กระดานผู้นำทั่วโลก

ผู้เล่นอันดับสูงสุดตามคะแนน MMR เดี่ยว

  อันดับ  
ภูมิภาค
  ผู้เล่น


ใครที่จะมีสิทธิ์ถูกปรากฏชื่อบนกระดานผู้นำ?
ผู้เล่นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครบทั้งหมด:
  • เล่นแมตช์ทั้งหมดมาอย่างน้อย 300 เกม (เฉพาะโหมดไม่จัดอันดับและจัดอันดับที่แข่งกับผู้เล่นอื่นเท่านั้น)
  • เล่นในโหมดจัดอันดับแบบเดี่ยว มาอย่างน้อย 100 เกม
  • เล่นโหมดจัดอันดับแบบเดี่ยว โดยเล่นดิวิชันเดิมมาอย่างน้อย 15 เกม ภายใน 21 วันที่ผ่านมา
  • มีไฟล์ข้อมูลผู้เล่นอย่างเป็นทางการ
แล้วฉันรู้ได้อย่างไรว่าฉันอยู่ที่ดิวิชั่นไหน?
มันคือดิวิชั่น ที่คุณได้เล่นแมตช์จัดอันดับแบบเดี่ยวมากที่สุดใน 21 วันที่ผ่านมา (ในกรณีที่จำนวนแมตช์เท่ากัน เราจะใช้ดิวิชั่นล่าสุดที่เล่นมากกว่า)
ถ้าแมตช์ที่มีคนละทิ้งเกม ออกเพราะปัญหาเครือข่าย หรือสาเหตุอื่น ๆ จะยังคงมีสิทธิ์ถูกจัดอันดับไหม?
ใช่ แต่เรากำหนดว่าคะแนน MMR ต้องถูกอัปเดต และถ้าแมตช์นั้นเกิดปัญหาผิดพลาดใด ๆ ก็ตาม มันจะไม่เป็นแมตช์ที่จะถูกพิจารณา
แล้วฉันจะส่งข้อมูลผู้เล่นอย่างเป็นทางการให้กับคุณได้อย่างไร?
ถ้าคะแนน MMR เดี่ยวทำให้คุณถึงตามที่กระดานผู้นำกำหนด และคุณมีคุณสมบัติตามที่ต้องการแต่ไม่มีข้อมูลผู้เล่นอย่างเป็นทางการ เราจะส่งการแจ้งเตือนในเกมให้กับคุณ เพื่อที่จะให้คุณให้ข้อมูลนี้กับเรา
เซิร์ฟเวอร์ภูมิภาคใดบ้างที่ถูกกำหนดในดิวิชั่นต่าง ๆ
อเมริกา: สหรัฐตะวันตก สหรัฐตะวันออก อเมริกาใต้
ยุโรป: ยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันออก รัสเซีย แอฟริกาใต้
จีน: Perfect World Telecom, Perfect World Unicom
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: เกาหลีใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย
กระดานผู้นำจะถูกอัปเดตตอนไหน?
กระดานผู้นำจะถูกอัปเดตทุกชั่วโมง
กระดานผู้นำทั่วโลกอยู่ที่ไหน?
คะแนน MMR ของแต่ละดิวิชั่นแตกต่างกัน และการเปรียบเทียบคะแนน MMR ข้ามดิวิชั่นไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่