การอัปเดตล่าสุด

อัปเดตเกมเพลย์

7.21d

ทั่วไป

ไอเท็ม

Aeon Disk
 • ราคาใบผสมลดลงจาก 1250 เป็น 1100
Guardian Greaves
 • ราคาใบผสมเพิ่มขึ้นจาก 1700 เป็น 1800
Rod of Atos
 • คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 16 เป็น 18
 • ระยะร่ายลดลงจาก 1150 เป็น 1100
Solar Crest
 • ความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายเพิ่มขึ้น/ลดลงจาก 70 เป็น 80

ฮีโร่

Arc Warden
 • ค่า Agility ที่ได้รับต่อเลเวลเพิ่มขึ้นจาก 2.1 เป็น 2.4
Tempest Double
 • Tempest Double ระยะเวลาเพิ่มขึ้นจาก 16/18/20 เป็น 16/20/24
Axe
 • ค่า Strength ที่ได้รับต่อเลเวลเพิ่มขึ้นจาก 3.2 เป็น 3.4
Broodmother
 • พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 3 หน่วย
Centaur Warrunner
Double Edge
 • Double Edge ความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก 40/60/80/100% เป็น 60/80/100/120%
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 20 Retaliate ความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก +50 เป็น +70
Chen
Divine Favor
 • Divine Favor ระยะเวลาลดลงจาก 14 เป็น 8/10/12/14
Dragon Knight
Elder Dragon Form
 • Elder Dragon Form ลดความเร็วเพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 40
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 10 Breath Fire ลดพลังโจมจาก -20% เป็น -25%
 • ทักษะพิเศษเลเวล 15 พลังชีวิตเพิ่มขึ้นจาก +300 เป็น +350
 • ทักษะพิเศษเลเวล 20 โกลด์/นาทีเพิ่มขึ้นจาก +150 เป็น +180
 • ทักษะพิเศษเลเวล 25 ระยะเวลา Dragon Tail เพิ่มขึ้นจาก +1.75 วินาที เป็น +2 วินาที
Drow Ranger
 • ค่า Agility ที่ได้รับต่อเลเวลเพิ่มขึ้นจาก 2.5 เป็น 2.8
 • ค่า Agility พื้นฐานเพิ่มขึ้น 6 หน่วย (พลังโจมตีพื้นฐานยังคงเท่าเดิม)
Earthshaker
 • เกราะป้องกันพื้นฐานเพิ่มขึ้น 2 หน่วย
Enchantress
 • ค่า Strength พื้นฐานเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
 • ค่า Intelligence พื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก 17 เป็น 19
Gyrocopter
 • พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 3 หน่วย
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 10 พลังชีวิตเพิ่มขึ้นจาก +200 เป็น +250
Juggernaut
Omnislash
 • Omnislash คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 130 เป็น 140
Leshrac
Diabolic Edict
 • Diabolic Edict ความเสียหายลดลงจาก 11/22/33/44 เป็น 8/20/32/44
Lifestealer
Rage
 • Rage คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 16 เป็น 18
Lina
 • ค่า Agility เพิ่มขึ้นจาก 16 + 1.5 เป็น 23 + 1.8
Mars
 • ค่า Strength ที่ได้รับต่อเลเวลลดลงจาก 3.6 เป็น 3.2
Spear of Mars
 • Spear of Mars พื้นที่การมองเห็นลดลงจาก 500 เป็น 300
God's Rebuke
 • God's Rebuke มานาที่ใช้เพิ่มขึ้นจาก 55/60/65/70 เป็น 65/70/75/80
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 20 ระยะเวลาสตัน Spear of Mars ลดลงจาก +1.5 วินาทีเป็น +1 วินาที
Naga Siren
Mirror Image
 • Mirror Image ร่างเงาได้รับความเสียหายลดลงจาก 400% เป็น 350%
Omniknight
 • เกราะป้องกันพื้นฐานเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
Oracle
False Promise
 • False Promise คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 100/65/30 เป็น 115/80/45
 • False Promise มานาที่ใช้เพิ่มขึ้นจาก 100 เป็น 100/150/200
 • False Promise ระยะร่ายปรับจาก 1000 เป็น 700/850/1000
Pangolier
Lucky Shot
 • Lucky Shot จะไม่สามารถทำให้เป้าหมายติดสถานะใบ้และปลดอาวุธในขณะเดียวกันอีกต่อไป
 • โอกาส Lucky Shot ลดลงจาก 20% เป็น 17%
Rolling Thunder
 • Rolling Thunder มานาที่ใช้เพิ่มขึ้นจาก 100 เป็น 100/150/200
Puck
Dream Coil
 • Dream Coil no longer latches on Spell Immune units for non-scepter version (primarily affects new leashed status effect)
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 10 เปลี่ยนจากเกราะป้องกัน +5 เป็นระยะร่าย +125
 • ทักษะพิเศษเลเวล 10 เปลี่ยนจากค่า Intelligence +10 เป็นค่าสถานะทั้งหมด +5
Pudge
Flesh Heap
 • Flesh Heap อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 3/6/9/12 เป็น 5/8/11/14
Queen of Pain
 • เกราะป้องกันพื้นฐานเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
Sand King
Sand Storm
 • Sand Storm ความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก 20/40/60/80 เป็น 20/45/70/95
Burrowstrike
 • Burrowstrike ระยะร่ายเพิ่มขึ้นจาก 350/450/550/650 เป็น 400/500/600/700
Shadow Shaman
 • ค่า Intelligence พื้นฐานลดลง 2 หน่วย
Silencer
Glaives of Wisdom
 • Glaives of Wisdom ความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก 25/40/55/70% เป็น 25/45/65/85%
Skywrath Mage
Mystic Flare
 • Mystic Flare ความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก 600/1000/1400 เป็น 700/1150/1600
Sniper
Shrapnel
 • Shrapnel เวลาเติมชาร์จลดลงจาก 50 เป็น 40
Take Aim
 • Take Aim คูลดาวน์เปิดใช้งานลดลงจาก 15/12/9/6 เป็น 9/8/7/6
Spirit Breaker
Charge of Darkness
 • Charge of Darkness คูลดาวน์ลดลงจาก 12 เป็น 11
Storm Spirit
 • ค่า Intelligence เพิ่มขึ้นจาก 22 + 3.7 เป็น 23 + 3.9
Static Remnant
 • Static Remnant ความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก 120/170/220/270 เป็น 120/175/230/285
Electric Vortex
 • Electric Vortex ระยะดึงดูดเพิ่มขึ้นจาก 140/180/220/260 เป็น 180/220/260/300
Templar Assassin
 • ค่า Agility ที่ได้รับต่อเลเวลเพิ่มขึ้นจาก 2.8 เป็น 3.2
Meld
 • Meld ระยะเวลาดีบัฟเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 12
Ursa
 • เกราะป้องกันพื้นฐานลดลง 1 หน่วย
Venomancer
Poison Nova
 • Poison Nova ความเสียหายโดย Scepter เพิ่มขึ้นจาก 60/85/110 เป็น 75/100/125
Viper
 • ค่า Agility ที่ได้รับต่อเลเวลลดลงจาก 2.8 เป็น 2.5
Nethertoxin
 • Nethertoxin คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 5 เป็น 6
Windranger
 • ค่า Strength พื้นฐานเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
Focus Fire
 • Focus Fire ความเร็วการโจมตีเปลี่ยนจาก 425 เป็น 450
Zeus
 • ค่า Intelligence เพิ่มขึ้นจาก 20 + 3.1 เป็น 21 + 3.3
Static Field
 • Static Field ความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก 4/6/8/10% เป็น 5/7/9/11%