การอัปเดตล่าสุด

อัปเดตเกมเพลย์

7.23f

ทั่วไป

ฮีโร่

Doom
 • ค่า Strength เริ่มต้นลดลง 2 หน่วย
Scorched Earth
 • Scorched Earth damage reduced from 20/35/50/65 to 15/30/45/60
 • Scorched Earth manacost increased from 60/65/70/75 to 60/70/80/90
Drow Ranger
Multishot
 • Multishot manacost from 50/60/70/80 to 50/70/90/110
 • Multishot arrow slow duration rescaled from 1/2/3/4 to 1.25/2/2.75/3.5
Lone Druid
 • Spirit Bear level 1 base damage reduced by 5
Outworld Devourer
Sanity's Eclipse
 • Sanity's Eclipse damage multipler reduced from 0.5 to 0.4
Puck
 • พลังโจมตีพื้นฐานลดลง 2 หน่วย
 • Fixed Phase Shift attacking Zombies
Waning Rift
 • Waning Rift no longer moves your hero if you are rooted on cast (but still casts the spell)
Talents
 • Level 10 Talent changed from Phase Shift Attacks to +30 Damage
 • Level 15 Talent changed from +90 Damage to Phase Shift Attacks
Snapfire
 • เกราะป้องกันพื้นฐานลดลง 1 หน่วย
Mortimer Kisses
 • Mortimer Kisses cooldown increased from 90 to 110
Tiny
 • ความเร็วในการโจมตีพื้นฐานลดลงจาก 100 เป็น 90 หน่วย
 • Strength gain reduced from 4.1 to 3.8
Toss
 • Toss cast range reduced from 1300 to 1000/1100/1200/1300
Tree Grab
 • Tree Grab movement speed penalty increased from 25 to 30
Treant Protector
 • Strength gain reduced from 3.7 to 3.5
Leech Seed
 • Leech Seed slow reduced from 26/34/42/50% to 18/24/30/36%
Overgrowth
 • Overgrowth manacost increased from 150/175/200 to 200/250/300
Ursa
Earthshock
 • Earthshock no longer moves your hero if you are rooted on cast (but still casts the spell)
Vengeful Spirit
Magic Missile
 • Magic Missile cooldown increased from 9 to 12/11/10/9
Nether Swap
 • Nether Swap cast point increased from 0.3 to 0.4
Viper
Poison Attack
 • Poison Attack manacost increased from 20 to 25