Ostatnie aktualizacje

Aktualizacja rozgrywki

7.25b

Zmiany ogólne

Zmiany w przedmiotach

Trusty Shovel
  • Zmniejszono liczbę przedmiotów TP Scroll w zestawie z 2 do 1.
Ring of Tarrasque
  • Zwiększono koszt z 600 do 650 szt. złota.
Necronomicon
  • Zwiększono koszt many z 50 do 150 pkt.

Zmiany w bohaterach

Lycan
  • Zmniejszono bazowe obrażenia o 6 pkt.
Talents
  • Talent 20 poziomu: skrócono czas trwania Shapeshift z +8 do +6 sekund.
  • Talent 25 poziomu: zmniejszono liczbę przyzywanych wilków z +3 do +2.
Weaver
  • Zmniejszono przyrost Zręczności z 3,6 do 3,1 pkt.
Shukuchi
  • Zmniejszono premię do szybkości ruchu z Shukuchi z 220/240/260/280 do 200/220/240/260 jednostek.