Ostatnie aktualizacje

Aktualizacja rozgrywki

7.24

Zmiany ogólne

Zmiany w przedmiotach

Ironwood Tree
 • Od teraz upuszczany jest cały przedmiot zamiast schematu.
 • Zmniejszono wszystkie atrybuty z +7 do +6 pkt.
Arcane Ring
 • Zwiększono Inteligencję z +8 do +10 pkt.
Iron Talon
 • Nie posiada już pasywnego komponentu o nazwie Quell.
 • Od teraz zapewnia +15 jednostek szybkości ataku.
Keen Optic
 • Zwiększono regenerację many z 1 do 1,25 pkt.
Mango Tree
 • Zmniejszono zasięg wzroku z 1200 do 1000 jednostek.
 • Mango od teraz spadają trochę dalej.
Poor Man's Shield
 • Zwiększono blokadę obrażeń dla ataków wręcz/dystansowych z 20/10 do 30/20 pkt.
Trusty Shovel
 • Zmniejszono zdrowie ze 150 do 100 pkt.
Ocean Heart
 • Zwiększono regenerację zdrowia/many z 6/3 do 8/4 pkt.
Dragon Scale
 • Zwiększono obrażenia od ognia z 12 do 18 pkt.
Clumsy Net
 • Zmniejszono zasięg czaru z 900 do 650 jednostek.
 • Nie pomija już niewrażliwości na czary na sobie.
Essence Ring
 • Od teraz zwiększa obecne/maksymalne zdrowie i nie jest uznawane za uleczenie (nie jest wzmacniane/aktywowane przez umiejętności związane z leczeniem).
Vambrace
 • Od teraz upuszczany jest cały przedmiot zamiast schematu.
 • Od teraz można przełączać się między różnymi atrybutami.
 • Zmniejszono atrybuty główne/drugorzędne z 12/6 do 10/5 pkt.
Vampire Fangs
 • Zmniejszono kradzież zdrowia z czarów z 8% do 6%.
Enchanted Quiver
 • Zwiększono dodatkowe obrażenia magiczne z 270 do 300 pkt.
 • Naprawiono błąd powodujący, że ten przedmiot działał z umiejętnością Wukong's Command.
Orb of Destruction
 • Zmniejszono spowolnienie z 30/15% do 20/10%.
Craggy Coat
 • Zmniejszono pancerz z 13 do 12 pkt.
Mind Breaker
 • Skrócono czas trwania uciszenia z 2 do 1,5 sekundy.
Telescope
 • Zmniejszono premię do zasięgu ataku ze 150 do 125 jednostek.
Repair Kit
 • Naprawiane budynki od teraz nie atakują już wielu wrogów na raz.
 • Zwiększono regenerację zdrowia z 13 do 17 pkt.
Havoc Hammer
 • Zwiększono bazowe obrażenia od Havoc ze 175 do 225 pkt.
Flicker
 • Zwiększono szybkość ruchu z +30 do +40 jednostek.
Magic Lamp
 • Zwiększono próg zdrowia z 15% do 20%.
Apex
 • Zmieniono na stałą premię +75 pkt. atrybutu głównego zamiast zwiększenia procentowego.
Fusion Rune
 • Usunięto.
Ballista
 • Zmniejszono zasięg ataku z +400 do +250 jednostek.
 • Od teraz zadaje +30 pkt. obrażeń pełnych.
Force Boots
 • Wydłużono czas oczekiwania z 6 do 9 sekund.
 • Zmniejszono szybkość ruchu z +50% do +40%.
 • Zmniejszono dystans/czas trwania odepchnięcia z 800/0,65 do 600/0,5 jednostek/sekundy.
Ex Machina
 • Wydłużono czas oczekiwania na Reset Item Cooldowns z 30 do 45 sekund.
 • Zmniejszono pancerz z 25 do 20 pkt.
 • Od teraz posiada koszt many równy 100 pkt.
Mirror Shield
 • Wydłużono czas oczekiwania z 4 do 8 sekund.
Pirate Hat
 • Zmniejszono szybkość ataku z +250 do +150 jednostek.
 • Już nie upuszcza runy nagrody po zabiciu bohatera.
 • Od teraz kradniesz 300 szt. złota od zabijanych bohaterów.
Seer Stone
 • Zmniejszono zasięg czarów i wzroku z 450 do 350 jednostek.
Phoenix Ash
 • Usunięto.
Stygian Desolator
 • Zmniejszono obrażenia ze 100 do 75 pkt.
 • Zmniejszono redukcję pancerza z 12 do 10 pkt.
 • Skrócono czas trwania redukcji pancerza z 15 do 7 sekund.
Woodland Striders
 • Zmniejszono regenerację zdrowia z 70 do 50 pkt.
 • Skrócono czas trwania drzew z 60 do 15 sekund.
Fallen Sky
 • Od teraz posiada takie same zasady dotyczące obrażeń co Blink.
 • Od teraz upuszczany jest cały przedmiot zamiast schematu.
Trident
 • Zmniejszono wszystkie premie z 33% do 30%.
Book of the Dead
 • Zmieniono z trzech grup jednostek Necronomiconu na dwie grupy ze zwiększonym o 50% zdrowiem i obrażeniami.
 • Zmniejszono Siłę i inteligencję z 35 do 30 pkt.
Enchanted Mango
 • Zmniejszono przywracaną manę ze 125 do 110 pkt.
Quelling Blade
 • Już nie niszczy wardów (podobnie jak Iron Talon i Battle Fury).
Tango
 • Już nie niszczy wardów.
Vladmir's Offering
 • Zmniejszono regenerację many z 1,5 do 1,25 pkt.
Void Stone
 • Zwiększono regenerację many z 1,75 do 2,25 pkt.
Perseverance
 • Zwiększono regenerację many z 2 do 2,25 pkt.
Battle Fury
 • Zwiększono obrażenia z 54 do 60 pkt.
 • Zwiększono obrażenia od rozpłatania przeciwko bohaterom z 60% do 70%.
 • Zmniejszono obrażenia od rozpłatania przeciwko creepom z 60% do 50%.
Maelstrom
 • Zmniejszono obrażenia od Chain Lightning ze 150 do 140 pkt.
Necronomicon
 • Zwiększono regenerację many z 2/2,5/3 do 3/3,5/4 pkt.
Desolator
 • Skrócono czas trwania redukcji pancerza z 15 do 7 sekund.
Radiance
 • Zmniejszono obrażenia z 65 do 60 pkt.
Blade Mail
 • Zwiększono obrażenia z +22 do +28 pkt.
Silver Edge
 • Zwiększono obrażenia z 40 do 45 pkt.
Mask of Madness
 • Zwiększono obrażenia z 10 do 15 pkt.
Armlet of Mordiggian
 • Zwiększono obrażenia z 9 do 15 pkt.
Crystalys
 • Zwiększono obrażenia z 38 do 45 pkt.
 • Zmniejszono obrażenia trafień krytycznych z 175% do 160%.
Daedalus
 • Zwiększono obrażenia z 80 do 88 pkt.
 • Zmniejszono obrażenia trafień krytycznych z 235% do 225%.
Bloodthorn
 • Zwiększono obrażenia z 68 do 75 pkt.
 • Zmniejszono obrażenia trafień krytycznych z 175% do 160%.
 • Zmniejszono obrażenia trafień krytycznych z Soul Rend ze 140% do 130%.

Zmiany w bohaterach

Abaddon
 • Zmniejszono bazowe obrażenia o 2 pkt.
Mist Coil
 • Wydłużono czas oczekiwania na Mist Coil z 4,5 do 5,5 sekundy.
Alchemist
 • Zwiększono przyrost Siły z 2,4 do 2,7 pkt.
Ancient Apparition
Ice Blast
 • Zwiększono próg zdrowia dla zabójstwa z Ice Blast z 10/11/12% do 12/13/14%.
Talents
 • Talent 10 poziomu: zmieniono z +90 szt. złota/min na +175 jednostek zasięgu ataku Chilling Touch.
Axe
 • Zwiększono szybkość ruchu o 5 jednostek.
 • Zwiększono przyrost Siły z 3,4 do 3,6 pkt.
Bounty Hunter
 • Zwiększono bazowy pancerz o 1 pkt.
Brewmaster
 • Zwiększono bazowy pancerz o 1 pkt.
Chaos Knight
Reality Rift
 • Zwiększono redukcję pancerza z Reality Rift z 2/3/4/5 do 3/4/5/6 pkt.
Phantasm
 • Zmniejszono obrażenia otrzymywane przez iluzje z Phantasm z 350% do 325%.
Talents
 • Talent 20 poziomu: zmieniono z +150 szt. złota/min na +10 s czasu trwania Phantasm.
Chen
Talents
 • Talent 20 poziomu: zmieniono z +180 szt. złota/min na -30 sekund czasu oczekiwania na Hand of God.
Clinkz
Burning Army
 • Zwiększono bazowe obrażenia od Burning Army z 24/26/28% do 28%.
Crystal Maiden
Talents
 • Talent 15 poziomu: zmieniono z +150 szt. złota/min na -2 sekundy czasu oczekiwania na Crystal Nova.
Dark Seer
Surge
 • Zmieniono szybkość ruchu z Surge z 25/40/55/70% do 70%.
 • Skrócono czas trwania Surge z 6 do 3/4/5/6 sekund.
Dark Willow
Talents
 • Talent 15 poziomu: zmieniono z +120 szt. złota/min na +40 pkt. obrażeń od Bedlam.
Death Prophet
 • Zwiększono bazowy pancerz o 1 pkt.
 • Zwiększono bazową szybkość ataku o 5 jednostek.
Spirit Siphon
 • Skrócono czas przywracania ładunku Spirit Siphon z 60/52/44/36 do 45/40/35/30 sekund.
Disruptor
Thunder Strike
 • Zwiększono koszt many Thunder Strike ze 130 do 130/140/150/160 pkt.
Static Storm
 • Static Storm z Aghanim's Scepter już nie wydłuża czasu trwania z 5 do 7 sekund.
Talents
 • Talent 20 poziomu: zmieniono z +180 szt. złota/min na Kinetic Field zapewniające True Sight.
Doom
 • Zmniejszono przyrost Siły z 4,0 do 3,7 pkt.
Scorched Earth
 • Zmniejszono szybkość ruchu ze Scorched Earth z 12/13/14/15% do 9/11/13/15%.
Devour
 • Zmniejszono regenerację zdrowia z Devour z 3/8/13/18 do 3/7/11/15 pkt.
Dragon Knight
 • Zwiększono bazową szybkość ruchu o 10 jednostek.
Elder Dragon Form
 • Zmniejszono premię do szybkości ruchu z Elder Dragon Form z 30 do 25 jednostek.
Drow Ranger
Multishot
 • Zmniejszono obrażenia od Multishot z 90/115/140/165% do 85/110/135/160%.
Earth Spirit
Stone Remnant
 • Skrócono czas odnawiania ładunku Stone Remnant z 30 do 25 sekund.
Talents
 • Talent 20 poziomu: zmieniono z +150 szt. złota/min na +3,5 sekundy uciszenia z Geomagnetic Grip.
Enigma
Malefice
 • Zwiększono obrażenia od Malefice z 30/50/70/90 do 30/55/80/105 pkt.
Talents
 • Talent 15 poziomu: zmieniono z +150 szt. złota/min na +40 pkt. obrażeń od instancji Malefice.
Grimstroke
 • Zwiększono bazową Inteligencję o 2 pkt.
Talents
 • Talent 10 poziomu: zmieniono z +90 szt. złota/min na +100 pkt. maks. obrażeń od Ink Swell.
 • Talent 15 poziomu: zwiększono zasięg czarów z +125 do +175 jednostek.
 • Talent 15 poziomu: zwiększono wzmocnienie czarów z +12% do +15%.
Io
Overcharge
 • Zmniejszono leczenie z Overcharge z 0,6/0,8/1/1,2% do 0,55/0,7/0,85/1%.
 • Wydłużono czas oczekiwania na Overcharge z 16 do 22/20/18/16 sekund.
Talents
 • Talent 15 poziomu: zmieniono z +120 szt. złota/min na +400 jednostek maksymalnego dystansu Spirits.
Jakiro
Dual Breath
 • Dual Breath od teraz natychmiastowo zadaje swoją pierwszą instancję obrażeń.
Talents
 • Talent 20 poziomu: zmieniono z +15 szt. złota/min na +400 jednostek zasięgu Dual Breath.
Juggernaut
 • Zwiększono bazowe obrażenia o 4 pkt.
 • Zwiększono bazową szybkość ruchu o 5 pkt.
Lich
 • Zmniejszono bazowe obrażenia o 2 pkt.
Frost Blast
 • Zwiększono koszt many Frost Blast ze 105/130/155/180 do 115/140/165/190 pkt.
Sinister Gaze
 • Skrócono czas trwania Sinister Gaze z 1,6/1,9/2,2/2,5 do 1,4/1,7/2,0/2,3 sekundy.
Lion
Talents
 • Talent 15 poziomu: zmieniono z +150 szt. złota/min na +60 pkt. many wysysanej przez Mana Drain.
Luna
Lunar Blessing
 • Lunar Blessing od teraz działa na pancerz bazowy zamiast całkowitego.
 • Zwiększono premię z Lunar Blessing z 10/15/20/25% do 15/20/25/30%.
Lycan
 • Zwiększono bazową Inteligencję o 4 pkt.
Shapeshift
 • Skrócono czas transformacji Shapeshift z 1,5 do 1,25 sekundy.
Magnus
 • Zmniejszono maksymalne obrażenia o 4 pkt.
Empower
 • Zmniejszono rozpłatanie od Empower z 15/25/35/45% do 10/20/30/40%.
Talents
 • Talent 10 poziomu: zmniejszono szybkość ataku z +25 do +20 jednostek.
Mars
 • Zwiększono przyrost Siły z 3,2 do 3,4 pkt.
God's Rebuke
 • Wydłużono czas trwania spowolnienia z God's Rebuke z 1,5 do 2 s.
 • Zwiększono obrażenia od ataku przeciwko bohaterom z God's Rebuke z 25 do 35 pkt.
Medusa
 • Zwiększono przyrost Inteligencji z 3,4 do 4,0 pkt.
Stone Gaze
 • Zwiększono premię do szybkości ze Stone Gaze z 35% do 50%.
Nyx Assassin
Vendetta
 • Zmieniono typ dodatkowych obrażeń z Vendetta z fizycznych na pełne.
 • Zmniejszono obrażenia od Vendetta z 250/400/550 do 250/375/500 pkt.
Talents
 • Talent 10 poziomu: zmieniono z +90 szt. złota/min na +0,3 sekundy czasu trwania ogłuszenia z Impale.
Ogre Magi
Talents
 • Talent 10 poziomu: zmieniono z +90 szt. złota/min na +20 pkt. obrażeń na sekundę od Ignite.
Omniknight
 • Zmniejszono bazowy pancerz o 1 pkt.
 • Zmniejszono przyrost Siły z 3,6 do 3,4 pkt.
Purification
 • Wydłużono czas oczekiwania na Purification z 17/15/13/11 do 18/16/14/12 sekund.
Talents
 • Talent 10 poziomu: zmieniono z +90 szt. złota/min na +10 pkt. zdrowia regenerowanych z Heavenly Grace.
Oracle
Talents
 • Talent 15 poziomu: zmieniono z +120 szt. złota/min na -1 sekundę czasu oczekiwania na Purifying Flames.
Pangolier
Shield Crash
 • Shield Crash jest używane w miejscu w przypadku ukorzenienia.
Phantom Assassin
 • Zwiększono bazowe obrażenia o 3 pkt.
Phantom Lancer
Talents
 • Talent 15 poziomu: zmniejszono zdrowie z +275 do +250 pkt.
 • Talent 25 poziomu: zmniejszono redukcję czasu oczekiwania na Doppelganger z -6 na -5 sekund.
Phoenix
 • Zwiększono zasięg ataku z 500 do 525 jednostek.
 • Zwiększono bazową regenerację zdrowia o 0,5 pkt.
Talents
 • Talent 10 poziomu: zmieniono z +90 szt. złota/min na +18% spowolnienia z Icarus Dive.
Puck
 • Zmniejszono bazowe obrażenia o 3 pkt.
Talents
 • Talent 25 poziomu: zmieniono z +420 szt. złota/min na +425 jednostek obszaru działania/zasięgu Waning Rift.
Pudge
Dismember
 • Zmieniono tempo działania Dismember z instancji obrażeń co sekundę na co 0,5 sekundy (całkowite obrażenia niezmienione).
Talents
 • Talent 20 poziomu: zmieniono z +180 szt. złota/min na +1 sekundę czasu trwania Dismember.
Pugna
 • Zwiększono bazową Zręczność o 8 pkt.
Queen of Pain
 • Zwiększono przyrost Inteligencji z 2,9 pkt. do 3,4 pkt.
Sonic Wave
 • Zwiększono obrażenia od Sonic Wave z 340/430/520 do 340/450/560 pkt.
Rubick
Arcane Supremacy
 • Zmniejszono wzmocnienie negatywnych efektów z Arcane Supremacy z 20/28/36/44% do 16/24/32/40%.
Shadow Demon
Demonic Purge
 • Zwiększono obrażenia od Demonic Purge z 200/300/400 do 250/350/450 pkt.
Silencer
Talents
 • Talent 15 poziomu: zmieniono z +120 szt. złota/min na +12% spowolnienia z Arcane Curse.
Skywrath Mage
Talents
 • Talent 25 poziomu: zmieniono z +300 szt. złota/min na pomijanie niewrażliwości na czary z Arcane Bolt.
Slardar
 • Zwiększono bazową szybkość ruchu o 10 jednostek.
Bash of the Deep
 • Przeskalowano obrażenia od Bash of the Deep z 75/125/175/225 do 60/115/170/225 pkt.
Slark
Pounce
 • Zmieniono czas odnowienia ładunku Pounce z Aghanim's Scepter z 20/16/12/8 na 10 sekund.
 • Skrócono zasięg czaru Pounce z Aghanim's Scepter z 1400 do 1200 jednostek.
Talents
 • Talent 15 poziomu: zmniejszono szybkość ataku z +30 do +25 jednostek.
Snapfire
 • Dodano do trybu Captain's Mode.
 • Zmniejszono bazowe obrażenia o 4 pkt.
 • Naprawiono błąd powodujący, że Firesnap Cookie poruszało jednostkami będącymi pod wpływem Kinetic Field, Black Hole i Chronosphere.
Spectre
 • Zwiększono bazową regenerację zdrowia z 0 do 1,5 pkt.
Spirit Breaker
Bulldoze
 • Skrócono czas oczekiwania na Bulldoze z 22 do 22/20/18/16 sekund.
Sven
Storm Hammer
 • Zwiększono obrażenia od Storm Hammer z 80/160/240/320 do 110/180/250/320 pkt.
Warcry
 • Zwiększono premię do szybkości ruchu z Warcry dla siebie z 6/10/14/18% do 10/14/18/22%.
 • Skrócono czas oczekiwania na Warcry z 36/32/28/24 do 32/28/24/20 sekund.
Techies
 • Zmieniono typ obrażeń zadawanych sobie przez Blast Off z pełnych na magiczne.
Talents
 • Talent 20 poziomu: zmieniono z +150 szt. złota/min na -28 sekund czasu oczekiwania na Blast Off.
Terrorblade
 • Zwiększono szybkość ruchu z 310 do 315 jednostek.
Reflection
 • Zwiększono spowolnienie z Reflection z 20% do 25%.
Tidehunter
 • Zwiększono bazową Inteligencję o 2 pkt.
Tinker
Talents
 • Talent 15 poziomu: zmieniono z +150 szt. złota/min na +2 sekundy czasu trwania March of the Machines.
Tiny
Avalanche
 • Skrócono czas trwania Avalanche z 1,8 do 1,4 sekundy.
Treant Protector
 • Zmniejszono przyrost Siły z 3,5 do 3,4 pkt.
Nature's Grasp
 • Zwiększono koszt many Nature's Grasp z 60/70/80/90 do 75/80/85/90 pkt.
Living Armor
 • Zmniejszono premię do pancerza z Living Armor z 4/6/8/10 do 5/6/7/8 pkt.
Troll Warlord
 • Zwiększono minimalne bazowe obrażenia o 4 pkt.
Tusk
 • Zwiększono bazową regenerację zdrowia z 0,5 do 1 pkt.
Talents
 • Talent 10 poziomu: zmieniono z +90 szt. złota/min na +0,5 sekundy czasu trwania ogłuszenia z Walrus Punch.
Underlord
Talents
 • Talent 15 poziomu: zmniejszono trwałą premię do obrażeń z Atrophy Aura z +7 do +6 pkt.
 • Talent 15 poziomu: zwiększono zasięg czarów z +150 do +200 jednostek.
 • Talent 20 poziomu: zmniejszono szybkość ataku z +70 do +60 jednostek.
Undying
 • Naprawiono błąd powodujący, że Helm of the Dominator nie działał na Zombie.
 • Obrażenia od Zombie z talentu 15 poziomu są od teraz bazowymi obrażeniami.
Tombstone
 • Próg zdrowia umiejętności Deathlust z Tombstone od teraz zawsze wynosi 40%.
 • Zmieniono premię do szybkości ruchu z umiejętności Deathlust z Tombstone z 50% do 35/40/45/50%.
 • Zmieniono wartości szybkości ataku z umiejętności Deathlust z Tombstone z 75 do 50/60/70/80 jednostek.
Flesh Golem
 • Wydłużono czas trwania negatywnego efektu nakładanego przez Flesh Golema z 5 do 6 sekund.
 • Wydłużono czas trwania Flesh Golema z 30 do 40 sekund.
 • Flesh Golem od teraz zapewnia +30 jednostek szybkości ruchu.
Venomancer
Talents
 • Talent 10 poziomu: zmieniono z +90 szt. złota/min na +15 sekund czasu trwania Plague Wardów.
Visage
Soul Assumption
 • Zmniejszono próg obrażeń do zbierania esencji z Soul Assumption ze 110 do 100 pkt.
 • Zmieniono koszt many Soul Assumption z 170/160/150/140 na 150 pkt.
Void Spirit
 • Dodano do trybu Captain's Mode.
Warlock
Shadow Word
 • Skrócono czas oczekiwania na Shadow Word z 16 do 14 sekund.
Weaver
The Swarm
 • Skrócono odstęp między atakami The Swarm z 1,25/1,1/0,95/0,8 do 1,15/1,0/0,85/0,7 sekundy.
Winter Wyvern
 • Zmniejszono bazową Siłę z 26 do 24 pkt.
Cold Embrace
 • Zmniejszono procentową wartość leczenia z Cold Embrace 3/4/5/6% do 2/3/4/5%.
 • Zwiększono bazowe leczenie z Cold Embrace z 14/18/22/26 do 20/26/32/38 pkt.
Talents
 • Talent 10 poziomu: zmieniono z +90 szt. złota/min na +1% leczenia z Cold Embrace.
Witch Doctor
 • Zwiększono bazowy pancerz o 1 pkt.
Talents
 • Talent 15 poziomu: zmieniono z +120 szt. złota/min na +100 jednostek obszaru działania Maledict.