Nylige oppdateringer

Spilloppdatering

7.27d

Gjenstander

Drum of Endurance
 • Alle attributter redusert fra +6 til +4.
Heaven's Halberd
 • Oppskriften koster nå 400 gull.
Soul Ring
 • Oppskriftskostnad redusert fra 350 til 275.
Helm of the Dominator
 • Min. helse redusert fra 1500 til 1000.
 • Gir nå +4 rustning til det dominerte krypet.

Helter

Arc Warden
Tempest Double
 • Tempest Double avbryter ikke lenger Smoke of Deceit.
Talents
 • Nivå 10 – Flux: bruksrekkevidde redusert fra +350 til +300.
Bane
Brain Sap
 • Manakostnad økt fra 110/130/150/170 til 120/140/160/180.
Bloodseeker
 • Grunnskade økt med 2.
Bloodrage
 • Maks helse-kostnad redusert fra 2,2/2,4/2,6/2,8 % til 2,2/2,3/2,4/2,5 %.
 • Formelstyrkelse økt fra 6/12/18/24 % til 15/20/25/30 %.
Bristleback
 • Grunnskade endret fra 47–57 til 52–58.
Broodmother
Spin Web
 • Bevegelseshastighet omjustert fra 20/35/50/65 % til 25/35/45/55 %.
 • Scepter – bevegelseshastighet omjustert fra 30/50/70/90 % til 35/50/65/80 %.
Chaos Knight
 • Grunnsmidighet økt fra 14 til 18.
Clockwerk
 • Bevegelseshastighet redusert fra 315 til 310.
Rocket Flare
 • Siktvarighet redusert fra 8 til 6.
Talents
 • Nivå 15 – Power Cogs: treffpoeng økt fra +1 til +2.
Dark Seer
Surge
 • Surge fungerer nå som hastverk, i stedet for å gi bonushastighet.
Talents
 • Nivå 15 – Ion Shell: reduserte maks helse fra 400 til 350.
Doom
Scorched Earth
 • Varighet redusert fra 16 til 15.
Devour
 • Helseregenerasjon redusert fra 2/6/10/14 til 1/5/9/13.
Talents
 • Nivå 10 – Scorched Earth: bevegelseshastighet redusert fra +13 % til +10 %.
Dragon Knight
 • Grunnstyrke økt med 2.
Enchantress
Enchant
 • Maks helse redusert fra 200/400/800/1200 til 200/300/400/500.
 • Gir nå +2/4/6/8 rustning.
Faceless Void
 • Grunnstyrke redusert fra 24 til 22.
 • Skade redusert fra 25/30/35/40 til 20/25/30/35.
 • Nivå 25 – annullering kan nå deaktiveres av avbrudd.
Leshrac
 • Grunnskade økt fra 18 til 20.
Pulse Nova
 • Radius økt fra 450 til 475.
Luna
 • Grunnrustning økt med 2.
Magnus
Empower
 • Egen multiplikator redusert fra 100 % til 75 %.
Talents
 • Nivå 10 – endret fra +200 helse til Shockwave: +0,3 s hemmingsvarighet
 • Nivå 20 – endret fra +8 rustning til +350 helse.
Mars
 • Intelligens endret fra 20 + 1,4 til 21 + 1,6.
 • Grunnleggende mana-regenerasjon økt fra 0 til 0,5.
Medusa
 • Grunnskade økt med 2.
Stone Gaze
 • Manakostnad redusert fra 200 til 100.
Monkey King
Boundless Strike
 • Lammelsesvarighet økt fra 0,4/0,8/1,2/1,6 til 0,7/1/1,3/1,6.
Omniknight
 • Grunnleggende bevegelseshastighet økt fra 305 til 310.
Outworld Devourer
Arcane Orb
 • Skade økt fra 6/8/10/12 % til 7,5/9/10,5/12 %.
Phoenix
 • Grunnskade redusert med 2.
 • Styrkevekst redusert fra 3,7 til 3,5.
Sun Ray
 • Nedkjøling økt fra 26 til 30.
Rubick
 • Grunnangrepsskade redusert fra 110 til 100.
Silencer
Last Word
 • Skade økt fra 80/120/160/200 til 120/160/200/240.
Spectre
Spectral Dagger
 • Skade redusert fra 90/140/190/240 til 75/130/185/240.
Desolate
 • Skade redusert fra 24/36/48/60 til 15/30/45/60.
Haunt
 • Nedkjøling økt fra 180/150/120 til 180/160/140.
Tiny
 • Bevegelseshastighet redusert fra 310 til 300.
Underlord
Firestorm
 • Bruksrekkevidde redusert fra 675 til 600/625/650/675.
Pit of Malice
 • Nedkjøling økt fra 18/17/16/15 til 21/19/17/15.
 • Uskadeliggjort varighet økt fra 0,9/1,2/1,5/1,8 til 1,2/1,4/1,6/1,8.
Atrophy Aura
 • Krypbonus endret fra 4/5/6/7 til 2/4/6/8.
Talents
 • Nivå 15 – Firestorm: nedkjøling økt fra -3 s til -4 s.
Ursa
Overpower
 • Manakostnad redusert fra 55/60/65/70 til 40/50/60/70.
Talents
 • Nivå 10 – endret fra +175 helse til +1,5 mana-regenerasjon.
 • Nivå 15 – endret fra +2 mana-regenerasjon til +300 helse.
Venomancer
Plague Ward
 • Manakostnad økt fra 20 til 20/22/24/26.
 • Gulldusør økt fra 14–17 til 15/17/19/21.
Poison Sting
 • Skade redusert fra 8/16/24/32 til 6/14/22/30.
 • Hemming redusert fra 11/13/15/17 % til 9/11/13/15 %.
Zeus
 • Grunnstyrke redusert fra 21 til 19.
 • Grunnleggende mana-regenerasjon redusert fra 0,25 til 0.
Talents
 • Nivå 10 – mana-regenerasjon redusert fra +1,75 til +1,5.