Registrering for Aegis-samleobjektet og Baby Roshan 2018

Registreringen må være fullført før 20. september for å være berettiget til å motta samleobjektene.
Registreringen på denne siden gjelder også for Baby Roshan, hvis du har et Battle Pass med nivå på minst 2000.