ОБЩИ

 • Компонента за бонус злато в площта на ефекта спрямо разликата при отборния капитал е понижен с 25%;
 • Компонента за бонус опит в площта на ефекта спрямо разликата при отборния такъв е понижен с 40%;

 • Възнаграждението за ръкопашни крийпове в алеите е намалено от 43 на 40 (-7%);
 • Възнаграждението за далекобойни крийпове в алеите е намалено от 48 на 45 (-6,25%);
 • Убийствата на герои (които не са от капиталния дял) са на стойност 10% повече;

 • Намалено е прякото възнаграждение при последен удар на герой със 100, а златото се преразпределя в площ на ефект за златото (в пропорция от 100/75/40/25/20 за 1/2/3/4/5 героя);[?]
  Ако сте единственият допринасящ за убийство, пак ще получите същото общо злато.

 • Бонус златото в площта на ефекта вече се разпределя спрямо относителната нетна стойност сред героите, участващи в убийството на вражески такъв от +/- 25%; [?]
  Например: Ако 3 героя убият вражески такъв, възнаграждението в площта на ефекта обикновено би било 200 злато за всеки играч. Вместо това то ще бъде 200+25% за най-бедния герой, 200 за средно заможния и 200-25% за най-богатия.

 • Предоставяното количество бонус злато в площта на ефекта вече е увеличено/понижено с до 20% спрямо относителния ранг за капитала на умиращия герой измежду всичките врагове в този отбор;[?]
  Например: Ако общото злато в площта на ефекта нормално би била 600, ако умиращия герой е с най-ниския капитал, възнаграждението се понижава с 20% предоставяйки само 480. Ако умиращия герой е с най-високия капитал, то възнаграждението се увеличава с 20%, предоставяйки 720.

 • Вместо откупуването временно да предотвратява несигурното придобиване на злато, вече ще се намалява всичкото спечелено такова (включително това от герой и площ на ефекта) с 60%; [?]
  Това означава, че ако се откупите, когато врагът избутва и получите няколко убийства, полученото количество злато от тях, включително бонуса за разликата в капитала, се понижава с 60%.

 • Отборното възнаграждение за ръкопашните бараки е увеличено от 175 на 275;
 • Отборното възнаграждение за далекобойните бараки е увеличено от 100 на 225;
 • Бронята за кулите от 2 и 3 редица е понижена от 25 на 22;

 • Времето за допълнително прибавените раждания на ръкопашни крийпове е променено от 17:30/34:00/50:30 на 15:00/30:00/45:00; [?]
  Това значи, че ще получавате допълнителен ръкопашен крийп през 15 минути, вместо на 17:30.
 • Времето за раждане на допълнително прибавените ръкопашни/далекобойни крийпове е променено от 45:30 на 45:00;
 • Крийповете вече се срещат малко по-близо до безопасна алея на Dire;

 • Възнаграждението за Ancient Black Dragon е намалено от 199 на 170;
 • Възнаграждението за Ancient Black Drake е намалено от 50 на 40;
 • Възнаграждението за Ancient Rumblehide е намалено от 83 на 65;
 • Възнаграждението за Satyr Tormenter е намалено от 104 на 84;
 • Здравето за Hellbear е намалено от 950 на 700;
 • Възнаграждението за Hellbear е намалено от 65 на 50;
 • Възнаграждението за Ogre Frostmage е намалено от 52 на 40;

 • Mud Golems са преработени:


 • Постигнатите убийствата на герои чрез единици под Ваш контрол вече приписват предоставения опит на героя Ви (Това засягат неща като Spirit Bear, Golems, Familiars и т.н., които постигат убийства);

 • Ръкопашните атаки вече пропускат, ако целта е по-далеч от 350 над нейния обсег;

 • Времето за подбор в All Pick е намалено от 40 на 35 секунди на ход;

 • Следните умения вече не игнорират единиците класифицирани като Ancients (Neutral Ancients, Warlock's Golem и т.н.): Ice Vortex, Mana Void, Berserker's Call, Blood Rite, Blade Fury, Omnislash, Torrent, Ghost Ship, Smoke Screen, Static Remnant, Primal Roar, Earth Spike, Heartstopper Aura, Shrapnel, Golem's Immolation, Sticky Napalm, Primal Split's Permanent Immolation, Call Down, Invoker's Tornado, EMP, Chaos Meteor, Sun Strike, Ice Wall, Deafening Blast, Pulse Nova, Eclipse, Battery Assault, Rocket Flare, Shadow Poison, Dispersion, The Swarm, Kinetic Field, Static Storm, Astral Spirit, Echo Stomp, Overwhelming Odds, Stone Gaze, Earthbind, Poof, Rip Tide, Nyx Assassin's Impale, Fire Spirits, Supernova, Mystic Flare, Dark Pact, Suicide Squad, Ravage, Demonic Purge и Fortune's End; [?]
  Забележка: Това не значи, че всички тези заклинания напълно влияят на Neutral Ancients. Все още зависи от самата единица маркирана като Ancient дали има имунитет към заклинания или не. Преди всичко това значи, че тези заклинания нямат конкретно правило относно самия Ancient флаг.

 • Блокирането на щети вече не влияе на физическите заклинания (преди това се засягаха някои от тях, а други не);


 • Беше коригирано поведението на заклинанието, докато се обръщате за изпълняването му;


 • Преработено е поведението за заглушаване на предмети и пасивното предотвратяване;


 • Hex механиката вече не се прилага за механиката на пречупване; [?]
  Влияе на Scythe of Vyse, Voodoo и т.н.

 • Заглушаването вече не предотвратява невидимостта; [?]
  Преди, някои невидимости се предотвратяваха, а други не.

 • Ring of Health, Void Stone и Orb of Venom са преместени от тайния към магазина в базата;
 • Platemail, Talisman of Evasion и Ultimate Orb са преместени от магазина в базата към тайния;
 • Void Stone и Mantle of Intelligence са добавени към страничния магазин;

 • Руните вече имат по-висок приоритет над ударните кутии за единиците;

 • Бронята вече показва знака след десетичната запетая за появяващото се пояснението, когато задържи мишката;

 • Поправено е наказанието към брояча за откупуването при прераждане, който се нулираше, ако умрете, докато притежавате Aegis;

 • Следните герои вече нямат ограничение за купуването на Skull Basher/Abyssal Blade (но все още имат ограничение за активирането на Bash): Spirit Breaker, Faceless Void, Slardar и Troll Warlord.

ГЕРОИ

[[abaddon]]
 • Borrowed Time: вече може да бъде изпълнявано, докато сте деактивирани (същите правила като при Morph на Morphling);

[[alchemist]]
 • Unstable Concoction: изчакването вече може да бъде видяно от враговете;
 • Unstable Concoction: вече има курсор за целева площ;
 • Greevil's Greed: вече предоставя x4 златно възнаграждение от руните;
 • Alchemist: вече може да изпълнява Aghanim's Scepter за директно предоставяне на бонусите от него като бъф към съюзнически герой (това важи за подобрението на героя и статистиките). При този процес скиптъра се консумира. Множество инстанции на този бъф не се натрупват. Alchemist също може да се прицели в себе си;

[[ancient_apparition]]
 • Chilling Touch: бъфът вече може да бъде премахнат чрез кликване върху неговата икона над лентата със здравето;

[[axe]]
 • Berserker's Call: точките за изпълняване са променени от 0,3 на 0,4;
 • Counter Helix: вече се задейства, когато атаките биват нанасяни, вместо в началото им; [?]
  Влияе върху Warrunner's Return на Centaur и Reactive Armor на Timbersaw.
 • Culling Blade: скоростта за движение и атака е намалена от 40% на 30%;

[[bane]]
 • Brain Sap: нужната мана е променена от 125/150/175/200 на 100/125/150/175;
 • Единиците, засегнати от Nightmare, вече не предоставят видимост;
 • Nightmare End: вече може да бъде използвано от Bane за прекратяване на останалите съществуващи инстанции на Nightmares;

[[batrider]]
 • Flamebreak: щетите са променени от незабавни 75/150/225/300 на 50 щети за секунда в продължение на 1/2/3/4;
 • Firefly: щетите са понижени от 20/40/60/80 на 10/30/50/70;

[[beastmaster]]
 • Beastmaster: базовите щети са увеличени с 4;
 • Wild Axes: точката за изпълняване е променена от 0,5 на 0,4;
 • Call of the Wild Boar: точката за атака е променена от 0,633 на 0,5;

[[bloodseeker]]
 • Thirst: бонусите са пропорционални от 100 до 25% здраве, вместо от 100 до 0%;
 • Thirst: прагът за видимост е променен от 30% здраве на 25%;

[[bounty_hunter]]
 • Bounty Hunter: нарастването на интелекта е увеличен от 1,4 на 2,0;
 • Shuriken Toss: щетите са променени от 100/200/250/325 на 150/225/300/375;
 • Shuriken Toss: обсегът за изпълняване е намален от 650 на 400;
 • Shuriken Toss: нужната мана е променена от 90/115/135/155 на 120/130/140/150;
 • Track's Shuriken: обсега за отскачане при хвърляне е променен от 900 на 1200;
 • Track: вече показва колко злато носи врагът в пояснението за дебъфа;

[[brewmaster]]
 • Primal Split: единиците вече не предоставят бонус възнаграждение, когато бъдат убити (преди това беше 11 — 35 в зависимост от нивото);

[[bristleback]]
 • Bristleback: скоростта за движение е намалена от 295 на 290;
 • Viscous Nasal Goo: понижаването на бронята е преизчислено от 1/1/2/2 за натрупване, на 1/1,4/1,8/2,2;

[[broodmother]]
 • Incapacitating Bite: вече не е уникален модификатор на атаката;
 • Insatiable Hunger: щетите за атака са променени от 60/80/100 на 60/90/120;

[[centaur]]
 • Return: вече се задейства, когато атаката се стовари, вместо при започването ѝ; [?]
  Влияе върху Counter Helix на Axe и Reactive Armor на Timbersaw.
 • Aghanim's Scepter: добавено е подобрение за Centaur: Stampede — намалява всички входящи щети със 70% и позволява съюзниците да преминават през препятствия (дървета, стръмни скали и т.н.). Унищожава дървета;

[[chaos_knight]]
 • Chaos Bolt: минималните щети са променени от 1/50/75/100 на 75/100/125/150;

[[clinkz]]
 • Skeleton Walk: изчакването е променено от 20 на 20/19/18/17;
 • Death Pact: изчакването на 45/40/35 на 45/35/25;

[[rattletrap]]
 • Rocket Flare: скоростта е променена от 1 500 на 1 750;

[[crystal_maiden]]
 • Crystal Nova: забавянето на скоростта и атаката е променено от -30 на -20/30/40/50;
 • Crystal Nova: продължителността на забавянето е променена от 3,5/4/4,5/5 на 4,5;
 • Frostbite: изчакването е понижено от 10/9/8/7 на 9/8/7/6;
 • Freezing Field: изчакването е променено от 150/120/90 на 90;

[[dark_seer]]
 • Ion Shell: продължителността е увеличена от 20 на 25 секунди;
 • Wall of Replica: нанесените щети от илюзии са променени от 70/80/90% на 60/75/90%;
 • Wall of Replica: продължителността е променена от 15/30/45 на 45;
 • Wall of Replica: нужната мана е променена от 200/300/400 на 125/250/375;

[[dazzle]]
 • Poison Touch: щетите при ниво 4 са променени от 32 на 36;

[[death_prophet]]
 • Exorcism: броят на духовете е променен от 4/12/21 на 6/13/21;

[[disruptor]]
 • Kinetic Field: продължителността е променена от 2,5/3/3,5/4 to 2,6/3,2/3,8/4,4;

[[dragon_knight]]
 • Breathe Fire: вече намалява базовите щети с 20/25/30/35% за 8 секунди;
 • Corrosive Breath: щетите вече са смъртоносни;
 • Elder Dragon Form: радиусът за процента щети от разпръскващата атака е променен от 100/200/250 (за 100/75/50% щети) на 150/225/300;

[[earth_spirit]]
 • Boulder Smash: щетите са променени от 125 на 50/100/150/200;
 • Geomagnetic Grip: нужната мана е променена от 75 на 100;
 • Geomagnetic Grip: щетите са променени от 50/125/200/275 на 50/100/150/200;
 • Magnetize: вече може да бъде разсеяно;
 • Поправено е, таке че Hex да не прекъсва Rolling Boulder, ако бъде изпълнено през първите 0,6 секунди;

[[elder_titan]]
 • Echo Stomp: времето за изпълняване е променено от 1,8 на 1,6;
 • Echo Stomp: изчакването е променено от 15 на 14/13/12/11;

[[enchantress]]
 • Untouchable: забавянето от атаката е променено от 30/60/90/120 на 40/70/100/130;
 • Enchant: вече може да бъде изпълнявано върху контролирани единици за опресняване на продължителността от Enchant;
 • Impetus: вече прониква през имунитет за заклинания;

[[enigma]]
 • Midnight Pulse: точката за изпълняване е подобрена от 0,3 на 0,2;
 • Black Hole: вече нанася непрекъснати 55/110/165 щети в секунда, независимо от близостта до центъра;
 • Black Hole: нужната мана е променена от 275/350/425 на 275/325/375;

[[gyrocopter]]
 • Rocket Barrage: вече няма точка за изпълняване (преди беше 0,3);
 • Call Down: продължителността на забавянето за втората ракета е променено от 3 на 4;

[[huskar]]
 • Inner Vitality: обсегът за изпълнение е увеличен от 550 на 800;
 • Inner Vitality: изчакването е променено от 25/22/19/16 на 22/18/14/10;

[[invoker]]
 • Invoker: придобиването на интелект е променено от 2,5 на 3,2;
 • Invoke: вече не задейства изчакването, ако се разменят слотовете за уменията;
 • Sun Strike: изчакването е променено от 30 на 25;
 • Deafening Blast: максималното ниво (Quas, Wex и Exort всички на максимално ниво) вече е ненасочвана кръгообразна вълна, отприщвана във всяка посока около Invoker;

[[wisp]]
 • Relocate: двойното кликване вече телепортира до фонтана;

[[jakiro]]
 • Jakiro: базовата сила е увеличена от 24 на 25;
 • Macropyre: продължителността е увеличена от 7 (14 със скиптър) на 10 (20 със скиптър);
 • Macropyre: площта за ефекта е увеличена от 225 на 240;

[[juggernaut]]
 • Blade Fury: изчакването е променено от 30/25/22/18 на 42/34/26/18;
 • Blade Fury: вече има същото поведение за имунитет към заклинания при разсейване на такова, както другите подобни; [?]
  Преди то също премахваше позитивните Ви бъфове.
 • Healing Ward: скоростта за движение е променена от 450 на 420;
 • Omnislash: вече не нанася мини критични щети при изпълняване;
 • Използването на предмети/умения в Omnislash вече не изисква да сте обърнати в определена посока;

[[keeper_of_the_light]]
 • Mana Leak: изчакването е променено от 16 на 16/14/12/10;
 • Chakra Magic: вече добавя бъф, който намалява изчакването на следващото заклинание, което целта му ще изпълнява с 1/2/3/4 секунди. Бъфът трае 12 секунди;
 • Scepter Illuminate: процентът лечение е променен от 75% на 100%;

[[kunkka]]
 • Kunkka вече не се обръща, за да изпълнява Torrent;
 • Torrent: изчакването е понижено от 12 на 10 секунди;
 • X Marks The Spot: нужната мана е променена от 80 на 50;

[[legion_commander]]
 • Moment of Courage: шансът за контраатака е променен от 16/18/20/22 на 25%;
 • Moment of Courage: кражбата на здраве е променена от 20/40/60/80% на 55/65/75/85%;
 • Moment of Courage: изчакването е променено от 0,9 на 2,7/2,1/1,5/0,9;
 • Добавено е подобрение с Aghanim's Scepter към Legion Commander: Duel — трае, докато Legion Commander или целта ѝ умре. Приключва, ако дуелиращите се са на повече от 2 000 обсег;

[[leshrac]]
 • Leshrac: скоростта за движение е променена от 315 на 320;
 • Lightning Storm: точката за изпълнение е променена от 0,7 на 0,6;
 • Lightning Storm: времетраенето на забавянето е променено от 0,75 на 0,7/0,8/0,9/1;

[[lich]]
 • Ice Armor: обсегът за изпълнение е променен от 800 на 1 000;
 • Chain Frost: скоростта на „снаряда“ е променена от 675 на 750;

[[life_stealer]]
 • Feast: вече е считано за нормални бонус щети (може да нанася критични и масови щети);
 • Open Wounds: кражбата на здраве е увеличена от 15/20/25/30% на 50%;
 • Добавено е подобрение с Aghanim's Scepter към Lifestealer: предоставя ново умение — Assimilate. То позволява на Lifestealer да се прицели в съюзнически герой, за да го погълне. По този начин той остава скрит в Lifestealer. Всяко лечение получено от Lifestealer се споделя с погълнатия герой. Той може да се освободи по всяко време чрез кликване на иконата за бъфа. Така ще бъде избълван напред, нанасяйки 300 щети на врагове в 700 площ за ефекта. Ако Lifestealer умре или погълне друг герой, настоящият такъв ще излезе автоматично. Издаването на заповед с героя Ви няколко секунди след поглъщането, ще го извади обратно;

[[lina]]
 • Подобрената с Aghanim Scepter Laguna Blade вече не увеличава обсега за изпълнение;

[[lone_druid]]
 • True Form: вече не се премахва при смърт; [?]
  Други превключващи се форми са също променени: Split Shot и Mana Shield на Medusa редом с Berserker's Rage от Troll Warlord.
 • Battle Cry: бронята е увеличена от 5/10/15 на 6/12/18;
 • Battle Cry: щетите са увеличени от 50/75/100 на 60/90/120;
 • Добавено е подобрение с Aghanim's Scepter към Lone Druid: позволява на Spirit Bear да атакува при всякакъв обсег от Lone Druid. Предотвратява Spirit Bear да умре, ако Lone Druid загине;

[[luna]]
 • Luna: базовата броня е увеличена с 1;
 • Eclipse: ограничението за единица е увеличено от 4 на 5;
 • Подобрен Aghanim's Scepter: позволява Eclipse да бъде изпълнявано в площ с обсег от 2 500. Предоставя препречена видимост за дадената площ. Също може да се прицелва към съюзнически единици за центриране на Eclipse спрямо тяхната позиция, дори ако те се движат (може да бъде кликвано два пъти или прицелено към Luna);

[[medusa]]
 • Split Shot и Mana Shield вече не се премахват при смърт; [?]
  Други превключващи се форми са също променени: True Form на Lone Druid и Berserker's Rage от Troll Warlord.

[[meepo]]
 • Geostrike: щетите са променени от 7/14/21/28 на 8/16/24/32;
 • Divided We Stand: вече не причинява прераждането на Meepo да става 20% по-бързо;

[[mirana]]
 • Starstorm: обсегът на втория удар е променен от 175 на 325 и вече покосява единицата, която е най-близо до Mirana;

[[morphling]]
 • Adaptive Strike: вече има скорост от 1 150 за „снаряда“;
 • Добавено е подобрение с Aghanim's Scepter към Morphling: предоставя ново умение — Hybrid. Позволява на Morphling да се прицели към съюзник, превръщайки се в хибридна илюзия, премахваща самия Morphling. Тази хибридна илюзия може да изпълнява умения, които не са ултимати и притежава първоначалните Ви атрибути. Трае 20 секунди. Когато продължителността приключи или хибридът умре, героят Ви се появява (не може да свърши преждевременно). Изчакване — 140, нужна мана — 200, обсег на изпълняване — 600. Забележка: Умението не е достъпно, когато имате жив Replicate;

[[naga_siren]]
 • Ensnare: изчакването е променено от 14 на 12;
 • Ensnare: вече може да се разсейва; [?]
  Все още може да бъде изпълнявано върху единици с имунитет към заклинания.
 • Ensnare: вече не се премахва, ако целта стане Ethereal;
 • Добавено е подобрение с Aghanim's Scepter: Song of the Siren със Scepter вече регенерира Вас и съюзниците в близост с 6% от максималното здраве в секунда. Това трае до 7 секунди;

[[furion]]
 • Sprout: обсегът за изпълняване е увеличен от 600 на 625/700/775/850;
 • Sprout: продължителността е увеличена от 3/3,75/4,5/5,25 на 3/4/5/6;
 • Nature's Call: базовите щети на Treant са променени от 22 на 28;
 • Подобрен Aghanim's Scepter: Wrath of Nature вече отпуска Nature's Call Treant, когато се убие единица. Убиването на герой ще отпуска по-силен Treant (3x щети и здраве на нормалния);

[[night_stalker]]
 • Void: забавянето за скоростта за атаката е увеличено от -35 на -50 (сега съвпада със забавянето за скоростта за движение);

[[nyx_assassin]]
 • Използването на Spiked Carapace вече не премахва Vendetta;
 • Добавено е подобрение с Aghanim's Scepter към Nyx: добавя ново умение — Burrow. То има една секунда за изпълнение. Докато е Burrowed, Nyx Assassin става невидим и неспособен да се движи/атакува, но има 40% устойчивост към атаки и регенерира 1,5% от здравето и маната си в секунда. Уменията на Nyx Assassin също имат подобрени свойства, докато е Burrowed. Mana Burn и Impale имат увеличен обсег от 50%. Изчакването за Impale е понижено от 13 на 9. Spiked Carapace незабавно зашеметява всякакви вражески единици в 300 площ на ефекта и не се изисква преди това да са били наранени. Изпълняването на Vendetta причинява Burrow да приключи;

[[omniknight]]
 • Purification: точката за изпълнение е променена от 0,5 на 0,4;

[[oracle]]
 • Purifying Flames: нужната мана е намалена от 55/70/85/100 на 50/60/70/80;
 • Purifying Flames: изчакването е понижено от 3 на 2,5;
 • Purifying Flames: вече може да бъде прицелено към единици, които не са герои;
 • False Promise: вече не прави целта невидима;
 • False Promise: вече постоянно премахва дебъфове и преустановявания, вместо само когато е изпълнено първоначално;
 • False Promise: продължителността е променена от 7/8/9 на 6/7/8;
 • False Promise: изчакването е променено от 20 на 80/60/40;

[[obsidian_destroyer]]
 • Aghanim's Scepter Sanity's Eclipse: подобрението вече влияе на всички в площта на ефекта с Astral Imprisonment, след като нанесе щетите си;
 • Aghanim's Scepter Sanity's Eclipse: подобрението вече не задейства източването на мана и не увеличава коефициента за щетите с 1;

[[phoenix]]
 • Fire Spirits: вече нанася препречено разкриване в площта на попадението за 1 секунда;

[[puck]]
 • Waning Rift: щетите са увеличени от 70/140/210/280 на 100/160/220/280;

[[pudge]]
 • Rot: забавянето на движението е променено от 20% на 20/22/24/26%;

[[pugna]]
 • Decrepify: забавянето на враговете е променено от 50% на 30/40/50/60%;
 • Decrepify: подсилването на магическите щети върху враговете е променено от 50% на 30/40/50/60%;
 • Decrepify: продължителността е променена от 2/2,5/3/3,5 на 3,5;
 • Decrepify: изчакването е променено от 12/10/8/6 на 15/12/9/6;
 • Life Drain: щетите и възстановяването в секунда е променено от 120/160/200 на 150/185/220;
 • Life Drain: обсегът за изпълняване е променен от 1 100 на 900/1 050/1 200;
 • Pugna с подобрен Aghanim's Scepter за Life Drain: вече не увеличава обсега за изпълняване;

[[riki]]
 • Smokescreen: вече не забавя скоростта за атаката;
 • Smokescreen: вече понижава стойността за обръщане с 30%;

[[rubick]]
 • Null Field: вече влияе на крийпове;

[[sand_king]]
 • Caustic Finale: продължителността е променена от 8 на 6;
 • Caustic Finale: вече винаги се задейства (посредством смъртта на единица или когато продължителността изтече). Ако бъде задействано при изтичане на времето — нанася 30% от щетите;
 • Caustic Finale: вече не нулира продължителността върху единица, ако тя има този дебъф отпреди;
 • Caustic Finale: вече прилага 20% забавяне на движението, когато щетите се задействат (посредством смъртта на единица или когато продължителността изтече). Забавянето трае за 3 секунди;

[[shadow_demon]]
 • Shadow Poison: нужната мана е променена от 50 на 40;
 • Подобрено Demonic Purge с Aghamin's Scepter: вече прилага Break (преустановявайки пасивните умения);

[[shadow_shaman]]
 • Shadow Shaman: базовата сила е увеличена от 19 на 21;
 • Shadow Shaman: придобиването на сила е увеличено от 1,6 на 1,8;

[[silencer]]
 • Silencer: базовата скорост за движение е променена от 300 на 295;
 • Last Word: първоначалният прозорец за изпълняване от враговете е променен от 5 на 4 секунди;
 • Last Word: вече не обезоръжава;
 • Last Word: вече прилага 14/16/18/20% забавяне на скоростта за движение, когато се задейства;

[[slardar]]
 • Slithereen Crush: щетите са променени от 50/100/150/200 на 75/125/175/225;

[[sniper]]
 • Sniper: придобиването на ловкост е променено от 2,9 на 2,5;
 • Shrapnel: времето за презареждане е увеличено от 40 на 55;
 • Shrapnel: закъснението е увеличено от 0,8 на 1,4 секунди;
 • Shrapnel: вече предоставя видимост при попадението, вместо незабавно;
 • Headshot: вече може да пропусне;
 • Assassinate: щетите са променени от 355/505/655 на 320/485/650;

[[spectre]]
 • Reality: вече не убива целевата илюзия — сега заменя позициите;

[[spirit_breaker]]
 • Empowering Haste: изчакването е променено от 16 на 12;

[[storm_spirit]]
 • Storm Spirit: скоростта за движение е намалена от 290 на 285;
 • Ball Lightning: видимостта по време на полет е намалена от 1 000 на 400;

[[sven]]
 • Warcry: бонус бронята е увеличена от 4/8/12/16 на 5/10/15/20;

[[techies]]
 • Land Mine: закъснението при активация е понижено от 1,75 на 0,5 секунди;
 • Stasis Trap: закъснението при активация е променено от 2 на 1,5;
 • Stasis Trap: закъснението при взрив е променено от 2 на 1,5;
 • Suicide Squad, Attack!: изчакването е понижено от 180/170/160/150 на 160/140/120/100;
 • Minefield Sign: изчакването е променено от 120 на 360;
 • Minefield Sign: вече изисква Techies да мине точно до целевата точка;
 • Minefield Sign: вече има площ за ефекта на прицелващия курсор;
 • Minefield Sign: вече има ограничена продължителност от 180 секунди;
 • Подобреният Aghanim's Scepter за Techies: вече причинява Minefield Sign да предоставя на всички Land Mines, Stasis Traps и Remote Mines имунитет към True Sight в 125 площ на ефекта. Може да има само един Minefield Sign във всеки даден момент;

[[templar_assassin]]
 • Meld: изчакването е променено от 7 на 6;

[[terrorblade]]
 • Reflection: обсегът за изпълнение е променен от 275 на 325;
 • Reflection: изходящите щети от илюзии са променени от 40/50/60/70% на 40/60/80/100%

[[tidehunter]]
 • Kraken Shell: блокирането на щетите е увеличено от 10/20/30/40 на 12/24/36/48;

[[shredder]]
 • Reactive Armor: вече се задейства, когато атаката се стовари, вместо при започването ѝ; [?]
  Влияе върху Counter Helix на Axe и Warrunner's Return на Centaur.
 • Reactive Armor: максималното натрупване е увеличено от 4/8/12/16 на 5/10/15/20;

[[tinker]]
 • Laser: продължителността за заслепяване на герой е увеличена от 3 на 3/3,5/4/4,5;
 • Rearm: нужната мана е променена от 150/250/350 на 125/225/325;
 • Laser с Aghanim's Scepter: вече няма допълнителен обсег за изпълняване;
 • Laser с Aghanim's Scepter: вече се пречупва към видим врагове с 550 обсег за отскок;

[[tiny]]
 • Toss: радиусът за грабване е увеличен от 250 на 275;
 • Toss: вече грабва най-близката единица, вместо произволна такава;

[[treant]]
 • Eyes in the Forest: площта на ефекта е намалена от 800 на 700;

[[troll_warlord]]
 • Berserker's Rage: вече не предоставя +15 щети;
 • Ranged Whirling Axes: вече не предоставят 800 видимост;
 • Melee Whirling Axes: вече не предоставят 500 видимост;
 • Battle Trance: продължителността е намалена от 7 на 5 секунди;
 • Berserker’s Rage: вече не се премахва при смърт; [?]
  Други превключващи се форми са също променени: Split Shot и Mana Shield на Medusa редом с True Form на Lone Druid.

[[tusk]]
 • Ice Shards: нужната мана е намалена от 120 на 90;
 • Ice Shards: изчакването е променено от 18/16/14/12 на 19/16/13/10;
 • Ice Shards: разкриваната видимост е променена от 0,5 на 2 секунди;
 • Snowball: скоростта вече е постоянна 675;
 • Snowball: вече не зарежда автоматично единиците в обсег от 100;
 • Tusk вече може да добавя съюзници към Snowball, докато се движи;
 • Добавен Aghanim's Scepter към Tusk: добавя ново умение, наречено Walrus Kick. То изритва целта 900 единици назад. Walrus Kick забавя с 40% за 4 секунди. Има 12 секундно изчакване;

[[undying]]
 • Soul Rip: вече се счита за една инстанция от щети върху врага;
 • Soul Rip: премахнато е прицелването за Tombstone Zombie;
 • Tombstone Zombies: вече изискват 1 атака, за да бъдат убити, вместо наличното преди това 30 здраве (Tombstone Zombies изискват 2 удара от крийпове);

[[ursa]]
 • Enrage е преработено;

[[venomancer]]
 • Venomous Gale: отчитането на щетите е променено от 0/30/60/90 на 10/40/70/100;

[[viper]]
 • Viper Strike: изчакването е понижено от 80/50/30 на 70/50/30;

[[visage]]
 • Gravekeeper's Cloak: времето за презареждане е променено от 6 на 4;
 • Familiars: вече нямат 300/450/600 здраве;
 • Familiars: вече изискват 4 атаки от герой, за да бъдат убити (крийповете/илюзиите нанасят 1/4 щети, а кулите — 1/2);

[[warlock]]
 • Fatal Bonds: обсегът за изпълнение е увеличен от 900 на 1 000;
 • Fatal Bonds: времето за изпълнение е променено от 0,5 на 0,2;
 • Chaotic Offering Golem: регенерирането на здраве е променено от 15/30/45 на 25/50/75;

[[weaver]]
 • The Swarm: продължителността е преизчислена от 14/16/18/20 на 16;
 • The Swarm: щетите са променени от 15/20/25/30 на 20;
 • The Swarm: честотата за атака е променена от една за всеки 1,35 секунди на 1,4/1,25/1,1/0,95;
 • Geminate Attack: вече изстрелва втори снаряд, 0,25 секунди след първоначалния, вместо след попадението на първия в целта;
 • Geminate Attack: вече няма ограничение на обсега;
 • Добавено подобрение с Aghanim's Scepter към Weaver: намалява изчакването за Timelapse на 20 секунди. Позволява Timelapse да се прицелва към съюзнически герои. Обсегът за изпълнение е 1 000;

[[windrunner]]
 • Shackleshot: точката за изпълнение е променена от 0,3 на 0,15;

[[winter_wyvern]]
 • Winter Wyvern е включена в Captain's Mode;
 • Winter's Curse е преработено;


 • Arctic Burn: вече може да се разсейва;
 • Arctic Burn: щетите в секунда са променени от 6% здраве на 8%;
 • Arctic Burn: типът на щетите е променен от същински на магически;
 • Arctic Burn: вече не прониква през имунитет към заклинания;
 • Splinter Blast: скоростта е увеличена от 500 на 650 (от максимум 1,35 на 1,0 секунди);
 • Splinter Blast: дебъфа вече може да се разсейва;
 • Cold Embrace: сега се отнася като нормална регенерация, вместо 0,1 интервала за лечение;

[[skeleton_king]]
 • Добавено подобрение с Aghanim's Scepter към Wraith King: Съюзниците, които са в близост до Wraith King (в рамките на 1 200 площ за ефекта), когато покосените се превръщат в Wraiths за 5 секунди, отлагайки своята смърт. Те могат да продължат да атакуват, изпълнявайки заклинания и т.н. Когато продължителността приключи, героят умира, а убийството се приписва на първоначално нанесения смъртоносен удар;

[[zuus]]
 • Thundergod's Wrath: площта за видимост е намалена от 1 000 на 500;
 • Поправено е Thundergod's Wrath, което понякога удряше невидими единици в зависимост от реда на слотовете за играчите.

ПРЕДМЕТИ

НОВИ ПРЕДМЕТИ

Enchanted Mango
 • Нов консуматив;

Lotus Orb
 • Нов предмет формиран от Perseverance, Platemail и рецепта;

Glimmer Cape
 • Нов предмет формиран от Cloak и Shadow Amulet;

Guardian Greaves
 • Нов предмет формиран от Arcane Boots, Mekansm и рецепта;

Moon Shard
 • Нов предмет формиран от 2 Hyperstones и рецепта;

Silver Edge
 • Нов предмет формиран от Shadow Blade, Sange и рецепта;

Solar Crest
 • Нов предмет формиран от Medallion of Courage и Talisman of Evasion;

Octarine Core
 • Нов предмет формиран от Mystic Staff и Soul Booster.


ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТИ

Observer и Sentry Wards
 • Observer и Sentry Wards вече се натрупват в един инвентарен слот. Двойното кликване превключва типа Ward, който е активен в момента; [?]
  Можете да виждате броя заряда за всеки тип Ward. Числото вдясно е за настоящия активен Ward.

Подобрени Boots of Travel
 • Boots of Travel вече могат да бъдат подобрявани чрез повторната покупка на рецептата. Позволява Ви да се прицелвате и телепортирате до съюзнически герои.


ПРОМЕНИ ПО ПРЕДМЕТИ

[[basher]]
 • Силата е увеличена от 6 на 8;
 • Щетите са понижени от 40 на 25;
 • Bash: вече нанася 60 бонус щети;
 • Bash: изчакването е увеличено от 2 на 2,3;

[[abyssal_blade]]
 • Щетите са понижени от 100 на 85;
 • Bash: вече нанася 60 бонус щети;
 • Bash: изчакването е увеличено от 2 на 2,3;

[[energy_booster]]
 • Цената е намалена от 1 000 на 900;

[[arcane_boots]]
 • Replenish: радиусът е променен от 600 на 900;
 • Replenish: вече не се нуждае от 35 мана за активиране;

[[bloodstone]]
 • Цената на рецептата е увеличена от 800 на 900;

[[armlet]]
 • Скоростта за атаката е променена от +15 на +25;
 • Unholy Strength: вече не предоставя +10 скорост на атаката;
 • Unholy Strength: периода за придобиването на сила е променен от 0,7 на 0,6 секунди;

[[quelling_blade]]
 • Променено е от пълни бонус щети към базови такива;
 • Quell: бонус щетите за променени от 32/12% на 40/15%;
 • Quell: вече не нанася бонус щети на Roshan;
 • Chop: активното умение вече убива Wards, вместо да нанася 100 щети;
 • Chop: обсегът на активното умение е увеличен от 350 на 450, когато се прицелват Wards;

[[bfury]]
 • Battle Fury: вече изисква и предоставя бонусите на Quelling Blade;
 • Quell: бонусът вече е 60% за ръкопашни и 25% за далекобойни герои;
 • Щетите от атаката са понижени от 65 на 55;
 • Cleave: обсегът е променен от 250 на 280;

[[black_king_bar]]
 • Black King Bar: вече може да бъде продаден; [?]
  Повторното закупуване не нулира продължителността му.

[[blade_mail]]
 • Damage Return: изчакването е понижено от 17 на 15;

[[blades_of_attack]]
 • Цената е намалена от 450 на 420;

[[phase_boots]]
 • Phase: продължителността е променена от 4 на 3,6 секунди;

[[travel_boots]]
 • Teleport: изчакването е променено от 50 на 45;

[[buckler]]
 • Armor Bonus: радиусът е увеличен от 750 на 900;

[[butterfly]]
 • Flutter: продължителността е променена от 8 на 6. Бонус скоростта за движение от 20 на 25%;

[[clarity]]
 • Продължителността е променена от 40 на 45;
 • Общата възстановената мана е променена от 150 на 170;
 • Изпълняването върху съюзници от 100 на 250;

[[cloak]]
 • Магическата устойчивост е променена от 15% на 20%;

[[vanguard]]
 • Damage Block: шансът е увеличен от 67% на 75%;

[[crimson_guard]]
 • Damage Block: шансът е увеличен от 67% на 75%;
 • Guard: активното блокиране на щети е увеличено от 50 на 55;
 • Guard: активната площ за ефекта е променена от 750 на 900;

[[desolator]]
 • Щетите са понижени от 60 на 50;
 • Цената на рецептата е намалена от 900 на 300;

[[diffusal_blade]]
 • Diffusal Blade: вече работи над далекобойни илюзии за половината стойност;

[[rapier]]
 • Щетите са увеличени от 300 на 330;

[[dust]]
 • Забавянето на скоростта за движение е променена от 15% на 20%;

[[ancient_janggo]]
 • Endurance: бонусът за скоростта за атаката е увеличен от 10 на 20;

[[eagle]]
 • Цената е намалена от 3 300 на 3 200;

[[cyclone]]
 • Cyclone: нужната мана е увеличена от 75 на 175;

[[skadi]]
 • Cold Attack: продължителността на забавянето за далекобойни герои е променена от 3 на 2,5 секунди; [?]
  Остава 5 секунди за ръкопашните.

[[flying_courier]]
 • Видимостта е променена от 400 на 300;
 • Speed Burst: скоростта е променена от 650 на 800;

[[force_staff]]
 • Регенерирането на здраве е увеличено от 3 на 4 за секунда;

[[ghost]]
 • Цената е намалена от 1 600 на 1 500;
 • Бонусът за всички атрибути е намален от 7 на 5;

[[gloves]]
 • Скоростта за атака е увеличена от 15 на 20;

[[headdress]]
 • Regeneration Aura: радиусът е увеличен от 750 на 900;

[[flask]]
 • Продължителността на лечението е променено от 10 на 8 секунди; [?]
  Все още предоставя същото общо лекуване.
 • Обсегът за изпълняване е променен от 100 на 250;

[[reaver]]
 • Цената е намалена от 3 200 на 3 000;

[[heart]]
 • Цената на рецептата е увеличена от 1 200 на 1 400;
 • Регенерацията на здраве е увеличена от 2% на 3,25% от общото такова за секунда;
 • Времето за преустановяване на регенерацията е увеличено от 4 за ръкопашните и 6 при далекобойните на респективно 5 и 7;

[[sphere]]
 • Spellblock: изчакването е понижено от 17 на 16;

[[magic_wand]]
 • Изискванията са променени от Magic Stick + 3 Branches + рецепта, на Magic Stick + 2 Branches + Circlet;
 • Бонусът за всички атрибути е променен от 3 на 4;

[[mask_of_madness]]
 • Berserk: бонус скоростта за движение е намалена от 30% на 17%;

[[mekansm]]
 • Активното възстановяване и радиусът за Mekansm Aura е увеличен от 750 на 900;

[[mjollnir]]
 • Static Charge: вече не отскача към невидими единици и Fog of war; [?]
  Същото поведение като Chain Lightning.
 • Static Charge: обсегът за изпълнение е увеличен от 600 на 800;

[[necronomicon]]
 • Necronomicon Warrior/Archer: здравето е променено от 400/600/800 на 600/700/800;
 • Necronomicon Warrior: щетите са променени от 25/50/75 на 45/60/75;
 • Necronomicon Archer: щетите са променени от 40/80/120 на 60/90/120;
 • Necronomicon Archer Aura: скоростта за движение е променена от 3/6/9 на 5/7/9%;

[[ward_observer]]
 • Observer Wards: вече идват само в единични добавки;
 • Цената и времето повторно снабдяване са понижени наполовина, а наличността е удвоена;
 • Observer Wards: вече предоставят 50 бонус възнаграждение, когато бъдат унищожени;
 • Атаката над Ward вече не може да пропусне (същото важи за Sentry Wards);

[[orb_of_venom]]
 • Poison Attack: щетите през време вече могат да бъдат смъртоносни;

[[pipe]]
 • Insight Aura: вече също предоставя 10% аура за магическа устойчивост на съюзническите герои в близост (не влияе на екипиралият я герой);
 • Insight Aura: радиусът е увеличен от 750 на 900;

[[power_treads]]
 • Бонусът на атрибутите е увеличен от 8 на 9;

[[quarterstaff]]
 • Цената е намалена от 900 на 875;

[[radiance]]
 • Radiance: рецептата е променена от 1 350 на 1 425;
 • Radiance Burn: вече причинява засегнатите врагове да имат 17% честота за пропуски;

[[refresher]]
 • Преработени компоненти и бонуси;

[[rod_of_atos]]
 • Интелекта е променен от 25 на 30;

[[satanic]]
 • Unholy Rage: продължителността е увеличена от 3,5 на 4 секунди;

[[ward_sentry]]
 • Атаката над Ward вече не може да пропусне (същото важи за Observer Wards);

[[shivas_guard]]
 • Freezing Aura: намаляването на вражеската скорост за атака е подобрено от 40 на 45;

[[stout_shield]]
 • Цената е намалена от 250 на 200;
 • Damage Block: шансът е намален от 53% на 50%;
 • Damage Block: блокираните щети са понижени от 20 (10 за далекобойни) на 16 (8 за далекобойни);

[[tango]]
 • Вече може да се използва за изяждане на Wards. Това лекува двойно повече, 230 здраве за 16 секунди; [?]
  Защото Wards са по-вкусни.
 • Има 450 обсег за изпълняване, когато се прицелват Wards;

[[tpscroll]]
 • Teleport: изчакването е увеличено от 65 на 70;
 • Teleport: вече не премахва Ethereal състояние, когато бъде изпълнено;

[[urn_of_shadows]]
 • Soul Release: изпълняването върху враг, който вече е под влиянието на Soul Release, сега опреснява съществуващия дебъф, вместо да прилага отделна инстанция; [?]
  Работи по същия начин както лекуването.

[[veil_of_discord]]
 • Рецептата е променена от 1 250 на 1 100;
 • Изчакването е понижено от 30 на 20;
 • Продължителността е намалена от 25 на 16;
 • Нужната мана е намалена от 75 на 50;

[[vladmir]]
 • Lifesteal: понижено от 16% на 15%;
 • Вече предоставя 10% кражба на здраве за далекобойни герои;
 • Вече изисква Headdress, вместо Ring of Regeneration. Vladmir's Offering вече предоставя +2 за всички статистики, а Vladmir's Aura — регенерация на 3 здраве.