθεται σε ζόμπι
Waning Rift
 • Το Waning Rift δεν κινεί πλέον τον ήρωα σας αν είστε ακινητοποιημένοι κατά την εκτέλεση (αλλά εξακολουθεί να εκτελεί το ξόρκι)
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από «Επίθεση Phase Shift» σε +30 ζημιά
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +90 ζημιά σε «Επίθεση Phase Shift»
Snapfire
 • Η βασική άμυνα μειώθηκε κατά 1
Mortimer Kisses
 • Η επαναφόρτιση του Mortimer Kisses αυξήθηκε από 90 σε 110
Tiny
 • Ο βασική ταχύτητα επίθεσης μειώθηκε από 100 σε 90
 • Η αύξηση δύναμης μειώθηκε από 4.1 σε 3.8
Toss
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης του Toss μειώθηκε από 1300 σε 1000/1100/1200/1300
Tree Grab
 • Η ποινή ταχύτητας κίνησης του Tree Grab αυξήθηκε από 25 σε 30
Treant Protector
 • Η αύξηση δύναμης μειώθηκε από 3.7 σε 3.5
Leech Seed
 • Η επιβράδυνση του Leech Seed μειώθηκε από 26/34/42/50% σε 18/24/30/36%
Overgrowth
 • Το κόστος ενέργειας του Overgrowth αυξήθηκε από 150/175/200 σε 200/250/300
Ursa
Earthshock
 • Το Earthshock δεν κινεί πλέον τον ήρωά σας αν είστε ακινητοποιημένοι κατά την εκτέλεση (αλλά εξακολουθεί να εκτελεί το ξόρκι)
Vengeful Spirit
Magic Missile
 • Η επαναφόρτιση του Magic Missile αυξήθηκε από 9 σε 12/11/10/9
Nether Swap
 • Ο χρόνος εκτέλεσης του Nether Swap αυξήθηκε από 0.3 σε 0.4
Viper
Poison Attack
 • Το κόστος ενέργειας του Poison Attack αυξήθηκε από 20 σε 25