การอัปเดตล่าสุด

อัปเดตเกมเพลย์

7.22e

ทั่วไป

ไอเท็ม

Maelstrom
 • Chain Lightning damage reduced from 160 to 150
Stout Shield
 • No longer stacks (only one chance attempt)

ฮีโร่

Abaddon
Curse of Avernus
 • Curse of Avernus initial debuff increased from 4 to 5 seconds
Ancient Apparition
 • Movement Speed reduced from 290 to 285
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 25 พื้นที่ Cold Feet ลดลงจาก 700 หน่วยเป็น 625 หน่วย
Beastmaster
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 15 พลังโจมตีหมูป่าลดลงจาก +40 เป็น +35
Bloodseeker
Blood Rite
 • Blood Rite cooldown reduced from 18/16/14/12 to 12
Bounty Hunter
 • Base damage increased by 3
Centaur Warrunner
Hoof Stomp
 • Hoof Stomp cooldown increased from 13 to 22/19/16/13
Chen
 • Base damage reduced by 4
Dark Seer
Ion Shell
 • Ion Shell damage reduced from 30/50/70/90 to 24/46/68/90
Death Prophet
Exorcism
 • Exorcism scepter damage from 2x to 1.75x
Drow Ranger
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 15 เปลื่ยนจากระยะทาง/ระยะผลัก Gust +550 เป็นโอกาสพลาด Gust +30%
 • ทักษะพิเศษเลเวล 15 Agility เพิ่มขึ้นจาก +10 เป็น +14
Ember Spirit
Sleight of Fist
 • Sleight of Fist can no longer be used while rooted
Enigma
Midnight Pulse
 • Midnight Pulse damage reduced from 3.75/4.25/4.75/5.25% to 3.5/4/4.5/5%
Grimstroke
 • Base damage reduced by 2
Soulbind
 • Soulbind no longer reduces movement speed by 10%
Io
Tether
 • Tether heal/restore transfer reduced from 90/110/130/150% to 60/90/120/150%
Juggernaut
 • Bladefury damage reduced from 90/115/140/160 to 85/110/135/160
Lich
 • Base intelligence increased by 2
Sinister Gaze
 • Sinister Gaze cooldown reduced from 30/27/24/21 to 24/22/20/18
Luna
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 20 ค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก +8 เป็น +10
 • ทักษะพิเศษเลเวล 20 เพิ่มความเสียหาย Lucent Beam จาก +100 เป็น +125
 • ทักษะพิเศษเลเวล 15 ดูดพลังชีวิตเพิ่มขึ้นจาก +30% เป็น +35%
Lycan
 • Base intelligence increased by 2
 • Base strength increased by 1
Shapeshift
 • Shapeshift critical strike chance is now Pseudo Random
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 15 อัตราฟื้นฟูพลังชีวิต Feral Impulse เพิ่มขึ้นจาก +10 เป็น +13
 • Level 20 Talent increased from +16% Feral Impulse Damage to +18%
Mirana
 • Base intelligence increased by 3
Sacred Arrow
 • Sacred Arrow cooldown from 17 to 18/17/16/15
 • Sacred Arrow base damage increased from 50/140/230/320 to 80/160/240/320
Morphling
 • Base armor reduced by 1
Morph
 • Morph scepter no longer reduces cooldowns by 35%
 • Morph scepter now allows ally targeting
Talents
 • Level 20 Talent changed from Morph Targets Allies to +15% Cooldown Reduction
Necrophos
Heartstopper Aura
 • Heartstopper Aura max health lost per second increased from 0.5/1.1/1.7/2.3% to 0.6/1.2/1.8/2.4%
Ogre Magi
 • Intelligence gain increased from 2.3 to 2.5
 • Agility gain increased from 1.6 to 1.9
Talents
 • Level 20 Talent increased from +40 Bloodlust Attack Speed to +60
Omniknight
Guardian Angel
 • Guardian Angel duration reduced from 6/7/8 to 5/6.5/8
Heavenly Grace
 • Heavenly Grace cooldown increased from 17/16/15/14 to 26/22/18/14
Oracle
 • Movement Speed reduced from 300 to 295
Outworld Devourer
Sanity's Eclipse
 • Sanity's Eclipse mana drain reduced from 40% to 30%
Talents
 • Level 15 Talent changed from +25 Movement Speed to +350 Mana
Phantom Assassin
 • Fixed Stifling Dagger slow lasting for 1/2/3/4 seconds instead of 1.75/2.5/3.25/4 seconds
Phantom Lancer
Spirit Lance
 • Spirit Lance manacost reduced from 125/130/135/140 to 110/120/130/140
Talents
 • Level 15 Talent increased from +250 Health to +275
Shadow Demon
Soul Catcher
 • Soul Catcher manacost increased from 50/70/90/110 to 80/100/120/140
Skywrath Mage
 • Attack range increased from 600 to 625
Slardar
Corrosive Haze
 • Corrosive Haze cast point reduced from 0.35 to 0.3
 • Corrosive Haze cast range increased from 700 to 700/800/900
Spirit Breaker
Charge of Darkness
 • Charge of Darkness cooldown increased from 11 to 17/15/13/11
Sven
 • Base strength reduced by 1
God's Strength
 • God's Strength cooldown increased from 100 to 110
Underlord
Pit of Malice
 • Pit of Malice manacost reduced from 100/115/130/145 to 80/100/120/140
 • Pit of Malice cooldown reduced from 30/26/22/18 to 24/22/20/18
Vengeful Spirit
 • Base intelligence increased by 2
Viper
 • Base damage increased by 2
Talents
 • Level 10 Talent increased from +20 Attack Speed to +25
 • Level 15 Talent increased from +100 Attack Range to +125
Visage
Grave Chill
 • Grave Chill duration from 3/4/5/6 to 6
 • Grave Chill movement speed change from 32% to 17/23/29/35%
 • Grave Chill attack speed change from 64 to 34/46/58/70
Weaver
 • Strength gain increased from 1.8 to 2.0
Wraith King
 • Skeleton health reduced from 250 to 175
Talents
 • Level 15 Talent reduced from +35 Skeletons Attack Damage to +30
Zeus
Thundergod's Wrath
 • Thundergod's Wrath damage increased from 225/325/425 to 250/350/450
 • Thundergod's Wrath manacost increased from 225/325/450 to 250/350/450