Πρόσφατες ενημερώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

7.28b

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Orb of Corrosion
 • Τώρα έχει μία συνταγή 100 χρυσού
Falcon Blade
 • Η ανανέωση ενέργειας αυξήθηκε από 1.6 σε 1.8
 • Η ζωή αυξήθηκε από 150 σε 175
Cloak
 • Το κόστος αυξήθηκε από 450 σε 500
Swift Blink
 • Η επαύξηση σάς επιτρέπει να ξεπεράσετε τη μέγιστη ταχύτητα κίνησης
 • Η ταχύτητα κίνησης αυξήθηκε από 30% σε 40%
 • Η επιπλέον ζημιά και η ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκαν από 40 σε 50
Satanic
 • Η ζημιά αυξήθηκε από 45 σε 55
Chipped Vest
 • Η επιστρεφόμενη ζημιά αυξήθηκε από 26/13 σε 28/17
Bullwhip
 • Ο τροποποιητής ταχύτητας αυξήθηκε από 16% σε 20%
 • Η διάρκεια του τροποποιητή ταχύτητας μειώθηκε από 5 σε 4
Cloak of Flames
 • Η άμυνα μειώθηκε από 5 σε 4
 • Η εμβέλεια μειώθηκε από 400 σε 375
 • Οι ψευδαισθήσεις τώρα προκαλούν 30 ζημιά ανά δευτερόλεπτο αντί για 45 (αυτό εφαρμόστηκε σε μία πρόσφατη ενημέρωση)
Psychic Headband
 • Η επαναφόρτιση μειώθηκε από 30 σε 20
Book of Shadows
 • Η επαναφόρτιση μειώθηκε από 25 σε 15

ΗΡΩΕΣ

Abaddon
Curse of Avernus
 • Η επιβράδυνση του Curse of Avernus με Aghanim's Shard αυξήθηκε από +6% σε +10%
Alchemist
Berserk Potion
 • Η επαναφόρτιση του Berserk Potion από Aghanim's Shard μειώθηκε από 45 σε 35
Axe
Counter Helix
 • Η ταχύτητα επίθεσης του Counter Helix με Aghanim's Shard αυξήθηκε από 25 σε 35
Batrider
Sticky Napalm
 • Το Sticky Napalm τώρα προκαλεί τη μισή ζημιά σε αρχαίες μονάδες
Beastmaster
 • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 2
Bloodseeker
Bloodrage
 • Το Bloodrage με Aghanim's Shard αυξήθηκε από 1.5% σε 2%
Broodmother
Silken Bola
 • Η διάρκεια ακινητοποίησης του Silken Bola με Aghanim's Shard αυξήθηκε από 2 σε 2.5
Clockwerk
Jetpack
 • Η επαναφόρτιση του Jetpack από Aghanim's Shard μειώθηκε από 25 σε 20
 • Η επιπλέον ταχύτητα κίνησης του Jetpack από Aghanim's Shard αυξήθηκε από 15% σε 22%
 • Το κόστος ενέργειας του Jetpack από Aghanim's Shard μειώθηκε από 150 σε 75
Dark Seer
Normal Punch
 • Η ζημιά ψευδαίσθησης του Normal Punch αυξήθηκε από 25% σε 40%
 • Η μέγιστη διάρκεια σαστίσματος του Normal Punch αυξήθηκε από 2 σε 2.25
Disruptor
Thunder Strike
 • Η εμβέλεια του Thunder Strike με Aghanim's Shard αυξήθηκε από +160 σε +260
Dragon Knight
Fireball
 • Το κόστος ενέργειας του Fireball με Aghanim's Shard μειώθηκε από 150 σε 100
Drow Ranger
Frost Arrows
 • Το Frost Arrows με Aghanim's Shard τώρα προσθέτει επίσης +5 ζημιά ανά συσσώρευση
Grimstroke
Ink Over
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης του Ink Over με Aghanim's Shard αυξήθηκε από 700 σε 950
 • Η συνολική ζημιά του Ink Over με Aghanim's Shard αυξήθηκε από 240 σε 320
 • Η επιβράδυνση κίνησης του Ink Over με Aghanim's Shard αυξήθηκε από 20% σε 25%
Huskar
Inner Fire
 • Η επιβράδυνση του Inner Fire αυξήθηκε από 35% σε 40%
 • Η μείωση επαναφόρτισης του Inner Fire με Aghanim's Shard αυξήθηκε από -2 σε -3
Invoker
Ice Wall
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης του Ice Wall με Aghanim's Shard αυξήθηκε από 900 σε 1100
Io
Tether
 • Η επιπλέον κίνηση του Tether με Aghanim's Shard αυξήθηκε από +5% σε +10%
Lich
Ice Spire
 • Η ζωή του Ice Spire με Aghanim's Shard αυξήθηκε από 300 σε 600
 • Η εμβέλεια του Ice Spire με Aghanim's Shard αυξήθηκε από 500 σε 600
Lifestealer
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 3
Feast
 • Το Feast αυξήθηκε από 1.6/2.2/2.8/3.4% σε 1.8/2.4/3.0/3.6%
Lycan
Summon Wolves
 • Το Cripple των λύκων μετακινήθηκε από το επίπεδο 3 στο 4
 • Η αορατότητα των λύκων μετακινήθηκε από το επίπεδο 4 στο 3
Feral Impulse
 • Η ζημιά του Feral Impulse μειώθηκε από 14/26/38/50% σε 12/22/32/42%
Magnus
Horn Toss
 • Η ζημιά πτώσης του Horn Toss με Aghanim's Shard αυξήθηκε από 150 σε 200
Monkey King
 • Η βασική δύναμη μειώθηκε από 19 σε 18
 • Η μέγιστη ζημιά μειώθηκε από 57 σε 55
Wukong's Command
 • Ο ρυθμός κλήτευσης των στρατιωτών του Wukong's Command με Aghanim's Scepter αυξήθηκε από κάθε 3.5 δευτερόλεπτα σε κάθε 4 δευτερόλεπτα.
Naga Siren
Rip Tide
 • Η επιβράδυνση του Rip Tide με Aghanim's Shard αυξήθηκε από 30% σε 40%
 • Η διάρκεια επιβράδυνσης του Rip Tide με Aghanim's Shard αυξήθηκε από 3 σε 4
 • Η ενεργοποίηση του Rip Tide με Aghanim's Shard δεν προκαλεί ζημιά πλέον 100 επιπλέον ζημιά
 • Το Rip Tide με Aghanim's Shard αυξάνει τη μείωση άμυνας κατά 2
Nyx Assassin
 • Η βασική ταχύτητα κίνησης μειώθηκε από 315 σε 310
Vendetta
 • Η επιπλέον ταχύτητα κίνησης του Vendetta με Aghanim's Shard μειώθηκε από +40% σε +25%
 • Το κόστος ενέργειας του Vendetta αυξήθηκε από 160/220/280 σε 180/240/300
Ogre Magi
Ignite
 • Η ζημιά του Ignite μειώθηκε από 26/34/42/50 σε 20/30/40/50
Fire Shield
 • Το κόστος ενέργειας του Fire Shield από Aghanim's Shard μειώθηκε από 125 σε 75
 • Η επαναφόρτιση του Fire Shield μειώθηκε από 18 σε 16
Omniknight
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +20 ταχύτητα κίνησης σε +40 βασική ζημιά
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +70 ζημιά σε +30 ταχύτητα κίνησης
Outworld Devourer
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 2
 • Η απόκτηση σβελτάδας αυξήθηκε από 1.3 σε 1.6
 • Η ταχύτητα κίνησης αυξήθηκε από 315 σε 325
 • Η βασική αναγέννηση ζωής αυξήθηκε από 0 σε 1
Essence Flux
 • Η πιθανότητα του Essence Flux αυξήθηκε από 25% σε 30%
Astral Imprisonment
 • Η ζημιά του Astral Imprisonment αυξήθηκε από 120/190/260/330 σε 120/200/280/360
 • Η κλοπή ενέργειας του Astral Imprisonment αυξήθηκε από 14/16/18/20% σε 16/18/20/22%
Sanity's Eclipse
 • Η βασική ζημιά του Sanity's Eclipse αυξήθηκε από 200/275/350 σε 200/300/400
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +8 άμυνα σε +30 ταχύτητα κίνησης
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 αυξήθηκε από +0.1 πολλαπλασιαστής Sanity's Eclipse σε +0.15
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 αυξήθηκε από +1.6% ζημιά Arcane Orb σε +2%
Phantom Lancer
Spirit Lance
 • Το Spirit Lance με Aghanim's Shard τώρα επίσης αυξάνει το βεληνεκές εκτέλεσης κατά 200
Puck
Dream Coil
 • Η επαναφόρτιση του Dream Coil αυξήθηκε από 70/65/60 σε 80/75/70
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 μειώθηκε -7 δευτ. επαναφόρτιση Waning Rift σε -6 δευτ.
Pudge
Dismember
 • Η μείωση επαναφόρτισης του Dismember με Aghanim's Shard αυξήθηκε από -7 σε -10
Riki
 • Η βασική αναγέννηση ζωής μειώθηκε από 3 σε 2.5
Sleeping Dart
 • Η επιβράδυνση του Sleeping Dart αυξήθηκε από 25% σε 30%
 • Η επαναφόρτιση του Sleeping Dart μειώθηκε από 15 σε 12
 • Το κόστος ενέργειας του Sleeping Dart μειώθηκε από 125 σε 85
Skywrath Mage
Ancient Seal
 • Η μείωση αντίστασης κατάστασης του Ancient Seal με Aghanim's Shard αυξήθηκε από 40% σε 50%
Slark
Fish Bait
 • Η ταχύτητα επίθεσης του Fish Bait από Aghanim's Shard αυξήθηκε από 50 σε 75
 • Η επαναφόρτιση του Fish Bait από Aghanim's Shard μειώθηκε από 12 σε 9
Sniper
Concussive Grenade
 • Το κόστος ενέργειας του Concussive Grenade από Aghanim's Shard μειώθηκε από 75 σε 50
 • Η επαναφόρτιση του Concussive Grenade από Aghanim's Shard μειώθηκε από 20 σε 16
Templar Assassin
Psionic Trap
 • Ο μέγιστος αριθμός παγίδων του Psionic Trap τώρα αυξάνεται κατά 4 με Aghanim's Shard
Terrorblade
Demon Zeal
 • Το κόστος ζωής του Demon Zeal από Aghanim's Shard μειώθηκε από 25% σε 20%
 • Η επαύξηση του Demon Zeal σε αγχέμαχη μορφή με Aghanim's Shard αυξήθηκε από 50% σε 100%
Timbersaw
Whirling Death
 • Το κόστος ενέργειας του Whirling Death αυξήθηκε από 70 σε 80
Flamethrower
 • Η επιβράδυνση του Flamethrower από Aghanim's Shard αυξήθηκε από 25% σε 30%
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 μειώθηκε από +1.75 ανανέωση ενέργειας σε +1.5
Treant Protector
Nature's Guise
 • Η επαύξηση του Nature's Guise με Aghanim's Shard τώρα αυξάνει την ταχύτητα στα δέντρα κατά +15%
Tusk
Frozen Sigil
 • Οι επιθέσεις για καταστροφή του Frozen Sigil με Aghanim's Shard αυξήθηκαν από 3 σε 4
 • Η επιβράδυνση κίνησης/επίθεσης του Frozen Sigil αυξήθηκε από 30%/30 σε 35%/35
Visage
Stone Form
 • Το κόστος ενέργειας του Stone Form με Aghanim's Shard μειώθηκε από 300 σε 200
Winter Wyvern
Splinter Blast
 • Το Splinter Blast με Aghanim's Shard τώρα επίσης αυξάνει τη ζημιά που προκαλείται κατά 80
Wraith King
 • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 2
Vampiric Aura
 • Το κόστος ενέργειας του Vampiric Spirit αυξήθηκε από 50/60/70/80 σε 65/70/75/80
Reincarnation
 • Το κόστος ενέργειας του Reincarnation αυξήθηκε από 160 σε 180