Групов етап
|
Плейофна скоба
Две групи от по девет отбора.
Отборите играят срещу останалите в тяхната група при формат до най-добри от две.
Четирите най-добри отбора във всяка група ще напреднат към горната скоба за основното събитие.
Отборите в 5 — 8 място във всяка група ще напреднат към долната скоба за основното събитие.
Отборът в дъното на всяка група бива елиминиран.
Преглед на всички правила
Шестнадесет отбора играят при формат за двойни елиминации в продължение на шест дни.
По осем отбора започват в горната и долната скоба.
Първите игри в долната скоба са до най-добри от една. Гранд финалите са до най-добри от пет. Всички останали са до най-добри от три.
Преглед на всички правила