8,423,970
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - February 11th, 2020

We are making our smurf detection system more sensitive in this update. This change will much more proactively target potential smurf accounts, but may on rare occasion give a normal player extra MMR.

Dota 2 Update - February 6th, 2020

- Neutral items held by Lone Druid's Spirit Bear now show as held by Lone Duid in the neutral items tab.
- Neutral items that have been consumed now show as "Consumed" in the neutral items tab.
- Neutral items that have been dropped on the ground outside the fountain, or are otherwise unaccounted for, are shown as "Unknown" in the neutral items tab.
- When you open the shop, if you had the neutral items tab open last, open the basic tab instead.
- The "Show Popular Items" button (star icon) in the shop is now a saved preference, and will not default to enabled when you start a new match.
- Toggling the "lock combining" option on items carried by the courier will no longer cause the courier to return to base.

Dota 2 Update - January 27th 2020

* Fix quickcast bindings both neutral items and TP

Dota 2 Update - January 24th 2020

* As a result of the experimental dota_camera_alternative option that has been in testing since summer, we’ve adjusted the default camera position. The console command “dota_camera_legacy 1” will adjust your settings to match the old camera if you prefer it.

Dota 2 Update - January 16th, 2020

- We’ve removed variability in the amount of MMR you gain or lose from a match. This means that there will no longer be matches that give results like +10/-40.

- Instead of matches giving 25 MMR, solo games will now give 30 MMR and party games will now give 20 MMR. We have more confidence in the impact of a player on the game when they are solo compared to in a party, and thus we are willing to move a player’s MMR faster/slower depending on that.

- We have removed the Fast/Slow queue and replaced it with Ranked Roles and Ranked Classic. To play in Ranked Roles you need to earn Role Queue games by playing matches while selecting all roles--this is unchanged from before. Ranked Classic has replaced the Slow Queue, and it does not let you select roles. We are making this change because the slow/fast queue concept has not been successful in producing good quality games. The end result was slow queue waiting a little bit longer, and then forcing very bad quality matches on the entire player pool. We think it’s a fair requirement to enforce that if you want to have the advantage of playing a specific role, you have to contribute to the matchmaking system by sometimes playing other roles, or just queue role-less as in previous years.