Πρόσφατες ενημερώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

7.22e

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Maelstrom
 • Η ζημιά αλυσιδωτού κεραυνού μειώθηκε από 160 σε 150
Stout Shield
 • Δε συσσωρεύεται πλέον (μόνο μία προσπάθεια πιθανότητας)

ΗΡΩΕΣ

Abaddon
Curse of Avernus
 • Η αρχική απομείωση του Curse of Avernus αυξήθηκε από 4 σε 5 δευτερόλεπτα
Ancient Apparition
 • Η ταχύτητα κίνησης μειώθηκε από 290 σε 285
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 μειώθηκε από 700 περιοχή επίδρασης Cold Feet σε 625
Beastmaster
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 μειώθηκε από +40 ζημιά κάπρου σε +35
Bloodseeker
Blood Rite
 • Η επαναφόρτιση του Blood Rite μειώθηκε από 18/16/14/12 σε 12
Bounty Hunter
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 3
Centaur Warrunner
Hoof Stomp
 • Η επαναφόρτιση του Hoof Stomp αυξήθηκε από 13 σε 22/19/16/13
Chen
 • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 4
Dark Seer
Ion Shell
 • Η ζημιά του Ion Shell μειώθηκε από 30/50/70/90 σε 24/46/68/90
Death Prophet
Exorcism
 • Η ζημιά Exorcism με Aghanim's Scepter μειώθηκε από 2x σε 1.75x
Drow Ranger
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +550 απώθηση Gust σε +30% πιθανότητα αστοχίας Gust
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +10 σβελτάδα σε +14
Ember Spirit
Sleight of Fist
 • Το Sleight of Fist δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ενώ είναι ακινητοποιημένος
Enigma
Midnight Pulse
 • Η ζημιά του Midnight Pulse μειώθηκε από 3.75/4.25/4.75/5.25% σε 3.5/4/4.5/5%
Grimstroke
 • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 2
Soulbind
 • Το Soulbind δε μειώνει πλέον την ταχύτητα κίνησης κατά 10%
Io
Tether
 • Η μεταφοράς θεραπείας/αναπλήρωσης του Tether μειώθηκε από 90/110/130/150% σε 60/90/120/150%
Juggernaut
 • Η ζημιά του Bladefury μειώθηκε από 90/115/140/160 σε 85/110/135/160
Lich
 • Η βασική ευφυΐα αυξήθηκε κατά 2
Sinister Gaze
 • Η επαναφόρτιση του Sinister Gaze μειώθηκε από 30/27/24/21 σε 24/22/20/18
Luna
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 αυξήθηκε από +8 όλα τα στατιστικά σε +10
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 αυξήθηκε από +100 ζημιά Lucent Beam +125
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 αυξήθηκε από +30% κλοπή ζωής σε +35%
Lycan
 • Η βασική ευφυΐα αυξήθηκε κατά 2
 • Η βασική δύναμη αυξήθηκε κατά 1
Shapeshift
 • Η πιθανότητα καίριων επιθέσεων του Shapeshift είναι τώρα ψεύδο-τυχαία
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από +10 αναγέννηση ζωής Feral Impulse σε +13
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 αυξήθηκε από +16% ζημιά Feral Impulse σε +18%
Mirana
 • Η βασική ευφυΐα αυξήθηκε κατά 3
Sacred Arrow
 • Η επαναφόρτιση του Sacred Arrow άλλαξε από 17 σε 18/17/16/15
 • Η βασική ζημιά του Sacred Arrow αυξήθηκε από 50/140/230/320 σε 80/160/240/320
Morphling
 • Η βασική άμυνα μειώθηκε κατά 1
Morph
 • Το Morph με Aghanim's Scepter δεν μειώνει πλέον τις επαναφορτίσεις κατά 35%
 • Το Morph με Aghanim's Scepter πλέον επιτρέπει στόχευση συμμάχων
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 άλλαξε από Το Morph στοχεύει συμμάχους σε +15% μείωση επαναφορτίσεων
Necrophos
Heartstopper Aura
 • Η μέγιστη απώλεια ζωής ανά δευτερόλεπτο του Heartstopper Aura αυξήθηκε από 0.5/1.1/1.7/2.3% σε 0.6/1.2/1.8/2.4%
Ogre Magi
 • Η απόκτηση ευφυΐας αυξήθηκε από 2.3 σε 2.5
 • Η απόκτηση σβελτάδας αυξήθηκε από 1.6 σε 1.9
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 αυξήθηκε από +40 ταχύτητα επίθεσης Bloodlust σε +60
Omniknight
Guardian Angel
 • Η διάρκεια του Guardian Angel μειώθηκε από 6/7/8 σε 5/6.5/8
Heavenly Grace
 • Η επαναφόρτιση του Heavenly Grace αυξήθηκε από 17/16/15/14 σε 26/22/18/14
Oracle
 • Η ταχύτητα κίνησης μειώθηκε από 300 σε 295
Outworld Devourer
Sanity's Eclipse
 • Η απορρόφηση ενέργειας του Sanity's Eclipse μειώθηκε από 40% σε 30%
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +25 ταχύτητα κίνησης σε +350 ενέργεια
Phantom Assassin
 • Διορθώθηκε η επιβράδυνση του Stifling Dagger να διαρκεί 1/2/3/4 δευτερόλεπτα αντί για 1.75/2.5/3.25/4 δευτερόλεπτα
Phantom Lancer
Spirit Lance
 • Το κόστος ενέργειας του Spirit Lance μειώθηκε από 125/130/135/140 σε 110/120/130/140
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από +250 ζωή σε +275
Shadow Demon
Soul Catcher
 • Το κόστος ενέργειας του Soul Catcher αυξήθηκε από 50/70/90/110 σε 80/100/120/140
Skywrath Mage
 • Το βεληνεκές επίθεσης αυξήθηκε από 600 σε 625
Slardar
Corrosive Haze
 • Ο χρόνος εκτέλεσης του Corrosive Haze μειώθηκε από 0.35 σε 0.3
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης του Corrosive Haze αυξήθηκε από 700 σε 700/800/900
Spirit Breaker
Charge of Darkness
 • Η επαναφόρτιση του Charge of Darkness αυξήθηκε από 11 σε 17/15/13/11
Sven
 • Η βασική δύναμη μειώθηκε κατά 1
God's Strength
 • Η επαναφόρτιση του God's Strength αυξήθηκε από 100 σε 110
Underlord
Pit of Malice
 • Το κόστος ενέργειας του Pit of Malice μειώθηκε από 100/115/130/145 σε 80/100/120/140
 • Η επανααφόρτιση του Pit of Malice μειώθηκε από 30/26/22/18 σε 24/22/20/18
Vengeful Spirit
 • Η βασική ευφυΐα αυξήθηκε κατά 2
Viper
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 2
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 αυξήθηκε από +20 ταχύτητα επίθεσης σε +25
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από +100 βεληνεκές επίθεσης σε +125
Visage
Grave Chill
 • Η διάρκεια του Grave Chill άλλαξε από 3/4/5/6 σε 6
 • Η ταχύτητα κίνησης του Grave Chill άλλαξε από 32% σε 17/23/29/35%
 • Η ταχύτητα επίθεσης του Grave Chill άλλαξε από 64 σε 34/46/58/70
Weaver
 • Η απόκτηση δύναμης αυξήθηκε από 1.8 σε 2.0
Wraith King
 • Η ζωή των σκελετών μειώθηκε από 250 σε 175
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 μειώθηκε από +35 ζημιά επίθεσης σκελετών σε +30
Zeus
Thundergod's Wrath
 • Η ζημιά του Thundergod's Wrath αυξήθηκε από 225/325/425 σε 250/350/450
 • Το κόστος ενέργειας του Thundergod's Wrath αυξήθηκε από 225/325/450 σε 250/350/450