Правила за конкурса Frostivus 2017
Изисквания към постъпленията
 • Постъпленията трябва да са нови игрални режими за Dota 2 със силна тематична насоченост към Frostivus;
 • Постъпленията трябва да са за мрежова игра с максимум от десет (10) играчи. Възможно е игралният режим да бъде кооперативен или съревнователен сред играчите;
 • Постъпленията могат да имат само два източника за игрални материали: (а) оригинално съдържание, създадено от сътрудник, който е посочен към предложението в работилницата, или (б) от някоя игра на Valve. Не е възможно да се включва никакво съдържание от трети страни. Можете свободно да използвате всякаква игрална интелектуална собственост на Valve в своето постъпление;
 • Технически изисквания:
  • Изискване за паметта: Постъпленията трябва да са способни да работят в 32 битов режим, когато се използва опцията -2gb в командния ред;
  • Изискване за процесора: Хостът на лобито трябва да е способен да работи с най-ниските видео настройки при 30hz на машина от висок клас;
  • Повторяемост на сривовете: Не е възможно постъпленията да имат чести или лесно изпълними полета за действие, които водят до сривове;
  • Структура на потребителския интерфейс: Постъпленията трябва да използват Panorama.
 • Позволяват се множество предложения от един човек;
 • Предложенията трябва да не съдържат реклами.
Как да участвате
 • Изискват се три стъпки за участие в конкурса:
  • 1. Качване на предложението за участие към Dota 2 работилницата;
  • 2. Установяване на всички сътрудници към предложението и получаването на потвърждение от тях, включително и процентните дялове за наградата;
  • 3. Поставяне на тага „Frostivus 2017“ към предложението в Dota 2 работилницата.
 • Всичките три стъпки трябва да бъдат завършени до крайния срок за подаване на постъпленията, който е 14:00:00 часа българско време на 20 ноември 2017;
 • Чрез своето участие в конкурса Вие се съгласявате, че ако постъплението Ви бъде избрано за победно, няма да получите дял от приходите на Valve съгласно „Допълнителните условия на работилницата“. Единствената компенсация за победното постъпление ще бъде по-долу описаната награда.
Награда
 • Предложенията ще бъдат прегледани от Steam общността в Steam работилницата. Победното постъпление ще бъде избрано от Valve по тяхно собствено усмотрение. Valve ще обяви победното постъпление на Dota 2 блога в рамките на максимум осем (8) седмици след крайния срок за подаване на предложенията;
 • Valve ще връчи 30 000 $ щатски долара на победното постъпление. Наградата ще бъде разделена сред победните сътрудници в съответствие с установените проценти по време на процеса при подаването на предложението към работилницата. Участниците трябва да попълнят документацията за сътрудници в работилницата, с цел да получат заплащането.Има и други хора, които помогнаха с предложението ми. Как мога да ги добавя като съавтори?

След като качите изпратеното предложение, то би трябвало да се появи в раздела с видеа от страницата Ви в Steam общността. Оттам просто кликнете върху него. След като се отвори новия прозорец, кликнете върху „Преглед на коментарите и подробностите“, за да прегледате „Настройки за собственика“ и добавете сътрудниците.Кликвайки на „Добавяне/премахване на сътрудници“ ще отвори диалогов прозорец показващ списъка Ви с приятели. Кликнете на някой от тях, за да го изберете като съавтор за подаденото от Вас предложение.

След което приятелите Ви ще получат е-писмо позволяващо им да приемат или откажат дали са били сътрудници за подаденото от Вас предложение. Помнете да добавите Вашите съавтори, така че те да приемат преди крайния срок!