Скорошни обновления

Игрално обновление

7.22f

Артикули

Aghanim's Scepter
 • Цената за консумираната рецепта е намалена от 2 000 на 1 800

Герои

Abaddon
 • Базовата скорост на атака е увеличена от 115 на 120
 • Базовата броня е увеличена с 1
Ancient Apparition
Cold Feet
 • Cold Feet — разстоянието за изминаване е намалено от 740 на 715
Ice Blast
 • Ice Blast — нужната мана е увеличена от 150 на 175
Talents
 • Талантът за ниво 15 е намален от +20 на +15 реген. на здраве
Beastmaster
Primal Roar
 • Primal Roar — отблъскването вече унищожава всякакви дървета, с които единиците влязат в контакт
Bloodseeker
 • Базовата скорост на движение е увеличена с 5
Bounty Hunter
Shuriken Toss
 • Shuriken Toss — нужната мана е намалена от 150 на 135
Brewmaster
 • Базовият интелект е увеличен с 1
Centaur Warrunner
Retaliate
 • Retaliate — щетите са намалени от 6/9/12/15% на 6/8/10/12%
Chaos Knight
Reality Rift
 • Reality Rift — времето за изчакване е намалено от 20/15/10/5 на 14/11/8/5
Chen
 • Базовата скорост на движение е намалена с 5
Divine Favor
 • Divine Favor — времето за изчакване е увеличено от 90/80/70/60 на 120/100/80/60
Clockwerk
Hookshot
 • Hookshot — времетраенето на зашеметяването е увеличено от 1/1,5/2 на 1,5/1,75/2
Crystal Maiden
 • Базовата броня е намалена с 1
Dark Seer
Vacuum
 • Vacuum — щетите са увеличени от 25/50/100/200 на 50/100/150/200
Dark Willow
Terrorize
 • Terrorize — времетраенето е намалено от 4 на 3,5/3,75/4
 • Terrorize — времето за изчакване е увеличено от 100/80/60 на 100/90/80
Dragon Knight
Elder Dragon Form
 • Elder Dragon Form със Scepter — магическата устойчивост е увеличена от +30% на +40%
Talents
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +180 на +210 злато/мин.
Drow Ranger
 • Базовата сила е увеличена с 1
 • Базовата ловкост е увеличена с 1
Talents
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +30% на +40% Gust заслепяване
Elder Titan
Echo Stomp
 • Echo Stomp — нужната мана е намалена от 100 на 85/90/95/100
Ember Spirit
 • Базовата броня е намалена с 1
Enigma
 • Базовият интелект е намален с 2
Grimstroke
 • Базовите щети са намалени с 4
Invoker
 • Базовият интелект е увеличен с 1
Cold Snap
 • Cold Snap — щетите са увеличени от 7—>56 на 8—>64
Juggernaut
 • Базовата ловкост е намалена с 2
 • Базовата сила е намалена с 1
Keeper of the Light
Will-O-Wisp
 • Will-O-Wisp — радиусът е увеличен от 700 на 725
Luna
 • Базовите щети са увеличени с 2
Lycan
Feral Impulse
 • Feral Impulse — щетите са увеличени от 12/24/36/48% на 14/26/38/50%
Howl
 • Howl — бонус реген. е увеличена от 4/8/12/16 на 6/10/14/18
Mars
 • Базовите щети са намалени с 2
God's Rebuke
 • God's Rebuke — критичният удар е намален от 160/200/240/280% на 150/190/230/270%
Morphling
Waveform
 • Waveform — обсегът за изпълняване е намален от 1 000 на 700/800/900/1 000
Morph
 • Morph — обсегът за изпълняване е намален от 1 000 to 700/850/1 000
Nature's Prophet
 • Придобиването на интелект е увеличено от 3,3 на 3,5
Necrophos
 • Базовият интелект е увеличен с 1
Death Pulse
 • Death Pulse — радиусът е увеличен от 475 на 500
Night Stalker
 • Базовата скорост на движение е увеличена с 5
Omniknight
Purification
 • Purification — времето за изчакване е увеличено от 14/13/12/11 на 17/15/13/11
Talents
 • Талантът за ниво 20 е намален от +5 на +4 регенерация на мана
Outworld Devourer
Astral Imprisonment
 • Astral Imprisonment — времето за изчакване е увеличено от 22/18/14/10 на 24/20/16/12
Sanity's Eclipse
 • Sanity's Eclipse — нужната мана е увеличена от 175/250/325 на 200/325/450
Phantom Assassin
 • Базовите щети са увеличени с 1
Talents
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +200 на +225 здраве
Pudge
Meat Hook
 • Meat Hook — нужната мана е намалена от 140 на 125/130/135/140
Riki
Blink Strike
 • Blink Strike — обсегът за изпълняване е увеличен от 500/600/700/800 на 600/700/800/900
Talents
 • Талантът за ниво 20 е намален от +700 на +600 Blink Strike обсег на изпълняване
Skywrath Mage
Mystic Flare
 • Mystic Flare — щетите са увеличени от 700/1 150/1 600 на 750/1 175/1 600
Slark
 • Базовите щети са намалени с 1
Talents
 • Талантът за ниво 20 е намален от +1,25 на +1 сек. Pounce Leash
Spirit Breaker
Bulldoze
 • Bulldoze — нужната мана е променена от 25/30/35/40 на 30/40/50/60
Nether Strike
 • Nether Strike — щетите са намалени от 120/185/250 на 100/175/250
Sven
Storm Hammer
 • Storm Hammer — времетраенето на зашеметяването е намалено от 1,4/1,6/1,8/2 на 1,25/1,5/1,75/2
Terrorblade
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +10% на +15% избягване
Metamorphosis
 • Metamorphosis със Scepter — времетраенето на страха е увеличено от 3 на 3,75
Tinker
Talents
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +100 на +125 обсег на изпълняване
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +8% на +10% увеличаване на заклинанията
 • Талантът за ниво 15 е променен от +15% Spell Lifesteal на +11% намаляване на нужната/загубата на мана
Tusk
 • Базовата броня е увеличена с 1
Underlord
Pit of Malice
 • Pit of Malice — времето за изчакване е намалено от 24/22/20/18 на 22/20/18/16
Dark Rift
 • Dark Rift — времето за изчакване е намалено от 130/120/110 на 130/115/100
Vengeful Spirit
Magic Missile
 • Magic Missile — нужната мана е намалена от 110/120/130/140 на 100/110/120/130
Viper
Talents
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +120 на +160 щети
Weaver
 • Базовата броня е увеличена с 1
Wraith King
Mortal Strike
 • Mortal Strike — нужната мана е увеличена от 30/45/60/75 на 50/60/70/80
Wraithfire Blast
 • Wraithfire Blast — базовите щети са намалени от 100 на 70/80/90/100
Zeus
 • Базовият интелект е увеличен с 1