การอัปเดตล่าสุด

อัปเดตเกมเพลย์

7.27d

ไอเท็ม

Drum of Endurance
 • All stats reduced from +6 to +4
Heaven's Halberd
 • Now has a 400 gold recipe cost
Soul Ring
 • Recipe cost reduced from 350 to 275
Helm of the Dominator
 • Minimum health reduced from 1500 to 1000
 • Now grants +4 Armor to the dominated creep

ฮีโร่

Arc Warden
Tempest Double
 • Tempest Double no longer breaks Smoke of Deceit
Talents
 • Level 10 Talent reduced from +350 Flux Cast Range to +300
Bane
Brain Sap
 • Brain Sap manacost increased from 110/130/150/170 to 120/140/160/180
Bloodseeker
 • Base damage increased by 2
Bloodrage
 • Bloodrage max health cost reduced from 2.2/2.4/2.6/2.8% to 2.2/2.3/2.4/2.5%
 • Bloodrage spell amp increased from 6/12/18/24% to 15/20/25/30%
Bristleback
 • Base damage changed from 47-57 to 52-58
Broodmother
Spin Web
 • Spin Web movement speed rescaled from 20/35/50/65% to 25/35/45/55%
 • Spin Web scepter movement speed rescaled from 30/50/70/90% to 35/50/65/80%
Chaos Knight
 • Base agility increased from 14 to 18
Clockwerk
 • Movement speed reduced from 315 to 310
Rocket Flare
 • Rocket Flare vision duration reduced from 8 to 6
Talents
 • Level 15 Talent increased from +1 Power Cogs Hit To Kill to +2
Dark Seer
Surge
 • Surge now acts like haste, rather than granting a bonus speed
Talents
 • Level 15 Talent reduced from Ion Shell Provides 400 Max Health to 350
Doom
Scorched Earth
 • Scorched Earth duration reduced from 16 to 15
Devour
 • Devour hp regen reduced from 2/6/10/14 to 1/5/9/13
Talents
 • Level 10 Talent reduced from +13% Scorched Earth Movement Speed to +10%
Dragon Knight
 • Base strength increased by 2
Enchantress
Enchant
 • Enchant max health reduced from 200/400/800/1200 to 200/300/400/500
 • Enchant ต่อจากนี้มอบเกราะป้องกัน +2/4/6/8 หน่วย
Faceless Void
 • Base strength reduced from 24 to 22
 • Timelock damage reduced from 25/30/35/40 to 20/25/30/35
 • Level 25 Backtrack Talent can now be disabled with Break
Leshrac
 • Base strength increased from 18 to 20
Pulse Nova
 • Pulse Nova radius increased from 450 to 475
Luna
 • เกราะป้องกันพื้นฐานเพิ่มขึ้น 2 หน่วย
MARS
 • ค่า Intelligence จาก 20 + 1.4 เป็น 21 + 1.6 หน่วย
 • อัตราฟื้นฟูมานาพื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 0.5 หน่วย
Magnus
Empower
 • Empower self multiplier reduced from 100% to 75%
Talents
 • Level 10 Talent changed from +200 Health to +0.3s Shockwave Slow Duration
 • Level 20 Talent changed from +8 Armor to +350 Health
Medusa
 • พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 2 หน่วย
Stone Gaze
 • Stone Gaze มานาที่ใช้ลดลงจาก 200 เป็น 100 หน่วย
Monkey King
Boundless Strike
 • Boundless Strike ระยะเวลาสตันเพิ่มขึ้นจาก 0.4/0.8/1.2/1.6 เป็น 0.7/1/1.3/1.6 วินาที
Omniknight
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่พื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก 305 เป็น 310 หน่วย
Outworld Devourer
Arcane Orb
 • Arcane Orb ความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก 6/8/10/12% เป็น 7.5/9/10.5/12%
Phoenix
 • Base damage reduced by 2
 • Strength gain reduced from 3.7 to 3.5
Sun Ray
 • Sun Ray cooldown increased from 26 to 30
Rubick
 • Base attack speed reduced from 110 to 100
Silencer
Last Word
 • Last Word ความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก 80/120/160/200 เป็น 120/160/200/240 หน่วย
Spectre
Spectral Dagger
 • Spectral Dagger damage reduced from 90/140/190/240 to 75/130/185/240
Desolate
 • Desolate damage reduced from 24/36/48/60 to 15/30/45/60
Haunt
 • Haunt cooldown increased from 180/150/120 to 180/160/140
Tiny
 • Movement speed reduced from 310 to 300
Underlord
Firestorm
 • Firestorm cast range reduced from 675 to 600/625/650/675
Pit of Malice
 • Pit of Malice cooldown increased from 18/17/16/15 to 21/19/17/15
 • Pit of Malice disable duration increased from 0.9/1.2/1.5/1.8 to 1.2/1.4/1.6/1.8
Atrophy Aura
 • Atrophy Aura creep bonus changed from 4/5/6/7 to 2/4/6/8
Talents
 • Level 15 Talent increased from -3s Firestorm Cooldown to -4s
Ursa
Overpower
 • Overpower มานาที่ใช้ลดลงจาก 55/60/65/70 เป็น 40/50/60/70 หน่วย
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 10 เปลี่ยนจากพลังชีวิต +175 หน่วย เป็นอัตราฟื้นฟูมานา +1.5 หน่วย
 • ทักษะพิเศษเลเวล 15 เปลี่ยนจากอัตราฟื้นฟูมานา +2 หน่วย เป็นพลังชีวิต +300 หน่วย
Venomancer
Plague Ward
 • Plague Ward manacost increased from 20 to 20/22/24/26
 • Plague Ward gold bounty increased from 14-17 to 15/17/19/21
Poison Sting
 • Poison Sting damage reduced from 8/16/24/32 to 6/14/22/30
 • Poison Sting slow reduced from 11/13/15/17% to 9/11/13/15%
Zeus
 • ค่า Strength พื้นฐานลดลงจาก 21 เป็น 19 หน่วย
 • อัตราฟื้นฟูมานาพื้นฐานลดลงจาก 0.25 เป็น 0 หน่วย
Talents
 • ทักษะพิเศษเลเวล 10 อัตราฟื้นฟูมานาลดลงจาก +1.75 เป็น +1.5 หน่วย