Bảng xếp hạng thế giới

  Đơn vị  
Thứ hạng
  Người chơi


Ai được phép hiện trên danh sách dẫn đầu này?
Để đủ điều kiện, một người chơi phải thỏa mọi điều kiện sau:
  • Chơi ít nhất 300 trận do hệ thống xếp trận tạo. (Chỉ tính các trận đấu người, xếp hạng lẫn không xếp hạng.)
  • Chơi ít nhất 100 trận đấu xếp hạng
  • Ít nhất 14 trận xếp hạng trong vòng 21 ngày qua ở cùng một phân hạng
Làm sao tôi biết mình ở khu vực nào?
Đó là khu vực mà bạn chơi xếp trận tranh hạng nhiều nhất trong vòng 21 ngày vừa qua. (Trong trường hợp số trận bằng nhau, chúng tôi dùng khu vực có nhiều trận gần đây hơn.)
Liệu một trận có đủ điều kiện tính vào các trận gần đây nếu như có người bỏ cuộc, mất kết nối do vấn đề mạng v.v...?
Có, nếu như MMR được cập nhật. Nếu trận đấu bị loại bỏ vì bất kỳ lý do nào, thì trận đấu đó không hợp lệ.
Các máy chủ vùng nào được gán cho khu vực nào?
Châu Mỹ: bờ Tây Hoa Kỳ, bờ Đông Hoa Kỳ, Nam Mỹ
Châu Âu: Tây Âu, Đông Âu, Nga, Nam Phi
Trung Quốc: Perfect World Telecom, Perfect World Unicom
Đông Nam Á: Hàn Quốc, Đông Nam Á, Úc
Bảng xếp hạng được cập nhật lúc nào?
Bảng xếp hạng được cập nhật mỗi giờ.
Bảng xếp hạng toàn cầu ở đâu?
MMR của mỗi khu vực có một thước đo riêng, và việc so sánh MMR giữa các khu vực với nhau hiện không có ý nghĩa gì nhiều.