Registrering för 2018-års samlar-Aegis och Baby Roshan

Registreringen måste slutföras innan 20 september för att vara berättigad till att få samlarföremålen.
Registreringen på denna sida gäller även för Baby Roshan om din nivå i Stridspasset är minst 2 000.