Vòng bảng
|
Bảng đấu loại
Hai bảng chín đội.
Các đội thi đấu vòng tròn trong bảng của mình theo thể thức hai trận tính điểm.
Bốn đội đầu mỗi bảng sẽ được vào nhánh thắng của sự kiện chính.
Các đội hạng 5-8 của mỗi bảng vào nhánh thua của sự kiện chính.
Đội xếp cuối bảng mỗi nhóm sẽ bị loại.
Xem mọi luật lệ
Sixteen teams play in a double-elimination format over six days.
Eight teams begin in the Upper Bracket, eight in the Lower Bracket.
First Lower Bracket games are best-of-one, Grand Finals are best-of-five, all others are best-of-three.
Xem mọi luật lệ