Παγκόσμιες κατατάξεις

  Κατηγορία  
Θέση
  Παίκτης


Ποιος είναι έγκυρος για να εμφανιστεί στην τελική κατάταξη;
Για να πληρούνται οι προϋποθέσεις, ένας παίκτης πρέπει να έχει όλα τα παρακάτω:
  • Τουλάχιστον 300 συνολικά παιχνίδια μέσω εύρεσης παιχνιδιού. (Αγώνες εναντίον παικτών μόνο, κατάταξης ή μη.)
  • Τουλάχιστον 100 συνολικά παιχνίδια κατάταξης
  • Τουλάχιστον 14 βαθμονομημένα παιχνίδια κατάταξης τις τελευταίες 21 ημέρες στην ίδια κατηγορία
Πώς θα μάθω σε ποια κατηγορία ανήκω;
Είναι η κατηγορία στην οποία έχετε παίξει τα περισσότερα παιχνίδια κατάταξης τις τελευταίες 21 μέρες. (Σε περίπτωση ίσων αγώνων χρησιμοποιούμε την κατηγορία στην οποία παίχτηκε το πιο πρόσφατο παιχνίδι.)
Ένας αγώνας προσμετράται στο σύνολο προσφάτων αγώνων που απαιτείται αν κάποιος εγκαταλείψει, λήξει η σύνδεσή του λόγω προβλημάτων δικτύου κτλ.;
Ναι, εφόσον ενημερώνονται οι ατομικές κατατάξεις. Αν ένας αγώνας ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε δεν είναι προκαταρκτικός αγώνας.
Ποιοι διακομιστές περιοχών συνδέονται με ποιες κατηγορίες;
Αμερική: Δυτικές ΗΠΑ, Ανατολικές ΗΠΑ, Νότια Αμερική
Ευρώπη: Δυτική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Νότια Αφρική
Κίνα: Perfect World Telecom, Perfect World Unicom
Νοτιοανατολική Ασία: Νότια Κορέα, Νοτιοανατολική Ασία, Αυστραλία
Πότε ενημερώνονται οι κατατάξεις;
Οι κατατάξεις ενημερώνονται κάθε ώρα.
Πού βρίσκεται η παγκόσμια κατάταξη;
Το MMR κάθε κατηγορίας είναι σε διαφορετική κλίμακα, και η σύγκριση των MMR μεταξύ κατηγοριών δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή.