การอัปเดตล่าสุด

อัปเดตเกมเพลย์

7.28b

ไอเท็ม

Orb of Corrosion
 • ต่อจากนี้มีใบผสมราคา 100 โกลด์
Falcon Blade
 • อัตราฟื้นฟูมานาเพิ่มขึ้นจาก 1.6 เป็น 1.8 หน่วย
 • พลังชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 150 เป็น 175 หน่วย
Cloak
 • ราคาเพิ่มขึ้นจาก 450 เป็น 500 โกลด์
Swift Blink
 • บัฟจะทำให้คุณสามารถเคลื่อนที่เร็วมากกว่าความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 40%
 • โบนัสพลังโจมตีและความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นจาก 40 เป็น 50 หน่วย
Satanic
 • พลังโจมตีเพิ่มขึ้นจาก 45 เป็น 55 หน่วย
Chipped Vest
 • ความเสียหายสะท้อนจาก 26/13 เป็น 28/17 หน่วย
Bullwhip
 • เปลี่ยนแปลงความเร็วเพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 20%
 • ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงความเร็วลดลงจาก 5 เป็น 4 วินาที
Cloak of Flames
 • เกราะป้องกันลดลงจาก 5 เป็น 4 หน่วย
 • รัศมีลดลงจาก 400 เป็น 375 หน่วย
 • ร่างเงาต่อจากนี้สร้างความเสียหาย 30 หน่วยต่อวินาทีแทน 45 หน่วย (การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ถูกปรับใช้ในแพตช์ที่ผ่านมาแล้ว)
Psychic Headband
 • คูลดาวน์ลดลงจาก 30 เป็น 20 วินาที
Book of Shadows
 • คูลดาวน์ลดลงจาก 25 เป็น 15 วินาที

ฮีโร่

Abaddon
Curse of Avernus
 • Curse of Avernus โดย Shard ลดความเร็วเพิ่มขึ้นจาก +6% เป็น +10%
Alchemist
Berserk Potion
 • Berserk Potion โดย Shard คูลดาวน์ลดลงจาก 45 เป็น 35 วินาที
Axe
Counter Helix
 • Counter Helix โดย Shard ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นจาก 25 เป็น 35 หน่วย
Batrider
Sticky Napalm
 • Sticky Napalm ต่อจากนี้สร้างความเสียหายแก่ครีป Ancient เพียงครึ่งเดียว
Beastmaster
 • พลังโจมตีพื้นฐานลดลง 2 หน่วย
Bloodseeker
Bloodrage
 • Bloodrage โดย Shard เพิ่มขึ้นจาก 1.5% เป็น 2%
Broodmother
Silken Bola
 • Silken Bola โดย Shard ระยะเวลาติดรากเพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 2.5 วินาที
Clockwerk
Jetpack
 • Jetpack โดย Shard คูลดาวน์ลดลงจาก 25 เป็น 20 วินาที
 • Jetpack โดย Shard โบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 22%
 • Jetpack โดย Shard มานาที่ใช้ลดลงจาก 150 เป็น 75 หน่วย
Dark Seer
Normal Punch
 • Normal Punch ร่างเงาสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 40%
 • Normal Punch ระยะเวลาสตันสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 2.25 วินาที
Disruptor
Thunder Strike
 • Thunder Strike โดย Shard รัศมีเพิ่มขึ้นจาก +160 เป็น +260 หน่วย
Dragon Knight
Fireball
 • Fireball โดย Shard มานาที่ใช้ลดลงจาก 150 เป็น 100 หน่วย
Drow Ranger
Frost Arrows
 • Frost Arrows โดย Shard ต่อจากนี้เพิ่มความเสียหาย +5 หน่วยต่อการซ้อนทับด้วยเช่นกัน
Grimstroke
Ink Over
 • Ink Over โดย Shard ระยะร่ายเพิ่มขึ้นจาก 700 เป็น 950 หน่วย
 • Ink Over โดย Shard ความเสียหายทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 240 เป็น 320 หน่วย
 • Ink Over โดย Shard ลดความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 25%
Huskar
Inner Fire
 • Inner Fire ลดความเร็วเพิ่มขึ้นจาก 35% เป็น 40%
 • Inner Fire โดย Shard ลดคูลดาวน์จาก -2 เป็น -3 วินาที
Invoker
Ice Wall
 • Ice Wall โดย Shard ระยะร่ายเพิ่มขึ้นจาก 900 เป็น 1100 หน่วย
Io
Tether
 • Tether โดย Shard โบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก +5% เป็น +10%
Lich
Ice Spire
 • Ice Spire โดย Shard พลังชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 300 เป็น 600 หน่วย
 • Ice Spire โดย Shard รัศมีเพิ่มขึ้นจาก 500 เป็น 600 หน่วย
Lifestealer
 • พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 3 หน่วย
Feast
 • Feast เพิ่มขึ้นจาก 1.6/2.2/2.8/3.4% เป็น 1.8/2.4/3.0/3.6%
Lycan
Summon Wolves
 • Summon Wolves สกิล Cripple ย้ายจากเลเวล 3 เป็น 4
 • Summon Wolves สกิล Invisibility ย้ายจากเลเวล 4 เป็น 3
Feral Impulse
 • Feral Impulse พลังโจมตีลดลงจาก 14/26/38/50% เป็น 12/22/32/42%
Magnus
Horn Toss
 • Horn Toss โดย Shard ความเสียหายเมื่อลงถึงพื้นเพิ่มขึ้นจาก 150 เป็น 200 หน่วย
Monkey King
 • ค่า Strength พื้นฐานลดลงจาก 19 เป็น 18 หน่วย
 • พลังโจมตีสูงสุดลดลงจาก 57 เป็น 55 หน่วย
Wukong's Command
 • Wukong's Command โดย Scepter เวลาเว้นช่วงการเกิดเพิ่มขึ้นจากทุก 3.5 วินาที เป็นทุก 4 วินาที
Naga Siren
Rip Tide
 • Rip Tide โดย Shard ลดความเร็วเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 40%
 • Rip Tide โดย Shard ระยะเวลาช้าลงเพิ่มขึ้นจาก 3 เป็น 4 วินาที
 • Rip Tide โดย Shard เมื่อกดใช้งานจะไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติม 100 หน่วยอีกต่อไป
 • Rip Tide โดย Shard เพิ่มการลดเกราะป้องกัน 2 หน่วย
Nyx Assassin
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่พื้นฐานลดลงจาก 315 เป็น 310 หน่วย
Vendetta
 • Vendetta โดย Shard โบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงจาก +40% เป็น +25%
 • Vendetta มานาที่ใช้เพิ่มขึ้นจาก 160/220/280 เป็น 180/240/300 หน่วย
Ogre Magi
Ignite
 • Ignite ความเสียหายลดลงจาก 26/34/42/50 เป็น 20/30/40/50 หน่วย
Fire Shield
 • Fire Shield โดย Shard มานาที่ใช้ลดลงจาก 125 เป็น 75 หน่วย
 • Fire Shield คูลดาวน์ลดลงจาก 18 เป็น 16 วินาที
Omniknight
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 10 เปลี่ยนจากความเร็วในการเคลื่อนที่ +20 หน่วย เป็นพลังโจมตีพื้นฐาน +40 หน่วย
 • ทักษะพิเศษเลเวล 15 เปลี่ยนจากพลังโจมตี +70 หน่วย เป็นความเร็วในการเคลื่อนที่ +30 หน่วย
Outworld Devourer
 • เกราะป้องกันพื้นฐานเพิ่มขึ้น 2 หน่วย
 • ค่า Agility ที่ได้รับต่อเลเวลเพิ่มขึ้นจาก 1.3 เป็น 1.6 หน่วย
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก 315 เป็น 325 หน่วย
 • อัตราฟื้นฟูพลังชีวิตพื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 1 หน่วย
Essence Flux
 • Essence Flux โอกาสเพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 30%
Astral Imprisonment
 • Astral Imprisonment ความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก 120/190/260/330 เป็น 120/200/280/360 หน่วย
 • Astral Imprisonment ขโมยมานาจาก 14/16/18/20% เป็น 16/18/20/22%
Sanity's Eclipse
 • Sanity's Eclipse ความเสียหายพื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก 200/275/350 เป็น 200/300/400 หน่วย
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 15 เปลี่ยนจากเกราะป้องกัน +8 หน่วย เป็นความเร็วในการเคลื่อนที่ +30 หน่วย
 • ทักษะพิเศษเลเวล 20 Sanity's Eclipse ตัวคูณความต่างมานาเพิ่มขึ้นจาก +0.1 เป็น +0.15 เท่า
 • ทักษะพิเศษเลเวล 25 Arcane Orb ความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก +1.6% เป็น +2%
Phantom Lancer
Spirit Lance
 • Spirit Lance โดย Shard ต่อจากนี้เพิ่มระยะร่าย 200 หน่วยด้วยเช่นกัน
Puck
Dream Coil
 • Dream Coil คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 70/65/60 เป็น 80/75/70 วินาที
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 20 ลดคูลดาวน์ Waning Rift น้อยลงจาก -7 เป็น -6 วินาที
Pudge
Dismember
 • Dismember โดย Shard ลดคูลดาวน์จาก -7 เป็น -10 วินาที
Riki
 • อัตราฟื้นฟูพลังชีวิตพื้นฐานลดลงจาก 3 เป็น 2.5 หน่วย
Sleeping Dart
 • Sleeping Dart ลดความเร็วเพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 30%
 • Sleeping Dart คูลดาวน์ลดลงจาก 15 เป็น 12 วินาที
 • Sleeping Dart มานาที่ใช้ลดลงจาก 125 เป็น 85 หน่วย
Skywrath Mage
Ancient Seal
 • Ancient Seal โดย Shard ลดความต้านทานสถานะเพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 50%
Slark
Fish Bait
 • Fish Bait โดย Shard โบนัสความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 75 หน่วย
 • Fish Bait โดย Shard คูลดาวน์ลดลงจาก 12 เป็น 9 วินาที
Sniper
Concussive Grenade
 • Concussive Grenade โดย Shard มานาที่ใช้ลดลงจาก 75 เป็น 50 หน่วย
 • Concussive Grenade โดย Shard คูลดาวน์ลดลงจาก 20 เป็น 16 วินาที
Templar Assassin
Psionic Trap
 • Psionic Trap ต่อจากนี้เพิ่มจำนวนกับดักสูงสุด 4 อันด้วย Shard
Terrorblade
Demon Zeal
 • Demon Zeal โดย Shard สูญเสียพลังชีวิตลดลงจาก 25% เป็น 20%
 • Demon Zeal โดย Shard โบนัสขณะโจมตีระยะประชิดจาก 50% เป็น 100%
Timbersaw
Whirling Death
 • Whirling Death มานาที่ใช้เพิ่มขึ้นจาก 70 เป็น 80 หน่วย
Flamethrower
 • Flamethrower โดย Shard ลดความเร็วเพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 30%
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 10 อัตราฟื้นฟูมานาลดลงจาก +1.75 เป็น +1.5 หน่วย
Treant Protector
Nature's Guise
 • Nature's Guise โบนัสโดย Shard ต่อจากนี้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะอยู่ในต้นไม้ +15%
Tusk
Frozen Sigil
 • Frozen Sigil โดย Shard จำนวนครั้งโจมตีเพื่อทำลายเพิ่มขึ้นจาก 3 เป็น 4 ครั้ง
 • Frozen Sigil ลดความเร็วในการเคลื่อนที่/โจมตีเพิ่มขึ้นจาก 30%/30 เป็น 35%/35
Visage
Stone Form
 • Stone Form โดย Shard มานาที่ใช้ลดลงจาก 300 เป็น 200 หน่วย
Winter Wyvern
Splinter Blast
 • Splinter Blast โดย Shard ต่อจากนี้เพิ่มความเสียหายที่สร้าง 80 หน่วยด้วยเช่นกัน
Wraith King
 • พลังโจมตีพื้นฐานลดลง 2 หน่วย
Vampiric Aura
 • Vampiric Spirit มานาที่ใช้เพิ่มขึ้นจาก 50/60/70/80 เป็น 65/70/75/80 หน่วย
Reincarnation
 • Reincarnation มานาที่ใช้เพิ่มขึ้นจาก 160 เป็น 180 หน่วย