Nedávné aktualizace

Herní aktualizace

7.24

Obecné

Předměty

Ironwood Tree
 • Nyní lze získat jako kompletní předmět, ne jen recept
 • Bonus ke všem atributům byl snížen ze 7 na 6 bodů
Arcane Ring
 • Bonus k inteligenci byl navýšen z 8 na 10 bodů
Iron Talon
 • Již nedisponuje pasivní schopností Quell
 • Nově poskytuje 15 bodů k rychlosti útoku
Keen Optic
 • Bonus k regeneraci many byl navýšen z 1 na 1,25 bodu
Mango Tree
 • Dohled zasazeného stromu byl snížen z 1200 na 1000 jednotek
 • Manga nově padají o něco dál od stromu
Poor Man's Shield
 • Hodnoty zablokovaného poškození byly změněny z 20/10 (na blízko/na dálku) na 30/20 bodů
Trusty Shovel
 • Bonus ke zdraví byl snížen ze 150 na 100 bodů
Ocean Heart
 • Bonus k regeneraci zdraví/many v řece byl navýšen ze 6/3 na 8/4 body
Dragon Scale
 • Poškození pasivní schopnosti Afterburn bylo navýšeno z 12 na 18 bodů
Clumsy Net
 • Dosah aktivní schopnosti byl snížen z 900 na 650 jednotek
 • Schopnost již neprorazí imunitu vůči kouzlům nositele
Essence Ring
 • Aktivní schopnost nově navyšuje přímo stávající/maximální zdraví nositele a není považována za léčení (není tak zesilována/spouštěna léčivými schopnostmi)
Vambrace
 • Nyní lze získat jako kompletní předmět, ne jen recept
 • Od nynějška lze přepínat mezi jednotlivými atributy
 • Bonusy byly změněny z 12/6 (primární/sekundární atributy) na 10/5 bodů
Vampire Fangs
 • Bonus k lifestealu kouzly byl snížen z 8 na 6%
Enchanted Quiver
 • Bonusové magické poškození bylo navýšeno z 270 na 300 bodů
 • Byla opravena chyba, kvůli které předmět fungoval se schopností Wukong's Command (Monkey King)
Orb of Destruction
 • Zpomalení bylo sníženo z 30/15 (na blízko/na dálku) na 20/10%
Craggy Coat
 • Bonus k brnění byl snížen ze 13 na 12 bodů
Mind Breaker
 • Trvání umlčení bylo sníženo z 2 na 1,5 sekundy
Telescope
 • Bonus k dosahu útoku byl snížen ze 150 na 125 jednotek
Repair Kit
 • Opravovaná budova již nemůže zasáhnout více cílů najednou
 • Bonus k regeneraci zdraví byl navýšen ze 13 na 17 bodů
Havoc Hammer
 • Základní poškození schopnosti Havoc bylo navýšeno ze 175 na 225 bodů
Flicker
 • Bonus k rychlosti pohybu byl navýšen z 30 na 40 bodů
Magic Lamp
 • Práh zdraví byl navýšen z 15 na 20%
Apex
 • Nově navyšuje primární atribut nositele o fixních 75 bodů (dříve byl bonus procentuální)
Fusion Rune
 • Předmět byl odstraněn ze hry
Ballista
 • Bonus k dosahu útoku byl snížen ze 400 na 250 jednotek
 • Pasivní schopnost nově uděluje 30 bodů neredukovaného poškození
Force Boots
 • Cooldown aktivní schopnosti byl navýšen z 6 na 9 sekund
 • Bonus k rychlosti pohybu byl snížen z 50 na 40%
 • Vzdálenost postrčení/trvání bylo změněno z 800/0,65 na 600/0,5 jednotek/sekundy
Ex Machina
 • Cooldown aktivní schopnosti Reset Item Cooldowns byl navýšen z 30 na 45 sekund
 • Bonus k brnění byl snížen z 25 na 20 bodů
 • Aktivní schopnost nově spotřebuje 100 bodů many
Mirror Shield
 • Cooldown pasivní schopnosti byl navýšen ze 4 na 8 sekund
Pirate Hat
 • Bonus k rychlosti útoku byl snížen z 250 na 150 bodů
 • Po zabití nepřátelského hrdiny již není vytvořena runa darů
 • Namísto toho nositel ukradne své oběti 300 zlaťáků
Seer Stone
 • Bonus k dosahu schopností a dohledu byl snížen ze 450 na 350 jednotek
Phoenix Ash
 • Předmět byl odstraněn ze hry
Stygian Desolator
 • Bonus k poškození byl snížen ze 100 na 75 bodů
 • Redukce brnění byla snížena z 12 na 10 bodů
 • Trvání redukce brnění bylo sníženo z 15 na 7 sekund
Woodland Striders
 • Bonus k regeneraci zdraví byl snížen ze 70 na 50 bodů
 • Stromy vytvořené aktivní schopností nově vydrží na mapě pouze 15 sekund (dříve 60)
Fallen Sky
 • Nově disponuje stejnými pravidly ohledně utržení poškození jako předmět Blink Dagger
 • Nyní lze získat jako kompletní předmět, ne jen recept
Trident
 • Veškeré bonusy byly sníženy z 33 na 30% (či 30 bodů)
Book of the Dead
 • Nově vyvolá 2 skupiny jednotek předmětu Necronomicon (dříve 3), nicméně tyto jednotky mají o 50% více zdraví a udílejí o 50% vyšší poškození
 • Bonus k síle a inteligenci byl snížen z 35 na 30 bodů
Enchanted Mango
 • Množství obnovené many bylo sníženo ze 125 na 110 bodů
Quelling Blade
 • Již nemůže zničit wardy (platí také pro předměty Iron Talon a Battle Fury)
Tango
 • Již nemůže zničit wardy
Vladmir's Offering
 • Bonus k regeneraci many byl snížen z 1,5 na 1,25 bodu
Void Stone
 • Bonus k regeneraci many byl navýšen z 1,75 na 2,25 bodu
Perseverance
 • Bonus k regeneraci many byl navýšen z 2 na 2,25 bodu
Battle Fury
 • Bonus k poškození byl navýšen z 54 na 60 bodů
 • Poškození rozštípnutím vůči hrdinům bylo navýšeno z 60 na 70%
 • Poškození rozštípnutím vůči creepům bylo sníženo z 60 na 50%
Maelstrom
 • Poškození pasivní schopnosti Chain Lightning bylo sníženo ze 150 na 140 bodů
Necronomicon
 • Bonus k regeneraci many byl navýšen z 2/2,5/3 na 3/3,5/4 body
Desolator
 • Trvání redukce brnění bylo sníženo z 15 na 7 sekund
Radiance
 • Poškození aktivní schopnosti Burn i bonus k poškození byly sníženy z 65 na 60 bodů
Blade Mail
 • Bonus k poškození byl navýšen z 22 na 28 bodů
Silver Edge
 • Bonus k poškození byl navýšen ze 40 na 45 bodů
Mask of Madness
 • Bonus k poškození byl navýšen z 10 na 15 bodů
Armlet of Mordiggian
 • Bonus k poškození byl navýšen z 9 na 15 bodů
Crystalys
 • Bonus k poškození byl navýšen z 38 na 45 bodů
 • Poškození kritického zásahu bylo sníženo ze 175 na 160%
Daedalus
 • Bonus k poškození byl navýšen z 80 na 88 bodů
 • Poškození kritického zásahu bylo sníženo z 235 na 225%
Bloodthorn
 • Bonus k poškození byl navýšen z 68 na 75 bodů
 • Poškození kritického zásahu (pasivní schopnost Critical Strike) bylo sníženo ze 175 na 160%
 • Poškození kritického zásahu (aktivní schopnost Soul Rend) bylo sníženo ze 140 na 130%

Hrdinové

Abaddon
 • Základní poškození bylo sníženo o 2 body
Mist Coil
 • Cooldown byl navýšen ze 4,5 na 5,5 sekundy
Alchemist
 • Nárůst síly byl navýšen z 2,4 na 2,7 bodu
Ancient Apparition
Ice Blast
 • Práh zdraví znamenajícího smrt byl navýšen z 10/11/12 na 12/13/14%
Talents
 • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+90 zlaťáků/min“ na „+175 k dosahu útoku Chilling Touch“
Axe
 • Základní rychlost pohybu byla navýšena o 5 bodů
 • Nárůst síly byl navýšen z 3,4 na 3,6 bodu
Bounty Hunter
 • Základní brnění bylo navýšeno o 1 bod
Brewmaster
 • Základní brnění bylo navýšeno o 1 bod
Chaos Knight
Reality Rift
 • Redukce brnění byla navýšena z 2/3/4/5 na 3/4/5/6 bodů
Phantasm
 • Poškození utržené kopií bylo sníženo z 350 na 325%
Talents
 • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+150 zlaťáků/min“ na „+10s k trvání Phantasm“
Chen
Talents
 • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+180 zlaťáků/min“ na „-30s z cooldownu Hand of God“
Clinkz
Burning Army
 • Základní poškození lučištníků bylo změněno z 24/26/28 na 28% základního poškození Clinkze
Crystal Maiden
Talents
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+150 zlaťáků/min“ na „-2s z cooldownu Crystal Nova“
Dark Seer
Surge
 • Bonus k rychlosti byl změněn z 25/40/55/70 na 70%
 • Trvání bylo změněno z 6 na 3/4/5/6 sekund
Dark Willow
Talents
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+120 zlaťáků/min“ na „+40 k poškození útoku Bedlam“
Death Prophet
 • Základní brnění bylo navýšeno o 1 bod
 • Základní rychlost pohybu byla navýšena o 5 bodů
Spirit Siphon
 • Doba obnovení nabití byla snížena z 60/52/44/36 na 45/40/35/30 sekund
Disruptor
Thunder Strike
 • Spotřeba many byla změněna ze 130 na 130/140/150/160 bodů
Static Storm
 • Předmět Aghanim's Scepter již nenavyšuje trvání schopnosti z 5 na 7 sekund
Talents
 • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+180 zlaťáků/min“ na „True Sight pro Kinetic Field“
Doom
 • Nárůst síly byl snížen ze 4,0 na 3,7 bodu
Scorched Earth
 • Bonus k rychlosti pohybu byl změněn z 12/13/14/15 na 9/11/13/15%
Devour
 • Regenerace zdraví byla změněna z 3/8/13/18 na 3/7/11/15 bodů
Dragon Knight
 • Základní rychlost pohybu byla navýšena o 10 bodů
Elder Dragon Form
 • Bonus k rychlosti pohybu byl snížen z 30 na 25 bodů
Drow Ranger
Multishot
 • Poškození bylo sníženo z 90/115/140/165 na 85/110/135/160%
Earth Spirit
Stone Remnant
 • Doba obnovení nabití byla snížena z 30 na 25 sekund
Talents
 • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+150 zlaťáků/min“ na „+3,5s k trvání umlčení Geomagnetic Grip“
Enigma
Malefice
 • Poškození bylo změněno ze 30/50/70/90 na 30/55/80/105 bodů
Talents
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+150 zlaťáků/min“ na „+40 k poškození za instanci Malefice“
Grimstroke
 • Základní inteligence byla navýšena o 2 body
Talents
 • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+90 zlaťáků/min“ na „+100 k max. poškození Ink Swell“
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+125 k dosahům schopností“ na +175
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+12% k síle kouzel“ na +15%
Io
Overcharge
 • Regenerace dle max. zdraví byla snížena z 0,6/0,8/1/1,2 na 0,55/0,7/0,85/1%
 • Cooldown byl změněn z 16 na 22/20/18/16 sekund
Talents
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+120 zlaťáků/min“ na „+400 k max. dosahu Spirits“
Jakiro
Dual Breath
 • První instance poškození je nově udělena okamžitě
Talents
 • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+150 zlaťáků/min“ na „+400 k dosahu Dual Breath“
Juggernaut
 • Základní poškození bylo navýšeno o 4 body
 • Základní rychlost pohybu byla navýšena o 5 bodů
Lich
 • Základní poškození bylo sníženo o 2 body
Frost Blast
 • Spotřeba many byla navýšena ze 105/130/155/180 na 115/140/165/190 bodů
Sinister Gaze
 • Trvání bylo sníženo z 1,6/1,9/2,2/2,5 na 1,4/1,7/2,0/2,3 sekundy
Lion
Talents
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+150 zlaťáků/min“ na „+60 k množství Mana Drain za sekundu“
Luna
Lunar Blessing
 • Nově ovlivňuje základní brnění namísto celkového brnění
 • Bonus k základnímu poškození a základnímu brnění byl navýšen z 10/15/20/25 na 15/20/25/30%
Lycan
 • Základní inteligence byla navýšena o 4 body
Shapeshift
 • Prodleva transformace byla snížena z 1,5 na 1,25 sekundy
Magnus
 • Maximální základní poškození bylo sníženo o 4 body
Empower
 • Poškození rozštípnutím bylo sníženo z 15/25/35/45 na 10/20/30/40%
Talents
 • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+25 k rychlosti útoku“ na +20
Mars
 • Nárůst síly byl navýšen z 3,2 na 3,4 bodu
God's Rebuke
 • Trvání zpomalení odhozením bylo navýšeno z 1,5 na 2 sekundy
 • Bonus k poškození proti hrdinům byl navýšen z 25 na 35 bodů
Medusa
 • Nárůst inteligence byl navýšen z 3,4 na 4,0 bodu
Stone Gaze
 • Navýšení rychlosti bylo změněno z 35 na 50%
Nyx Assassin
Vendetta
 • Bonusové poškození bylo změněno z fyzického na neredukované
 • Bonusové poškození bylo změněno z 250/400/550 na 250/375/500 bodů
Talents
 • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+90 zlaťáků/min“ na „+0,3s k době omráčení Impale“
Ogre Magi
Talents
 • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+90 zlaťáků/min“ na „+20 k pošk. Ignite za sekundu“
Omniknight
 • Základní brnění bylo sníženo o 1 bod
 • Nárůst síly byl snížen z 3,6 na 3,4 bodu
Purification
 • Cooldown byl navýšen ze 17/15/13/11 na 18/16/14/12 sekund
Talents
 • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+90 zlaťáků/min“ na „+10 k regeneraci zdraví Heavenly Grace“
Oracle
Talents
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+120 zlaťáků/min“ na „-1s z cooldownu Purifying Flames“
Pangolier
Shield Crash
 • Pokud je hrdina zakořeněn, schopnost je použita na místě
Phantom Assassin
 • Základní poškození bylo navýšeno o 3 body
Phantom Lancer
Talents
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+275 bodů zdraví“ na +250
 • Talent na 25. úrovni byl změněn z „-6s z cooldownu Doppelganger“ na -5s
Phoenix
 • Dosah útoku byl navýšen z 500 na 525 jednotek
 • Základní regenerace zdraví byla navýšena o 0,5 bodu
Talents
 • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+90 zlaťáků/min“ na „+18% ke zpomalení pohybu Icarus Dive“
Puck
 • Základní poškození bylo sníženo o 3 body
Talents
 • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+420 zlaťáků/min“ na „+425 ke vzdálenosti a rozsahu Waning Rift“
Pudge
Dismember
 • Frekvence tiků byla změněna z každé sekundy na každých 0,5 sekundy (celkové poškození zůstalo nezměněno)
Talents
 • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+180 zlaťáků/min“ na „+1s k trvání Dismember“
Pugna
 • Základní obratnost byla navýšena o 8 bodů
Queen of Pain
 • Nárůst inteligence byl navýšen z 2,9 na 3,4 bodu
Sonic Wave
 • Poškození bylo navýšeno z 340/430/520 na 340/450/560 bodů
Rubick
Arcane Supremacy
 • Prodloužení debuffů bylo změněno z 20/28/36/44 na 16/24/32/40%
Shadow Demon
Demonic Purge
 • Poškození očištění bylo navýšeno z 200/300/400 na 250/350/450 bodů
Silencer
Talents
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+120 zlaťáků/min“ na „+12% ke zpomalení pohybu Arcane Curse“
Skywrath Mage
Talents
 • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+300 zlaťáků/min“ na „Arcane Bolt prorážející imunitu vůči kouzlům“
Slardar
 • Základní rychlost pohybu byla navýšena o 10 bodů
Bash of the Deep
 • Bonus k poškození byl změněn ze 75/125/175/225 na 60/115/170/225 bodů
Slark
Pounce
 • Doba obnovení nabití (po vylepšení předmětem Aghanim's Scepter) byla změněna z 20/16/12/8 na 10 sekund
 • Vzdálenost s Aghanimem byla snížena z 1400 na 1200 jednotek
Talents
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+30 k rychlosti útoku“ na +25
Snapfire
 • Hrdina byl přidán do Kapitánského režimu
 • Základní poškození bylo sníženo o 4 body
 • Byla opravena schopnost Firesnap Cookie, která mohla hnout jednotkami ovlivněnými schopnostmi Kinetic Field (Disruptor), Black Hole (Enigma) a Chronosphere (Faceless Void)
Spectre
 • Základní regenerace zdraví byla navýšena z 0 na 1,5 bodu
Spirit Breaker
Bulldoze
 • Cooldown byl změněn z 22 na 22/20/18/16 sekund
Sven
Storm Hammer
 • Poškození bylo změněno z 80/160/240/320 na 110/180/250/320 bodů
Warcry
 • Bonus k rychlosti pohybu pro sebe byl navýšen ze 6/10/14/18 na 10/14/18/22%
 • Cooldown byl snížen z 36/32/28/24 na 32/28/24/20 sekund
Techies
 • Poškození sebe sama schopnosti Blast Off! bylo změněno z neredukovaného na magické
Talents
 • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+150 zlaťáků/min“ na „-28s z cooldownu Blast Off!“
Terrorblade
 • Základní rychlost pohybu byla navýšena z 310 na 315 bodů
Reflection
 • Zpomalení pohybu bylo navýšeno z 20 na 25%
Tidehunter
 • Základní inteligence byla navýšena o 2 body
Tinker
Talents
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+150 zlaťáků/min“ na „+2s k trvání March of the Machines“
Tiny
Avalanche
 • Trvání bylo sníženo z 1,8 na 1,4 sekundy
Treant Protector
 • Nárůst síly byl snížen z 3,5 na 3,4 bodu
Nature's Grasp
 • Spotřeba many byla změněna ze 60/70/80/90 na 75/80/85/90 bodů
Living Armor
 • Bonus k brnění byl změněn ze 4/6/8/10 na 5/6/7/8 bodů
Troll Warlord
 • Základní poškození bylo navýšeno o 4 body
Tusk
 • Základní regenerace zdraví byla navýšena z 0,5 na 1 bod
Talents
 • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+90 zlaťáků/min“ na „+0,5s k době omráčení Walrus Punch“
Underlord
Talents
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+7 k perma. bonusu k poškození od Atrophy Aura“ na +6
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+150 k dosahům schopností“ na +200
 • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+70 k rychlosti útoku“ na +60
Undying
 • Byl opraven předmět Helm of the Dominator, který nefungoval na zombie schopnosti Tombstone
 • Talent na 15. úrovni (+30 k poškození zombie Tombstone) nově ovlivňuje základní poškození
Tombstone
 • Práh zdraví schopnosti Deathlust je nyní vždy 40%
 • Bonus k rychlosti pohybu schopnosti Deathlust byl změněn z 50 na 35/40/45/50%
 • Rychlost útoku schopnosti Deathlust byla změněna ze 75 na 50/60/70/80 bodů
Flesh Golem
 • Trvání zpomalení bylo navýšeno z 5 na 6 sekund
 • Trvání schopnosti bylo navýšeno z 30 na 40 sekund
 • Nově poskytuje bonus 30 bodů k rychlosti pohybu
Venomancer
Talents
 • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+90 zlaťáků/min“ na „+15s k trvání Plague Ward“
Visage
Soul Assumption
 • Práh poškození nepřítele byl snížen ze 110 na 100 bodů
 • Spotřeba many byla změněna ze 170/160/150/140 na 150 bodů
Void Spirit
 • Hrdina byl přidán do Kapitánského režimu
Warlock
Shadow Word
 • Cooldown byl snížen z 16 na 14 sekund
Weaver
The Swarm
 • Frekvence útoků byla změněna z 1,25/1,1/0,95/0,8 na 1,15/1,0/0,85/0,7 sekundy
Winter Wyvern
 • Základní síla byla snížena z 26 na 24 bodů
Cold Embrace
 • Regenerace dle max. zdraví byla snížena z 3/4/5/6 na 2/3/4/5%
 • Základní regenerace zdraví byla navýšena ze 14/18/22/26 na 20/26/32/38 bodů
Talents
 • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+90 zlaťáků/min“ na „+1% k regeneraci dle max. zdraví Cold Embrace“
Witch Doctor
 • Základní brnění bylo navýšeno o 1 bod
Talents
 • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+120 zlaťáků/min“ na „+100 k rozsahu Maledict“