Регистрация за 2018 колекционерски Aegis и Baby Roshan

Регистрацията трябва да бъде завършена преди 20 септември, за да сте приемливи да получите колекционерските артикули.
Регистрацията на тази страница Ви включва за Baby Roshan, ако нивото на Вашия боен пропуск е поне 2 000.