Cập nhật gần đây

Cập nhật lối chơi

7.27c

Vật phẩm

Blade Mail
 • Giáp: Từ +7 thành +6

Tướng

Bloodseeker
Bloodrage
 • Bloodrage: Giảm sát thương bản thân, từ 2.4/2.6/2.8/3% thành 2.2/2.4/2.6/2.8%
 • Bloodrage: Giảm mana tốn, từ 25/30/35/40 thành 25
Thirst
 • Thirst: Tăng máu hồi khi giết quái, từ 6/9/12/15% thành 8/12/16/20%
Blood Rite
 • Blood Rite: Thay đổi sát thương, từ 125/175/225/275 thành 120/180/240/300
Talents
 • Tiềm năng cấp 15: Từ +225 máu thành +15% hút máu
 • Tiềm năng cấp 20: Từ +20% hút máu thành +400 máu
Broodmother
Spawn Spiderlings
 • Spawn Spiderlings: Giảm kháng phép nhện cháu, từ 40% thành 25%
 • Spawn Spiderlings: Tăng máu nhện cháu, từ 100 thành 120
Talents
 • Tiềm năng cấp 10: Từ +100 sát thương Spawn Spiderlings thành +80
 • Tiềm năng cấp 20: Từ +25 sát thương cho nhện con và cháu thành +18
Chaos Knight
 • Giáp cơ bản: Tăng 1
Clinkz
Searing Arrows
 • Searing Arrows: Giảm sát thương, từ 30/40/50/60 thành 24/36/48/60
Strafe
 • Strafe: Thay đổi tốc độ đánh được tăng, từ 110/140/170/200 thành 90/120/150/180
Death Pact
 • Death Pact: Thay đổi lượng máu được tăng, từ 60/80/100% thành 40/70/100%
 • Death Pact: Thay đổi sát thương được tăng, từ 6/10/14% thành 4/9/14%
Razor
 • Trí tuệ tăng mỗi cấp: Từ 1.8 thành 2.2
 • Nhanh nhẹn tăng mỗi cấp: Từ 2.3 thành 2.6
 • Tốc độ chạy cơ bản: Từ 280 thành 285
Storm Surge
 • Storm Surge: Thay đổi tốc độ chạy được tăng, từ 8/12/16/20% thành 12/16/20/24%
Spectre
Desolate
 • Desolate: Giảm sát thương, từ 30/40/50/60 thành 24/36/48/60
Underlord
Atrophy Aura
 • Atrophy Aura: Giảm bán kính, từ 1200 thành 900
Pit of Malice
 • Pit of Malice: Giảm tầm thi triển, từ 750 thành 675
Firestorm
 • Firestorm: Giảm tầm thi triển, từ 750 thành 675
Talents
 • Tiềm năng cấp 15: Từ +100 bán kính Pit of Malice thành +75
 • Tiềm năng cấp 25: Từ Firestorm gây 20 sát thương lên công trình thành 15%