Παγκόσμιες κατατάξεις

Κορυφαίοι παίκτες της ατομικής κατάταξης MMR

  Κατηγορία  
Θέση
  Παίκτης


Ποιος είναι έγκυρος για να εμφανιστεί στην τελική κατάταξη;
Για να πληρούνται οι προϋποθέσεις, ένας παίκτης πρέπει να έχει όλα τα παρακάτω:
  • Τουλάχιστον 300 συνολικά παιχνίδια. (Μόνο απλά παιχνίδια ή παιχνίδια ομάδων.)
  • Τουλάχιστον 100 συνολικά ατομικά παιχνίδια κατάταξης
  • Τουλάχιστον 15 ατομικά παιχνίδια κατάταξης στις τελευταίες 21 ημέρες στην ίδια κατηγορία
  • Επίσημες πληροφορίες παίκτη στο αρχείο
Πώς θα μάθω σε ποια κατηγορία ανήκω;
Είναι η κατηγορία στην οποία έχετε παίξει τα περισσότερα παιχνίδια ατομικής κατάταξης τις τελευταίες 21 μέρες. (Σε περίπτωση ίσων αγώνων χρησιμοποιούμε την κατηγορία στην οποία παίχτηκε το πιο πρόσφατο παιχνίδι.)
Ένας αγώνας προσμετράται στο σύνολο προσφάτων αγώνων που απαιτείται αν κάποιος εγκαταλείψει, λήξει η σύνδεσή του λόγω προβλημάτων δικτύου κτλ.;
Ναι, εφόσον ενημερώνονται οι ατομικές κατατάξεις. Αν ένας αγώνας ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε δεν είναι προκαταρκτικός αγώνας.
Πώς θα σας δώσω τα επίσημα στοιχεία μου ως παίκτης;
Εάν η ατομική κατάταξή σας είναι μέσα στους κορυφαίους και πληρούνται οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας, αλλά δεν έχετε παρέχει τις επίσημες πληροφορίες σας, θα σας αποστείλουμε ειδοποίηση στο παιχνίδι που θα κάνει δυνατή την παροχή αυτών των πληροφοριών.
Ποιοι διακομιστές περιοχών συνδέονται με ποιες κατηγορίες;
Αμερική: Δυτικές ΗΠΑ, Ανατολικές ΗΠΑ, Νότια Αμερική
Ευρώπη: Δυτική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Νότια Αφρική
Κίνα: Perfect World Telecom, Perfect World Unicom
Νοτιοανατολική Ασία: Νότια Κορέα, Νοτιοανατολική Ασία, Αυστραλία
Πότε ενημερώνονται οι κατατάξεις;
Οι κατατάξεις ενημερώνονται κάθε ώρα.
Πού βρίσκεται η παγκόσμια κατάταξη;
Το MMR κάθε κατηγορίας είναι σε διαφορετική κλίμακα, και η σύγκριση των MMR μεταξύ κατηγοριών δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή.