• Na dálku
 • Nuker
 • Disabler
 • Escape
Jakmile se někde ve strašidelném lese schyluje k potížím, dozajista u toho nechybí Hoodwink, která si dohled nad místními hrozbami vybrala jako svůj životní úděl. A přestože je tahle lovkyně ozbrojena velikou kuší, stále se dokáže hvozdem pohybovat tak mrštně, že ji nepřátelé v zápalu boje rychle ztratí z dohledu. Minimálně do té doby, než se jim před očima mihne síť předznamenávající jejich brzký konec.
Pozor, kam šlapete – nebezpečí číhá všude
Útlé dětství strávila Hoodwink v idylických zelených dálavách obepínajících království Krimwohl. Nicméně jak toto království rostlo, začaly se soupeřící dřevorubecké klany předhánět v tom, kdo rychleji vydrancuje bohatství okrajových lesů. Jejich obyvatelé pak přirozeně neměli moc na výběr a mohli se buď vzdát, padnout při obraně svého domova nebo utéci na sever a zkusit štěstí v prokletých roklinách a hájích lesů Tomo'kan.

Hoodwink se však na nové prostředí dokázala adaptovat, a když se do těchto zapovězených končin náhodou vydá někdo s úmyslem dále zkrotit divočinu, dostane se mu přivítání v podobě šipky do hrudi. A zatímco s cizáky nemá Hoodwink slitování a běžně je okrádá o jejich majetek, spřízněným přeživším bez okolků pomůže zpět do života mezi zelení.
Pozadí

Herní aktualizace 7.28

Aghanim's Shards

 • Byl přidán nový předmět: Aghanim’s Shard
 • Lze zakoupit za 1400 zlaťáků. Každý hrdina má s tímto předmětem spojené specifické vylepšení, které se může týkat stávající schopnosti, nebo přidat schopnost novou. Předmět se objeví v obchodu vždy ve 20. minutě a po vybavení je okamžitě zkonzumován (stejně jako předmět Aghanim's Blessing)
 • Efekty Scepteru a Shardu na daného hrdinu je možné od nynějška zjistit přímo ve hře vedle jeho schopností (aktivní efekt je navíc zvýrazněn). Buff zkonzumovaného Scepteru už také není uveden mezi ostatními ikonami buffů. Když podržíte klávesu Alt a kliknete na ukazatel Scepteru a Shardu, upozorníte své spojence na to, zdali se na daného hrdinu vztahují tato vylepšení

Změny hrdinů

[[hero:abaddon]] [[patchnote]] Zahájení animace sesílání schopnosti Aphotic Shield nově trvá 0,3 sekundy (dříve 0,4 sekundy) [[patchnote]] Trvání schopnosti Borrowed Time se Scepterem bylo navýšeno z 5/6/7 na 6/7/8 sekund [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+48 k léčení/poškození Mist Coil“ na +50 [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+6 k brnění“ na „+65 k poškození“ [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+80 k poškození“ na „+8 k brnění“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „Mist Coil s rozsahem 375“ na „Mist Coil s rozsahem 425“ [[shard:abaddon_aphotic_shield:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnostem Mist Coil a Aphotic Shield aplikovat na nepřátele sečtení schopnosti Curse of Avernus. Také navýší základní zpomalení této schopnosti o 6%. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:alchemist]] [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Unstable Concoction byla změněna ze 120 na 90/100/110/120 bodů [[patchnote]] Cooldown schopnosti Unstable Concoction byl změněn z 22/20/18/16 na 16 sekund [[patchnote]] Poškození schopnosti Acid Spray za sekundu bylo navýšeno z 15/20/25/30 na 20/25/30/35 bodů [[patchnote]] První instance poškození schopnosti Acid Spray nově nastane okamžitě, nikoli po sekundové prodlevě [[patchnote]] Maximální počet bonusových zlaťáků schopnosti Greevil’s Greed byl změněn z 18/22/26/30 na 18/21/24/27 (počet Last Hitů se změnil z 5/7/8/9 na 5/6/7/8) [[patchnote]] Pokud Alchemist daruje předmět Aghanim’s Scepter spojenci, který již disponuje buffem nebo samotným předmětem, obdrží tento spojenec zlaťáky, které do předmětu/buffu investoval (tzn. 4200, nebo 5800 zlaťáků) [[patchnote]] Darovaný předmět Aghanim’s Scepter nově poskytuje spojenci také všechny bonusy k atributům [[patchnote]] Bonus k poškození / síle kouzel pro Alchemistu za každý darovaný předmět Aghanim’s Scepter byl snížen z 30/6 na 20/5 bodů/% [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+30% rozštípnutí útoků“ na +25% [[shard:alchemist_berserk_potion:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Berserk Potion. Alchemist hodí spojenci lektvar, který na něj použije standardní odstraňující kouzlo a na 10 sekund mu poskytne 50 bodů k rychlosti útoku a 40 bodů k regeneraci zdraví. Dosah: 800 jednotek. Cooldown: 45 sekund. Spotřeba many: 125 bodů. Lze použít také na sebe. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:ancient_apparition]] [[patchnote]] Maximální doba letu schopnosti Ice Blast byla vylepšena z 2 na 1,75 sekundy [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Chilling Touch byla změněna ze 30/50/70/90 na 30/45/60/75 bodů [[shard:ancient_apparition_ice_vortex:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopností Ice Vortex udílet 40 bodů poškození za sekundu a redukovat rychlost útoku nepřátel o 20 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:antimage:scepterreworked]] [[patchnote]] Maximální hodnota many spálené za zásah schopnosti Mana Break byla změněna z 1/2/3/4 na 1/1,8/2,6/3,4% [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+12 k obratnosti“ na „+8 k brnění“ [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+325 k dosahu Blink“ na +300 [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „Blink vyvolávající neovladatelnou iluzi“ na „+0,1 k násobiči poškození Mana Void“ [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Nově poskytuje schopnost Blink Fragment. Nechá na vybraného nepřítele nebo místo blinknout iluzi, která zde začne po dobu 7 sekund útočit. Dosah je stejný jako u schopnosti Blink. Iluze je neovladatelná a uděluje 50% poškození, zatímco dostává 250%. Pokud Anti-Mage použije schopnost Counterspell, je použita jak na něj, tak na tuto iluzi. Cooldown: 20 sekund. Spotřeba many: 50 bodů [[shard:antimage_counterspell:shardupgrade]] [[shardnote]] Je-li schopností Counterspell odraženo cílené kouzlo, na jeho tvůrce začne po dobu 5 sekund útočit Anti-Mageova iluze. Také změní schopnost Counterspell, aby nevyžadovala manu. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:arc_warden:scepterreworked]] [[patchnote]] Nárůst síly byl snížen z 3,0 na 2,8 bodu [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Změní schopnost Spark Wraith tak, že když se Wraith spojí s nepřítelem, vytvoří dalšího Wraitha, který na tomto místě zahájí své zhmotnění. Prodleva zhmotnění duplikátu je 3 sekundy a duplikát se už nemůže znovu duplikovat [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+300 k dosahu Flux“ na +250 [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „15% redukce cooldownů“ na 12% [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+50 k rychlosti útoku“ na +40 [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „-1,5s z cooldownu Spark Wraith“ na „+150 k poškození Spark Wraith“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+250 k poškození Spark Wraith“ na „+12s k trvání Tempest Double“ [[shard:arc_warden_magnetic_field:shardupgrade]] [[shardnote]] Jakmile je vytvořena kupole schopnosti Magnetic Field, jsou z ní odstrčeni všichni nepřátelé. Spojencům uvnitř kupole je navíc poskytováno 20% k odolnosti vůči magii. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:axe:scepterreworked]] [[patchnote]] Dosah schopnosti Battle Hunger byl změněn ze 750 na 700/775/850/925 jednotek [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Schopnost Berserker's Call použije na zasažené nepřátele také schopnost Battle Hunger. Dále změní schopnost Battle Hunger, aby nepřátelům snižovala brnění o 7 bodů a Axemu poskytovala 7 bodů k brnění za každý ovlivněný cíl (pro creepy platí poloviční hodnoty). A finálně sníží cooldown schopnosti Berserker’s Call o 2 sekundy [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+20 k rychlosti pohybu“ na „+1,75 k regeneraci many“ [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+2 k regeneraci many“ na „+25 k rychlosti pohybu“ [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „Axeho útoky schopné spustit Counter Helix“ na „+300 bodů zdraví“ [[shard:axe_counter_helix:shardupgrade]] [[shardnote]] Poskytne Axeho útokům šanci spustit schopnost Counter Helix. Tyto útoky ignorují běžný cooldown schopnosti Counter Helix a jsou také o 20 bodů rychlejší. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:bane]] [[patchnote]] Dohled v noci byl navýšen z 800 na 1200 jednotek [[patchnote]] Typ poškození schopnosti Brain Sap byl změněn z magického na neredukované [[patchnote]] Poškození schopnosti Brain Sap bylo sníženo ze 100/200/300/400 na 75/150/225/300 bodů [[patchnote]] Schopnost Brain Sap vylepšená předmětem Aghanim’s Scepter už nemá kratší zahájení animace sesílání [[patchnote]] Zahájení animace sesílání schopnosti Brain Sap nově trvá 0,2 sekundy (dříve 0,4 sekundy) [[patchnote]] Typ poškození schopnosti Fiend’s Grip byl změněn z magického na neredukované [[patchnote]] Poškození schopnosti Fiend’s Grip bylo sníženo ze 100/155/215 na 80/120/160 bodů [[patchnote]] Bylo prohozeno pořadí schopností Nightmare a Enfeeble [[patchnote]] Byla přepracována schopnost Enfeeble. Nově může zacílit nepřítele, kterému o 25/35/45/55% sníží poškození útoku, o 25/35/45/55% sníží regeneraci/léčení a o 30% sníží rychlost vyvolávání. Trvá 8 sekund. Schopnost neprorazí imunitu vůči kouzlům. Cooldown: 20/16/12/8 sekund. Dosah: 1100 jednotek. Spotřeba many: 40/50/60/70 bodů. Zahájení sesílání: 0,2 sekundy [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+9% k síle kouzel“ na +12% [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+125 k dosahům schopností“ na +100 [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+200 k poškození/léčení Brain Sap“ na +150 [[shard:bane_fiends_grip:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Fiend’s Grip vytvořit neovladatelnou iluzi, která začne na cíl také vyvolávat schopnost Fiend’s Grip. Iluze dostává 750% poškození, a pokud je přerušena, okamžitě zemře. Více schopností Fiend’s Grip se na jednom cíli nesčítá. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:batrider]] [[patchnote]] Základní brnění bylo navýšeno o 1 bod [[patchnote]] Schopnost Sticky Napalm již neuděluje nižší poškození creepům [[patchnote]] Poškození schopnosti Sticky Napalm za sečtení bylo sníženo z 10/15/20/25 na 6/12/18/24 bodů [[patchnote]] Zpomalení otáčení schopnosti Sticky Napalm bylo změněno ze 40/50/60/70 na 10/30/50/70% [[patchnote]] Rozsah schopnosti Sticky Napalm byl změněn z 375 na 375/400/425/450 jednotek [[patchnote]] Bonus k rychlosti pohybu schopnosti Firefly byl snížen ze 4/7/10/13 na 3/6/9/12% [[patchnote]] Cooldown schopnosti Flaming Lasso byl navýšen ze 100/90/80 na 120/115/110 sekund [[patchnote]] Dosah schopnosti Flaming Lasso byl navýšen ze 100 na 175 jednotek [[patchnote]] Dosah připojení schopnosti Flaming Lasso se Scepterem byl navýšen z 550 na 600 jednotek [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+25 k rychlosti pohybu“ na +30 [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „12% redukce cooldownů“ na „2 nabití Flamebreak“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „-10s z cooldownu Flamebreak“ na „-35s z cooldownu Flaming Lasso“ [[shard:batrider_flaming_lasso:shardupgrade]] [[shardnote]] Povolí použití schopnosti Flaming Lasso na spojenecké hrdiny, kteří tak získají 80% redukci poškození. Po použití na spojenci má schopnost 20 sekund dlouhý cooldown. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:beastmaster]] [[patchnote]] Poškozené jedné sekery schopnosti Wild Axes bylo navýšeno z 30/60/90/120 na 40/70/100/130 bodů [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+200 k dohledu Hawka“ na „+3 k regeneraci many“ [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+450 bodů zdraví“ na „+50 k poškození Wild Axes“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+100 k poškození Wild Axes“ na „+350 bodů zdraví ovládaným jednotkám“ (ovlivňuje Beastmastera a všechny jeho vyvolané jednotky) [[shard:beastmaster_call_of_the_wild_hawk:shardupgrade]] [[shardnote]] Učiní Hawka ovladatelným a disponujícím schopností Dive Bomb. Ta odhalí Hawka a zahájí 1 sekundu dlouhé vyvolávání, po němž se Hawk vrhne střemhlav na nepřítele, udělí mu 175 bodů poškození, na 1 sekundu jej omráčí a sám sobě vezme život. Dosah schopnosti: 500 jednotek. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:bloodseeker]] [[patchnote]] Základní inteligence byla snížena z 21 na 17 bodů [[patchnote]] Ztráta maximální hodnoty zdraví schopnosti Bloodrage byla snížena z 2,2/2,3/2,4/2,5 na 2% [[patchnote]] Bonus k rychlosti útoku schopnosti Bloodrage byl navýšen z 50/80/110/140 na 60/90/120/150 bodů [[patchnote]] Poškození schopnosti Blood Rite bylo změněno ze 120/180/240/300 na 120/160/200/240 bodů [[patchnote]] Cooldown schopnosti Blood Rite byl změněn z 12 na 15/14/13/12 sekund [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Blood Rite byla navýšena ze 70/80/90/100 na 90/100/110/120 bodů [[patchnote]] Léčení schopnosti Thirst dle max. zdraví creepů bylo navýšeno z 8/12/16/20 na 11/14/17/20% [[patchnote]] Schopnost Thirst již neposkytuje poloviční léčení, když se Bloodseeker nachází v okruhu 300 jednotek od umírajícího creepa [[patchnote]] Schopnost Thirst nově poskytuje plné léčení (namísto polovičního), když se Bloodseeker nachází v okruhu 300 jednotek od umírajícího hrdiny [[patchnote]] Léčení schopnosti Thirst dle max. zdraví hrdinů bylo sníženo z 12/18/24/30 na 10/15/20/25% [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Rupture byla snížena z 200/225/250 na 100/150/200 bodů [[patchnote]] Poškození pohybem schopnosti Rupture bylo změněno z 30/45/60 na 36/48/60% [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „-5s z cooldownu Blood Rite“ na -4s [[shard:bloodseeker_bloodrage:shardupgrade]] [[shardnote]] Změní schopnost Bloodrage, aby její útoky udílely 1,5% z maximálního zdraví cíle v podobě neredukovaného poškození a stejnou hodnotou léčily Bloodseekera (pro nikoho jiného tento bonus nefunguje). [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:bounty_hunter]] [[patchnote]] Základní rychlost pohybu byla navýšena z 315 na 320 bodů [[patchnote]] Inteligence byla změněna z 19 +2 na 22 + 1,9 bodu [[patchnote]] Zpomalení pohybu schopnosti Shadow Walk bylo navýšeno ze 14/20/26/32 na 16/24/32/40% [[patchnote]] Rozsah pro bonus k rychlosti pohybu schopnosti Track byl navýšen z 900 na 1200 jednotek [[shard:bounty_hunter_track:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že spojenci získají 50% bonus k rychlosti pohybu schopnosti Track. Spojenci budou mít na označený cíl také dohled s rozsahem 800 jednotek. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:brewmaster:scepterreworked]] [[patchnote]] Základní obratnost byla snížena z 22 na 19 bodů [[patchnote]] Schopnost Drunken Brawler nově pasivně poskytuje 6/12/18/24% k uhýbání a 24% šanci na kritický zásah udělující 145/160/175/190% poškození [[patchnote]] Schopnost Drunken Brawler lze nově aktivovat, díky čemuž získá Brewmaster na 5 sekund 3× šanci na úhyb a kritický zásah začne se pohybovat proměnlivou rychlostí, která může být až o 20% nižší, ale také o 40% vyšší [[patchnote]] Cooldown schopnosti Drunken Brawler byl změněn z 23/21/19/17 na 29/25/21/17 sekund [[patchnote]] Brnění Eartha (Primal Split) bylo změněno z 3 na 3/5/7 bodů [[patchnote]] Zdraví Eartha (Primal Split) bylo změněno z 1500/2200/3000 na 1400/2200/3000 bodů [[patchnote]] Regenerace zdraví Eartha (Primal Split) byla navýšena z 1/2/2 na 2/4/6 bodů [[patchnote]] Regenerace zdraví Storma (Primal Split) byla navýšena z 1/2/2 na 2/4/6 bodů [[patchnote]] Odolnost vůči magii Storma (Primal Split) byla navýšena z 0 na 25% [[patchnote]] Zdraví Storma (Primal Split) bylo změněno z 1000/1500/1900 na 1000/1400/1800 bodů [[patchnote]] Brnění Firea (Primal Split) bylo změněno z 0/3/6 na 0/4/8 bodů [[patchnote]] Regenerace zdraví Firea (Primal Split) byla změněna z 2/4/4 na 2/4/6 bodů [[patchnote]] Fire (Primal Split) nově disponuje 30% odolností vůči změně stavu [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Přidá schopnosti Primal Split jedno další nabití a umožní ji kdykoli přerušit. Brewmaster se objeví na pozici elementu, který byl při zrušení aktivní. Doba obnovení nabití je rovná běžnému cooldownu [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+175 bodů zdraví“ na „+1s ke zpomalení Thunder Clap“ [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+2,5s ke zpomalení Thunder Clap“ na „+30% k poškození/trvání Cinder Brew“ [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+15% k odolnosti vůči magii“ na „+350 bodů zdraví“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+120% k pošk. krit. zásahu Drunken Brawler“ na +80% [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „-65s z cooldownu Primal Split“ na „Elementy disponující pasivní Drunken Brawler“ [[shard:brewmaster_primal_split:shardupgrade]] [[shardnote]] Přidá schopnosti Primal Split čtvrtého bojovníka Voida. Ten disponuje schopností Astral Pulse s rozsahem 500 jednotek, která na 2,5 sekundy odzbrojuje nepřátele a také je o 20/30/40% zpomaluje. Cooldown: 20 sekund. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:bristleback]] [[patchnote]] Bonus k poškození za sečtení schopnosti Warpath byl navýšen z 22/28/34 na 25/30/35 bodů [[patchnote]] Maximální počet sečtení schopnosti Viscous Nasal Goo se Scepterem byl navýšen ze 4 na 8 [[patchnote]] Rozsah schopnosti Viscous Nasal Goo se Scepterem byl navýšen z 825 na 950 jednotek [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+5 max. sečtení Goo“ na „+15 k rychlosti útoku“ [[shard:bristleback_hairball:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Hairball. Bristleback vykrchlá kouli ostnů, která se dokutálí do cílové lokace, kde exploduje a zasáhne všechny nepřátele v okruhu 700 jednotek jedním sečtením schopnosti Viscous Nasal Goo a dvěma sečteními schopnosti Quill Spray. Dosah schopnosti: 1500 jednotek. Cooldown: 20 sekund. Spotřeba many: 100 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:broodmother]] [[patchnote]] Nárůst obratnosti byl snížen z 3,2 na 3,0 bodu [[shard:broodmother_silken_bola:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Silken Bola. Spotřebuje jedno nabití schopnosti Spin Web a nechá zacíleného nepřítele na 2 sekundy zakořenit. Dosah schopnosti: 900 jednotek. Cooldown: 12 sekund. Spotřeba many: 50 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:centaur]] [[patchnote]] Trvání schopnosti Stampede bylo změněno ze 4 na 3,5/4/4,5 sekundy [[patchnote]] Poškození schopnosti Stampede dle síly bylo změněno ze 100/200/300 na 200/250/300% [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+40 k poškození“ na „+1s k trvání Stampede“ [[shard:centaur_double_edge:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Double Edge na 12 sekund navýšit Centaurovu sílu o 15% za každého jí zasaženého hrdinu. Trvání se obnoví po každém dalším sečtení, kterých může být maximálně 5. Zasažení nepřátelé jsou také na 2 sekundy o 15% zpomaleni. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:chaos_knight]] [[shard:chaos_knight_chaos_bolt:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Chaos Bolt vytvořit kopii schopnosti Phantasm, která bude po dobu trvání omráčení útočit na daný cíl. Také navýší dosah schopnosti o 300 jednotek. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:chen]] [[patchnote]] Schopnost Divine Favor již nemá aktivní komponent [[patchnote]] Schopnost Holy Persuasion lze nově seslat na již ovládnutou jednotku, která tak bude teleportována k Chenovi. Případně může Chen seslat schopnost na sebe a teleportovat tak k sobě všechny své jednotky [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+150 bodů zdraví“ na +175 [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+150 k dosahům schopností“ na +175 [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „-32s z cooldownu Divine Favor“ na „+12% ke zpomalení Penitence“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+4 k max. jednotek Holy Persuasion“ na „+3 k max. jednotek a nabití Holy Persuasion“ [[shard:chen_divine_favor:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní seslat schopnost Divine Favor na spojence, kteří tak budou po 6 sekundách teleportováni zpět domů. Cooldown: 35 sekund. Spotřeba many: 200 bodů. Dosah schopnosti: 500 jednotek. Lze očistit. Nelze zacílit spojence imunní vůči kouzlům. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:clinkz]] [[patchnote]] Základní regenerace many byla snížena z 0,25 na 0 bodů [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „Skeleton Walk vyvolávající po přerušení kostlivce“ na „+8 k obratnosti“ [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „Zabití resetující cooldown Death Pact“ na „-10s z cooldownu Strafe“ [[shard:clinkz_wind_walk:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Skeleton Walk po přerušení vyvolat dva kostlivce schopnosti Burning Army. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:rattletrap]] [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+40% k odolnosti vůči magii“ na „Imunita vůči kouzlům uvnitř Power Cogs“ [[shard:rattletrap_jetpack:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Jetpack. Clockwerk se vznese do vzduchu, získá vzdušný dohled, neomezený pohyb a 15% bonus k rychlosti pohybu, ale to vše za cenu výrazného snížení rychlosti otáčení. Trvá 6 sekund, přičemž během letu je Clockwerk odzbrojen. Lze ukončit předčasně použitím schopnosti Hookshot. Cooldown: 25 sekund. Spotřeba many: 150 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:crystal_maiden]] [[patchnote]] Interval poškození schopnosti Frostbite byl změněn z 0,7 na 0,25 sekundy (celkové poškození zůstává stejné, první instance proběhne po prodlevě dlouhé 0,25 sekundy) [[patchnote]] Poškození za sekundu schopnosti Frostbite bylo změněno na fixních 25 bodů za tik, namísto hodnoty vypočtené z celkového poškození (celkové poškození hrdinům i creepům zůstává stejné, nicméně tato změna ovlivňuje věci upravující trvání schopnosti, ať už vlivem talentu nebo odolnosti vůči změně stavu) [[shard:crystal_maiden_frostbite:shardupgrade]] [[shardnote]] Sníží cooldown schopnosti Frostbite o 1 sekundu a přidá možnost seslat ji na sebe, čímž lze po dobu jejího trvání redukovat příchozí poškození o 70%. Také umožní seslat schopnost Frostbite i během vyvolávání, pokud se platný cíl nachází v jejím dosahu. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:dark_seer:scepterreworked]] [[patchnote]] Rozsah schopnosti Ion Shell byl navýšen z 250 na 275 jednotek [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „Ion Shell poskytující 350 bodů k max. zdraví“ na „+6 k brnění“ [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+8 k brnění“ na „+1s k trvání zpomalení Wall of Replica“ [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Přidá schopnosti Ion Shell jedno další nabití, navýší její trvání o 20 sekund a zajistí, že bude poskytovat 350 bodů zdraví [[shard:dark_seer_normal_punch:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Normal Punch. Speciální pasivní schopnost závislá na cooldownu. Zajišťuje, že Dark Seerův následující útok na hrdinu z něj vyrazí iluzi, omráčí ho až na 2 sekundy, odhodí ho až do vzdálenosti 350 jednotek a udělí mu až 250 bodů poškození. Síla útoku (tzn. zmíněné efekty) se odvíjí od toho, jak velkou vzdálenost Dark Seer překonal v posledních 3 sekundách, přičemž maxima je dosaženo po překonání 1500 jednotek. Cooldown: 14 sekund. Iluze zmizí po 5 sekundách. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:dark_willow]] [[patchnote]] Základní inteligence byla navýšena o 3 body [[patchnote]] Dosah schopnosti Cursed Crown byl změněn z 600 na 600/625/650/675 jednotek [[patchnote]] Dosah schopnosti Bramble Maze byl změněn z 1200 na 1100/1200/1300/1400 jednotek [[patchnote]] Dosah schopnosti Terrorize byl snížen z 1500 na 1300 jednotek [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+0,4s k době omráčení Cursed Crown“ na +0,6s [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+100 k dosahům schopností“ na „-2s z cooldownu Shadow Realm“ [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „-2s z cooldownu Shadow Realm“ na „+125 k dosahům schopností“ [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „-10s z cooldownu Bramble Maze“ na -8s [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+1,3s k trvání Terrorize“ na +1,5s [[shard:dark_willow_cursed_crown:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že schopnost Cursed Crown vytvoří po dosažení konce odpočtu (ať už je ho dosaženo jakkoli) kolem svého cíle čtyři keře ostružiní. Také sníží cooldown schopnosti Cursed Crown o 3 sekundy. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:dazzle:scepterreworked]] [[patchnote]] Trvání schopnosti Shallow Grave bylo změněno z 5 na 4/4,5/5/5,5 sekundy [[patchnote]] Cooldown schopnosti Shallow Grave byl změněn ze 60/46/32/18 na 42/34/26/18 sekund [[patchnote]] Dosah schopnosti Shallow Grave byl změněn z 550/700/850/1000 na 700/800/900/1000 jednotek [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+30 k léčení/poškození Shadow Wave“ na „+35 k rychlosti útoku“ [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Umožní schopnosti Shadow Wave aplikovat na spojence odstranění a navýší její léčení o 60 bodů a její poškození o 80 bodů [[shard:dazzle_bad_juju:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že vždy po použití libovolné jiné schopnosti vyšle Dazzle útok na tři nejbližší nepřátele v okruhu 1200 jednotek (přednost mají hrdinové). [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:death_prophet]] [[patchnote]] Základní rychlost pohybu byla navýšena z 310 na 335 bodů [[patchnote]] Schopnost Spirit Siphon již nekrade rychlost pohybu [[patchnote]] Doba obnovení nabití schopnosti Spirit Siphon byla změněna z 45/40/35/30 na 36/34/32/30 sekund [[patchnote]] Rychlost pohybu duchů schopnosti Exorcism byla navýšena z 500 na 525 bodů [[patchnote]] Rychlost otáčení byla vylepšena z 0,5 na 0,8 [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „Exorcism s rychlostí pohybu 550“ na „-20s z doby obnovení nabití Spirit Siphon“ [[shard:death_prophet_spirit_siphon:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Spirit Siphon sát 0,75 bodu brnění za sekundu a přidávat ho Death Prophet. Navýšení/ztráta brnění trvá 14 sekund (počítá se od použití schopnosti). [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:disruptor]] [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „-2s z cooldownu Kinetic Field“ na -3s [[shard:disruptor_thunder_strike:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní seslat schopnost Thunder Strike na spojence, takže je začne následovat a udílet poškození kolem nich. Každý úder zajistí spojenci jednu sekundu trvající buff poskytující 50% k rychlosti pohybu a 75 bodů k rychlosti útoku (interval úderů je každé 2 sekundy). Na spojencích také navýší rozsah schopnosti o 160 jednotek. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:doom_bringer:scepterreworked]] [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Umožní schopnosti Doom zlomit nepřítele a také sníží její cooldown ze 145 na 100 sekund [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+2s k trvání Doom“ na +3s [[shard:doom_bringer_infernal_blade:shardupgrade]] [[shardnote]] Navýší dobu omráčení schopnosti Infernal Blade z 0,6 na 1,2 sekundy. Pokud je navíc nepřítelova úroveň násobkem 3 nebo vyšší než 24, bude omráčen o 0,6 sekundy déle a utrží bonusové poškození ve výši 150 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:dragon_knight]] [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Breathe Fire byla snížena ze 100/110/120/130 na 90/100/110/120 bodů [[patchnote]] Poškození schopnosti Dragon Tail bylo navýšeno z 25/50/75/100 na 50/75/100/125 bodů [[patchnote]] Rozsah útoků schopnosti Elder Dragon Form byl navýšen z 300 na 350 jednotek [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+350 bodů zdraví“ na +400 [[shard:dragon_knight_fireball:shardnew]] [[shardnote]] Přidá drakům (resp. schopnosti Elder Dragon Form) schopnost Fireball. Nechá na 10 sekund vznítit oblast s rozsahem 450 jednotek, přičemž nepřátelé stojící uvnitř budou dostávat 80 bodů poškození za sekundu. Trvá 10 sekund. Dosah schopnosti: 1400 jednotek. Cooldown: 20 sekund. Spotřeba many: 150 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:drow_ranger]] [[patchnote]] Základní poškození bylo sníženo o 2 body [[patchnote]] Zpomalení pohybu schopnosti Frost Arrows bylo sníženo z 16/32/48/64 na 15/30/45/60% [[patchnote]] Bonus k obratnosti schopnosti Marksmanship byl změněn z 28/36/44 na 25/35/45% [[patchnote]] Bonus k poškození schopnosti Marksmanship byl změněn ze 70/80/90 na 50/70/90 bodů [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+2,5s k trvání umlčení Gust“ na „-4s z cooldownu Gust“ [[shard:drow_ranger_frost_arrows:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Frost Arrows aplikovat na nepřátele sečtení podchlazení, které po dobu 7 sekund snižuje jejich regeneraci o 10%. Pokud pod vlivem podchlazení zemře nepřátelský hrdina, vybuchne a za každé sečtení udělí v okruhu 650 jednotek kolem sebe 60 bodů magického poškození doplněného 25% zpomalením po dobu 2 sekund. Maximální počet sečtení je 7. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:earth_spirit]] [[patchnote]] Trvání Stone Remnantů bylo sníženo z 2 na 1 minutu [[patchnote]] Schopnost Enchant Remnant (získanou pomocí předmětu Aghanim’s Scepter) lze nově použít i na Remnanty. V takovém případě má cooldown dlouhý 5 sekund [[shard:earth_spirit_stone_caller:shardupgrade]] [[shardnote]] Přidá Stone Remnantům pozemní dohled s rozsahem 400 jednotek (lze vidět při podržení klávesy Alt) a také navýší počet nabití související schopnosti o 4. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:earthshaker]] [[shard:earthshaker_fissure:shardupgrade]] [[shardnote]] Sníží cooldown schopnosti Fissure o 2 sekundy a umožní Earthshakerovi přecházet po vzniklé překážce. Pokud na ní použije jinou schopnost, po celé její délce se roznese efekt schopnosti Aftershock. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:elder_titan]] [[shard:elder_titan_echo_stomp:shardupgrade]] [[shardnote]] Přidá možnost zapnout schopnosti Echo Stomp automatické seslání. Pokud je poté schopnost použita, Elder Titan v posledním okamžiku dupnutí zaujme pozici svého Astral Spirita. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:ember_spirit]] [[patchnote]] Nárůst inteligence byl navýšen z 1,8 na 2,2 bodu [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Activate Fire Remnant se Scepterem byla navýšena z 25 na 75 bodů [[shard:ember_spirit_fire_remnant:shardupgrade]] [[shardnote]] Změní Fire Remnanty tak, že začnou v rozsahu 600 jednotek kolem sebe udílet 45 bodů poškození za sekundu. Pokud Ember Spirit zemře nebo zabije nepřátelského hrdinu v rozsahu 400 jednotek od své pozice, objeví se poblíž mrtvoly nový Fire Remnant. Poškození za sekundu od více Remnantů se nesčítá. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:enchantress]] [[patchnote]] Cooldown schopnosti Enchant byl změněn z 20 na 28/24/20/16 sekund [[patchnote]] Schopnost Sproink (získatelná pomocí předmětu Aghanim’s Scepter) již neposkytuje pasivní bonus 150 jednotek k dosahu útoku [[patchnote]] Schopnost Sproink nově po použití vrhne oštěp schopnosti Impetus na 3 nejvzdálenější nepřátele v rámci dosahu útoku Enchantress navýšeného o 200 jednotek [[patchnote]] Cooldown schopnosti Sproink byl navýšen z 3 na 5 sekund [[shard:enchantress_natures_attendants:shardupgrade]] [[shardnote]] Přidá 3 permanentní světlušky schopnosti Nature’s Attendants, které následují Enchantress. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:enigma]] [[patchnote]] Zahájení animace útoku Eidolonů schopnosti Demonic Conversion nově trvá 0,3 sekundy (dříve 0,4 sekundy) [[patchnote]] Trvání Eidolonů schopnosti Demonic Conversion bylo navýšeno z 35 na 40 sekund [[patchnote]] Cooldown schopnosti Malefice byl snížen z 18/17/16/15 na 14 sekund [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+4s k trvání Midnight Pulse“ na „+0,35s k době omráčení Malefice“ [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „12% redukce cooldownů“ na 10% [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+0,35s k době omráčení Malefice“ na „+150 k rozsahu Midnight Pulse“ [[shard:enigma_black_hole:shardupgrade]] [[shardnote]] Změní schopnost Black Hole, aby bez přerušení přitahovala nepřátele v okruhu 1200 jednotek směrem do svého středu (rychlost přitahování je 175 jednotek za sekundu). [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:faceless_void]] [[patchnote]] Základní obratnost byla snížena o 4 body (základní poškození zůstalo nezměněno) [[patchnote]] Bonus k poškození schopnosti Time Lock byl snížen z 20/25/30/35 na 10/15/20/25 bodů [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+275 k dosahu Time Walk“ na +250 [[shard:faceless_void_time_walk:shardupgrade]] [[shardnote]] Změní schopnost Time Walk tak, že zůstane použitelná ještě 1,5 sekundy po přesunu. Pokud ji Faceless Void během této prodlevy použije, vrátí se zpět na své původní místo (před prvním použitím). Také navýší dosah schopnosti o 200 jednotek. Druhé použití už nemá vliv na zdraví. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:grimstroke]] [[patchnote]] Základní dosah útoku byl navýšen z 575 na 600 jednotek [[patchnote]] Max. poškození schopnosti Ink Swell bylo sníženo ze 100/200/300/400 na 90/180/270/360 bodů [[patchnote]] Maximálních hodnot schopnosti Ink Swell je nyní dosaženo po 2,5 sekundy od zasažení nepřítele (dříve 3 sekundy) [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Phantom’s Embrace byla změněna ze 110/120/130/140 na 80/100/120/140 bodů [[patchnote]] Cooldown schopnosti Phantom’s Embrace byl změněn z 32/28/24/20 na 36/30/24/18 sekund [[patchnote]] Odměna za zničení fantoma schopnosti Phantom's Embrace byla snížena z 37/20 na 10/10 zlaťáků/XP [[patchnote]] Trvání iluze schopnosti Dark Portrait bylo navýšeno z 15 na 25 sekund [[patchnote]] Schopnosti Phantom’s Embrace je nově obnoven její cooldown, pokud její cíl zemřel předtím, než se k němu fantom dostal [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+80 k poškození Ink Swell“ na „-4s z cooldownu Ink Swell“ [[shard:grimstroke_ink_over:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Ink Over. Grimstroke pokryje zacíleného nepřítele inkoustem, čímž mu na 6 sekund sníží rychlost útoku o 50 bodů, rychlost pohybu o 20% a v průběhu trvání schopnosti mu udělí celkem 240 bodů poškození. Dosah schopnosti: 700 jednotek. Cooldown: 14 sekund. Spotřeba many: 125 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:gyrocopter]] [[patchnote]] Dokončení animace útoku nově trvá 0,1 sekundy (dříve 0,65 sekundy) [[patchnote]] Rozsah základního poškození útoku byl změněn z 40–50 na 42–48 bodů [[patchnote]] Základní obratnost byla navýšena o 7 bodů (základní poškození zůstalo nezměněno) [[shard:gyrocopter_rocket_barrage:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že schopnost Rocket Barrage zasáhne jeden cíl navíc. Také prodlouží trvání schopnosti o 1 sekundu. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:huskar]] [[patchnote]] Maximální rychlost útoku schopnosti Berserker’s Blood byla změněna ze 130/190/250/310 na 160/210/260/310 bodů [[patchnote]] Trvání schopnosti Life Break se Scepterem bylo navýšeno z 2,5 na 3 sekundy [[patchnote]] Schopnost Life Break má nově po vylepšení pomocí předmětu Aghanim’s Scepter navýšen dosah o 300 jednotek [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+325 k dosahu Life Break“ na „-3s z cooldownu Life Break“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+175 k dosahu útoku“ na +200 [[shard:huskar_inner_fire:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Inner Fire snížit léčení/regeneraci zasažených nepřátel o 50% a také o 35% snížit rychlost jejich pohybu. Navíc sníží cooldown schopnosti o 2 sekundy. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:invoker]] [[patchnote]] Pokud mají Quas i Exort nejméně 4 instance, schopnost Forged Spirit vyvolá dva duchy [[patchnote]] Limit redukce poškození schopnosti Forged Spirit byl navýšen z 10 na 20 bodů [[patchnote]] Cooldown schopnosti Cataclysm byl navýšen z 90 na 100 sekund [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+30% k poškození Chaos Meteor“ na +40% [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „2 vyvolaní Forge Spiritové“ na „+40 k pošk. Ice Wall za sekundu“ [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+40 k poškození/rychlosti Alacrity“ na +35 [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „-8s z cooldownu Tornado“ na -10s [[shard:invoker_ice_wall:shardupgrade]] [[shardnote]] Změní schopnost Ice Wall na vektorově zaměřovanou s dosahem 900 jednotek. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:wisp]] [[patchnote]] Hrdina se již před provedením akce okamžitě neotočí [[patchnote]] Zahájení animace útoku nově trvá 0,3 sekundy (dříve 0,15 sekundy) [[patchnote]] Základní poškození bylo navýšeno z 39–48 na 45–51 bodů [[patchnote]] Zpomalení schopnosti Tether bylo navýšeno z 8/16/24/32 na 15/25/35/45% [[patchnote]] Bonus k rychlosti pohybu schopnosti Tether byl změněn z 5/8/11/14 na 6/8/10/12% [[patchnote]] Hodnota léčení schopnosti Tether byla změněna ze 60/90/120/150 na 60/80/100/120 bodů [[patchnote]] Schopnost Spirits znovu disponuje podschopnostmi In a Out [[patchnote]] Poškození hrdinů schopnosti Spirits bylo navýšeno z 20/40/60/80 na 30/50/70/90 bodů [[patchnote]] Poškození creepů schopnosti Spirits bylo změněno z 10/18/26/34 na 10/20/30/40 bodů [[patchnote]] Bonus k rychlosti útoku schopnosti Overcharge byl změněn z 50/80/110/140 na 50/70/90/110 bodů [[patchnote]] Schopnost Overcharge nově poskytuje také 10/12/14/16% bonus k síle kouzel [[patchnote]] Cooldown schopnosti Relocate byl navýšen z 90/75/60 na 100/90/80 sekund [[shard:wisp_tether:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že nepřátelé dotýkající se spoje budou ukončením schopnosti Tether na 1,75 sekundy omráčeni a utrží 150 bodů poškození. Také navýší bonus k rychlosti pohybu o 5%. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:jakiro]] [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „-1s z cooldownu Ice Path“ na -1,5s [[shard:jakiro_liquid_ice:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Liquid Frost, kterou lze použít pro modifikaci útoku. Jakirova ledová hlava vypustí mrazivý útok, který sníží rychlost pohybu nepřátel o 30% a každou sekundu v průběhu 4 sekund jim udělí 20 + 2,5% z jejich maximálního zdraví v podobě poškození. Cooldown: 12 sekund. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:juggernaut]] [[patchnote]] Rozsah schopnosti Blade Fury byl navýšen z 250 na 260 jednotek [[patchnote]] Schopnost Omnislash lze nově použít i na Ancient creepy [[patchnote]] Schopnost Swiftslash lze nově použít i na Ancient creepy [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+100 k rychlosti pohybu při Blade Fury“ na „-20s z cooldownu Healing Ward“ [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+140 k pošk. Blade Fury za sekundu“ na +160 [[shard:juggernaut_blade_fury:shardupgrade]] [[shardnote]] Navýší rychlost pohybu při schopnosti Blade Fury o 100 bodů a zajistí, že každou sekundu z ní Juggernaut zaútočí na náhodného nepřítele poblíž. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:keeper_of_the_light:scepterreworked:newability]] [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Illuminate byla snížena ze 150/160/170/180 na 100/125/150/175 bodů [[patchnote]] Schopnost Chakra Magic již nelze použít na nepřátele [[patchnote]] Byla odstraněna základní schopnosti Blinding Light [[patchnote]] Nová schopnost: Byla přidána nová základní schopnost Solar Bind. Sníží odolnost cíle vůči magii o 15/20/25/30% a způsobí, že čím víc se bude cíl pohybovat, tím pomalejší bude. Za každých 100 uražených jednotek vzdálenosti je rychlost pohybu cíle snížena o 4/5,5/7/8,5%. Schopnost trvá 7 sekund. Dosah schopnosti: 700/750/800/850 jednotek. Spotřeba many: 60/80/100/120 bodů. Cooldown: 22/20/18/16 sekund [[patchnote]] Schopnost Spirit Form je nově ultimátní schopností. Ezalor dočasně změní podobu svého těla na světelnou, vlivem čehož získá bonus k rychlosti pohybu ve výši 20/25/30%, bonus k dosahům schopností ve výši 125/250/375 jednotek, získá schopnosti Blinding Light (cooldown 18 sekund, dosah 600 jednotek, 40% šance na minutí po dobu 4 sekund, vzdálenost odhození 400 jednotek, 100 bodů poškození a spotřeba many 150 bodů) a Recall (cooldown 15 sekund, 3 sekundy dlouhá prodleva, spotřeba many 150 bodů). Také změní schopnost Illuminate, aby už ji nemusel vyvolávat sám Keeper of the Light. Cooldown: 90/80/70 sekund. Trvání: 40 sekund. Spotřeba many: 75/125/175 bodů [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Přidá schopnost Will-O-Wisp, která však při záření neomračuje, nýbrž pouze přitahuje nepřátele do svého středu rychlostí 60 jednotek za sekundu bez přerušení útočení / používání schopností. Cooldown: 60 sekund [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „-2,5s z cooldownu Blinding Light“ na „+30% k šanci na minutí Blinding Light“ [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+2 bliknutí Will-O-Wisp“ na „-6s z cooldownu Blinding Light“ [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+150 k rozsahu Will-O-Wisp“ na „+15s k trvání Spirit Form“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+3 útoky k zabití Will-O-Wisp“ na „+1,2s k době omráčení Blinding Light“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+160 k poškození/léčení Illuminate“ na „+160 k poškození Illuminate“ [[shard:keeper_of_the_light_illuminate:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Illuminate ve dne léčit spoluhráče 40% z uděleného poškození. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:kunkka]] [[patchnote]] Nárůst inteligence byl navýšen z 1,5 na 1,8 bodu [[patchnote]] Bonus k rychlosti od rumu schopnosti Ghostship byl navýšen z 10 na 12% [[patchnote]] Základní regenerace zdraví byla navýšena z 0 na 0,25 bodu [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+6 k brnění“ na „+150 k dosahům schopností“ [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+18 k síle“ na +20 [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+110% k poškození rozštípnutím Tidebringer“ na +140% [[shard:kunkka_tidal_wave:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Tidal Wave. Vybraným směrem je vypuštěna přílivová vlna, která uděluje 225 bodů poškození a po dobu 1,25 sekundy s sebou 600 jednotek vzdálenosti táhne nepřátele, kteří však nejsou přerušeni. Vlna se objeví 600 jednotek za Kunkkou a následně putuje do vzdálenosti 1400 jednotek před ním. Vlna má rychlost 700 bodů a šíři 750 jednotek. Cooldown: 16 sekund. Spotřeba many: 150 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:legion_commander]] [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „-6s z cooldownu Overwhelming Odds“ na -9s [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+25 k rychlosti útoku“ na +20 [[shard:legion_commander_duel:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že v průběhu trvání schopnosti Duel je každých 1,5 sekundy použita schopnost Overwhelming Odds vycentrovaná na pozici náhodného nepřítele v okruhu do 900 jednotek. Nemůže dvakrát přímo zasáhnout jednoho stejného nepřítele. Přednost mají hrdinové. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:leshrac:scepterreworked]] [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Přidá schopnost Nihilism. Poskytne Leshracovi dočasnou auru, která mění podobu jeho a všech nepřátel v okruhu 450 jednotek na éterickou, vlivem čehož nemohou útočit, dostávají o 30% vyšší magické poškození a jsou na 4 sekundy zpomaleni o 30%. Leshracova rychlost pohybu je naopak navýšena. Cooldown: 25 sekund. Spotřeba many: 75 bodů [[shard:leshrac_split_earth:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že se schopnost Split Earth na jednom místě ještě dvakrát zopakuje, vždy s 5 sekund dlouhou prodlevou. Pokaždé se také zvětší rozsah schopnosti o 75 jednotek. Místo opakovaného použití je viditelné oběma týmům. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:lich]] [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+60 k plošnému pošk. Frost Blast“ na +90 [[shard:lich_ice_spire:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Ice Spire. Vytvoří na cílovém místě masivní rampouch, který zde vydrží 15 sekund a o 20% zpomaluje nepřátele v rozsahu 500 jednotek. Pokud nejsou poblíž jiní nepřátelé, může se o rampouch odrazit orb schopnosti Chain Frost. Na rampouch lze také použít schopnost Frost Shield. Rampouch má 300 bodů zdraví. Dosah schopnosti: 750 jednotek. Cooldown: 25 sekund. Spotřeba many: 150 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:life_stealer:scepterreworked:newability]] [[patchnote]] Základní rychlost útoku byla snížena ze 130 na 120 bodů [[patchnote]] Lifesteal dle max. zdraví schopnosti Feast byl navýšen z 1,5/2/2,5/3 na 1,6/2,2/2,8/3,4% [[patchnote]] Schopnost Feast již neposkytuje bonus k rychlosti útoku [[patchnote]] Nová schopnost: Schopnost Open Wounds byla nahrazena schopností Ghoul Frenzy. Pasivně umožňuje Lifestealerovým útokům snížit rychlost pohybu nepřátel o 6/12/18/24% po dobu 1,5 sekundy. Lifestealer také získává bonus k rychlosti útoku ve výši 20/30/40/50 bodů. [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Rage byla změněna ze 75 na 75/100/125/150 bodů [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Infest byla navýšena z 50 na 100/150/200 bodů [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „-4s z cooldownu Open Wounds“ na „+8% ke zpomalení Ghoul Frenzy“ [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Umožní na 4 sekundy infikovat tělo nepřátelského hrdiny. Zatímco je Lifestealer uvnitř nepřítele, každých 1,25 sekundy na něj zaútočí. Nepřátelští hrdinové nezískávají od schopnosti žádné bonusy, zatímco Lifestealer získává dvojnásobnou rychlost regenerace. Také navýší dosah schopnosti na 500 jednotek a sníží její cooldown na 25 sekund. [[shard:life_stealer_open_wounds:shardnew2]] [[shardnote]] Přidá staronovou schopnost Open Wounds. Umožňuje spojencům získat 50% z poškození uděleného ovlivněnému nepříteli zpět v podobě zdraví. Dosah schopnosti: 800 jednotek. Cooldown: 25 sekund. Max. zpomalení pohybu: 50%. Spotřeba many: 125 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:lina]] [[patchnote]] Základní poškození bylo změněno ze 49–61 na 49–57 bodů [[patchnote]] Základní brnění bylo sníženo o 1 bod [[patchnote]] Bonus k rychlosti útoku schopnosti Fiery Soul byl změněn ze 40/55/70/85 na 40/60/80/100 bodů [[patchnote]] Cooldown schopnosti Light Strike Array byl změněn ze 7 na 10/9/8/7 sekund [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Laguna Blade byla snížena z 280/420/680 na 250/400/550 bodů [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+110 k poškození Light Strike Array“ na +130 [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+300 bodů zdraví“ na +350 [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+30/1,5% za sečtení Fiery Soul“ na +30/2% [[shard:lina_laguna_blade:shardupgrade]] [[shardnote]] Navýší dosah schopnosti Laguna Blade o 150 jednotek, umožní seslat schopnost na zem a zajistí, že vždy dosáhne své maximální délky a zasáhne všechny nepřátele stojící v cestě. [[shardvideo]] [[heroend]][[hero:lion]] [[patchnote]] Základní obratnost byla navýšena z 15 na 18 bodů [[patchnote]] Dosah schopnosti Earth Spike byl navýšen z 500 na 575 jednotek [[patchnote]] Rychlost pohybu jednotky, na kterou působí schopnost Hex, byla snížena ze 140 na 120 bodů [[patchnote]] Schopnost Mana Drain vylepšená talentem přidávajícím další cíle nově hledá tyto cíle v dosahu schopnosti navýšeném o 300 jednotek (dříve byly cíle hledány v okruhu 400 jednotek kolem primárního cíle). Prioritu mají hrdinové [[patchnote]] Byla opravena schopnost Finger of Death se Scepterem, která měla na 3. úrovni o 25 bodů nižší spotřebu many [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+150 k dosahům schopností“ na +125 [[shard:lion_mana_drain:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že před schopností Mana Drain nezachrání zacíleného nepřítele ani neviditelnost. Nepřítel bude mít také o 90 bodů nižší rychlost útoku. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:lone_druid]] [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „-32s z cooldownu True Form“ na -40s [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+1000 bodů ke zdraví True Form“ na „+1000 bodů ke zdraví True Form a Spirit Beara“ [[shard:lone_druid_savage_roar:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Savage Roar posílit spojence v rozsahu 700 jednotek – na 4 sekundy tak získají 20% k rychlosti pohybu a 60 bodů k rychlosti útoku. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:luna]] [[patchnote]] Základní obratnost byla navýšena o 6 bodů (základní poškození zůstalo nezměněno) [[patchnote]] Bonus k poškození schopnosti Lunar Blessing byl změněn z 10/18/26/34% na fixních 5/15/25/35 bodů [[patchnote]] Dohled v noci schopnosti Lunar Blessing byl navýšen z 200/400/600/800 na 250/500/750/1000 jednotek [[patchnote]] Redukce poškození schopnosti Moon Glaives za přeskok byla snížena z 52/46/40/34 na 50/44/38/32% [[shard:luna_lucent_beam:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní zacílit schopnost Lucent Beam na zem, navýší dobu jejího omráčení z 0,8 na 1,1 sekundy a vždy po zasažení nepřítele přidá Luně na 3 sekundy bonus k rychlosti pohybu ve výši 30%. Oblast hledání nepřítele při zacílení země: 325 jednotek. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:lycan]] [[patchnote]] Cooldown schopnosti Howl byl změněn z 24/22/20/18 na 18 sekund [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Howl byla změněna z 50 na 35/40/45/50 bodů [[patchnote]] Schopnost Feral Impulse již není omezena rozsahem a ovlivňuje Lycanovy jednotky kdekoli na mapě [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+4 k brnění“ na „+8 k regeneraci zdraví Feral Impulse“ [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+10 k regeneraci zdraví Feral Impulse“ na „+75 k rychlosti pohybu při Shapeshift“ [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+15% k poškození Feral Impulse“ na +25% [[shard:lycan_summon_wolves:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že se vždy k jedné vlně creepů přidá neovladatelný vlk, který s vlnou dál postupuje po lince. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:magnataur:scepterreworked]] [[patchnote]] Trvání schopnosti Empower bylo změněno z 38/42/46/50 na 40 sekund [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+140 k poškození Shockwave“ na „-5s z cooldownu Skewer“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+12% k poškození/rozštípnutí Empower“ na +10% [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+0,8s k době omráčení Reverse Polarity“ na +1s [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Zajistí, že schopnost Shockwave vyšle před Magnuse naráz tři silové vlny, přičemž dvě okrajové jsou od prostřední odchýleny o 30 stupňů. Každého nepřítele může zasáhnout pouze jedna vlna, nicméně všechny vlny po dosažení maximální délky obrátí svůj směr, začnou udělovat 75% poškození a podruhé částečně přitáhnou nepřátele k Magnusovi [[shard:magnataur_horn_toss:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Horn Toss. Magnus nabere nepřátele stojící před ním na svůj roh a hodí si je za záda. Nepřátelé stráví 0,6 sekundy ve vzduchu, pádem utrží 150 bodů poškození a jsou na 0,25 sekundy omráčeni. Dosah schopnosti: 100 jednotek. Cooldown: 30 sekund. Spotřeba many: 125 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:mars:scepterreworked]] [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti God’s Rebuke byla změněna ze 65/70/75/80 na 80 bodů [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Arena of Blood byla změněna z 200 na 150/175/200 bodů [[patchnote]] Poškození od válečníků schopnosti Arena of Blood bylo změněno ze 120/185/250 na 100/175/250 bodů [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Zajistí, že zatímco je aktivní schopnost Bulwark, má před sebou Mars několik nezranitelných vojáků. Vojáci se pohybují společně s Marsem a udělují jeho plné poškození navýšené o 75 bodů (útoky mohou také spustit dodatečné modifikátory). Na jednoho nepřítele může v jednu chvíli útočit pouze jeden voják, který mu navíc s každým svým útokem na 1 sekundu přidá 20% zpomalení [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „-3s z cooldownu Spear of Mars“ na „+15 k rychlosti pohybu“ [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+20 k rychlosti pohybu“ na „-4s z cooldownu God’s Rebuke“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+80 k regeneraci zdraví spojenců v Arena of Blood“ na +120 [[shard:mars_spear:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Spear of Mars propíchnout až dva nepřátele najednou a zanechat za sebou ohnivou stopu, která vydrží 10 sekund a hořícím nepřátelům každou sekundu uděluje 35 bodů poškození a zpomaluje je o 20%. Debuff přetrvává 2 sekundy. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:medusa]] [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+800 bodů many“ na „+75 k inteligenci“ [[shard:medusa_cold_blooded:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Cold Blooded. Pasivní schopnost, která zajišťuje, že když se Medusa stane obětí cíleného kouzla, na jeho tvůrce (a nikoho jiného) je vyslán had schopnosti Mystic Snake. Cooldown: 12 sekund. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:meepo:scepterreworked]] [[patchnote]] Rychlost otáčení byla vylepšena z 0,65 na 0,7 [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+30 k poškození Poof“ na +35 [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „8% k lifestealu“ na „+8 k ukradenému zdraví Ransack“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „-4s z cooldownu Poof“ na „+1 klon Divided We Stand“ [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Přidá novou schopnost Dig, kterou následně disponují i klony. Meepo se po 0,75 sekundy dlouhém vyvolání zakope pod zem, kde je na něj aplikováno odstranění a na 3,5 sekundy získá nezranitelnost a nebude na něj možné zaútočit. Zatímco je Meepo pod zemí, obnoví se mu celkem 25% z maximálního zdraví. Nelze použít, zatímco je hrdina zakořeněn. Cooldown: 40 sekund. Spotřeba many: 150 bodů [[shard:meepo_ransack:shardupgrade]] [[shardnote]] Přidá schopnosti Ransack 30% šanci aplikovat na cíl debuff Geostrike, který jej o 20% zpomalí a po dobu 4 sekund mu každou sekundu udělí 20 bodů poškození. Instance od různých Meepů se sčítají. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:mirana:scepterreworked]] [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+12 k poškození“ na +15 [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Změní schopnost Sacred Arrow tak, že primární šíp bude během letu používat schopnost Starfall, a to konkrétně na nepřátele v rozsahu do 500 jednotek kolem šípu. Na případného zasaženého nepřítele je pak schopnost Starfall použita ještě jednou, nicméně s 50% poškozením [[shard:mirana_leap:shardupgrade]] [[shardnote]] Přidá jedno nabití schopnosti Leap a zajistí, že útoky provedené pod vlivem buffu této schopnosti budou udělovat 1,5× kritické poškození. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:monkey_king]] [[patchnote]] Základní brnění bylo navýšeno o 1 bod [[patchnote]] Cooldown schopnosti Mischief byl snížen z 20 na 15 sekund [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+320 k poškození Primal Spring“ na +350 [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+100 k brnění při Wukong’s Command“ na +200 [[shard:monkey_king_tree_dance:shardupgrade]] [[shardnote]] Sníží cooldown schopnosti Tree Dance z 1 na 0,3 sekundy a zkrátí zahajování animace jejího sesílání z 0,3 na 0,1 sekundy [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:morphling]] [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+3 vlny Adaptive Strike“ na „+30 k síle“ [[shard:morphling_adaptive_strike_agi:shardupgrade]] [[shardnote]] Přidá jednu vlnu schopnosti Adaptive Strike a odstraní 3 sekundy dlouhý sdílený cooldown jejích dvou verzí. Druhá vlna přednostně zasahuje nepřátelské hrdiny. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:naga_siren:scepterreworked]] [[patchnote]] Cooldown schopnosti Mirror Image byl snížen z 45/40/35/30 na 40/36/32/28 sekund [[patchnote]] Zahájení animace sesílání schopnosti Ensnare nově trvá 0,4 sekundy (dříve 0,5 sekundy) [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „-9s z cooldownu Ensnare“ na „-30s z cooldownu Song of the Siren“ [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Umožní použít schopnost Ensnare na spící nepřátele nebo nepřátele imunní vůči kouzlům. Také sníží cooldown schopnosti o 5 sekund a navýší její dosah o 400 jednotek [[shard:naga_siren_rip_tide:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní aktivovat schopnost Rip Tide, čímž je provedena její silnější verze udělující 100 bodů poškození navíc a na 3 sekundy zpomalující nepřátele o 30%. Schopnost je použita také všemi iluzemi, nicméně každého nepřítele může zasáhnout pouze jednou. Cooldown: 15 sekund. Spotřeba many: 75 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:furion:scepterreworked]] [[patchnote]] Rychlost pohybu Treantů schopnosti Nature’s Call byla změněna z 325 na 300/320/340/360 bodů [[patchnote]] Základní poškození Treantů schopnosti Nature’s Call bylo sníženo z 24/28/32/36 na 22/26/30/34 bodů [[patchnote]] Základní doba útoku Treantů schopnosti Nature’s Call byla vylepšena z 1,75 na 1,6 sekundy [[patchnote]] Dokončení animace schopnosti Sprout nově trvá 0,5 sekundy (dříve 1,1 sekundy) [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Sníží cooldown schopnosti Wrath of Nature z 85 na 60 sekund a zajistí, že zamotá každého zasaženého nepřítele. Trvání zamotání se navyšuje z 1,2 sekundy až na 3 sekundy při posledním z maximálního počtu přeskoků [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+4 vyvolaní Treanti“ na „+5 vyvolaných Treantů“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „1,8× vyšší zdraví/poškození Treantů“ na 2× [[shard:furion_sprout:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že první dva zničené stromy schopnosti Sprout vyvolají Greater Treanta. V jednu chvíli mohou být naživu nejvýše dva Greater Treanti. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:necrolyte]] [[shard:necrolyte_death_seeker:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Death Seeker. Vytvoří rychle se pohybující projektil schopnosti Death Pulse, který doletí k nepříteli či spojenci (nelze použít na sebe), udělí o 50% vyšší poškození než běžně (případně o 50% vyšší léčení) a vyvolá kolem cíle schopnost Death Pulse. Dosah schopnosti: 900 jednotek. Cooldown: 20 sekund. Spotřeba many: 150 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:night_stalker]] [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+7% k rychlosti pohybu Hunter in the Night“ na „+4 k brnění“ [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „20% k lifestealu“ na „+10% k rychlosti pohybu Hunter in the Night“ [[shard:night_stalker_hunter_in_the_night:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní v noci použít schopnost Hunter in the Night, čímž nechá Night Stalkera pozřít slabšího tvora, okamžitě ho zabít a sobě obnovit 25% z maximálního zdraví a many. Lze použít pouze na nehráčské jednotky. Cooldown: 20 sekund. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:nyx_assassin]] [[patchnote]] Základní inteligence byla navýšena z 18 na 21 bodů [[patchnote]] Bonus k poškození schopnosti Vendetta byl navýšen z 250/375/500 na 300/450/600 bodů [[patchnote]] Zahájení animace sesílání schopnosti Impale nově trvá 0,3 sekundy (dříve 0,4 sekundy) [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+60% poškození Spiked Carapace“ na +75% [[shard:nyx_assassin_vendetta:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní útoku ze schopnosti Vendetta také na 4 sekundy snížit odolnost cíle vůči magii o 20%. Dále navýší bonus k rychlosti pohybu při schopnosti o 40% a odstraní omezení maximální rychlosti. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:ogre_magi]] [[patchnote]] Základní poškození bylo sníženo o 2 body [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Ignite byla navýšena z 90 na 100 bodů [[patchnote]] První instance poškození schopnosti Ignite je nyní udělena okamžitě [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Fireblast byla snížena ze 75/85/95/105 na 70/80/90/100 bodů [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Unrefined Fireblast byla snížena z 45% momentální hodnoty many na 30% [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+60 k rychlosti pohybu“ na „20% šance na 1,5s bash“ [[shard:ogre_magi_smash:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Fire Shield. Vytvoří kolem spojenecké jednotky nebo budovy ohnivý štít, který absorbuje 70% poškození 3 následujících útoků a na každého útočníka vypálí ohnivou kouli udělující 125 bodů poškození. Trvá 25 sekund. Na schopnost se vztahuje Multicast. Dosah schopnosti: 600 jednotek. Cooldown: 18 sekund. Spotřeba many: 125 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:omniknight]] [[patchnote]] Trvání schopnosti Heavenly Grace bylo sníženo ze 12 na 10 sekund [[shard:omniknight_hammer_of_purity:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Hammer of Purity, kterou lze použít pro modifikaci útoku. Zajistí, že Omniknightův příští útok udělí bonusové neredukované poškození ve výši 25 + 150% jeho základního poškození. Omniknight je stejnou hodnotou také vyléčen. Cooldown: 6 sekund. Spotřeba many: 30 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:oracle:scepterreworked]] [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Zajistí, že schopnost Fate’s Edict již neodzbrojí spojence a neučiní nepřátele imunní vůči magickému poškození [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „False Promise poskytující neviditelnost“ na „-50% z poškození Purifying Flames spojencům“ [[shard:oracle_false_promise:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že schopnost False Promise poskytne po 0,3 sekundy dlouhé prodlevě neviditelnost. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:obsidian_destroyer]] [[patchnote]] Hrdina byl přejmenován z Outworld Devourera na Outworld Destroyera [[patchnote]] Obratnost byla snížena z 24 + 2na 22 + 1,3 bodu [[patchnote]] Minimální poškození bylo navýšeno ze 46 na 49 bodů [[patchnote]] Dosah schopnosti Astral Imprisonment byl navýšen z 300/350/400/450 na 650 jednotek [[patchnote]] Bonus k dosahu schopnosti Astral Imprisonment se Scepterem byl snížen z 300 na 150 jednotek [[patchnote]] Trvání schopnosti Astral Imprisonment bylo změněno ze 4 na 1,75/2,5/3,25/4 sekundy [[patchnote]] Schopnost Astral Imprisonment již neuděluje plošné poškození [[patchnote]] Poškození schopnosti Astral Imprisonment jednomu cíli bylo navýšeno ze 100/175/250/325 na 120/190/260/330 bodů [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Astral Imprisonment byla změněna ze 140/160/180/200 na 120 bodů [[patchnote]] Schopnost Astral Imprisonment nově krade 14/16/18/20% z maximální kapacity many cíle po dobu 30/40/50/60 sekund (přímo nenavyšuje aktuální hodnotu many Outworld Destroyera ani neredukuje aktuální hodnotu many nepřítele) [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Arcane Orb byla změněna z 80/120/160/200 bodů na 20% aktuální výše many Outworld Destroyera [[patchnote]] Cooldown schopnosti Arcane Orb byl změněn z 0 na 6/4/2/0 sekund [[patchnote]] Poškození schopnosti Arcane Orb bylo změněno ze 7,5/9/10,5/12 na 14% aktuální výše many Outworld Destroyera [[patchnote]] Schopnost Essence Flux již nemá aktivní komponent [[patchnote]] Schopnost Sanity's Eclipse již nenavyšuje maximální hodnotu many dle používání ostatních schopností [[patchnote]] Základní poškození schopnosti Sanity's Eclipse bylo změněno ze 150/250/350 na 200/275/350 bodů [[patchnote]] Cooldown schopnosti Sanity's Eclipse byl změněn ze 160 na 160/145/130 sekund [[shard:obsidian_destroyer_equilibrium:shardupgrade]] [[shardnote]] Přidá schopnosti Essence Flux aktivní komponent – po 1,5 sekundy dlouhém vyvolávání prohodí Outworld Destroyerovy aktuální hodnoty zdraví a many. Převedeno je však pouze 75% těchto hodnost. Cooldown: 45 sekund. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:pangolier]] [[patchnote]] Poškození schopnosti Shield Crash bylo změněno ze 75/150/225/300 na 90/160/230/300 bodů [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Shield Crash byla snížena z 90/100/110/120 na 80/90/100/110 bodů [[patchnote]] Cooldown schopnosti Shield Crash byl snížen z 19/17/15/13 na 18/16/14/12 sekund [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+350 k dosahu výpadů Swashbuckle“ na +400 [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+16 k síle“ na +18 [[shard:pangolier_rollup:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Roll Up. Pangolier se maximálně na 4 sekundy smotá do nepohyblivé koule imunní vůči kouzlům. Zatímco je smotaný, může se otáčet a používat schopnosti Rolling Thunder a Shield Crash. Schopnost Roll Up lze také použít pro dočasné zastavení schopnosti Rolling Thunder. Pokud na Pangoliera smotaného schopností Roll Up zaútočí nepřítel, Pangolier se od něj v rámci 0,75 sekundy odkutálí pryč, přičemž pokud narazí do jiného nepřítele, použije na něj poškození/omráčení schopnosti Rolling Thunder. Cooldown: 30 sekund. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:phantom_assassin]] [[patchnote]] Prodleva odhalení schopnosti Blur bez Scepteru byla snížena z 0,75 na 0,5 sekundy [[patchnote]] Uhýbání schopnosti Blur bylo sníženo z 20/30/40/50 na 15/25/35/45% [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+175 bodů zdraví“ na +150 [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+350 k dosahu Phantom Strike“ na +300 [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+100% ke krit. pošk. Coup de Grace“ na „+7% k šanci na krit. Coup de Grace“ [[shard:phantom_assassin_fan_of_knives:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Fan of Knives. Phantom Assassin vyhodí v rozsahu 550 jednotek kolem sebe salvu ostrých nožů, které při zásahu udělí poškození ve výši 12% z maximálního zdraví nepřítele a na 3 sekundy jej zlomí. Cooldown: 20 sekund. Spotřeba many: 125 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:phantom_lancer:scepterreworked]] [[patchnote]] Základní inteligence byla navýšena z 19 na 21 bodů [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Spirit Lance byla změněna ze 110/120/130/140 na 120 bodů [[patchnote]] Bonus k obratnosti schopnosti Phantom Rush je nově poskytnut i v případě, že je přerušen samotný běh schopnosti [[patchnote]] Minimální dosah schopnosti Phantom Rush byl snížen z 250 na 200 jednotek [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „-1s z cooldownu Spirit Lance“ na -2s [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+400 k dosahu Phantom Rush“ na +350 [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Přidá schopnosti Juxtapose aktivní komponent – Phantom Lancer zničí všechny iluze schopnosti Juxtapose, načež v mžiku vytvoří maximální počet iluzí této schopnosti (6/8/10) s výdrží delší o 10 sekund. Cooldown: 60 sekund. Spotřeba many: 75 bodů [[shard:phantom_lancer_spirit_lance:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Spirit Lance přeskočit na dalšího nepřítele v dosahu do 900 jednotek (přednost mají hrdinové). Také navýší poškození iluzí této schopnosti o 20%. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:phoenix]] [[patchnote]] Cooldown schopnosti Supernova byl navýšen ze 110 na 120 sekund [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Supernova byla změněna z 200 na 150/200/250 bodů [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Sun Ray byla změněna ze 100 na 100/110/120/130 bodů [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+18% ke zpomalení pohybu Icarus Dive“ na +24% [[shard:phoenix_fire_spirits:shardupgrade]] [[shardnote]] Změní schopnost Fire Spirits na pasivní, takže se poblíž Phoenixe každých 7 sekund objeví nová duše. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:puck]] [[patchnote]] Nárůst obratnosti byl navýšen z 2,2 na 2,5 bodu [[patchnote]] Rychlost otáčení byla vylepšena z 0,5 na 0,8 [[patchnote]] Poškození schopnosti Illusory Orb bylo navýšeno ze 70/140/210/280 na 75/150/225/300 bodů [[patchnote]] Maximální vzdálenost schopnosti Waning Rift byla navýšena z 275 na 300 jednotek [[patchnote]] Doba omráčení přetržením schopnosti Dream Coil se Scepterem byla změněna z 1,8/3/4,5 na 2/3,25/4,5 sekundy (bez Scepteru 1,8/2,4/3 sekundy) [[patchnote]] Počáteční poškození schopnosti Dream Coil bylo navýšeno ze 100/150/200 na 125/200/275 bodů [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+25 k poškození“ na +30 [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „300 ke vzdálenosti a rozsahu Waning Rift“ na +275 [[shard:puck_waning_rift:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Waning Rift udělit 70 bodů poškození navíc a v rámci 0,4 sekundy bez přerušení odhodit nepřátele o 250 jednotek dozadu. Schopnost také na 5 sekund odhalí neviditelné nepřátele a Wardy v rozsahu. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:pudge:scepterreworked]] [[patchnote]] Základní poškození bylo navýšeno o 2 body [[patchnote]] Základní brnění bylo navýšeno o 1 bod [[patchnote]] Nárůst obratnosti byl snížen z 1,5 na 1,4 bodu [[patchnote]] Nárůst síly byl snížen z 3,2 na 3,0 bodu [[patchnote]] Odolnost vůči magii schopnosti Flesh Heap byla navýšena z 8/10/12/14 na 12/14/16/18% [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+30 k poškození Rot“ na „+14% ke zpomalení Rot“ [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+16% ke zpomalení Rot“ na „+120 k poškození Meat Hook“ [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Navýší rozsah schopnosti Rot o 200 jednotek, její poškození o 80 bodů a zajistí, že regenerace zdraví ovlivněných nepřátel bude o 25% nižší [[shard:pudge_dismember:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Dismember zacílit spojence, kterého tak Pudge spolkne a začne mu každou sekundu léčit 6% z jeho maximálního zdraví. Po použití na spojenci má schopnost poloviční cooldown. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:pugna]] [[shard:pugna_life_drain:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že za každých 1,75 sekundy vyvolávání schopnosti Life Drain na nepříteli je vytvořen další proud sání zaměřený na náhodného nepřátelského hrdinu v dosahu schopnosti navýšeném o 200 jednotek. Pugna bude schopnost vyvolávat tak dlouho, dokud budou poblíž nepřátelští hrdinové, nebo dokud nedosáhne maximální doby vyvolávání. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:queenofpain]] [[patchnote]] Nárůst síly byl navýšen z 2,2 na 2,4 bodu [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+8 k síle“ na +9 [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „Scream of Pain vystrašující nepřátele“ na „+200 k poškození Sonic Wave“ [[shard:queenofpain_blink:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že schopnost Blink vyvolá na své startovní a cílové pozici schopnost Sonic Boom, která udělí poškození ve výši 150 bodů v rozsahu 300 jednotek a na 1,5 sekundy umlčí zasažené nepřátele. Jednoho nepřítele může zasáhnout dvakrát. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:razor]] [[patchnote]] Základní rychlost pohybu byla navýšena z 285 na 290 bodů [[patchnote]] Základní regenerace zdraví byla navýšena z 0 na 1 bod [[patchnote]] Minimální poškození schopnosti Plasma Field bylo navýšeno z 15/25/35/45 na 35/40/45/50 bodů [[shard:razor_unstable_current:shardupgrade]] [[shardnote]] Přidá schopnosti Storm Surge 18% šanci na vyslání rozeklaného blesku, který zasáhne útočníka a případně až 2 další nepřátele. Když je na Razora zaútočeno, je vyslání blesku podmíněno šancí, zatímco když je Razor zasažen cíleným kouzlem, blesk je vyslán vždy. Blesk udělí 120 bodů poškození a na 1,5 sekundy zpomalí zasažené nepřátele o 50%. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:riki]] [[patchnote]] Schopnost Smoke Screen lze nyní použít i během schopnosti Tricks of the Trade [[patchnote]] Rozsah schopnosti Smoke Screen byl navýšen z 280/310/340/370 na 300/325/350/375 jednotek [[patchnote]] Míra minutí schopnosti Smoke Screen byla změněna z 25/35/45/55 na 20/35/50/65% [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Smoke Screen byla snížena z 90 na 75 bodů [[patchnote]] Dosah schopnosti Tricks of the Trade se Scepterem byl snížen z 1000 na 700 jednotek [[patchnote]] Schopnost Tricks of the Trade se Scepterem nově zasahuje dva nepřátele zároveň (dříve pouze jednoho) [[shard:riki_poison_dart:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Sleeping Dart. Riki vrhne na vybraného nepřítele šipku, která jej na 3 sekundy uspí (zatímco cíl spí, je nezranitelný). Jakmile se cíl probudí, utrží 150 bodů poškození a je na 4 sekundy zpomalen o 25%. Cooldown: 20 sekund. Dosah schopnosti: 1200 jednotek. Spotřeba many: 125 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:rubick]] [[patchnote]] Schopnost Arcane Supremacy již neposkytuje prodloužení debuffů [[patchnote]] Schopnost Arcane Supremacy nově poskytuje bonus k dosahům schopností ve výši 75/125/175/225 jednotek [[patchnote]] Schopnost Spell Steal nově poskytuje ukradeným kouzlům 10/20/30% bonus k trvání debuffů [[patchnote]] Cooldown schopnosti Spell Steal byl změněn z 20/18/16 na 26/20/14 sekund [[patchnote]] Cooldown schopnosti Spell Steal se Scepterem byl změněn z 2 na 6/4/2 sekundy [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+50 k základnímu poškození“ na „Fade Bolt vypůjčující poškození hrdinů“ [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „Fade Bolt kradoucí poškození hrdinů“ na „+100 k základnímu poškození“ [[shard:rubick_telekinesis:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní použít schopnost Telekinesis na Rubicka nebo na spojence. Maximální vzdálenost odhození je v takovém případě navýšena o 60% a cooldown je snížen o 30%. Prodleva odhození je také snížena na 0,5 sekundy. [[shardvideo]] [[heroend]][[hero:sand_king]] [[patchnote]] Schopnost Epicenter je nově sesílána (dříve vyvolávána) [[patchnote]] Navýšení rozsahu schopnosti Epicenter bylo změněno z 275 –> 725 na 500 –> 725 jednotek [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+8% ke zpomalení Caustic Finale“ na +15% [[shard:sandking_epicenter:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že kolem Sand Kinga je za každých 700 uražených jednotek vzdálenosti vyvolán pulz schopnosti Epicenter s rozsahem 400 jednotek. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:shadow_demon]] [[patchnote]] Schopnost Shadow Poison již nelze odstranit [[patchnote]] Debuff schopnosti Demonic Purge se Scepterem nově skončí ve chvíli, kdy je seslán nový debuff (udělené poškození je relativní vzhledem k délce působení) [[shard:shadow_demon_demonic_purge:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní použít schopnost Demonic Purge na spojence, kteří tak budou neustále očišťováni a po skončení schopnosti obdrží léčení namísto poškození. Spojenci také nejsou zpomaleni. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:nevermore]] [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Shadowraze byla změněna z 90 na 75/80/85/90 bodů [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+15 k rychlosti útoku“ na +20 [[shard:nevermore_necromastery:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že schopnost Necromastery bude poskytovat bonus k síle kouzel ve výši 0,75% za každou duši. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:shadow_shaman]] [[patchnote]] Poškození útoku schopnosti Mass Serpent Ward bylo změněno z 50/80/110 na 50/85/120 bodů [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „-4,5s z cooldownu Hex“ na -5s [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+30 k poškození útoku Serpent Ward“ na +25 [[shard:shadow_shaman_shackles:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že zatímco je vyvolávána schopnost Shackles, kolem cíle jsou vytvořeny 4 wardy schopnosti Mass Serpent Ward, které na něj útočí. Také navýší dosah schopnosti Shackles o 150 jednotek. Wardy zmizí po 8 sekundách. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:silencer]] [[patchnote]] Rozsah schopnosti Last Word se Scepterem byl navýšen z 600 na 650 jednotek [[shard:silencer_glaives_of_wisdom:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní hvězdicím schopnosti Glaives of Wisdon přeskočit na nejbližšího nepřítele a udělit mu 50% poškození Silencerova útoku. Dosah pro přeskok je 600 jednotek. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:skywrath_mage]] [[shard:skywrath_mage_ancient_seal:shardupgrade]] [[shardnote]] Změní debuff schopnosti Ancient Seal tak, že o 40% prodlouží další debuffy na tomto nepříteli. Schopnost také poskytne dohled na cíl. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:slardar]] [[patchnote]] Bonus k rychlosti pohybu schopnosti Guardian Sprint byl snížen z 18/26/34/42 na 16/24/32/40% [[patchnote]] Bonus k rychlosti pohybu v řece schopnosti Guardian Sprint byl změněn ze 7/19/31/43 na 10/20/30/40% [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Slithereen Crush byla navýšena z 80/95/105/115 na 90/100/110/120 bodů [[patchnote]] Regenerace zdraví v řece schopnosti Guardian Sprint se Scepterembyla snížena z 35 na 30 bodů [[patchnote]] Bonus k brnění v řece schopnosti Guardian Sprint se Scepterem byl snížen z 12 na 10 bodů [[shard:slardar_amplify_damage:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že na nepřátele zasažené schopností Slithereen Crush bude na 5 sekund použita schopnost Corrosive Haze. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:slark]] [[patchnote]] Cooldown schopnosti Shadow Dance byl změněn z 80/70/60 na 80/65/50 sekund [[patchnote]] Délka skoku schopnosti Pounce se Scepterem byla navýšena z 1100 na 1200 jednotek [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+6 k obratnosti“ na +7 [[shard:slark_fish_bait:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Fish Bait. Slark hodí na nepřítele návnadu, která sníží rychlost pohybu tohoto nepřítele o 30% a poskytne na něj Slarkovi na 4 sekundy schopnost True Sight. Pokud během tohoto debuffu Slark na nepřítele skočí pomocí schopnosti Pounce, získá po dobu jejího trvání 50 bodů k rychlosti útoku. Dosah schopnosti: 1100 jednotek. Spotřeba many: 100 bodů. Cooldown: 20 sekund. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:snapfire]] [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Firesnap Cookie byla navýšena ze 100 na 110 bodů [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Lil’ Shredder byla změněna z 90 na 75/80/85/90 bodů [[patchnote]] Schopnost Gobble Up nově vyžaduje 150 bodů many [[patchnote]] Schopnost Spit Out (podschopnost od Gobble Up) již nevyžaduje 150 bodů many [[patchnote]] Schopnost Gobble Up může nově zacílit i speciální jednotky jako Golemy, Spirit Beara apod. [[patchnote]] Poškození dopadem schopnosti Gobble Up bylo změněno na 400 bodů, aby odpovídalo aktuálním hodnotám ultimátní schopnosti (160/240/320 bodů) [[shard:snapfire_scatterblast:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že nepřátelé zasažení schopností Scatterblast z bezprostřední blízkosti budou odhozeni o 250 jednotek dozadu, utrží 125 bodů poškození navíc a budou na 1,5 sekundy omráčeni. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:sniper]] [[patchnote]] Nárůst síly byl navýšen z 1,7 na 2,0 bodu [[patchnote]] Nárůst obratnosti byl snížen z 3,4 na 3,2 bodu [[patchnote]] Základní obratnost byla navýšena z 21 na 27 bodů (základní poškození zůstalo nezměněno) [[patchnote]] Doba obnovení nabití schopnosti Shrapnel byla snížena ze 40 na 35 sekund [[shard:sniper_concussive_grenade:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Concussive Grenade. Sniper vystřelí granát, který odhodí nepřátele o 425 jednotek dozadu, o 50% je zpomalí a na 3 sekundy je odzbrojí. Rozsah schopnosti: 375 jednotek. Dosah schopnosti: 550 jednotek. Cooldown: 20 sekund. Spotřeba many: 75 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:spectre]] [[patchnote]] Základní rychlost útoku byla snížena ze 100 na 90 bodů [[patchnote]] Odražené poškození schopnosti Dispersion bylo změněno ze 7/12/17/22 na 8/12/16/20% [[patchnote]] Cooldown schopnosti Spectral Dagger byl změněn z 16 na 22/20/18/16 sekund [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Spectral Dagger byla změněna ze 100/120/140/160 na 130/140/150/160 bodů [[patchnote]] Schopnost Shadow Step (zajišťovaná předmětem Aghanim’s Scepter) nově na svůj cíl použije také schopnost Spectral Dagger [[shard:spectre_dispersion:shardupgrade]] [[shardnote]] Přidá schopnosti Dispersion aktivní komponent – Spectre vyvolá přízrak schopnosti Haunt, který začne útočit na posledního nepřítele, který jí v předchozích 5 sekundách udělil poškození. Přízrak zmizí po 5 sekundách. Cooldown: 25 sekund. Spotřeba many: 150 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:spirit_breaker]] [[patchnote]] Cooldown schopnosti Nether Strike byl snížen ze 100/80/60 na 90/70/50 sekund [[patchnote]] Cooldown schopnosti Charge of Darkness se Scepterem byl navýšen z 6 na 7 sekund [[patchnote]] Bonus k rychlosti pohybu schopnosti Charge of Darkness se Scepterem byl navýšen ze 100 na 175 bodů [[shard:spirit_breaker_nether_strike:shardupgrade]] [[shardnote]] Změní schopnost Nether Strike, aby měla místo doby sesílání prodlevu seslání, udělovala 200 bodů poškození navíc a na 4 sekundy zlomila svůj cíl. Spirit Breaker je během prodlevy seslání imunní vůči kouzlům. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:storm_spirit]] [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+325 bodů zdraví“ na +375 [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „Overload prorážející imunitu vůči kouzlům“ na „+2 přeskoky útoku Overload“ (zajišťuje, že nabitý útok může až dvakrát přeskočit mezi náhodnými nepřáteli; pokud jsou poblíž jen dva nepřátelé, může přeskočit zpět na prvního) [[shard:storm_spirit_electric_rave:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Electric Rave. Storm Spirit přidá sobě a spojeneckým hrdinům v okolí do 750 jednotek 3 nabití schopnosti Overload. Tato nabití vydrží 12 sekund, nebo dokud nejsou použita. Storm Spirit získá také 40 bodů k rychlosti útoku. Cooldown: 30 sekund. Spotřeba many: 150 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:sven]] [[patchnote]] Bonus k poškození schopnosti God’s Strength byl snížen ze 110/160/210 na 100/140/180% [[patchnote]] Schopnost Storm Hammer se Scepterem již nezajišťuje, že Sven automaticky zaútočí na zasažené nepřátele [[patchnote]] Bonus k dosahu schopnosti Storm Hammer se Scepterem byl snížen z 500 na 350 jednotek [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „Storm Hammer aplikující na nepřátele odstranění“ na „+4s k trvání Warcry“ [[shard:sven_storm_bolt:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že schopnost Storm Hammer aplikuje na nepřátele odstranění. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:techies]] [[shard:techies_suicide:shardupgrade]] [[shardnote]] Navýší dosah schopnosti Blast Off! o 600 jednotek a zajistí, že nepřátele v rozsahu 200 jednotek (polovina primárního rozsahu) kolem výbuchu budou na 1,5 sekundy omráčeni. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:templar_assassin]] [[patchnote]] Základní síla byla navýšena z 19 na 21 bodů [[patchnote]] Základní dosah útoku byl navýšen ze 140 na 160 jednotek [[patchnote]] Bonus k dosahu útoku schopnosti Psi Blades byl změněn z 60/120/180/240 na 80/130/180/230 jednotek [[patchnote]] Dosah rozděleného poškození schopnosti Psi Blades je nově 2× dosahu útoku [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+15 k rychlosti pohybu“ na +20 [[shard:templar_assassin_psionic_trap:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní pastem schopnosti Psionic Trap až na 2,5 sekundy umlčet nepřátele. Trvání umlčení závisí na délce nabíjení pasti, přičemž minimum je 0,5 sekundy. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:terrorblade]] [[patchnote]] Trvání obrazu schopnosti Reflection bylo změněno z 2,5/3,5/4,5/5,5 na 3,25/4/4,75/5,5 sekundy [[patchnote]] Schopnost Terror Wave je nově získána po vybavení se předmětem Aghanim’s Scepter, namísto po spuštění schopnosti Metamorphosis [[patchnote]] Trvání vystrašení schopnosti Terror Wave bylo sníženo z 3,75 na 2,5 sekundy [[patchnote]] Nepřátelé vystrašení schopností Terror Wave nově prchají směrem od Terrorbladea, nikoli směrem ke své fontáně [[patchnote]] Schopnost Terror Wave nově po použití poskytuje na 10 sekund také schopnost Metamorphosis. Pokud je schopnost Metamorphosis již aktivní, je o 10 sekund prodloužena [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „-32s z cooldownu Sunder“ na -34s [[shard:terrorblade_demon_zeal:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Demon Zeal. Terrorblade spotřebuje 25% ze své aktuální hodnoty zdraví, přičemž výměnou získá na 6 sekund 25 bodů k rychlosti pohybu a 50 bodů k rychlosti útoku. Bonusy jsou o 50% vyšší, pokud má Terrorblade útoky na blízko. Cooldown: 14 sekund. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:tidehunter]] [[patchnote]] Blok poškození schopnosti Kraken Shell byl navýšen ze 14/26/38/50 na 18/30/42/54 bodů [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+15 k rychlosti pohybu“ na +20 [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+80 k poškození Gush“ na „+1,75 k regeneraci many“ [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+3 k regeneraci many“ na „+120 k poškození Gush“ [[shard:tidehunter_anchor_smash:shardupgrade]] [[shardnote]] Navýší poškození schopnosti Anchor Smash o 90 bodů, sníží její cooldown o 1 sekundu a umožní jí ovlivňovat také budovy. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:shredder]] [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+175 bodů zdraví“ na +200 [[patchnote]] Základní poškození schopnosti Whirling Death bylo změněno z 90/120/150/180 na 80/120/160/200 bodů [[patchnote]] Rozsah schopnosti Whirling Death byl navýšen z 300 na 325 jednotek [[patchnote]] Rychlost schopnosti Timber Chain byla změněna ze 1600/2000/2400/2800 na 1900/2200/2500/2800 bodů [[patchnote]] Zpomalení schopnosti Second Chakram (zajišťované předmětem Aghanim’s Scepter) se nově odděleně sčítá se zpomalením schopnosti Chakram [[patchnote]] Délka animace sesílání schopnosti Chakram byla snížena z 0,3 na 0,15 sekundy (ovlivňuje také schopnost Second Chakram) [[shard:shredder_flamethrower:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Flamethrower. Timbersaw před sebe začne chrlit proud ohně, který je aktivní 7 sekund. Oheň aplikuje debuff udělující 75 bodů poškození za sekundu a na 3 sekundy zpomalující o 20%. Pokud je zapálen strom, po 5 sekundách shoří. Cooldown: 15 sekund. Spotřeba many: 100 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:tinker:scepterreworked]] [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Přidá schopnosti Laser funkčnost zmenšovacího paprsku, čímž navýší její dosah o 400 jednotek a zajistí, že zasažení nepřátelští hrdinové přijdou o 20% svého aktuálního zdraví a o stejné procento bude zmenšen jejich model. Tyto efekty se sčítají. Schopnost Laser se také jednou odrazí na nejvzdálenější cíl v dosahu do 700 jednotek od primárního cíle (přednost mají hrdinové) [[shard:tinker_defense_matrix:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Defensive Matrix. Tinker zacílí spojence a poskytne mu ochrannou bariéru, která vyblokuje příštích 200 bodů poškození a zajišťuje bonus k odolnosti vůči změně stavu ve výši 40%. Bariéra vydrží maximálně 10 sekund, nebo do vyblokování daného množství poškození. Dosah schopnosti: 400 jednotek. Cooldown: 30 sekund. Spotřeba many: 100 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:tiny]] [[patchnote]] Cooldown schopnosti Tree Grab byl změněn z 25/20/15/10 na 16/14/12/10 sekund [[patchnote]] Schopnost Avalanche nově uděluje nepřátelům odhozeným pomocí schopnosti Toss 2,5× vyšší poškození (dříve 3×) [[patchnote]] Bonus k poškození schopnost Grow byl navýšen z 25/50/75 na 30/70/110 bodů [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+3 útoky Tree Grab“ na +5 [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „-7s z cooldownu Avalanche“ na -8s [[shard:tiny_craggy_exterior:shardnew]] [[shardnote]] Přidá pasivní schopnost Craggy Exterior. Poskytuje 20% šanci na to, že jakmile na Tinyho dopadne fyzický útok od nepřítele, bude tento nepřítel na 1 sekundu omráčen a utrží 100 bodů poškození. Funguje na nepřátele v dosahu do 400 jednotek. Ke spuštění může dojít až po dopadu útoku a nepřátelé imunní vůči kouzlům ovlivněni nebudou. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:treant]] [[patchnote]] Schopnost Overgrowth znovu přerušuje své cíle [[shard:treant_natures_guise:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že schopnost Nature's Guise nechá nepřátele svým útokem zakořenit na místě. Zakořenění trvá 1 sekundu a uděluje celkem 200 bodů poškození. Pokud Treant Protector zaútočí poblíž stromu, je zakořenění o sekundu delší. Cooldown: 10 sekund. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:troll_warlord:scepterreworked]] [[patchnote]] Bonus k rychlosti pohybu schopnosti Berserker’s Rage byl navýšen z 10/20/30/40 na 15/25/35/45 bodů [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „-5s z cooldownu Whirling Axes“ na „+2s k trvání Battle Trance“ [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Změní schopnost Whirling Axes (na dálku), aby aplikovala odstranění na nepřátele a schopnost Whirling Axes (na blízko), aby aplikovala odstranění na Troll Warlorda. Také sníží cooldowny schopností z 9 na 4 sekundy a o polovinu zredukuje jejich spotřebu many [[shard:troll_warlord_battle_trance:shardupgrade]] [[shardnote]] Přidá schopnosti Battle Trance globální auru, která poskytuje všem spojeneckým hrdinům včetně Troll Warlorda 60 bodů k rychlosti útoku. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:tusk]] [[patchnote]] Schopnosti Walrus Kick musí být nově vybrán směr, v němž je vyhledán cíl pro odkopnutí. Pokud je cílů více, je odkopnut ten, který je k Tuskovi v dosahu 250 jednotek nejblíže, přičemž přednost mají hrdinové [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „-8s z cooldownu Snowball“ na -10s [[shard:tusk_frozen_sigil:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Frozen Sigil. Tusk vyvolá levitující symbol také známý jako Frozen Sigil, který všem nepřátelům v rozsahu 650 jednotek snižuje rychlost útoku o 30 bodů a rychlost pohybu o 20%. Trvá 25 sekund. Cooldown: 30 sekund. Spotřeba many: 100. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:abyssal_underlord:scepterreworked]] [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+12% k odolnosti vůči magii“ na „+2 vlny Firestorm“ [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Umožní seslat schopnost Dark Rift na spojenecké hrdiny. Také sníží prodlevu teleportace o 1 sekundu a cooldown o 50 sekund [[shard:abyssal_underlord_firestorm:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní seslat schopnost Firestorm na Underlorda, který jí tak bude následován. Také zajistí, že Underlord bude léčen 15% z uděleného poškození a zkrátí zahajování animace sesílání schopnosti o polovinu. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:undying]] [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Decay byla změněna ze 70/85/100/115 na 85/95/105/115 bodů [[patchnote]] Poškození/léčení za jednotku schopnosti Soul Rip bylo sníženo z 22/29/36/43 to 19/26/33/40 bodů [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+5 k regeneraci zdraví“ na „+40s k trvání Decay“ [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+40s k trvání Decay“ na „+10 k poškození/léčení Soul Rip“ [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+4 útoky ke zničení Tombstone“ na „-1,5s z cooldownu Decay“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „-2s z cooldownu Decay“ na „+6 útoků ke zničení Tombstone“ [[shard:undying_decay:shardupgrade]] [[shardnote]] Navýší rozsah schopnosti Decay o 100 jednotek a poblíž každého nepřátelského hrdiny vyvolá jednu zombii. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:ursa]] [[patchnote]] Cooldown schopnosti Overpower byl změněn z 15/13/11/9 na 12/11/10/9 sekund [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Overpower byla snížena ze 40/50/60/70 na 30/40/50/60 bodů [[patchnote]] Zpomalení schopnosti Earthshock bylo změněno z 10/20/30/40 na 16/24/32/40% [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „+300 bodů zdraví“ na +350 [[shard:ursa_fury_swipes:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že každý 6. zásah schopnosti Fury Swipes na stejném cíli poskytne Ursovi na 1 sekundu bonusy schopnosti Enrage. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:vengefulspirit]] [[patchnote]] Základní inteligence byla navýšena ze 17 na 19 bodů [[patchnote]] Dosah schopnosti Magic Missile byl změněn z 550 na 575/600/625/650 jednotek [[patchnote]] Rychlost projektilu schopnosti Magic Missile byla navýšena z 900 na 1350 bodů [[patchnote]] Schopnost Vengeance Aura již nenavyšuje dosah útoku ani primární atribut [[patchnote]] Schopnost Vengeance Aura již po smrti Vengeful Spirit nevyvolá její iluzi [[patchnote]] Schopnost Vengeance Aura nově navyšuje základní poškození útoku o 8/16/24/32% [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Zajistí, že po smrti Vengeful Spirit je vyvolána silná iluze, která může používat všechny její schopnosti, přičemž udílí i dostává 100% poškození. Iluze disponuje 30% bonusem k rychlosti pohybu. Pokud je iluze naživu, když znovu oživne její předobraz, originál zaujme pozici iluze. Zkušenosti získané iluzí jsou automaticky převáděny předobrazu [[patchnote]] Schopnost Nether Swap již nemá nabití [[patchnote]] Cooldown schopnosti Nether Swap byl snížen z 90/80/70 na 60/45/30 sekund [[patchnote]] Dosah schopnosti Nether Swap byl navýšen ze 700/850/1000 na 800/950/1100 jednotek [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „+100 k dosahu útoku Vengeance Aura“ na „+125 k dosahům schopností“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „Iluze Vengeance Aura používající schopnosti“ na „+16% k základnímu poškození Vengeance Aura“ [[shard:vengefulspirit_wave_of_terror:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Wave of Terror krást 25% ze základního poškození nepřátelských hrdinů a po dobu trvání debuffu ho poskytovat Vengeful Spirit. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:venomancer]] [[patchnote]] Počáteční poškození schopnosti Venomous Gale bylo navýšeno z 25/50/75/100 na 50/75/100/125 bodů [[patchnote]] Talent na 15. úrovni byl změněn z „Gale vyvolávající po zásahu hrdiny {s:value} Plague Wardy“ na „+100 k dosahu útoku“ [[shard:venomancer_venomous_gale:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Venomous Gale vyvolat po zásahu nepřátelského hrdiny 2 Plague Wardy. Také navýší délku letu koule o 400 jednotek. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:viper]] [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Nethertoxin byla změněna ze 70/80/90/100 na 85 bodů [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „Nethertoxin umlčující nepřátele“ na „-11s z cooldownu Nethertoxin“ [[shard:viper_poison_attack:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Poison Attack s každým sečtením snížit brnění o 1,5 bodu a také schopnosti přidá 2 další sečtení. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:visage:scepterreworked]] [[patchnote]] Rychlost útočného projektilu byla navýšena z 1000 na 1400 bodů [[patchnote]] Základní doba útoku Familiarů byla změněna z 0,4 na 0,5 sekundy [[patchnote]] Poškození útoku Familiarů bylo navýšeno z 20/40/60 na 25/50/75 bodů [[patchnote]] Přepracování Scepteru: Přidá schopnost Silent as the Grave. Visage a jeho Familiarové se zneviditelní, získají 20% k rychlosti pohybu a Visage dostane možnost neomezeného pohybu. Když Visage nebo Familiarové z neviditelnosti vystoupí, začnou po dobu 4 sekund udílet o 30% vyšší poškození. Trvá 35 sekund. Cooldown: 45 sekund. Spotřeba many: 100 bodů [[shard:visage_gravekeepers_cloak:shardupgrade]] [[shardnote]] Přidá schopnosti Gravekeeper’s Cloak aktivní komponent – Visage na sebe použije schopnost Stone Form. V průběhu trvání obnoví až 25% Visageova zdraví. Cooldown: 60 sekund. Spotřeba many: 300 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:void_spirit]] [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „-5,5s z obnovení nabití Astral Step“ na -5s [[shard:void_spirit_dissimilate:shardupgrade]] [[shardnote]] Přidá schopnosti Dissimilate částečný vnější prstenec portálů a navýší její poškození o 125 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:warlock]] [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „Shadow Word s rozsahem 300“ na 500 [[shard:warlock_shadow_word:shardupgrade]] [[shardnote]] Umožní schopnosti Shadow Word přidávat spojencům 20% k rychlosti pohybu nebo stejnou hodnotu ubírat nepřátelům. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:weaver]] [[shard:weaver_the_swarm:shardupgrade]] [[shardnote]] Sníží cooldown schopnosti The Swarm o 4 sekundy a umožní jejím broukům přichytit se na neviditelné nepřátele a tím je odhalit. Také zajistí, že schopnost Geminate Attack vyšle útok navíc na všechny nepřátele v rozsahu 1200 jednotek, na kterých je přichycen brouk. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:windrunner]] [[patchnote]] Bonus k rychlosti pohybu schopnosti Windrun se Scepterem byl snížen z 45 na 40% [[shard:windrunner_powershot:shardupgrade]] [[shardnote]] Změní dosah schopnosti Powershot na globální, nicméně jak šíp překoná svůj výchozí dosah, už může zasáhnout pouze jednoho hrdinu. Pokud zůstane hrdinovi po zásahu méně než 13% zdraví, je okamžitě zabit. Práh zabití se odvíjí od délky vyvolávání schopnosti. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:winter_wyvern]] [[patchnote]] Základní poškození bylo navýšeno o 2 body [[patchnote]] Základní regenerace schopnosti Cold Embrace za sekundu byla navýšena z 20/26/32/38 na 30/35/40/45 bodů [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Arctic Burn se Scepterem za sekundu byla snížena z 30 na 20 bodů [[patchnote]] Schopnost Arctic Burn se Scepterem nově také navyšuje rychlost pohybu o 25% [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+1,2s k trvání Winter’s Curse“ na +1,5s [[shard:winter_wyvern_cold_embrace:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že jakmile skončí schopnost Cold Embrace, ovlivněný spojenec vypustí schopnost Splinter Blast zasahující nepřátele v rozsahu 1200 jednotek. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:witch_doctor]] [[shard:witch_doctor_voodoo_switcheroo:shardnew]] [[shardnote]] Přidá schopnost Voodoo Switcheroo. Witch Doctor se na 2 sekundy promění v Death Wardu, která má o 30 bodů nižší rychlost útoku. Witch Doctor je během této doby skrytý a nezranitelný. Cooldown: 70 sekund. Spotřeba many: 250 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:skeleton_king]] [[patchnote]] Byla přepracována schopnost Mortal Strike. Nově jde o pasivní schopnost s cooldownem udělující kritické zásahy. Kritické poškození: 150/190/230/270%. Cooldown: 4 sekundy [[patchnote]] Byla přepracována schopnost Vampiric Aura, která se nově jmenuje Vampiric Spirit. Poskytuje 10/18/26/34% lifesteal a lze ji aktivovat, čímž jsou vyvoláni kostlivci, kteří také disponují schopností Vampiric Spirit. Hodnoty spojené s kostlivci zůstaly stejné, jaké byly u schopnosti Mortal Strike [[patchnote]] Přízraky spojenců (když Wraith King disponuje předmětem Aghanim’s Scepter) nově získávají 75 bodů k rychlosti útoku a 25% k rychlosti pohybu [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „Reincarnation nevyžadující manu“ na „+30 k rychlosti pohybu“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+20% k lifestealu Vampiric Aura“ na „-2s z cooldownu Mortal Strike“ [[shard:skeleton_king_reincarnation:shardupgrade]] [[shardnote]] Zajistí, že schopnost Reincarnation nebude vyžadovat manu a po svém použití vyvolá tři kostlivce útočící na každého nepřátelského hrdinu poblíž. [[shardvideo]] [[heroend]] [[hero:zuus]] [[patchnote]] Spotřeba many schopnosti Thundergod’s Wrath byla navýšena z 250/350/450 na 300/400/500 bodů [[patchnote]] Cooldown schopnosti Thundergod’s Wrath byl změněn ze 120 na 130/125/120 sekund [[patchnote]] Talent na 10. úrovni byl změněn z „+1,5 k regeneraci many“ na +1,25 [[patchnote]] Talent na 20. úrovni byl změněn z „12% redukce cooldownů“ na „+100 k poškození Thundergod's Wrath“ [[patchnote]] Talent na 25. úrovni byl změněn z „+115 k poškození Arc Lightning“ na +100 [[shard:zuus_static_field:shardupgrade]] [[shardnote]] Přidá schopnosti Static Field aktivní komponent – Zeus provede schopnost Heavenly Jump, takže na místě vyskočí a zasáhne dávkou elektřiny nejbližšího viditelného nepřítele (prioritu mají hrdinové) v rozsahu 2000 jednotek, čímž mu udělí poškození schopnosti Static Field a na 2,5 sekundy sníží rychlost jeho pohybu o 100%. Pokud se Zeus před použitím schopnosti pohyboval, skočí o 450 jednotek dopředu tímto směrem. Cooldown: 14 sekund. Spotřeba many: 100 bodů. [[shardvideo]] [[heroend]]

Změny předmětů

Nové předměty:

[[fluffy_hat:new]]
 • Stojí 250 zlaťáků
 • Poskytuje 125 bodů zdraví

[[falcon_blade:new]]
 • Vyžaduje předměty Fluffy Hat, Sage's Mask, Blades of Attack a recept za 225 zlaťáků
 • Poskytuje 150 bodů zdraví, 1,6 bodu k regeneraci many a 10 bodů k poškození

[[orb_of_corrosion:new]]
 • Vyžaduje předměty Blight Stone, Orb of Venom a Fluffy Hat
 • Poskytuje 150 bodů zdraví a disponuje pasivní schopností Corrosion, která modifikuje útoky, aby zpomalovaly svůj cíl o 13/4% (pokud má nositel útoky na blízko / na dálku), udělovaly 3 body magického poškození za sekundu a redukovaly 3 body brnění. Tyto efekty trvají 3 sekundy

[[witch_blade:new]]
 • Vyžaduje předměty Blitz Knuckles, Chainmail, Robe of the Magi a recept za 600 zlaťáků
 • Poskytuje 35 bodů k rychlosti útoku, 12 bodů k inteligenci, 6 bodů k brnění a 300 bodů k rychlosti projektilu. Disponuje pasivní schopností Witch Blade s 9 sekund dlouhým cooldownem, která se spouští útoky a aplikuje na cíl jed 3 sekundy zpomalující o 25% a udělující každou sekundu hodnotu inteligence nositele v podobě poškození

[[gungir:new]]
 • Vyžaduje předměty Maelstrom, Rod of Atos a recept za 700 zlaťáků
 • Poskytuje 30 bodů k poškození, 20 bodů k inteligenci, 12 bodů k síle a 12 bodů k obratnosti. Disponuje pasivní schopností Chain Lightning
 • Aktivní schopnost Eternal Chains: Nechá na 2 sekundy zakořenit všechny nepřátele v zacílené oblasti s rozsahem 450 jednotek a udělí jim 220 bodů poškození. Dosah schopnosti: 1100 jednotek. Spotřeba many: 200 bodů

[[mage_slayer:new]]
 • Vyžaduje předměty Cloak, Blade of Alacrity, Claymore a recept za 600 zlaťáků
 • Poskytuje 20% k odolnosti vůči magii, 20 bodů k obratnosti a 20 bodů k poškození. Pasivní schopnost Mage Slayer zajišťuje, že útoky nositele uvalují na nepřátele debuff snižující 4 sekundy poškození schopností o 35%

[[eternal_shroud:new]]
 • Vyžaduje předměty Hood of Defiance, Voodoo Mask a recept za 1100 zlaťáků
 • Poskytuje 8,5 bodu k regeneraci zdraví a 20/4% lifesteal kouzly (vůči hrdinům/creepům)
 • Aktivní schopnost Shroud vytvoří štít, který absorbuje až 400 bodů magického poškození a toto poškození převede na manu. Štít trvá 12 sekund. Cooldown: 60 sekund. Spotřeba many: 50 bodů

[[helm_of_the_dominator_2:new]]
 • Předmět Helm of the Dominator lze nyní pomocí předmětu Ultimate Orb a receptu za 1600 zlaťáků vylepšit na druhou úroveň
 • Vylepšený předmět umožňuje převzít kontrolu nad Ancient creepy a navyšuje jejich zdraví na 1800 bodů. Bonusy ke všem atributům, brnění a regeneraci zdraví jsou také navýšeny z 6/6/6 na 20/8/8 bodů

[[overwhelming_blink:new]]
 • Vyžaduje předměty Blink Dagger, Reaver a recept za 1750 zlaťáků
 • Poskytuje 25 bodů k síle. Jakmile se nositel teleportuje na vybrané místo, na 6 sekund sníží o 30% rychlost pohybu a o 50 bodů rychlost útoku všech nepřátel v okruhu 800 jednotek a udělí jim poškození ve výši 200 + 100% svojí síly

[[swift_blink:new]]
 • Vyžaduje předměty Blink Dagger, Eaglesong a recept za 1750 zlaťáků
 • Poskytuje 25 bodů k obratnosti. Jakmile se nositel teleportuje na vybrané místo, na 6 sekund získá 30% bonus k rychlosti pohybu (včetně možnosti procházet jednotkami), 40 bodů k rychlosti útoku a 40 bodů k poškození

[[arcane_blink:new]]
 • Vyžaduje předměty Blink Dagger, Mystic Staff a recept za 1750 zlaťáků
 • Poskytuje 25 bodů k inteligenci. Jakmile se nositel teleportuje na vybrané místo, na 6 sekund získá 25% redukci cooldownů schopností a o 50% kratší zahajování animací sesílání. Redukce cooldownů nepůsobí na předměty

[[wind_waker:new]]
 • Vyžaduje předměty Eul’s Scepter of Divinity, Mystic Staff a recept za 1600 zlaťáků
 • Poskytuje 50 bodů k rychlosti pohybu, 6 bodů k regeneraci many a 35 bodů k inteligenci. Aktivní schopnost Cyclone lze použít i na spojence, a pokud ji nositel použije na sebe, může cyklónem pohybovat (rychlost 360 bodů)

Změny vybalancování:

[[aether_lens]]
 • Bonus k maně byl snížen ze 450 na 300 bodů

[[soul_booster]]
 • Již neposkytuje 10% k odolnosti vůči magii

[[octarine_core:recipeupdated]]
 • Již neposkytuje 10% k odolnosti vůči magii
 • Již nevyžaduje recept za 900 zlaťáků
 • Nově vyžaduje předmět Aether Lens namísto předmětu Voodoo Mask (a poskytuje související bonusy)
 • Již neposkytuje lifesteal kouzly

[[bloodstone:recipeupdated]]
 • Již neposkytuje 10% k odolnosti vůči magii
 • Nově vyžaduje také předmět Voodoo Mask
 • Nově poskytuje 15% k lifestealu kouzly (3% vůči creepům)[[echo_sabre]]
 • Bonus k regeneraci many byl navýšen z 1,25 na 2,25 bodu

[[silver_edge:recipeupdated]]
 • Nově vyžaduje předmět Oblivion Staff namísto předmětu Echo Sabre (poznámka: předmět Echo Sabre lze stále rozložit)
 • Bonusy byly změněny ze 45 bodů k rychlosti útoku, 40 bodů k poškození, 12 bodů k síle, 10 bodů k inteligenci a 1,5 bodu k regeneraci many na 45 bodů k rychlosti útoku, 40 bodů k poškození, 10 bodů k inteligenci a 3 body k regeneraci many
 • Cena receptu byla navýšena z 600 na 1100 zlaťáků (celková cena je o 500 zlaťáků nižší)
 • Cooldown aktivní schopnosti Shadow Walk byl snížen z 22 na 18 sekund[[ring_of_tarrasque:removed]]
 • Předmět byl odstraněn ze hry

[[heart:recipeupdated]]
 • Již nevyžaduje předmět Ring of Tarrasque
 • Cena receptu byla navýšena z 650 na 900 zlaťáků
 • Bonus ke zdraví byl snížen ze 400 na 250 bodů
 • Bonus k síle byl navýšen ze 40 na 45 bodů
 • Bonus k regeneraci zdraví byl navýšen z 1 na 1,6%
 • Regenerace se již nemění v závislosti na tom, zdali hrdina bojuje, nebo ne
[[holy_locket:recipeupdated]]
 • Nově získává jedno nabití automaticky každých 15 sekund
 • Nově vyžaduje předměty Fluffy Hat a Headdress namísto předmětu Ring of Tarrasque
 • Cena receptu byla snížena z 500 na 475 zlaťáků (celková cena zůstala nezměněna)
 • Nově poskytuje auru regenerující 3 body zdraví namísto osobní regenerace 4,5 bodu zdraví
[[satanic:recipeupdated]]
 • Již nevyžaduje recept za 800 zlaťáků
 • Již neposkytuje bonus k odolnosti vůči změně stavu
 • Bonus k poškození byl navýšen z 25 na 45 bodů
 • Trvání schopnosti Unholy Rage bylo navýšeno z 5 na 6 sekund

[[sange]]
 • Bonusy k odolnosti vůči změně stavu tohoto předmětu a jeho vylepšení se už spolu nesčítají

[[heavens_halberd]]
 • Cena receptu byla snížena ze 400 na 200 zlaťáků
 • Bonus k regeneraci zdraví nositele a léčení lifestealem byl snížen z 30 na 24%
 • Bonus k odolnosti vůči změně stavu byl snížen z 20 na 16%

[[kaya_and_sange]]
 • Bonus k odolnosti vůči změně stavu byl navýšen z 20 na 25%

[[sange_and_yasha]]
 • Bonus k odolnosti vůči změně stavu byl navýšen z 20 na 25%

[[skadi]]
 • Bonus ke zdraví byl snížen z 225 na 200 bodů
 • Bonus k maně byl snížen z 250 na 200 bodů[[ancient_janggo:recipeupdated]]
 • Počet nabití byl navýšen z 6 na 8
 • Nově vyžaduje předměty Wind Lace, Robe of the Magi, Belt of Strength a recept za 550 zlaťáků
 • Nově poskytuje 6 bodů k síle, 6 bodů k inteligenci a pasivní schopnost Swiftness Aura (aura navyšující spojencům rychlost pohybu o 20 bodů)


[[travel_boots]]
 • Po vybavení se tímto předmětem jsou automaticky prodány všechny předměty Town Portal Scroll a zdarma přidáno jedno jeho nabití (týká se i Meepových klonů)

[[mask_of_madness]]
 • Bonus k poškození byl snížen z 15 na 10 bodů

[[abyssal_blade]]
 • Použitím aktivní schopnosti Overwhelm je nově zahájen také cooldown pasivní schopnosti Bash

[[blade_mail]]
 • Cena receptu byla navýšena z 500 na 675 zlaťáků

[[glimmer_cape:recipeupdated]]
 • Nově vyžaduje recept za 450 zlaťáků namísto předmětu Gloves of Haste
 • Již neposkytuje 20 bodů k rychlosti útoku

[[necronomicon]]
 • Cooldown aktivní schopnosti Demonic Summoning byl snížen z 90 na 80 sekund
 • Archer nově disponuje aurou navyšující o 5/7/9% rychlost pohybu[[javelin]]
 • Šance na spuštění pasivní schopnosti Pierce byla navýšena z 25 na 30%
 • Poškození pasivní schopnosti Pierce bylo sníženo z 80 na 70 bodů

[[demon_edge]]
 • Bonus k poškození byl snížen ze 42 na 40 bodů

[[monkey_king_bar]]
 • Bonus k poškození byl snížen ze 42 na 40 bodů
 • Cena receptu byla navýšena z 550 na 675 zlaťáků
 • Poškození pasivní schopnosti Pierce bylo sníženo ze 100 na 70 bodů
 • Bonusové magické poškození schopnosti Pierce již nefunguje společně s lifestealem (obecná změna i mimo tento předmět)

[[maelstrom]]
 • Šance na spuštění pasivní schopnosti Chain Lightning byla navýšena z 25 na 30%

[[mjollnir]]
 • Šance na spuštění pasivní schopnosti Chain Lightning byla navýšena z 25 na 30%[[desolator]]
 • Bonus k poškození byl snížen z 60 na 55 bodů

[[rapier]]
 • Bonus k poškození byl snížen z 330 na 300 bodů

[[armlet]]
 • Bonus k poškození po aktivaci schopnosti Unholy Strength byl navýšen z 31 na 35 bodů
 • Ubírání zdraví po aktivaci bylo sníženo z 54 na 50 bodů za sekundu[[hood_of_defiance:recipeupdated]]
 • Bonus k odolnosti vůči magii byl snížen z 25 na 20% (předmět však stále disponuje aktivní schopností Barrier)
 • Již nevyžaduje recept za 300 zlaťáků

[[pipe]]
 • Cena receptu byla navýšena z 1250 na 1550 zlaťáků[[vladmir:recipeupdated]]
 • Nově vyžaduje také předmět Buckler
 • Aura nově poskytuje také 3 body k brnění
 • Bonus k regeneraci many aury byl snížen z 2 na 1,4 bodu

[[mekansm:recipeupdated]]
 • Nově vyžaduje předmět Chainmail namísto předmětu Buckler
 • Aura již neposkytuje bonus k brnění
 • Spotřeba many aktivní schopnosti Restore byla snížena z 225 na 200 bodů
 • Cena receptu byla snížena z 1175 na 900 zlaťáků

[[guardian_greaves:recipeupdated]]
 • Nově vyžaduje také předmět Buckler[[quelling_blade]]
 • Bonus k poškození pro hrdiny s útoky na blízko pasivní schopnosti byl snížen z 15 na 13 bodů

[[orb_of_venom]]
 • Cena předmětu byla snížena z 300 na 275 zlaťáků
 • Zpomalení (pokud má nositel útoky na blízko) pasivní schopnosti bylo sníženo z 15 na 13%

[[ring_of_regen]]
 • Bonus k regeneraci zdraví byl snížen z 1,5 na 1,25 bodu

[[sobi_mask]]
 • Bonus k regeneraci many byl navýšen z 0,6 na 0,7 bodu

[[enchanted_mango]]
 • Hodnota obnovené many použitím byla snížena ze 110 na 100 bodů

[[voodoo_mask]]
 • Cena předmětu byla snížena z 900 na 700 zlaťáků
 • Lifesteal kouzly pasivní schopnosti byl snížen z 12/2,5 na 10/2% (vůči hrdinům/creepům)

[[medallion_of_courage]]
 • Bonus k regeneraci many byl navýšen z 1,25 na 1,5 bodu
 • Trvání a cooldown aktivní schopnosti byly navýšeny ze 7 na 12 sekund

[[solar_crest]]
 • Trvání a cooldown aktivní schopnosti byly navýšeny ze 7 na 12 sekund

[[spirit_vessel]]
 • Bonus k regeneraci many byl navýšen z 1,5 na 1,75 bodu

[[cyclone]]
 • Bonus k regeneraci many byl snížen z 5 na 3,5 bodu

[[vanguard]]
 • Nově lze rozložit

[[crimson_guard]]
 • Hodnota bloku poškození aktivní schopnosti Guard byla navýšena z 60 na 70 bodů

[[radiance]]
 • Pasivní schopnost Burn již neignoruje Ancient creepy

[[refresher]]
 • Spotřeba many aktivní schopnosti Reset Cooldowns byla snížena z 375 na 300 bodů
 • Cooldown aktivní schopnosti byl snížen ze 180 na 160 sekund

[[dagon:recipeupdated]]
 • Nově vyžaduje předměty Staff of Wizardry, Crown a recept za 1300 zlaťáků
 • Nově poskytuje 14/16/18/20/22 bodů k inteligenci a 6/8/10/12/14 bodů k síle a obratnosti

[[claymore]]
 • Bonus k poškození byl snížen z 21 na 20 bodů
 • Cena předmětu byla snížena z 1400 na 1350 zlaťáků

[[nullifier]]
 • Rychlost projektilu aktivní schopnosti Nullify byla navýšena z 1000 na 1100 bodů

[[shivas_guard]]
 • Cena receptu byla snížena ze 750 na 650 zlaťáků[[reaver]]
 • Cena předmětu byla snížena z 3000 na 2800 zlaťáků

[[eagle]]
 • Cena předmětu byla snížena z 3000 na 2800 zlaťáků

[[mystic_staff]]
 • Cena předmětu byla navýšena z 2700 na 2800 zlaťáků


Změny neutrálních předmětů

1. hodnost

Nové předměty:

  [[mysterious_hat:new]]
 • Poskytuje 100 bodů zdraví, 5% k síle kouzel a o 5% redukuje spotřebu many

 • [[chipped_vest:new]]
 • Poskytuje 3,5 bodu k regeneraci zdraví a disponuje pasivní schopností, která vrací 26/13 bodů poškození útočníkům (hrdinové/creepové)

 • [[possessed_mask:new]]
 • Poskytuje 7 bodů k primárnímu atributu a 7% lifesteal

Odstraněné předměty:

[[mango_tree:removed]]
[[poor_mans_shield:removed]]
[[iron_talon:removed]]

Změny vybalancování:

[[arcane_ring]]
 • Cooldown aktivní schopnosti Replenish Mana byl navýšen ze 40 na 45 sekund

[[ironwood_tree]]
 • Cooldown aktivní schopnosti Plant Tree byl navýšen ze 4 na 15 sekund2. hodnost

Nové předměty:


  [[quicksilver_amulet:new]]
 • Poskytuje 30% k rychlosti projektilu a rychlosti animace útoku, 5% k rychlosti pohybu a 10 bodů k rychlosti útoku. Pasivní schopnost Quicksilver zajišťuje, že pokud má nositel cooldown alespoň na jedné své schopnosti, získává dalších 5% k rychlosti pohybu a 15 bodů k rychlosti útoku

 • [[bullwhip:new]]
 • Poskytuje 3 body k regeneraci zdraví a many. Lze použít na spojence, čímž mu na 5 sekund přidá 16% k rychlosti pohybu, nebo na nepřítele, čímž mu na 5 sekund sebere 16% z rychlosti pohybu. Dosah aktivní schopnosti: 850 jednotek. Cooldown: 12 sekund

Odstraněné předměty:

[[clumsy_net:removed]]
[[vampire_fangs:removed]]

Změny vybalancování:

[[imp_claw]]
 • Cooldown pasivní schopnosti byl snížen z 8 na 7 sekund

[[essence_ring]]
 • Bonus ke zdraví aktivní schopnosti byl snížen ze 425 na 400 bodů
3. hodnost

Nové předměty:

  [[elven_tunic:new]]
 • Poskytuje 26 bodů k rychlosti útoku, 16% k úhybu a 8% k rychlosti pohybu

 • [[cloak_of_flames:new]]
 • Poskytuje 5 bodů k brnění, 10% k odolnosti vůči magii a disponuje pasivní schopností, která spaluje nepřátele v rozsahu 400 jednotek poškozením ve výši 45 bodů za sekundu

 • [[ceremonial_robe:new]]
 • Poskytuje 350 bodů many. Pasivní schopnost Ceremonial Aura snižuje nepřátelům v rozsahu 1200 jednotek odolnost vůči změně stavu o 10% a odolnost vůči magii o 10%

 • [[psychic_headband:new]]
 • Poskytuje 12% k inteligenci a 100 jednotek k dosahům schopností. Aktivní schopnost Psychic Push odstrčí zacíleného nepřítele o 400 jednotek směrem od nositele. Dosah schopnosti: 800 jednotek. Cooldown: 30 sekund

Odstraněné předměty:

[[repair_kit:removed]]
[[craggy_coat:removed]]
[[greater_faerie_fire:removed]]

Změny vybalancování:

[[spy_gadget]]
 • Předmět byl přesunut do 4. hodnosti

[[quickening_charm]]
 • Redukce cooldownů pasivní schopnosti byla snížena z 13 na 12%
4. hodnost

Nové předměty:

  [[penta_edged_sword:new]]
 • Poskytuje 45 bodů k poškození a 80 jednotek k dosahu útoků na blízko. Disponuje pasivní schopností Maim, která přidává každému útoku 20% šanci na 3 sekundy snížit nepříteli rychlost pohybu o 20% a rychlost útoku o 60 bodů

 • [[stormcrafter:new]]
 • Poskytuje 4 body k regeneraci many. Pasivní schopnost každé 3 sekundy zasáhne dávkou elektřiny nepřítele v rozsahu 700 jednotek, čímž mu udělí 200 bodů poškození a na 0,3 sekundy jej o 40% zpomalí. Aktivní schopností se může nositel nechat na 0,75 sekundy vynést do vzduchu. Cooldown aktivní schopnosti: 25 sekund. Spotřeba many aktivní schopnosti: 50 bodů

 • [[trickster_cloak:new]]
 • Poskytuje 20% k úhybu a 20% k odolnosti vůči magii. Aktivní schopnost Cloak učiní nositele na 6 sekund neviditelným. Cooldown: 25 sekund

Odstraněné předměty:

[[panic_button:removed]]
[[witless_shako:removed]]
[[princes_knife:removed]]
[[havoc_hammer:removed]]

Změny vybalancování:[[spy_gadget]]
 • Předmět byl přesunut z 3. do 4. hodnosti
 • Bonusy k dosahu útoku a dosahům schopností aury byly navýšeny ze 125 na 135 jednotek
 • Již neovlivňuje nehráčské jednotky

[[flicker]]
 • Maximální dosah teleportace aktivní schopnosti byl navýšen ze 400 na 450 jednotek
 • Aktivní schopnost již nevyžaduje 25 bodů many

[[spell_prism]]
 • Redukce cooldownů pasivní schopnosti byla snížena z 20 na 18%

[[illusionsts_cape]]
 • Bonus k poškození ovládaných jednotek a iluzí zajišťovaný pasivní schopností byl snížen z 10 na 8%
5. hodnost

Nové předměty:

  [[giants_ring:new]]
 • Poskytuje 40 bodů k síle, 60 bodů k rychlosti pohybu a 60% k velikosti modelu nositele. Pasivní schopnost Giant’s Foot pak umožňuje nositeli překonat libovolný terén a zajišťuje, že když zašlápne nepřítele (resp. je od něj nejvíce 100 jednotek), začne mu každou sekundu udílet 100% svojí síly v podobě poškození

 • [[book_of_shadows:new]]
 • Poskytuje 12 bodů ke všem atributům a 400 bodů k dohledu v noci. Aktivní schopnost Shadows může zacílit nositele nebo spojence, načež mu po dobu 4 sekund zajistí, že na něj nebude možné zaútočit, ale sám bude také umlčen, utišen a odzbrojen. Funguje jako standardní odstraňující kouzlo. Dosah schopnosti: 700 jednotek. Cooldown: 25 sekund

Odstraněné předměty:

[[woodland_striders:removed]]
[[trident:removed]]

Změny vybalancování:

[[ballista]]
 • Poškození pasivní schopnosti Knockback bylo navýšeno ze 40 na 50 bodů

[[ex_machina]]
 • Bonus k brnění byl navýšen z 20 na 25 bodů
 • Aktivní schopnost Reset Item Cooldowns již nevyžaduje manu
 • Cooldown aktivní schopnosti byl snížen ze 45 na 30 sekund

[[seer_stone]]
 • Nově disponuje aktivní schopností Reveal, která na 5 sekund odhalí zacílenou oblast s rozsahem 800 jednotek (nepřátelé vidí, která oblast je odhalena). Cooldown: 70 sekund

[[force_boots]]
 • Aktivní schopnost Force lze nově zacílit na libovolnou jednotku v dosahu 750 jednotek
 • Vzdálenost odstrčení byla navýšena z 600 na 750 jednotek
 • Cooldown aktivní schopnosti byl snížen z 9 na 8 sekund

[[demonicon]]
 • Bonus ke zdraví jednotek aktivní schopnosti Greater Demonic Summoning byl navýšen z 50 na 100%

[[mirror_shield]]
 • Bonus ke všem atributům byl snížen z 20 na 16 bodů

[[desolator_2]]
 • Bonus k poškození byl snížen ze 75 na 60 bodů


Obecné změny

Obecné

 • Každý zápas nově začne v noci a den nastane po zrození prvních creepů

 • Odměna za zabití neutrálních creepů se již nenavyšuje s časem
 • Odměna ve zlaťácích za nastackování kempu byla snížena ze 40 na 30%

 • Nárůst brnění Roshana byl navýšen z 0,325 na 0,375 bodu

 • Kemp Ancient creepů v džungli týmu Radiant lze nyní snáze nastackovat

 • Byl přidán příběh ke všem předmětům

 • Byly přesunuty některé předměty v obchodu (povětšinou šlo o úpravy pořadí na základě změn cen v posledních letech, ale několik předmětů bylo také přesunuto do jiné kategorie; konzumovatelných předmětů se změny nedotknuly)

 • Při kombinování předmětů se nově hra snaží, aby byl výsledný předmět umístěn do slotu, kde se nacházel předmět s nejvíce podobnou aktivní schopností (např. předmět Magic Wand bude umístěn do slotu, kde byl předmět Magic Stick, předmět Bloodthorn bude umístěn do slotu, kde byl předmět Orchid Malevolence apod.)


Vybalancování neutrálních creepů

 • Odolnost vůči magii Ancient creepů byla snížena ze 70 na 50%
 • Ancient Thunderhide: Schopnost Frenzy již nepřeruší pohyb, pokud ji použije sám creep
 • Ancient Thunderhide: Schopnost Slam již nepřeruší pohyb, pokud ji použije sám creep
 • Ancient Thunderhide: Poškození schopnosti Slam bylo navýšeno ze 70 na 250 bodů
 • Ancient Thunderhide: Zpomalení schopnosti Slam bylo navýšeno z 25 na 60%
 • Ancient Thunderhide: Rozsah schopnosti Slam byl navýšen z 250 na 350 jednotek
 • Ancient Thunderhide: Schopnost Accuracy Aura byla přesunuta na creepa Ancient Rumblehide
 • Byla opravena schopnost Accuracy Aura (Ancient Rumblehide), která nefungovala správně
 • Byl zvětšen model creepa Ancient Granite Golem
 • Cooldown schopnosti Fireball (Ancient Black Dragon) byl navýšen z 10 na 15 sekund
 • Úroveň creepa Alpha Wolf byla navýšena ze 4. na 5.
 • Základní rychlost útoku creepa Ghost byla změněna z 1 na 1,2 sekundy