การอัปเดตล่าสุด

อัปเดตเกมเพลย์

7.25b

ทั่วไป

ไอเท็ม

Trusty Shovel
  • TP Scroll bundle reduced from 2 to 1
Ring of Tarrasque
  • ราคาเพิ่มขึ้นจาก 600 เป็น 650 โกลด์
Necronomicon
  • มานาที่ใช้เพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 150 หน่วย

ฮีโร่

Lycan
  • พลังโจมตีพื้นฐานลดลง 6 หน่วย
Talents
  • ทักษะพิเศษเลเวล 20 Shapeshift ระยะเวลาลดลงจาก +8 วินาทีเป็น +6 วินาที
  • ทักษะพิเศษเลเวล 25 Summon Wolves จำนวนหมาป่าที่อัญเชิญลดลงจาก +3 เป็น +2 ตัว
Weaver
  • ค่า Agility ที่ได้รับต่อเลเวลลดลงจาก 3.6 เป็น 3.1 หน่วย
Shukuchi
  • Shukuchi โบนัสความเร็วการเคลื่อนที่ลดลงจาก 220/240/260/280 เป็น 200/220/240/260 หน่วย