กระดานผู้นำทั่วโลก

  อันดับ  
ภูมิภาค
  ผู้เล่น


ใครที่จะมีสิทธิ์ถูกปรากฏชื่อบนกระดานผู้นำ?
ผู้เล่นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครบทั้งหมด:
  • เล่นแมตช์ทั้งหมดมาอย่างน้อย 300 เกม (เฉพาะโหมดไม่จัดอันดับและจัดอันดับที่แข่งกับผู้เล่นอื่นเท่านั้น)
  • เล่นโหมดจัดอันดับมาอย่างน้อย 100 เกม
  • เล่นโหมดจัดอันดับหลังปรับเทียบอันดับในดิวิชันเดิมอย่างน้อย 14 เกม ภายใน 21 วันที่ผ่านมา
แล้วฉันรู้ได้อย่างไรว่าฉันอยู่ที่ดิวิชันไหน?
จะเป็นดิวิชันที่คุณได้เล่นแมตช์จัดอันดับมากที่สุดใน 21 วันที่ผ่านมา (ในกรณีที่จำนวนแมตช์เท่ากัน เราจะใช้ดิวิชันล่าสุดที่เล่นมากกว่า)
ถ้าแมตช์ที่มีคนละทิ้งเกม ออกเพราะปัญหาเครือข่าย หรือสาเหตุอื่น ๆ จะยังคงมีสิทธิ์ถูกจัดอันดับไหม?
ใช่ แต่เรากำหนดว่าคะแนน MMR ต้องถูกอัปเดต และถ้าแมตช์นั้นเกิดปัญหาผิดพลาดใด ๆ ก็ตาม มันจะไม่เป็นแมตช์ที่จะถูกพิจารณา
เซิร์ฟเวอร์ภูมิภาคใดบ้างที่ถูกกำหนดในดิวิชั่นต่าง ๆ
อเมริกา: สหรัฐตะวันตก สหรัฐตะวันออก อเมริกาใต้
ยุโรป: ยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันออก รัสเซีย แอฟริกาใต้
จีน: Perfect World Telecom, Perfect World Unicom
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: เกาหลีใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย
กระดานผู้นำจะถูกอัปเดตตอนไหน?
กระดานผู้นำจะถูกอัปเดตทุกชั่วโมง
กระดานผู้นำทั่วโลกอยู่ที่ไหน?
คะแนน MMR ของแต่ละดิวิชั่นแตกต่างกัน และการเปรียบเทียบคะแนน MMR ข้ามดิวิชั่นไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่