Πρόσφατες ενημερώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

7.22f

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Aghanim's Scepter
 • Το κόστος της συνταγής κατανάλωσης μειώθηκε από 2000 σε 1800

ΗΡΩΕΣ

Abaddon
 • Η βασική ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκε από 115 σε 120
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
Ancient Apparition
Cold Feet
 • Η απόσταση ταξιδιού του Cold Feet μειώθηκε από 740 σε 715
Ice Blast
 • Το κόστος ενέργειας του Ice Blast αυξήθηκε από 150 σε 175
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 μειώθηκε από +20 αναγέννηση ζωής σε +15
Beastmaster
Primal Roar
 • Η απώθηση του Primal Roar τώρα καταστρέφει οποιοδήποτε δέντρο έρθει σε επαφή με τις μονάδες
Bloodseeker
 • Η βασική ταχύτητα κίνησης αυξήθηκε κατά 5
Bounty Hunter
Shuriken Toss
 • Το κόστος ενέργειας του Shuriken Toss μειώθηκε από 150 σε 135
Brewmaster
 • Η βασική ευφυΐα αυξήθηκε κατά 1
Centaur Warrunner
Retaliate
 • Η ζημιά του Retaliate μειώθηκε από 6/9/12/15% σε 6/8/10/12%
Chaos Knight
Reality Rift
 • Η επαναφόρτιση του Reality Rift μειώθηκε από 20/15/10/5 σε 14/11/8/5
Chen
 • Η βασική ταχύτητα κίνησης μειώθηκε κατά 5
Divine Favor
 • Η επαναφόρτιση του Divine Favor αυξήθηκε από 90/80/70/60 σε 120/100/80/60
Clockwerk
Hookshot
 • Η διάρκεια σαστίσματος του Hookshot αυξήθηκε από 1/1.5/2 σε 1.5/1.75/2
Crystal Maiden
 • Η βασική άμυνα μειώθηκε κατά 1
Dark Seer
Vacuum
 • Η ζημιά του Vacuum αυξήθηκε από 25/50/100/200 σε 50/100/150/200
Dark Willow
Terrorize
 • Η διάρκεια του Terrorize μειώθηκε από 4 σε 3.5/3.75/4
 • Η επαναφόρτιση του Terrorize αυξήθηκε από 100/80/60 σε 100/90/80
Dragon Knight
Elder Dragon Form
 • Η μαγική αντοχή του Elder Dragon Form με Aghanim's Scepter αυξήθηκε από +30% σε +40%
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 αυξήθηκε από +180 χρυσός/λεπτό σε +210
Drow Ranger
 • Η βασική δύναμη αυξήθηκε κατά 1
 • Η βασική σβελτάδα αυξήθηκε κατά 1
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από +30% πιθανότητα αστοχίας Gust σε +40%
Elder Titan
Echo Stomp
 • Το κόστος ενέργειας του Echo Stomp μειώθηκε από 100 σε 85/90/95/100
Ember Spirit
 • Η βασική άμυνα μειώθηκε κατά 1
Enigma
 • Η βασική ευφυΐα μειώθηκε κατά 1
Grimstroke
 • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 4
Invoker
 • Η βασική ευφυΐα αυξήθηκε κατά 1
Cold Snap
 • Η ζημιά του Cold Snap αυξήθηκε από 7->56 σε 8->64
Juggernaut
 • Η βασική σβελτάδα μειώθηκε κατά 2
 • Η βασική δύναμη μειώθηκε κατά 1
Keeper of the Light
Will-O-Wisp
 • Η εμβέλεια του Will-O-Wisp αυξήθηκε από 700 σε 725
Luna
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 2
Lycan
Feral Impulse
 • Η ζημιά του Feral Impulse αυξήθηκε από 12/24/36/48% σε 14/26/38/50%
Howl
 • Η επιπλέον αναγέννηση του Howl αυξήθηκε από 4/8/12/16 σε 6/10/14/18
Mars
 • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 2
God's Rebuke
 • Η καίρια επίθεση του God's Rebuke μειώθηκε από 160/200/240/280% σε 150/190/230/270%
Morphling
Waveform
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης του Waveform μειώθηκε από 1000 σε 700/800/900/1000
Morph
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης του Morph μειώθηκε από 1000 σε 700/850/1000
Nature's Prophet
 • Η απόκτηση ευφυΐας αυξήθηκε από 3.3 σε 3.5
Necrophos
 • Η βασική ευφυΐα αυξήθηκε κατά 1
Death Pulse
 • Η εμβέλεια του Death Pulse αυξήθηκε από 475 σε 500
Night Stalker
 • Η βασική ταχύτητα κίνησης αυξήθηκε κατά 5
Omniknight
Purification
 • Η επαναφόρτιση του Purification αυξήθηκε από 14/13/12/11 σε 17/15/13/11
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 μειώθηκε από +5 ανανέωση ενέργειας σε +4
Outworld Devourer
Astral Imprisonment
 • Η επαναφόρτιση του Astral Imprisonment αυξήθηκε από 22/18/14/10 σε 24/20/16/12
Sanity's Eclipse
 • Το κόστος ενέργειας του Sanity's Eclipse αυξήθηκε από 175/250/325 σε 200/325/450
Phantom Assassin
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 1
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 αυξήθηκε από +200 ζωή σε +225
Pudge
Meat Hook
 • Το κόστος ενέργειας του Meat Hook μειώθηκε από 140 σε 125/130/135/140
Riki
Blink Strike
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης του Blink Strike αυξήθηκε από 500/600/700/800 σε 600/700/800/900
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 μειώθηκε από +700 βεληνεκές εκτέλεσης Blink Strike σε +600
Skywrath Mage
Mystic Flare
 • Η ζημιά του Mystic Flare αυξήθηκε από 700/1150/1600 σε 750/1175/1600
Slark
 • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 1
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 μειώθηκε από +1.25 δευτ. δέσμευση Pounce σε +1 δευτ.
Spirit Breaker
Bulldoze
 • Το κόστος ενέργειας του Bulldoze αυξήθηκε από 25/30/35/40 σε 30/40/50/60
Nether Strike
 • Η ζημιά του Nether Strike μειώθηκε από 120/185/250 σε 100/175/250
Sven
Storm Hammer
 • Η διάρκεια σαστίσματος του Storm Hammer μειώθηκε από 1.4/1.6/1.8/2 σε 1.25/1.5/1.75/2
Terrorblade
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 αυξήθηκε από +10% αποφυγή σε +15%
Metamorphosis
 • Η διάρκεια φόβου Metamorphosis με Aghanim's Scepter αυξήθηκε από 3 σε 3.75
Tinker
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 αυξήθηκε από +100 βεληνεκές εκτέλεσης σε +125
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 αυξήθηκε από +8% ενίσχυση μαγικής ζημιάς σε +10%
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +15% κλοπή ζωής από ικανότητες σε +11% μείωση κόστους/απώλειας ενέργειας
Tusk
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
Underlord
Pit of Malice
 • Η επαναφόρτιση του Pit of Malice μειώθηκε από 24/22/20/18 σε 22/20/18/16
Dark Rift
 • Η επαναφόρτιση του Dark Rift μειώθηκε από 130/120/110 σε 130/115/100
Vengeful Spirit
Magic Missile
 • Το κόστος ενέργειας του Magic Missile μειώθηκε από 110/120/130/140 σε 100/110/120/130
Viper
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 25 αυξήθηκε από +120 ζημιά σε +160
Weaver
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 1
Wraith King
Mortal Strike
 • Το κόστος ενέργειας του Mortal Strike αυξήθηκε από 30/45/60/75 σε 50/60/70/80
Wraithfire Blast
 • Η βασική ζημιά του Wraithfire Blast μειώθηκε από 100 σε 70/80/90/100
Zeus
 • Η βασική ευφυΐα αυξήθηκε κατά 1