Thể lệ cuộc thi Frostivus 2017
Yêu cầu cho bài dự thi
 • Các bài dự thi phải là một chế độ chơi mới cho Dota 2, lấy chủ đề xoay quanh Frostivus.
 • Bài dự thi phải chơi được bởi nhiều người, tối đa mười (10) người chơi cùng lúc. Chế độ chơi này dựa trên sự hợp tác hoặc đối đầu giữa các người chơi.
 • Các bài dự thi chỉ được phép lấy tư liệu từ hai nguồn sau: (a) nội dung nguyên bản tạo bởi một trong những người đóng góp được liệt tên theo bài đăng Workshop, hoặc (b) nội dung từ bất kỳ trò chơi nào của Valve. Không được phép chứa nội dung của bên thứ ba. Bạn được quyền sử dụng bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ nào từ trò chơi của Valve.
 • Yêu cầu kỹ thuật:
  • Yêu cầu bộ nhớ: Bài dự thi phải chơi được trong chế độ 32-bit khi dùng dòng lệnh -2gb.
  • Yêu cầu CPU: Chủ phòng phải chơi được bằng thiết lập đồ họa thấp nhất với 30hz trên một máy tính cấu hình cao.
  • Tần suất treo: Bài dự thi không được có các đường dẫn thường xuyên hoặc đơn giản gây treo.
  • Nền tảng giao diện: Bài dự thi phải dùng Panorama (Ảnh cảnh rộng).
 • Mỗi cá nhân đều được phép cùng lúc có nhiều bài dự thi.
 • Bài dự thi không được phép chứa quảng cáo.
Làm thế nào để tham dự
 • Cần thực hiện ba bước sau để tham dự cuộc thi:
  • 1. Đăng tải bài dự thi lên Workshop Dota 2
  • 2. Xác định các cộng sự đóng góp cho bài dự thi và có được xác nhận của họ, bao gồm cả phần trăm được chia cho mỗi người từ giải thưởng.
  • 3. Đặt nhãn “Frostivus 2017” cho bài dự thi trên Workshop Dota 2.
 • Cả ba bước trên phải được hoàn thành trước hạn chót nộp bài dự thi vào lúc 6 giờ tối ngày 19 tháng 11 năm 2017 theo giờ Việt Nam.
 • Bằng việc tham dự cuộc thi, bạn đồng ý rằng nếu bài thi được chọn thắng cuộc, bạn sẽ không nhận được chia sẻ doanh thu của Valve theo như điều khoản bổ sung của Workshop. Khoản tiền bù đắp duy nhất nhận được sẽ là tiền thưởng cho bài thi thắng cuộc được mô tả dưới đây.
Giải thưởng
 • Bài tham dự sẽ được đánh giá bởi cộng đồng Steam trên Steam Workshop. Bài chiến thắng sẽ được Valve toàn quyền chọn. Valve sẽ thông báo bài chiến thắng trên blog Dota 2 trong vòng tối đa tám (8) tuần sau hạn chót tham dự.
 • Valve sẽ tặng thưởng $30,000 cho bài dự thi thắng cuộc. Giải thưởng sẽ được chia giữa những người đóng góp dựa theo tỷ lệ họ thiết lập trong quá trình đăng bài Workshop. Những người dự thi phải hoàn thành tài liệu giấy tờ người đóng góp Workshop để được chi trả.Other people helped me with my submission. How do I add them as co-authors?

Once you've uploaded a submission, it should appear in the videos section of your Steam Community page. From here, simply click on the video; once it pops up, click on 'View Comments and Details' to view Owner Controls and add contributors.Clicking 'Add/remove Contributors' will pop up a dialog showing you your friends list. Click on friends to select them as co-authors of your submission.

Your friends should then receive an email letting them accept or decline whether they are a contributor to the submission. Remember to get your co-authors to accept before the deadline!