Πρόσφατες ενημερώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

7.21d

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Aeon Disk
 • Το κόστος συνταγής μειώθηκε από 1250 σε 1100
Guardian Greaves
 • Το κόστος συνταγής αυξήθηκε από 1700 σε 1800
Rod of Atos
 • Η επαναφόρτιση αυξήθηκε από 16 σε 18
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης μειώθηκε από 1150 σε 1100
Solar Crest
 • Η αύξηση/μείωση ταχύτητας επίθεσης του στόχου άλλαξε από 70 σε 80

ΗΡΩΕΣ

Arc Warden
 • Η αύξηση σβελτάδας αυξήθηκε από 2.1 σε 2.4
Tempest Double
 • Η διάρκεια του Tempest Double αυξήθηκε από 16/18/20 σε 16/20/24
Axe
 • Η αύξηση δύναμης αυξήθηκε από 3.2 σε 3.4
Broodmother
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 3
Centaur Warrunner
Double Edge
 • Η ζημιά του Double Edge αυξήθηκε από 40/60/80/100% σε 60/80/100/120%
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 αυξήθηκε από +50 ζημιά Retaliate σε +70
Chen
Divine Favor
 • Η διάρκεια του Divine Favor μειώθηκε από 14 σε 8/10/12/14
Dragon Knight
Elder Dragon Form
 • Η επιβράδυνση του Elder Dragon Form αυξήθηκε από 30 σε 40
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 αυξήθηκε από -20% ζημιά Breath Fire σε -25%
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από +300 ζωή σε +350
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 αυξήθηκε από +150 χρυσός/λεπτό σε +180
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 αυξήθηκε από +1.75 δευτ. Dragon Tail σε +2 δευτ.
Drow Ranger
 • Η αύξηση σβελτάδας αυξήθηκε από 2.5 σε 2.8
 • Η βασική σβελτάδα αυξήθηκε κατά 6 (η βασική ζημιά δεν άλλαξε)
Earthshaker
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 2
Enchantress
 • Η βασική δύναμη αυξήθηκε κατά 1
 • Η βασική ευφυΐα αυξήθηκε από 17 σε 19
Gyrocopter
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 3
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 αυξήθηκε από +200 ζωή σε +250
Juggernaut
Omnislash
 • Η επαναφόρτιση του Omnislash αυξήθηκε από 130 σε 140
Leshrac
Diabolic Edict
 • Η ζημιά του Diabolic Edict μειώθηκε από 11/22/33/44 σε 8/20/32/44
Lifestealer
Rage
 • Η επαναφόρτιση του Rage αυξήθηκε από 16 σε 18
Lina
 • Η σβελτάδα αυξήθηκε από 16 + 1.5 σε 23 + 1.8
Mars
 • Η αύξηση δύναμης μειώθηκε από 3.6 σε 3.2
Spear of Mars
 • Η περιοχή όρασης του Spear of Mars μειώθηκε από 500 σε 300
God's Rebuke
 • Το κόστος ενέργειας του God's Rebuke αυξήθηκε από 55/60/65/70 σε 65/70/75/80
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 μειώθηκε από +1.5 δευτ. σάστισμα Spears of Mars σε +1 δευτ.
Naga Siren
Mirror Image
 • Η εισερχόμενη ζημιά ψευδαισθήσεων από Mirror Image μειώθηκε από 400% σε 350%
Omniknight
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
Oracle
False Promise
 • Η επαναφόρτιση του False Promise αυξήθηκε από 100/65/30 σε 115/80/45
 • Το κόστος ενέργειας του False Promise αυξήθηκε από 100 σε 100/150/200
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης του False Promise άλλαξε από 1000 σε 700/850/1000
Pangolier
Lucky Shot
 • Το Lucky Shot δεν μπορεί πλέον να εφαρμόσει και σιγή και αφοπλισμό την ίδια στιγμή
 • Η πιθανότητα του Lucky Shot μειώθηκε από 20% σε 17%
Rolling Thunder
 • Το κόστος ενέργειας του Rolling Thunder αυξήθηκε από 100 σε 100/150/200
Puck
Dream Coil
 • Το Dream Coil δε δεσμεύει πλέον μαγικά απρόσβλητες μονάδες για την έκδοση χωρίς Aghanim's Scepter (εφαρμόζει τη νέα κατάσταση δέσμευσης)
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +5 άμυνα σε +125 βεληνεκές εκτέλεσης
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +10 ευφυΐα σε +5 όλα τα στατιστικά
Pudge
Flesh Heap
 • Η αναγέννηση του Flesh Heap αυξήθηκε από 3/6/9/12 σε 5/8/11/14
Queen of Pain
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
Sand King
Sand Storm
 • Η ζημιά του Sand Storm αυξήθηκε από 20/40/60/80 σε 20/45/70/95
Burrowstrike
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης του Burrowstrike αυξήθηκε από 350/450/550/650 σε 400/500/600/700
Shadow Shaman
 • Η βασική ευφυΐα μειώθηκε κατά 2
Silencer
Glaives of Wisdom
 • Η ζημιά του Glaives of Wisdom αυξήθηκε από 25/40/55/70% σε 25/45/65/85%
Skywrath Mage
Mystic Flare
 • Η ζημιά του Mystic Flare αυξήθηκε από 600/1000/1400 σε 700/1150/1600
Sniper
Shrapnel
 • Ο χρόνος αναπλήρωσης του Shrapnel μειώθηκε από 50 σε 40
Take Aim
 • Η επαναφόρτιση του ενεργού μέρους του Take Aim μειώθηκε από 15/12/9/6 σε 9/8/7/6
Spirit Breaker
Charge of Darkness
 • Η επαναφόρτιση του Charge of Darkness μειώθηκε από 12 σε 11
Storm Spirit
 • Η ευφυΐα αυξήθηκε από 22 + 3.7 σε 23 + 3.9
Static Remnant
 • Η ζημιά του Static Remnant αυξήθηκε από 120/170/220/270 σε 120/175/230/285
Electric Vortex
 • Η απόσταση έλξης του Electric Vortex αυξήθηκε από 140/180/220/260 σε 180/220/260/300
Templar Assassin
 • Η αύξηση σβελτάδας αυξήθηκε από 2.8 σε 3.2
Meld
 • Η διάρκεια απομείωσης του Meld αυξήθηκε από 10 σε 12
Ursa
 • Η βασική άμυνα μειώθηκε κατά 1
Venomancer
Poison Nova
 • Η ζημιά του Poison Nova με Aghanim's Scepter αυξήθηκε από 60/85/110 σε 75/100/125
Viper
 • Η αύξηση σβελτάδας μειώθηκε από 2.8 σε 2.5
Nethertoxin
 • Η επαναφόρτιση του Nethertoxin αυξήθηκε από 5 σε 6
Windranger
 • Η βασική δύναμη αυξήθηκε κατά 1
Focus Fire
 • Η ταχύτητα επίθεσης του Focus Fire άλλαξε από 425 σε 450
Zeus
 • Η ευφυΐα αυξήθηκε από 20 + 3.1 σε 21 + 3.3
Static Field
 • Η ζημιά του Static Field αυξήθηκε από 4/6/8/10% σε 5/7/9/11%