Скорошни обновления

Игрално обновление

7.24

Общи

Артикули

Ironwood Tree
 • Вече пуска пълния предмет, вместо рецепта
 • Всички статистики за намалени от +7 на +6
Arcane Ring
 • Интелектът е увеличен от +8 на +10
Iron Talon
 • Вече не разполага с пасивно Quell
 • Вече предоставя +15 скорост на атака
Keen Optic
 • Реген. на мана е увеличена от 1 на 1,25
Mango Tree
 • Обсегът на видимостта е намален от 1 200 на 1 000
 • Mangoes — вече падат малко по-надалеко
Poor Man's Shield
 • Блокираните щети са променени от 20/10 за ръкопашни/далекобойни на 30/20
Trusty Shovel
 • Здравето е намалено от 150 на 100
Ocean Heart
 • Реген. на здраве/мана е увеличена от 6/3 на 8/4
Dragon Scale
 • Afterburn — щетите са увеличени от 12 на 18
Clumsy Net
 • Обсегът за изпълняване е намален от 900 на 650
 • Вече не прониква имунитета върху Вас
Essence Ring
 • Вече директно увеличава текущото/макс. здраве и не се счита за лечение (не се усилва/задейства от умения, свързани с лечение)
Vambrace
 • Вече пуска пълния предмет, вместо рецепта
 • Вече може да се превключва между различните атрибути
 • Променено от 12/6 основни/второстепенни статистики към 10/5
Vampire Fangs
 • Кражбата на здраве от заклинания е намалена от 8% на 6%
Enchanted Quiver
 • Бонус магическите щети са увеличени от 270 на 300
 • Поправено е да работи с Wukong's Command
Orb of Destruction
 • Забавянето е намалено от 30/15% на 20/10%
Craggy Coat
 • Бронята е намалена от 13 на 12
Mind Breaker
 • Времетраенето на заглушаването е намалено от 2 на 1,5 секунди
Telescope
 • Бонус обсегът на атака е намален от 150 на 125
Repair Kit
 • Building Repair — вече не разполага с Multishot
 • Реген. на здраве е увеличена от 13 на 17
Havoc Hammer
 • Havoc — базовите щети са увеличени от 175 на 225
Flicker
 • Скоростта на движение е увеличена от +30 на +40
Magic Lamp
 • Пределът на здравето е увеличен от 15% на 20%
Apex
 • Променено към фиксирано +75 основен атрибут, вместо да е увеличавано от процент
Fusion Rune
 • Премахнато
Ballista
 • Обсегът на атака е намален от +400 на +250
 • Вече нанася +30 същински щети
Force Boots
 • Времето за изчакване е увеличено от 6 на 9 секунди
 • Скоростта на движение е намалена от +50% на +40%
 • Разстоянието/Времетраенето на отблъскването е променено от 800/0,65 на 600/0,5
Ex Machina
 • Reset Item Cooldowns — увеличено от 30 на 45 секунди
 • Бронята е намалена от 25 на 20
 • Вече има нужна мана от 100
Mirror Shield
 • Времето за изчакване е увеличено от 4 на 8 секунди
Pirate Hat
 • Скоростта на атака е намалена от +250 на +150
 • Вече не пуска руна на изобилието при убийства на герои
 • Вече крадете 300 злато от герои, които убивате
Seer Stone
 • Обсегът на видимостта и изпълняването е намален от 450 на 350
Phoenix Ash
 • Премахнато
Stygian Desolator
 • Щетите са намалени от 100 на 75
 • Намаляването на бронята е понижено от 12 на 10
 • Времетраенето за понижаването на бронята е намалено от 15 на 7
Woodland Striders
 • Реген. на здраве е намалена от 70 на 50
 • Времетраенето за дърво е намалено от 60 на 15 секунди
Fallen Sky
 • Разполага със същите Blink правила, що се отнася до щетите
 • Вече пуска пълния предмет, вместо рецепта
Trident
 • Всички бонуси са намалени от 33% на 30%
Book of the Dead
 • Променено е от три набора Necronomicon единици на два такива с 50% повече здраве и щети
 • Силата и интелекта са намалени от 35 на 30
Enchanted Mango
 • Възстановяването на мана е намалено от 125 на 110
Quelling Blade
 • Вече не убива Wards (също като Iron Talon и Battle Fury)
Tango
 • Вече не убива Wards
Vladmir's Offering
 • Регенерация на мана е намалена от 1,5 на 1,25
Void Stone
 • Регенерацията на мана е увеличена от 1,75 на 2,25
Perseverance
 • Регенерацията на мана е увеличена от 2 на 2,25
Battle Fury
 • Щетите са увеличени от 54 на 60
 • Разсичащите щети срещу герои са увеличени от 60% на 70%
 • Разсичащите щети срещу крийпове са намалени от 60% на 50%
Maelstrom
 • Chain Lightning — щетите са намалени от 150 на 140
Necronomicon
 • Регенерацията на мана е увеличена от 2/2,5/3 на 3/3,5/4
Desolator
 • Времетраенето за понижаването на бронята е намалено от 15 на 7
Radiance
 • Щетите са намалени от 65 на 60
Blade Mail
 • Щетите са увеличени от +22 на +28
Silver Edge
 • Щетите са увеличени от 40 на 45
Mask of Madness
 • Щетите са увеличени от 10 на 15
Armlet of Mordiggian
 • Щетите са увеличени от 9 на 15
Crystalys
 • Щетите са увеличени от 38 на 45
 • Критичният удар е намален от 175% на 160%
Daedalus
 • Щетите са увеличени от 80 на 88
 • Критичният удар е намален от 235% на 225%
Bloodthorn
 • Щетите са увеличени от 68 на 75
 • Критичният удар е намален от 175% на 160%
 • Soul Rend — критичният удар е намален от 140% на 130%

Герои

Abaddon
 • Базовите щети са намалени с 2
Mist Coil
 • Mist Coil — времето за изчакване е увеличено от 4,5 на 5,5
Alchemist
 • Придобиването на сила е увеличено от 2,4 на 2,7
Ancient Apparition
Ice Blast
 • Ice Blast — прагът за убиване е увеличен от 10/11/12% на 12/13/14%
Talents
 • Талантът за ниво 10 е променен от „+90 злато/мин.“ на „+175 Chilling Touch обсег на атака“
Axe
 • Скоростта на движение е увеличена с 5
 • Придобиването на сила е увеличено от 3,4 на 3,6
Bounty Hunter
 • Базовата броня е увеличена с 1
Brewmaster
 • Базовата броня е увеличена с 1
Chaos Knight
Reality Rift
 • Reality Rift — намаляването на бронята е увеличено от 2/3/4/5 на 3/4/5/6
Phantasm
 • Phantasm — входящите щети са намалени от 350% на 325%
Talents
 • Талантът за ниво 20 е променен от „+150 злато/мин.“ на „+10 сек. Phantasm времетраене“
Chen
Talents
 • Талантът за ниво 20 е променен от „+180 злато/мин.“ на „-30 сек. изчакване за Hand of God“
Clinkz
Burning Army
 • Burning Army — базовите щети са увеличени от 24/26/28% на 28%
Crystal Maiden
Talents
 • Талантът за ниво 15 е променен от „+150 злато/мин.“ на „-2 сек. изчакване за Crystal Nova“
Dark Seer
Surge
 • Surge — скоростта е променена от 25/40/55/70% на 70%
 • Surge — времетраенето е намалено от 6 на 3/4/5/6
Dark Willow
Talents
 • Талантът за ниво 15 е променен от „+120 злато/мин.“ на „+40 Bedlam щети“
Death Prophet
 • Базовата броня е увеличена с 1
 • Базовата скорост на движение е увеличена с 5
Spirit Siphon
 • Spirit Siphon — времето за възстановяване на заряди е намалено от 60/52/44/36 на 45/40/35/30
Disruptor
Thunder Strike
 • Thunder Strike — нужната мана е увеличена от 130 на 130/140/150/160
Static Storm
 • Static Storm (скиптър) — вече не увеличава времетраенето от 5 на 7
Talents
 • Талантът за ниво 20 е променен от „+180 злато/мин.“ на „Kinetic Field предоставя True Sight“
Doom
 • Придобиването на сила е намалено от 4,0 на 3,7
Scorched Earth
 • Scorched Earth — скоростта за движение е намалена от 12/13/14/15% на 9/11/13/15%
Devour
 • Devour — реген. на здраве е намалена от 3/8/13/18 на 3/7/11/15
Dragon Knight
 • Базовата скорост на движение е увеличена с 10
Elder Dragon Form
 • Elder Dragon Form — бонусът за скоростта на движение е намален от 30 на 25
Drow Ranger
Multishot
 • Multishot — щетите са намалени от 90/115/140/165% на 85/110/135/160%
Earth Spirit
Stone Remnant
 • Stone Remnant — времето за възвръщане на заряд е намалено от 30 на 25
Talents
 • Талантът за ниво 20 е променен от „+150 злато/мин.“ на „+3,5 сек. Geomagnetic Grip заглушаване“
Enigma
Malefice
 • Malefice — щетите са увеличени от 30/50/70/90 на 30/55/80/105
Talents
 • Талантът за ниво 15 е променен от „+150 злато/мин.“ на „+40 Malefice щети за инстанция“
Grimstroke
 • Базовият интелект е увеличен с 2
Talents
 • Талантът за ниво 10 е променен от „+90 злато/мин.“ на „+100 Ink Swell макс. щети“
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +125 на +175 обсег на изпълняване
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +12% на +15% увеличаване на заклинанията
Io
Overcharge
 • Overcharge — лечението е намалено от 0,6/0,8/1/1,2% на 0,55/0,7/0,85/1%
 • Overcharge — времето за изчакване е увеличено от 16 на 22/20/18/16
Talents
 • Талантът за ниво 15 е променен от „+120 злато/мин.“ на „+400 Spirits макс. разстояние“
Jakiro
Dual Breath
 • Dual Breath — вече нанася първата си инстанция щети незабавно
Talents
 • Талантът за ниво 20 е променен от „+150 злато/мин.“ на „+400 Dual Breath обсег“
Juggernaut
 • Базовите щети са увеличени с 4
 • Базовата скорост на движение е увеличена с 5
Lich
 • Базовите щети са намалени с 2
Frost Blast
 • Frost Blast — нужната мана е увеличена от 105/130/155/180 на 115/140/165/190
Sinister Gaze
 • Sinister Gaze — времетраенето е намалено от 1,6/1,9/2,2/2,5 на 1,4/1,7/2,0/2,3
Lion
Talents
 • Талантът за ниво 15 е променен от „+150 злато/мин.“ на „+60 източване на мана“
Luna
Lunar Blessing
 • Lunar Blessing — вече влияе на базовата броня, вместо на общата
 • Lunar Blessing — увеличено от 10/15/20/25% на 15/20/25/30%
Lycan
 • Базовият интелект е увеличен с 4
Shapeshift
 • Shapeshift — времето за трансформация е променено от 1,5 на 1,25
Magnus
 • Макс. щети са намалени с 4
Empower
 • Empower — разсичането е намалено от 15/25/35/45 на 10/20/30/40
Talents
 • Талантът за ниво 10 е намален от +25 на +20 скорост на атака
Mars
 • Придобиването на сила е увеличено от 3,2 на 3,4
God's Rebuke
 • God's Rebuke — времетраенето на забавянето е увеличено от 1,5 на 2
 • God's Rebuke — щетите от атака на герой са увеличени от 25 на 35
Medusa
 • Придобиването на интелект е увеличено от 3,4 на 4,0
Stone Gaze
 • Stone Gaze — бонус скоростта за движение е увеличена от 35% на 50%
Nyx Assassin
Vendetta
 • Vendetta — бонус щетите са променени от физически на същински
 • Vendetta — щетите са намалени от 250/400/550 на 250/375/500
Talents
 • Талантът за ниво 10 е променен от „+90 злато/мин.“ на „+0,3 сек. Impale времетраене на забавянето“
Ogre Magi
Talents
 • Талантът за ниво 10 е променен от „+90 злато/мин.“ на „+20 Ignite щети в сек.“
Omniknight
 • Базовата броня е намалена с 1
 • Придобиването на сила е намалено от 3,6 на 3,4
Purification
 • Purification — времето за изчакване е увеличено от 17/15/13/11 на 18/16/14/12
Talents
 • Талантът за ниво 10 е променен от „+90 злато/мин.“ на „+10 Heavenly Grace реген. на здраве“
Oracle
Talents
 • Талантът за ниво 15 е променен от „+120 злато/мин.“ на „-1 сек. изчакване за Purifying Flames“
Pangolier
Shield Crash
 • Shield Crash — изпълнява се на място при вкореняване
Phantom Assassin
 • Базовите щети са увеличени с 3
Phantom Lancer
Talents
 • Талантът за ниво 15 е намален от +275 на +250 здраве
 • Талантът за ниво 25 е намален от -6 на -5 сек. изчакване за Doppelganger
Phoenix
 • Обсегът за атака е увеличен от 500 на 525
 • Базовата реген. на здраве е увеличена с 0,5
Talents
 • Талантът за ниво 10 е променен от „+90 злато/мин.“ на „+18% Icarus Dive забавяне“
Puck
 • Базовите щети са намалени с 3
Talents
 • Талантът за ниво 25 е променен от „+420 злато/мин.“ на „+425 Waning Rift площ на ефекта и обсег“
Pudge
Dismember
 • Dismember — честотата на отчитането е променена от всяка 1 на всеки 0,5 секунди (същите общи щети)
Talents
 • Талантът за ниво 20 е променен от „+180 злато/мин.“ на „+1 сек. Dismember времетраене“
Pugna
 • Базовата ловкост е увеличена с 8
Queen of Pain
 • Придобиването на интелект е увеличено от 2,9 на 3,4
Sonic Wave
 • Sonic Wave — щетите са увеличени от 340/430/520 на 340/450/560
Rubick
Arcane Supremacy
 • Arcane Supremacy — увеличаването на дебъфа е намалено от 20/28/36/44% на 16/24/32/40%
Shadow Demon
Demonic Purge
 • Demonic Purge — щетите са увеличени от 200/300/400 на 250/350/450
Silencer
Talents
 • Талантът за ниво 15 е променен от „+120 злато/мин.“ на „+12% Arcane Curse забавяне“
Skywrath Mage
Talents
 • Талантът за ниво 25 е променен от „+300 злато/мин.“ на „Arcane Bolt прониква през имунитет срещу заклинания“
Slardar
 • Базовата скорост на движение е увеличена с 10
Bash of the Deep
 • Bash of the Deep — щетите са преизчислени от 75/125/175/225 на 60/115/170/225
Slark
Pounce
 • Pounce — времето за възстановяване със скиптър е увеличено от 20/16/12/8 на 10
 • Pounce — обсегът със скиптър е намален от 1 400 на 1 200
Talents
 • Талантът за ниво 15 е намален от +30 на +25 скорост на атака
Snapfire
 • Добавена към Captain's Mode
 • Базовите щети са намалени с 4
 • Firesnap Cookie — поправено е, че движеше единиците, повлияни от Kinetic Field, Black Hole и Chronosphere
Spectre
 • Базовата реген. на здраве е увеличена от 0 на 1,5
Spirit Breaker
Bulldoze
 • Bulldoze — времето за изчакване е намалено от 22 на 22/20/18/16
Sven
Storm Hammer
 • Storm Hammer — щетите са увеличени от 80/160/240/320 на 110/180/250/320
Warcry
 • Warcry — самостоятелният бонус за движение е увеличен от 6/10/14/18% на 10/14/18/22%
 • Warcry — времето за изчакване е намалено от 36/32/28/24 на 32/28/24/20
Techies
 • Blast Off — самостоятелните щети са променени от същински към магически
Talents
 • Талантът за ниво 20 е променен от „+150 злато/мин.“ на „-28 сек. изчакване за Blast Off“
Terrorblade
 • Скоростта на движение е увеличена от 310 на 315
Reflection
 • Reflection — забавянето е увеличено от 20% на 25%
Tidehunter
 • Базовият интелект е увеличен с 2
Tinker
Talents
 • Талантът за ниво 15 е променен от „+150 злато/мин.“ на „+2 сек. March of the Machines времетраене“
Tiny
Avalanche
 • Avalanche — времетраенето е намалено от 1,8 на 1,4 секунди
Treant Protector
 • Придобиването на сила е намалено от 3,5 на 3,4
Nature's Grasp
 • Nature's Grasp — нужната мана е увеличена от 60/70/80/90 на 75/80/85/90
Living Armor
 • Living Armor — намалено от 4/6/8/10 на 5/6/7/8
Troll Warlord
 • Мин. базови щети са увеличени с 4
Tusk
 • Базовата реген. на здраве е увеличена от 0,5 на 1
Talents
 • Талантът за ниво 10 е променен от „+90 злато/мин.“ на „+0,5 сек. Walrus Punch времетраене на зашеметяването“
Underlord
Talents
 • Талантът за ниво 15 е намален от +7 на +6 Atrophy перманентни щети
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +150 на +200 обсег на изпълняване
 • Талантът за ниво 20 е намален от +70 на +60 скорост на атака
Undying
 • Helm of the Dominator — поправено е, че не работеше върху зомбита
 • Талантът за щетите на зомбитата при ниво 15 вече е базови такива
Tombstone
 • Tombstone Deathlust — прагът за здравето вече е винаги 40%
 • Tombstone Deathlust — бонус скоростта за движение е променена от 50% на 35/40/45/50%
 • Tombstone Deathlust — стойностите за скоростта на атака са променени от 75 на 50/60/70/80
Flesh Golem
 • Flesh Golem — времетраенето на дебъфа е увеличено от 5 на 6
 • Flesh Golem — времетраенето е увеличено от 30 на 40
 • Flesh Golem — вече предоставя +30 скорост на движение
Venomancer
Talents
 • Талантът за ниво 10 е променен от „+90 злато/мин.“ на „+15 сек. Plague Wards времетраене“
Visage
Soul Assumption
 • Soul Assumption — прагът за събиране на щети е намален от 110 на 100
 • Soul Assumption — нужната мана е променена 170/160/150/140 на 150
Void Spirit
 • Добавен към Captain's Mode
Warlock
Shadow Word
 • Shadow Word — времето за изчакване е намалено от 16 на 14
Weaver
The Swarm
 • The Swarm — честотата за атака е подобрена от 1,25/1,1/0,95/0,8 на 1,15/1,0/0,85/0,7
Winter Wyvern
 • Базовата сила е намалена от 26 на 24
Cold Embrace
 • Cold Embrace — процентът на лечение е намален от 3/4/5/6% на 2/3/4/5%
 • Cold Embrace — базовото лечение е увеличено 14/18/22/26 на 20/26/32/38
Talents
 • Талантът за ниво 10 е променен от „+90 злато/мин.“ на „+1% Cold Embrace лечение“
Witch Doctor
 • Базовата броня е увеличена с 1
Talents
 • Талантът за ниво 15 е променен от „+120 злато/мин.“ на „+100 Maledict площ на ефекта“