Introducerar

Spela trailer

   Avstånd   Support   Disabler   Escape

Grimstroke är skicklig på att manipulera striden från utkanten, läsa av varje rörelse och utvärdera varje linje, för att avgöra när han ska träda ut ur det bläckiga mörkret för att inaktivera sina offer och förbinda dem tillsammans med ett penseldrag. Han finner nöje i att släppa lös spöken till motståndares förtret, medan han försiktigt överväger hur han kan oskadliggöra flera fiender samtidigt med ett ödesdigert drag.

Hans penseldrag
utser ditt öde.

Graceful, sophisticated, cunning and cruel, Grimstroke channels vile forces through the profane ink of his runebinding brush. Groomed from a young age to become a guardian of his people, Grimstroke's path to power was instead built upon a sacrifice he was all too willing to make: the lives of his entire race. Consumed by the very magic that was meant to protect them, Grimstroke's kindred now exist only as inky revenants, bound forever to his brush—their anguished screams and viscous forms apparent in the strokes of each dark mural he creates.

Grimstroke - Förmågor

Stroke of Fate

Grimstroke målar en väg av bläck med sin pensel, vilket skadar och saktar ned fiender. Skadan ökar med varje fiende som bläcket träffar.

Phantom's Embrace

Framkallar ett spöke som snabbt rör sig mot en fiende och fäster sig när hon anländer. När spöket har fastnat gör den skada och tystar. Om hon överlever hela varaktigheten, åsamkar hon fienden stor skada och återställer cooldown på Phantom's Embrace.

Ink Swell

Grimstroke täcker sig själv eller en allierad enhet i bläck, vilket ökar dess förflyttningshastighet samtidigt som den tystas och blir immun mot attacker. Bläcket skadar fiender i närheten över tid innan den sprängs, vilket skadar och bedövar i proportion till hur mycket den skada gjorde under tiden.

Soulbind

Grimstroke binds an enemy hero to its nearest allied hero in range, preventing each from moving away from the other. Unit-targeted spells that hit either hero affect both. If the bind is broken before it expires, the initial target will again be bound to its nearest allied hero in range.