Πρόσφατες ενημερώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

7.27d

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Drum of Endurance
 • Όλα τα στατιστικά μειώθηκαν από +6 σε +4
Heaven's Halberd
 • Τώρα έχει μια συνταγή κόστους 400 χρυσού
Soul Ring
 • Το κόστος συνταγής μειώθηκε από 350 σε 275
Helm of the Dominator
 • Η ελάχιστη ζωή μειώθηκε από 1500 σε 1000
 • Τώρα παρέχει +4 άμυνα στο κυριαρχημένο κριπάκι

ΗΡΩΕΣ

Arc Warden
Tempest Double
 • Το Tempest Double δεν σπάει πλέον το Smoke of Deceit
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 μειώθηκε από +350 βεληνεκές εκτέλεσης Flux σε +300
Bane
Brain Sap
 • Το κόστος ενέργειας του Brain Sap αυξήθηκε από 110/130/150/170 σε 120/140/160/180
Bloodseeker
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 2
Bloodrage
 • Το κόστος μέγιστης ζωής του Bloodrage μειώθηκε από 2.2/2.4/2.6/2.8% σε 2.2/2.3/2.4/2.5%
 • Η ενίσχυση ξορκιών του Bloodrage αυξήθηκε από 6/12/18/24% σε 15/20/25/30%
Bristleback
 • Η βασική ζημιά άλλαξε από 47-57 σε 52-58
Broodmother
Spin Web
 • Η ταχύτητα κίνησης του Spin Web άλλαξε από 20/35/50/65% σε 25/35/45/55%
 • Η ταχύτητα κίνησης του Spin Web με Aghanim's Scepter άλλαξε από 30/50/70/90% σε 35/50/65/80%
Chaos Knight
 • Η βασική σβελτάδα αυξήθηκε από 14 σε 18
Clockwerk
 • Η ταχύτητα κίνησης μειώθηκε από 315 σε 310
Rocket Flare
 • Η διάρκεια όρασης του Rocket Flare μειώθηκε από 8 σε 6
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +1 επίθεση για καταστροφή γραναζιού σε +2
Dark Seer
Surge
 • Το Surge λειτουργεί πλέον σαν haste, αντί να παρέχει επιπλέον ταχύτητα
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από το Ion Shell παρέχει 400 μέγιστη ζωή σε 350
Doom
Scorched Earth
 • Η διάρκεια του Scorched Earth μειώθηκε από 16 σε 15
Devour
 • Η αναγέννηση ζωής του Devour μειώθηκε από 2/6/10/14 σε 1/5/9/13
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 μειώθηκε από +13% ταχύτητα κίνησης Scorched Earth σε +10%
Dragon Knight
 • Η βασική δύναμη αυξήθηκε κατά 2
Enchantress
Enchant
 • Η μέγιστη ζωή του Enchant μειώθηκε από 200/400/800/1200 σε 200/300/400/500
 • Το Enchant τώρα παρέχει +2/4/6/8 άμυνα
Faceless Void
 • Η βασική δύναμη μειώθηκε από 24 σε 22
 • Η ζημιά του Time Lock μειώθηκε από 25/30/35/40 σε 20/25/30/35
 • Το ταλέντο Backtrack του επιπέδου 25 μπορεί πλέον να απενεργοποιηθεί με Θραύση
Leshrac
 • Η βασική δύναμη αυξήθηκε από 18 σε 20
Pulse Nova
 • Η εμβέλεια του Pulse Nova αυξήθηκε από 450 σε 475
Luna
 • Η βασική άμυνα αυξήθηκε κατά 2
Magnus
Empower
 • Ο πολλαπλασιαστής εαυτού του Empower μειώθηκε από 100% σε 75%
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +200 ζωή σε +0.3 δευτ. διάρκεια επιβράδυνσης Shockwave
 • Το ταλέντο επιπέδου 20 άλλαξε από +8 άμυνα σε +350 ζωή
Mars
 • Η ευφυΐα αυξήθηκε από 20 + 1.4 σε 21 + 1.6
 • Η βασική ανανέωση ενέργειας αυξήθηκε από 0 σε 0.5
Medusa
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε κατά 2
Stone Gaze
 • Το κόστος ενέργειας του Stone Gaze μειώθηκε από 200 σε 100
Monkey King
Boundless Strike
 • Η διάρκεια σαστίσματος του Boundless Strike αυξήθηκε από 0.4/0.8/1.2/1.6 σε 0.7/1/1.3/1.6
Omniknight
 • Η βασική ταχύτητα κίνησης αυξήθηκε από 305 σε 310
Outworld Devourer
Arcane Orb
 • Η ζημιά του Arcane Orb αυξήθηκε από 6/8/10/12% σε 7.5/9/10.5/12%
Phoenix
 • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 2
 • Η απόκτηση δύναμης μειώθηκε από 3.7 σε 3.5
Sun Ray
 • Η επαναφόρτιση του Sun Ray αυξήθηκε από 26 σε 30
Rubick
 • Η βασική ταχύτητα επίθεσης μειώθηκε από 110 σε 100
Silencer
Last Word
 • Η ζημιά του Last Word αυξήθηκε από 80/120/160/200 σε 120/160/200/240
Spectre
Spectral Dagger
 • Η ζημιά του Spectral Dagger μειώθηκε από 90/140/190/240 σε 75/130/185/240
Desolate
 • Η ζημιά του Desolate μειώθηκε από 24/36/48/60 σε 15/30/45/60
Haunt
 • Η επαναφόρτιση του Haunt αυξήθηκε από 180/150/120 σε 180/160/140
Tiny
 • Η ταχύτητα κίνησης μειώθηκε από 310 σε 300
Underlord
Firestorm
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης του Firestorm μειώθηκε από 675 σε 600/625/650/675
Pit of Malice
 • Η επαναφόρτιση του Pit of Malice αυξήθηκε από 18/17/16/15 σε 21/19/17/15
 • Η διάρκεια ακινητοποίησης του Pit of Malice αυξήθηκε από 0.9/1.2/1.5/1.8 σε 1.2/1.4/1.6/1.8
Atrophy Aura
 • Η πρόσθετη ζημιά από κριπάκια του Atrophy Aura άλλαξε από 4/5/6/7 σε 2/4/6/8
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 αυξήθηκε από -3 δευτ. επαναφόρτιση Firestorm σε -4 δευτ.
Ursa
Overpower
 • Το κόστος ενέργειας του Overpower μειώθηκε από 55/60/65/70 σε 40/50/60/70
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 άλλαξε από +175 ζωή σε +1.5 ανανέωση ενέργειας
 • Το ταλέντο επιπέδου 15 άλλαξε από +2 ανανέωση ενέργειας σε +300 ζωή
Venomancer
Plague Ward
 • Το κόστος ενέργειας του Plague Ward αυξήθηκε από 20 σε 20/22/24/26
 • Η αμοιβή χρυσού του Plague Ward αυξήθηκε από 14-17 σε 15/17/19/21
Poison Sting
 • Η ζημιά του Poison Sting μειώθηκε από 8/16/24/32 σε 6/14/22/30
 • Η επιβράδυνση του Poison Sting μειώθηκε από 11/13/15/17% σε 9/11/13/15%
Zeus
 • Η βασική δύναμη μειώθηκε από 21 σε 19
 • Η βασική ανανέωση ενέργειας μειώθηκε από 0.25 σε 0
Talents
 • Το ταλέντο επιπέδου 10 μειώθηκε από +1.75 ανανέωση ενέργειας σε +1.5