Ostatnie aktualizacje

Aktualizacja rozgrywki

7.27d

Zmiany w przedmiotach

Drum of Endurance
 • Zmniejszono wszystkie statystyki z +6 do +4 pkt.
Heaven's Halberd
 • Od teraz posiada schemat kosztujący 400 szt. złota.
Soul Ring
 • Zmniejszono koszt schematu z 350 do 275 szt. złota.
Helm of the Dominator
 • Zmniejszono maksymalne zdrowie z 1500 do 1000 pkt.
 • Od teraz przyznaje +4 pkt. pancerza zdominowanemu creepowi.

Zmiany w bohaterach

Arc Warden
Tempest Double
 • Tempest Double już nie przerywa działania Smoke of Deceit.
Talents
 • Talent 10 poziomu: zmniejszono zasięg czaru Flux z +350 do +300 jednostek.
Bane
Brain Sap
 • Zwiększono koszt many Brain Sap ze 110/130/150/170 do 120/140/160/180 pkt.
Bloodseeker
 • Zwiększono bazowe obrażenia o 2 pkt.
Bloodrage
 • Zmniejszono koszt maksymalnego zdrowia z Bloodrage z 2,2/2,4/2,6/2,8% do 2,2/2,3/2,4/2,5%.
 • Zwiększono wzmocnienie czarów z Bloodrage z 6/12/18/24% do 15/20/25/30%.
Bristleback
 • Zmieniono bazowe obrażenia z 47-57 do 52-58 pkt.
Broodmother
Spin Web
 • Przeskalowano szybkość ruchu ze Spin Web z 20/35/50/65% do 25/35/45/55%.
 • Przeskalowano szybkość ruchu ze Spin Web z Aghanim's Scepter z 30/50/70/90% do 35/50/65/80%.
Chaos Knight
 • Zwiększono bazową Zręczność z 14 do 18 pkt.
Clockwerk
 • Zmniejszono szybkość ruchu z 315 do 310 jednostek.
Rocket Flare
 • Skrócono czas trwania zasięgu wzroku z Rocket Flare z 8 do 6 sekund.
Talents
 • Talent 15 poziomu: zwiększono liczbę trafień do zniszczenia Power Cogów z +1 do +2.
Dark Seer
Surge
 • Surge od teraz działa jak przyspieszenie, nie jak dodatkowa szybkość ruchu.
Talents
 • Talent 15 poziomu: zmniejszono maksymalne zdrowie zapewniane przez Ion Shell z 400 do 350 pkt.
Doom
Scorched Earth
 • Skrócono czas trwania Scorched Earth z 16 do 15 sekund.
Devour
 • Zmniejszono regenerację zdrowia z Devour z 2/6/10/14 do 1/5/9/13 pkt.
Talents
 • Talent 10 poziomu: zmniejszono szybkość ruchu podczas Scorched Earth z +13% do +10%.
Dragon Knight
 • Zwiększono bazową Siłę o 2 pkt.
Enchantress
Enchant
 • Zmniejszono maksymalne zdrowie z Enchant z 200/400/800/1200 do 200/300/400/500 pkt.
 • Enchant od teraz zapewnia +2/4/6/8 pkt. pancerza.
Faceless Void
 • Zmniejszono bazową Siłę z 24 do 22 pkt.
 • Zmniejszono obrażenia od Timelock z 25/30/35/40 do 20/25/30/35 pkt.
 • Talent um. Backtrack 25 poziomu może być teraz wyłączony za pomocą złamania.
Leshrac
 • Zwiększono bazową Siłę z 18 do 20 pkt.
Pulse Nova
 • Zwiększono promień Pulse Nova z 450 do 475 jednostek.
Luna
 • Zwiększono bazowy pancerz o 2 pkt.
Magnus
Empower
 • Zwiększono mnożnik z Empower na siebie z 100% do 75%.
Talents
 • Talent 10 poziomu: zmieniono z +200 pkt. zdrowia na +0,3 sekundy czasu trwania spowolnienia z Shockwave.
 • Talent 20 poziomu: zmieniono z +8 pkt. pancerza na +350 pkt. zdrowia.
Mars
 • Zwiększono Inteligencję z 20 + 1,4 do 21 + 1,6 pkt.
 • Zwiększono bazową regenerację many z 0 do 0,5 pkt.
Medusa
 • Zwiększono bazowe obrażenia o 2 pkt.
Stone Gaze
 • Zmniejszono koszt many Stone Gaze z 200 do 100 pkt.
Monkey King
Boundless Strike
 • Wydłużono czas trwania ogłuszenia z Boundless Strike z 0,4/0,8/1,2/1,6 do 0,7/1/1,3/1,6 sekundy.
Omniknight
 • Zwiększono bazową szybkość ruchu z 305 do 310 jednostek.
Outworld Devourer
Arcane Orb
 • Zwiększono obrażenia od Arcane Orb z 6/8/10/12% do 7,5/9/10,5/12%.
Phoenix
 • Zmniejszono bazowe obrażenia o 2 pkt.
 • Zmniejszono przyrost Siły z 3,7 do 3,5 pkt.
Sun Ray
 • Wydłużono czas oczekiwania na Sun Ray z 26 do 30 sekund.
Rubick
 • Zmniejszono bazową szybkość ataku ze 110 do 100 jednostek.
Silencer
Last Word
 • Zwiększono obrażenia od Last Word z 80/120/160/200 do 120/160/200/240 pkt.
Spectre
Spectral Dagger
 • Zmniejszono obrażenia od Spectral Dagger z 90/140/190/240 do 75/130/185/240 pkt.
Desolate
 • Zmniejszono obrażenia od Desolate z 24/36/48/60 do 15/30/45/60 pkt.
Haunt
 • Wydłużono czas oczekiwania na Haunt ze 180/150/120 do 180/160/140 sekund.
Tiny
 • Zmniejszono szybkość ruchu z 310 do 300 jednostek.
Underlord
Firestorm
 • Zmniejszono zasięg czaru Firestorm z 675 do 600/625/650/675 jednostek.
Pit of Malice
 • Wydłużono czas oczekiwania na Pit of Malice z 18/17/16/15 do 21/19/17/15 sekund.
 • Wydłużono czas trwania wyłączenia z walki przez Pit of Malice z 0,9/1,2/1,5/1,8 do 1,2/1,4/1,6/1,8 sekundy.
Atrophy Aura
 • Zmieniono premię z Atrophy Aura z creepów z 4/5/6/7 do 2/4/6/8 pkt.
Talents
 • Talent 15 poziomu: zwiększono skrócenie czasu oczekiwania na Firestorm z -3 do -4 sekund.
Ursa
Overpower
 • Zmniejszono koszt many Overpower z 55/60/65/70 do 40/50/60/70 pkt.
Talents
 • Talent 10 poziomu: zmieniono z +175 zdrowia na +1,5 pkt. regeneracji many.
 • Talent 15 poziomu: zmieniono z +2 pkt. regeneracji many na +300 pkt. zdrowia.
Venomancer
Plague Ward
 • Zwiększono koszt many Plague Ward z 20 do 20/22/24/26 pkt.
 • Zwiększono nagrodę w złocie za zniszczenie Plague Warda z 14-17 do 15/17/19/21 szt.
Poison Sting
 • Zmniejszono obrażenia od Poison Sting z 8/16/24/32 do 6/14/22/30 pkt.
 • Zmniejszono spowolnienie od Poison Sting z 11/13/15/17% do 9/11/13/15%.
Zeus
 • Zmniejszono bazową Siłę z 21 do 19 pkt.
 • Zmniejszono bazową regenerację many z 0,25 do 0 pkt.
Talents
 • Talent 10 poziomu: zmniejszono regenerację many z +1,75 do +1,5 pkt.