Πρόσφατες ενημερώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

7.24

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Ironwood Tree
 • Τώρα ρίχνει το πλήρες αντικείμενο αντί για μια συνταγή
 • Όλα τα στατιστικά μειώθηκαν από +7 σε +6
Arcane Ring
 • Η ευφυΐα αυξήθηκε από +8 σε +10
Iron Talon
 • Δεν έχει πλέον την παθητική ικανότητα
 • Πλέον παρέχει +15 ταχύτητα επίθεσης
Keen Optic
 • Η ανανέωση ενέργειας αυξήθηκε από 1 σε 1.25
Mango Tree
 • Το βεληνεκές όρασης μειώθηκε από 1200 σε 1000
 • Τα Mango τώρα πέφτουν λίγο πιο έξω
Poor Man's Shield
 • Η μπλοκαρισμένη ζημιά άλλαξε από 20/10 για αγχέμαχους/τηλέμαχους σε 30/20
Trusty Shovel
 • Η ζωή μειώθηκε από 150 σε 100
Ocean Heart
 • Η αναπλήρωση ζωής/ενέργειας αυξήθηκε από 6/3 σε 8/4
Dragon Scale
 • Η ζημιά του Afterburn αυξήθηκε από 12 σε 18
Clumsy Net
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης μειώθηκε από 900 σε 650
 • Δεν διαπερνά πλέον μαγική απροσβλητότητα στον εαυτό σας
Essence Ring
 • Τώρα αυξάνει την τρέχουσα/μέγιστη ζωή άμεσα και δε θεωρείται θεραπεία (δεν ενισχύεται/ενεργοποιείται από ικανότητες σχετικές με θεραπεία)
Vambrace
 • Τώρα ρίχνει το πλήρες αντικείμενο αντί για μια συνταγή
 • Τώρα μπορεί να εναλλαχθεί μεταξύ των διαφορετικών χαρακτηριστικών
 • Από 12/6 κύρια/δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σε 10/5
Vampire Fangs
 • Η κλοπή ζωής ξορκιών μειώθηκε από 8% σε 6%
Enchanted Quiver
 • Η πρόσθετη μαγική ζημιά αυξήθηκε από 270 σε 300
 • Διορθώθηκε το ότι δούλευε με το Wukong's Command
Orb of Destruction
 • Η επιβράδυνση μειώθηκε από 30/15% σε 20/10%
Craggy Coat
 • Η άμυνα μειώθηκε από 13 σε 12
Mind Breaker
 • Η διάρκεια σιγής μειώθηκε από 2 σε 1.5 δευτερόλεπτα
Telescope
 • Το πρόσθετο βεληνεκές επίθεσης μειώθηκε από 150 σε 125
Repair Kit
 • Δεν εφαρμόζει πλέον πολλαπλή βολή
 • Η αναγέννηση ζωής αυξήθηκε από 13 σε 17
Havoc Hammer
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε από 175 σε 225
Flicker
 • Η ταχύτητα κίνησης αυξήθηκε από +30 σε +40
Magic Lamp
 • Το όριο ζωής αυξήθηκε από 15% σε 20%
Apex
 • Άλλαξε σε ένα σταθερό +75 κύριο χαρακτηριστικό αντί για μια ποσοστιαία αύξηση
Fusion Rune
 • Αφαιρέθηκε
Ballista
 • Το βεληνεκές επίθεσης μειώθηκε από +400 σε +250
 • Τώρα προκαλεί +30 καθαρή ζημιά
Force Boots
 • Η επαναφόρτιση αυξήθηκε από 6 σε 9 δευτερόλεπτα
 • Η ταχύτητα κίνησης μειώθηκε από +50% σε +40%
 • Η απόσταση/διάρκεια απώθησης άλλαξε από 800/0.65 σε 600/0.5
Ex Machina
 • Η επαναφόρτιση επαναφοράς αντικειμένων αυξήθηκε από 30 σε 45 δευτερόλεπτα
 • Η άμυνα μειώθηκε από 25 σε 20
 • Πλεόν έχει 100 κόστος ενέργειας
Mirror Shield
 • Η επαναφόρτιση αυξήθηκε από 4 σε 8 δευτερόλεπτα
Pirate Hat
 • Η ταχύτητα επίθεσης μειώθηκε από +250 σε +150
 • Δε ρίχνει πλέον ένα bounty rune σε σκοτωμούς ηρώων
 • Πλέον κλέβετε 300 χρυσό από ήρωες που σκοτώνετε
Seer Stone
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης και όρασης μειώθηκε από 450 σε 350
Phoenix Ash
 • Αφαιρέθηκε
Stygian Desolator
 • Η ζημιά μειώθηκε από 100 σε 75
 • Η μείωση άμυνας μειώθηκε από 12 σε 10
 • Η διάρκεια μείωσης άμυνας μειώθηκε από 15 σε 7
Woodland Striders
 • Η αναγέννηση ζωής μειώθηκε από 70 σε 50
 • Η διάρκεια δέντρων μειώθηκε από 60 δευτερόλεπτα σε 15
Fallen Sky
 • Έχει τους ίδιους κανόνες με το Blink Dagger σε ό,τι αφορά τη ζημιά
 • Τώρα ρίχνει το πλήρες αντικείμενο αντί για μια συνταγή
Trident
 • Όλες οι επαυξήσεις μειώθηκαν από 33% σε 30%
Book of the Dead
 • Άλλαξαν από τρία σετ μονάδων Necronomicon σε δύο σετ με 50% περισσότερη ζωή και ζημιά
 • Η δύναμη και η ευφυΐα μειώθηκαν από 35 σε 30
Enchanted Mango
 • Η επαναφορά ενέργειας μειώθηκε από 125 σε 110
Quelling Blade
 • Δεν σκοτώνει πλέον Ward (το ίδιο και για το Iron Talon και το Battle Fury)
Tango
 • Δε σκοτώνει πλέον Ward
Vladmir's Offering
 • Η ανανέωση ενέργειας μειώθηκε από 1.5 σε 1.25
Void Stone
 • Η ανανέωση ενέργειας αυξήθηκε από 1.75 σε 2.25
Perseverance
 • Η ανανέωση ενέργειας αυξήθηκε από 2 σε 2.25
Battle Fury
 • Η ζημιά αυξήθηκε από 54 σε 60
 • Η παράπλευρη ζημιά εναντίον ηρώων αυξήθηκε από 60% σε 70%
 • Η παράπλευρη ζημιά εναντίον μονάδων μειώθηκε από 60% σε 50%
Maelstrom
 • Η ζημιά του Chain Lightning μειώθηκε από 150 σε 140
Necronomicon
 • Η ανανέωση ενέργειας αυξήθηκε από 2/2.5/3 σε 3/3.5/4
Desolator
 • Η διάρκεια μείωσης άμυνας μειώθηκε από 15 σε 7
Radiance
 • Η ζημιά μειώθηκε από 65 σε 60
Blade Mail
 • Η ζημιά αυξήθηκε από +22 σε +28
Silver Edge
 • Η ζημιά αυξήθηκε από 40 σε 45
Mask of Madness
 • Η ζημιά αυξήθηκε από 10 σε 15
Armlet of Mordiggian
 • Η ζημιά αυξήθηκε από 9 σε 15
Crystalys
 • Η ζημιά αυξήθηκε από 38 σε 45
 • Η καίρια επίθεση μειώθηκε από 175% σε 160%
Daedalus
 • Η ζημιά αυξήθηκε από 80 σε 88
 • Η καίρια επίθεση μειώθηκε από 235% σε 225%
Bloodthorn
 • Η ζημιά αυξήθηκε από 68 σε 75
 • Η καίρια επίθεση μειώθηκε από 175% σε 160%
 • Η καίρια επίθεση μειώθηκε από 140% σε 130%

ΗΡΩΕΣ

Abaddon
 • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 2
Mist Coil
 • Η επαναφόρτιση του Mist Coil αυξήθηκε από 4.5 σε 5.5
Alchemist
 • Η απόκτηση δύναμης αυξήθηκε από 2.4 σε 2.7
Ancient Apparition
Ice Blast
 • Το όριο σκοτωμού του Ice Blast αυξήθηκε από 10/11/12% σε 12/13/14%
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +90 χρυσός/λεπτό σε +175 βεληνεκές εκτέλεσης Chilling Touch
Axe
 • Η ταχύτητα κίνησης αυξήθηκε κατά 5
 • Η απόκτηση δύναμης αυξήθηκε από 3.4 σε 3.6
Bounty Hunter
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
Brewmaster
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
Chaos Knight
Reality Rift
 • Η μείωση άμυνας του Reality Rift αυξήθηκε από 2/3/4/5 σε 3/4/5/6
Phantasm
 • Η εισερχόμενη ζημιά του Phantasm μειώθηκε από 350% σε 325%
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 άλλαξε από +150 χρυσός/λεπτό σε +10 δευτ. διάρκεια Phantasm
Chen
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 άλλαξε από +180 χρυσός/λεπτό σε -30 δευτ. επαναφόρτιση Hand of God
Clinkz
Burning Army
 • Η βασική ζημιά του Burning Army αυξήθηκε από 24/26/28% σε 28%
Crystal Maiden
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +150 χρυσός/λεπτό σε -2 δευτ. επαναφόρτιση Crystal Nova
Dark Seer
Surge
 • Η ταχύτητα του Surge άλλαξε από 25/40/55/70% σε 70%
 • Η διάρκεια του Surge μειώθηκε από 6 σε 3/4/5/6
Dark Willow
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +120 χρυσός/λεπτό σε +40 ζημιά Bedlam
Death Prophet
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
 • Η βασική ταχύτητα κίνησης αυξήθηκε κατά 5
Spirit Siphon
 • Ο χρόνος επαναφοράς του Spirit Siphon μειώθηκε από 60/52/44/36 σε 45/40/35/30
Disruptor
Thunder Strike
 • Το κόστος ενέργειας του Thunder Strike αυξήθηκε από 130 σε 130/140/150/160
Static Storm
 • Το Static Storm με Aghanim's Scepter δεν αυξάνει πλέον τη διάρκεια από 5 σε 7
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 άλλαξε από +180 χρυσός/λεπτό σε «Το Kinetic Field παρέχει διόραση»
Doom
 • Η απόκτηση δύναμης μειώθηκε από 4.0 σε 3.7
Scorched Earth
 • Η ταχύτητα κίνησης του Scorched Earth μειώθηκε από 12/13/14/15% σε 9/11/13/15%
Devour
 • Η αναγέννηση ζωής του Devour μειώθηκε από 3/8/13/18 σε 3/7/11/15
Dragon Knight
 • Η βασική ταχύτητα κίνησης αυξήθηκε κατά 10
Elder Dragon Form
 • Η πρόσθετη ταχύτητα κίνησης του Elder Dragon Form μειώθηκε από 30 σε 25
Drow Ranger
Multishot
 • Η ζημιά του Multishot μειώθηκε από 90/115/140/165% σε 85/110/135/160%
Earth Spirit
Stone Remnant
 • Ο χρόνος αναπλήρωσης φόρτισης του Stone Remnant μειώθηκε από 30 σε 25
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 άλλαξε από +150 χρυσός/λεπτό σε +3.5 δευτ. σιγή Geomagnetic Grip
Enigma
Malefice
 • Η ζημιά του Malefice αυξήθηκε από 30/50/70/90 σε 30/55/80/105
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +150 χρυσός/λεπτό +40 ζημιά επίδρασης Malefice
Grimstroke
 • Η βασική ευφυΐα αυξήθηκε κατά 2
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +90 χρυσός/λεπτό +100 μέγιση ζημιά Ink Swell
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από +125 βεληνεκές εκτέλεσης σε +175
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από +12% ενίσχυση ξορκιών σε +15%
Io
Overcharge
 • Η θεραπεία του Overcharge μειώθηκε από 0.6/0.8/1/1.2% σε 0.55/0.7/0.85/1%
 • Η επαναφόρτιση του Overcharge αυξήθηκε από 16 σε 22/20/18/16
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +120 χρυσός/λεπτό σε +400 μέγιστη απόσταση Spirits
Jakiro
Dual Breath
 • Το Dual Breath πλέον προκαλεί την πρώτη επίδραση ζημιάς του άμεσα
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 άλλαξε από +150 χρυσός/λεπτό σε +400 βεληνεκές Dual Breath
Juggernaut
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 4
 • Η βασική ταχύτητα κίνησης αυξήθηκε κατά 5
Lich
 • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 2
Frost Blast
 • Το κόστος ενέργειας του Frost Blast αυξήθηκε από 105/130/155/180 σε 115/140/165/190
Sinister Gaze
 • Η διάρκεια του Sinister Gaze μειώθηκε από 1.6/1.9/2.2/2.5 σε 1.4/1.7/2.0/2.3
Lion
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +150 χρυσός/λεπτό σε +60 απορρόφηση Mana Drain
Luna
Lunar Blessing
 • Το Lunar Blessing πλέον επηρεάζει τη βασική άμυνα αντί για τη συνολική άμυνα
 • Το Lunar Blessing αυξήθηκε από 10/15/20/25% σε 15/20/25/30%
Lycan
 • Η βασική ευφυΐα αυξήθηκε κατά 4
Shapeshift
 • Ο χρόνος μεταμόρφωσης του Shapeshift μειώθηκε από 1.5 σε 1.25
Magnus
 • Η μέγιστη ζημιά μειώθηκε κατά 4
Empower
 • Η παράπλευρη ζημιά του Empower μειώθηκε από 15/25/35/45 σε 10/20/30/40
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 μειώθηκε από +25 ταχύτητα επίθεσης σε +20
Mars
 • Η απόκτηση δύναμης αυξήθηκε από 3.2 σε 3.4
God's Rebuke
 • Η διάρκεια επιβράδυνσης του God's Rebuke αυξήθηκε από 1.5 σε 2
 • Η ζημιά επίθεσης σε ήρωες του God's Rebuke αυξήθηκε από 25 σε 35
Medusa
 • Η απόκτηση ευφυΐας αυξήθηκε από 3.4 σε 4.0
Stone Gaze
 • Η επιπλέον ταχύτητα του Stone Gaze αυξήθηκε από 35% σε 50%
Nyx Assassin
Vendetta
 • Η πρόσθετη ζημιά του Vendetta άλλαξε από φυσική σε καθαρή ζημιά
 • Η ζημιά του Vendetta μειώθηκε από 250/400/550 σε 250/375/500
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +90 χρυσός/λεπτό σε +0.3 δευτ. σαστίσματος Impale
Ogre Magi
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +90 χρυσός/λεπτό σε +20 ζημιά/δευτ. Ignite
Omniknight
 • Η βασική άμυνα μειώθηκε κατά 1
 • Η απόκτηση δύναμης μειώθηκε από 3.6 σε 3.4
Purification
 • Η επαναφόρτιση του Purification αυξήθηκε από 17/15/13/11 σε 18/16/14/12
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +90 χρυσός/λεπτό σε +10 αναγέννηση ζωής Heavenly Grace
Oracle
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +120 χρυσός/λεπτό σε -1 δευτ. επαναφόρτιση Purifying Flames
Pangolier
Shield Crash
 • Το Shield Crash εκτελείται στο ίδιο σημείο όταν είναι ακινητοποιημένος
Phantom Assassin
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 3
Phantom Lancer
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 μειώθηκε από +275 ζωή σε +250
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 μειώθηκε από -6 δευτ. επαναφόρτιση Doppelganger σε -5 δευτ.
Phoenix
 • Το βεληνεκές επίθεσης αυξήθηκε από 500 σε 525
 • Η βασική αναγέννηση ζωής αυξήθηκε κατά 0.5
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +90 χρυσός/λεπτό σε +18% επιβράδυνση Icarus Dive
Puck
 • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 3
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 άλλαξε από +420 χρυσός/λεπτό σε +425 περιοχή επίδρασης και βεληνεκές Waning Rift
Pudge
Dismember
 • Ο ρυθμός ζημιάς του Dismember άλλαξε από κάθε 1 σε κάθε 0.5 δευτερόλεπτα (ίδια συνολική ζημιά)
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 άλλαξε από +180 χρυσός/λεπτό σε +1 δευτ. διάρκεια Dismember
Pugna
 • Η βασική σβελτάδα αυξήθηκε κατά 8
Queen of Pain
 • Η απόκτηση ευφυΐας αυξήθηκε από 2.9 σε 3.4
Sonic Wave
 • Η ζημιά του Sonic Wave αυξήθηκε από 340/430/520 σε 340/450/560
Rubick
Arcane Supremacy
 • Η ενίσχυση απομειώσεων του Arcane Supremacy μειώθηκε από 20/28/36/44% σε 16/24/32/40%
Shadow Demon
Demonic Purge
 • Η ζημιά του Demonic Purge αυξήθηκε από 200/300/400 σε 250/350/450
Silencer
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +120 χρυσός/λεπτό σε +12% επιβράδυνση Arcane Curse
Skywrath Mage
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 άλλαξε από +300 χρυσός/λεπτό σε «Το Arcane Bolt διαπερνά μαγική απροσβλητότητα»
Slardar
 • Η βασική ταχύτητα κίνησης αυξήθηκε κατά 10
Bash of the Deep
 • Η ζημιά του Bash of the Deep άλλαξε από 75/125/175/225 σε 60/115/170/225
Slark
Pounce
 • Ο χρόνος επαναφοράς του Pounce με Aghanim's Scepter αυξήθηκε από 20/16/12/8 σε 10
 • Το βεληνεκές του Pounce με Aghanim's Scepter μειώθηκε από 1400 σε 1200
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 μειώθηκε από +30 ταχύτητα επίθεσης σε +25
Snapfire
 • Προστέθηκε σε Captain's Mode
 • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 4
 • Διορθώθηκε το Firesnap Cookie να μετακινεί μονάδες επηρεασμένες από Kinetic Field, Black Hole και Chronosphere
Spectre
 • Η βασική αναγέννηση ζωής αυξήθηκε από 0 σε 1.5
Spirit Breaker
Bulldoze
 • Η επαναφόρτιση του Bulldoze μειώθηκε από 22 σε 22/20/18/16
Sven
Storm Hammer
 • Η ζημιά του Storm Hammer αυξήθηκε από 80/160/240/320 σε 110/180/250/320
Warcry
 • Η πρόσθετη ταχύτητα κίνησης εαυτού του Warcry αυξήθηκε από 6/10/14/18% σε 10/14/18/22%
 • Η επαναφόρτιση του Warcry μειώθηκε από 36/32/28/24 σε 32/28/24/20
Techies
 • Η ζημιά εαυτού του Blast Off! άλλαξε από καθαρή σε μαγική
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 άλλαξε από +150 χρυσός/λεπτό σε -28 δευτ. επαναφόρτιση Blast Off
Terrorblade
 • Η ταχύτητα κίνησης αυξήθηκε από 310 σε 315
Reflection
 • Η επιβράδυνση του Reflection αυξήθηκε από 20% σε 25%
Tidehunter
 • Η βασική ευφυΐα αυξήθηκε κατά 2
Tinker
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +150 χρυσός/λεπτό σε +2 δευτ. διάρκεια March of the Machines
Tiny
Avalanche
 • Η διάρκεια του Avalanche μειώθηκε από 1.8 σε 1.4 δευτερόλεπτα
Treant Protector
 • Η απόκτηση δύναμης μειώθηκε από 3.5 σε 3.4
Nature's Grasp
 • Το κόστος ενέργειας του Nature's Grasp αυξήθηκε από 60/70/80/90 σε 75/80/85/90
Living Armor
 • Η άμυνα του Living Armor μειώθηκε από 4/6/8/10 σε 5/6/7/8
Troll Warlord
 • Η ελάχιστη βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 4
Tusk
 • Η βασική αναγέννηση ζωής αυξήθηκε από 0.5 σε 1
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +90 χρυσός/λεπτό σε +0.5 δευτ. σαστίσματος Walrus Punch
Underlord
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 μειώθηκε από +7 μόνιμη ζημιά Atrophy Aura σε +6
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από +150 βεληνεκές εκτέλεσης σε +200
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 μειώθηκε από +70 ταχύτητα επίθεσης σε +60
Undying
 • Διορθώθηκε το Helm of the Dominator να μη λειτουργεί σε Ζόμπι
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 ζημιάς ζόμπι είναι τώρα βασική ζημιά
Tombstone
 • Το όριο ζωής του Tombstone είναι τώρα πάντα 40%
 • Η πρόσθετη ταχύτητα κίνησης του Tombstone άλλαξε από 50% σε 35/40/45/50%
 • Οι τιμές ταχύητας επίθεσης του Tombstone άλλαξαν από 75 σε 50/60/70/80
Flesh Golem
 • Η διάρκεια απομείωσης του Flesh Golem αυξήθηκε από 5 σε 6
 • Η διάρκεια του Flesh Golem αυξήθηκε από 30 σε 40
 • Το Flesh Golem τώρα παρέχει +30 ταχύτητα κίνησης
Venomancer
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +90 χρυσός/λεπτό σε +15 δευτ. διάρκεια Plague Wards
Visage
Soul Assumption
 • Το όριο συλλογής ζημιάς του Soul Assumption μειώθηκε από 110 σε 100
 • Το κόστος ενέργειας του Soul Assumption άλλαξε από 170/160/150/140 σε 150
Void Spirit
 • Προστέθηκε σε Captain's Mode
Warlock
Shadow Word
 • Η επαναφόρτιση του Shadow Word μειώθηκε από 16 σε 14
Weaver
The Swarm
 • Ο ρυθμός επίθεσης του The Swarm βελτιώθηκε από 1.25/1.1/0.95/0.8 σε 1.15/1.0/0.85/0.7
Winter Wyvern
 • Η βασική δύναμη μειώθηκε από 26 σε 24
Cold Embrace
 • Το ποσοστό θεραπείας του Cold Embrace μειώθηκε από 3/4/5/6% σε 2/3/4/5%
 • Η βασική θεραπεία του Cold Embrace αυξήθηκε από 14/18/22/26 σε 20/26/32/38
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +90 χρυσός/λεπτό σε to +1% θεραπεία Cold Embrace
Witch Doctor
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +120 χρυσός/λεπτό σε +100 περιοχή επίδρασης Maledict