การลงทะเบียน DOTA PRO CIRCUIT
DOTA 2 ฤดูกาล 2023
ภาพรวม / รายชื่อผู้เล่นทีม / ผู้เล่น / ผู้จัดการทีม
หน้านี้ใช้เพื่อลงทะเบียนทีมและผู้เล่นสำหรับฤดูกาล DPC ที่กำลังจะมาถึง

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสถานะรายชื่อผู้เล่นของทีมในปัจจุบัน หรือดูการยอมรับคำเชิญที่โดดเด่นล่าสุดได้

กำหนดล็อกรายชื่อผู้เล่น

ล็อกถอนผู้เล่น:Tue May 9 12:00:00 PDT
เวลาคงเหลือ:

ล็อกเพิ่มผู้เล่น:
Sat May 13 12:00:00 PDT

เวลาคงเหลือ: