Cập nhật gần đây

Cập nhật lối chơi

7.28c

Tướng

Batrider
Sticky Napalm
 • Sticky Napalm: Gây ít đi 50% sát thương với mọi loại quái.
Beastmaster
 • Giảm tốc độ đánh cơ bản, từ 110 thành 100
Call of the Wild Boar
 • Call of the Wild: Giảm tốc độ chạy của lợn, từ 350 thành 320/330/340/350
Earthshaker
Fissure
 • Fissure + Shard: Các sóng dư chấn aftershock giờ gây choáng bằng một nửa thời lượng
Keeper of the Light
Recall
 • Recall: Tăng thời gian chờ dịch chuyển, từ 3 thành 5/4/3
Lycan
Summon Wolves
 • Summon Wolves: Giảm thời lượng, từ 55 thành 50 giây
Morphling
Morph
 • Morph: Thay đổi thời gian hồi, từ 160/100/40 thành 140/100/60
 • Morph (Scepter): Giảm cự ly tầm thi triển tăng bởi Scepter, từ 600 thành 300
 • Morph (Scepter): Giờ cũng giảm 20 giây thời gian hồi cho Morph
Nature's Prophet
 • Greater Treants: Tăng thời gian đánh cơ bản, từ 1.0 thành 1.4
Nyx Assassin
Vendetta
 • Vendetta: Giờ không còn áp dụng phá nội tại
 • Vendetta: Tăng thời gian hồi, từ 90/70/50 thành 90/75/60
Outworld Destroyer
 • Tốc độ chạy: Giảm từ 325 thành 320
 • Giáp cơ bản: Giảm 1
Arcane Orb
 • Arcane Orb: Tăng thời gian hồi, từ 4/3/2/0 thành 6/4/2/0
Astral Imprisonment
 • Astral Imprisonment: Tăng mana tốn, từ 120 thành 150
Puck
 • Sát thương cơ bản: Giảm khoảng sát thương, từ 46-57 thành 46-54
Waning Rift
 • Waning Rift: Giảm sát thương, từ 70/140/210/280 thành 70/130/190/250
Dream Coil
 • Dream Coil (Scepter): Giảm thời lượng choáng, từ 2/3.25/4.5 thành 2/3/4
Riki
Tricks of the Trade
 • Tricks of the Trade (Scepter): Không còn tăng thời lượng
Talents
 • Tiềm năng cấp 25: Giảm thời gian hồi Tricks of the Trade, từ -6 giây thành -4 giây
Shadow Shaman
Shackles
 • Shackles (Shard): Giảm tầm thi triển, từ 150 thành 125
Void Spirit
 • Sát thương cơ bản: Giảm 2
Wraith King
Wraithfire Blast
 • Wraithfire Blast: Tăng thời gian hồi, từ 14/12/10/8 thành 17/14/11/8
Vampiric Spirit
 • Vampiric Spirit: Giảm 3 sát thương cơ bản của lính xương