Rankingi światowe

  Ranga  
dywizji
  Gracz


Kto może pojawić się na liście rankingowej?
Aby się zakwalifikować, gracz musi spełniać następujące warunki:
  • Co najmniej 300 rozegranych gier (tylko gry rankingowe lub nierankingowe PvP).
  • Co najmniej 100 rozegranych gier rankingowych.
  • Co najmniej 14 gier rankingowych rozegranych w ciągu ostatnich 21 dni w tej samej dywizji.
Skąd mam wiedzieć w jakiej jestem dywizji?
Jesteś w dywizji, w której w przeciągu ostatnich 21 dni odbyło się najwięcej meczów rankingowych z twoim udziałem (w przypadku takiej samej liczby gier użyjemy dywizji, w której odbył się ostatni mecz z twoim udziałem).
Czy mecz nadal się kwalifikuje do wymogu nowości, jeżeli ktoś opuści rozgrywkę, utraci połączenie, itp.?
Tak, jeśli ocena rankingu została zaktualizowana. Jeżeli mecz został unieważniony z jakiegokolwiek powodu, nie kwalifikuje się.
Serwery z których regionów są przypisane do których dywizji?
Ameryki: zachodnie USA, wschodnie USA, Ameryka Południowa
Europa: Europa Zachodnia, Europa Wschodnia, Rosja, Afryka Południowa
Chiny: Perfect World Telecom, Perfect World Unicom
Azja Płd.-Wsch.: Korea Południowa, Azja Płd.-Wsch., Australia
Kiedy aktualizowana jest lista rankingowa?
Rankingi są aktualizowane co godzinę.
Gdzie znajduje się globalny ranking?
MMR każdej dywizji ma inną skalę, dlatego porównywanie MMR pomiędzy dywizjami nie jest obecnie miarodajne.