DOTA 2 MùA GIảI 2023-
ĐăNG Ký DOTA PRO CIRCUIT
TổNG QUAN / ĐộI HìNH độI / NGườI CHơI / QUảN Lý
Trang này được dùng để đăng ký đội và người chơi cho giải DPC sắp diễn ra.

Bạn cũng có thể tra cứu trạng thái đội hình hiện tại của một đội, hoặc xem các thông báo nổi bật mới nhất về việc chấp thuận lời mời vào đội.

Chốt thành viên đội hình

Bỏ tuyển thủ:Thu Aug 3 12:00:00 PDT
Thời gian còn lại:

Thêm tuyển thủ:
Thu Aug 10 12:00:00 PDT

Thời gian còn lại: