ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΤΕΤ
15
ΠΕΜ
16
ΠΑΡ
17
ΣΑΒ
18

Φάση ομίλων
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΔΕΥ
20
ΤΡΙ
21
ΤΕΤ
22
ΠΕΜ
23
ΠΑΡ
24
ΣΑΒ
25

ΚΥΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Τελικοί κύριας εκδήλωσης