ทั่วไป

 • โบนัสโกลด์แบบ AoE ส่วนที่ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของรายได้สุทธิทั้งทีม ลดลง 25%
 • โบนัสค่าประสบการณ์แบบ AoE ส่วนที่ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของค่าประสบการณ์ทั้งทีม ลดลง 40%

 • ค่าหัวของครีปโจมตีระยะใกล้ในเลนลดลงจาก 43 เป็น 40 (-7%)
 • ค่าหัวของครีปโจมตีระยะใกล้ในเลนลดลงจาก 48 เป็น 45 (-6.25%)
 • โกลด์จากการสังหารฮีโร่ (ส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายได้สุทธิ) มีค่าเพิ่มขึ้น 10%

 • ลดค่าหัวที่ได้จากการ Last Hit ฮีโร่ลง 100 และแบ่งโกลด์ส่วนนั้นเป็นแบบ AoE แทน (ในอัตราส่วน 100/75/40/25/20 สำหรับฮีโร่ 1/2/3/4/5 ตัว)[?]
  หากคุณเป็นคนเดียวที่มีส่วนร่วมในการสังหาร คุณก็จะได้รับโกลด์ทั้งหมดเท่าเดิม

 • จากนี้โกลด์เพิ่มเติมแบบ AoE จะแบ่งปันกันโดยยึดตามความสัมพันธ์ของรายได้สุทธิของฮีโร่ที่มีส่วนร่วมในการสังหาร เป็นค่า +/- 25% [?]
  ตัวอย่าง: หากฮีโร่ 3 ตัว สังหารฮีโร่ฝั่งศัตรูตัวหนึ่ง ปกติค่าหัวแบบ AoE ที่ได้จะเป็น 200 โกลด์ต่อคน แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 200+25% สำหรับฮีโร่ที่จนที่สุด 200 สำหรับคนกลาง และ 200-25% สำหรับคนที่รวยสุด

 • จำนวนโกลด์เพิ่มเติมแบบ AoE ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น/ลดลง เป็นค่าสูงสุด 20% ขึ้นอยู่กับลำดับของรายได้สุทธิของฮีโร่ที่ตายเทียบกับศัตรูทุกตัวในทีมตรงข้าม[?]
  ตัวอย่าง: โกลด์แบบ AoE ปกติที่เคยได้เป็น 600 หากฮีโร่ที่ตายมีรายได้สุทธิอยู่ที่ต่ำสุด ค่าหัวที่ได้จะลดลง 20% ได้รับแค่ 480 โกลด์ แต่หากฮีโร่ที่ตายอยู่ที่สูงสุด มันจะเพิ่มขึ้น 20% กลายเป็นได้รับ 720 โกลด์

 • จากที่การซื้อเกิดเคยทำให้ไม่ได้รับโกลด์ที่ไม่แน่นอนเป็นเวลาชั่วคราว ตอนนี้มันจะลดจำนวนโกลด์ที่ได้แทน (รวมไปถึงโกลด์จากการสังหารฮีโร่และแบบ AoE) โดยลดลง 60%[?]
  นี่หมายความว่าหากคุณซื้อเกิดในระหว่างที่ศัตรูกำลังดันแล้วคุณได้ทำการสังหารฮีโร่ จำนวนโกลด์ที่ได้ รวมทั้งโบนัสจากความต่างของรายได้สุทธิ จะลดลงไป 60%

 • ค่าหัวบาร์แร็คระยะใกล้สำหรับทีมเพิ่มขึ้นจาก 175 เป็น 275
 • ค่าหัวบาร์แร็คระยะไกลสำหรับทีมเพิ่มขึ้นจาก 100 เป็น 225
 • เกราะป้องกันของป้อมชั้นที่ 2 และ 3 ลดลงจาก 25 เป็น 22

 • เวลาเกิดของครีประยะประชิดเพิ่มเติมพิเศษเปลี่ยนจาก 17:30/34:00/50:30 เป็น 15:00/30:00/45:00 [?]
  นั่นหมายถึงคุณจะได้รับครีประยะประชิดเพิ่มในนาทีที่ 15 จากแต่ก่อนที่ 17:30
 • เวลาเกิดของครีประยะไกลและครีปประเภทรถเพิ่มเติมพิเศษเปลี่ยนจาก 45:30 เป็น 45:00
 • ครีปจะมาปะทะกันใกล้มากขึ้นในเลนปลอดภัยของ Dire

 • ค่าหัวของ Ancient Black Dragon ลดลงจาก 199 เป็น 170
 • ค่าหัวของ Ancient Black Drake ลดลงจาก 50 เป็น 40
 • ค่าหัวของ Ancient Rumblehide ลดลงจาก 83 เป็น 65
 • ค่าหัวของ Satyr Tormenter ลดลงจาก 104 เป็น 84
 • พลังชีวิตของ Hellbear ลดลงจาก 950 เป็น 700
 • ค่าหัวของ Hellbear ลดลงจาก 65 เป็น 50
 • ค่าหัวของ Ogre Frostmage ลดลงจาก 52 เป็น 40

 • เปลี่ยน Mud Golem ใหม่:


 • ตอนนี้การสังหารฮีโร่ที่ทำโดยยูนิตซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ จะทำให้ตัวฮีโร่ของคุณได้รับค่าประสบการณ์ (มีผลกับการสังหารของพวก Spirit Bear, Golems, Familiars ฯลฯ)

 • การโจมตีระยะใกล้สามารถพลาดได้ หากเป้าหมายออกไปไกลกว่าระยะ 350 ของการโจมตี

 • เวลาดราฟต์ของโหมด All Pick ลดลงจาก 40 เป็น 35 วินาทีต่อรอบ

 • สกิลดังต่อไปนี้จะมีผลกับยูนิตประเภท Ancients (Neutral Ancient, Golem ของ Warlock และอื่น ๆ): Ice Vortex, Mana Void, Berserker's Call, Blood Rite, Bladefury, Omnislash, Torrent, Ghost Ship, Smokescreen, Static Remnant, Primal Roar, Earth Spike, Heartstopper Aura, Shrapnel, Golem's Immolation, Sticky Napalm, Primal Split's Immolation, Call Down, Invoker's Tornado, EMP, Chaos Meteor, Sun Strike, Ice Wall, Deafening Blast, Pulse Nova, Eclipse, Battery Assault, Rocket Flare, Shadow Poison, Dispersion, The Swarm, Kinetic Field, Static Storm, Ancestral Spirit, Echo Stomp, Overwhelming Odds, Stone Gaze, Earth Bind, Poof, Rip Tide, Nyx's Impale, Fire Spirits, Supernova, Mystic Flare, Dark Pact, Suicide Squad, Ravage, Demonic Purge, Fortune's End [?]
  หมายเหตุ: นี่ไม่ได้หมายความว่าจะมีผลอย่างเต็มที่กับ Neutral Ancient มันขึ้นอยู่กับยูนิตที่นับว่าเป็น Ancient นั้นมีการป้องกันเวทโดยสมบูรณ์หรือไม่ โดยหลัก ๆ แล้วแค่หมายถึงสกิลเหล่านั้นจะไม่มีกฏเฉพาะเกี่ยวกับการที่เป้าหมายเป็น Ancient

 • Damage Block จะไม่มีผลกับสกิลที่ทำความเสียหายเป็นการภาพ ( ก่อนหน้านี้มันมีผลและไม่มีผลกับบางสกิล)


 • การหมุนตัวเพื่อร่ายสกิลถูกปรับใหม่


 • เปลี่ยนการใบ้และการปิดกั้นสกิลติดตัวของไอเท็ม


 • Hex ไม่ส่งผลให้เป้าหมายติดสถานะ Break [?]
  มีผลต่อ Scythe of Vyse, Voodoo ฯลฯ

 • Silence ไม่มีผลต่อ invisibility [?]
  เดิมมีผลต่อบางชนิด

 • ย้าย Ring of Health Voidstone และ Orb of Venom จากร้านค้าลับมาขายที่ฐาน
 • ย้าย Platemail, Talisman of Evasion และ Ultimate Orb จากฐานไปขายที่ร้านค้าลับ
 • เพิ่ม Voidstone และ Manthe of intelligence เข้าไปในร้านค้าข้างทาง

 • Rune จะมี Hit Box ใหญ่กว่ายูนิต

 • เกราะป้องกันจะแสดงค่าเป็นทศนิยมเมื่อนำเมาส์ไปชี้ดูรายละเอียด

 • แก้ไขการเพิ่มเวลาจากการซื้อเกิดที่เกิดขึ้นเมื่อคุณตายตอนถือ Aegis

 • ฮีโร่ดังต่อไปนี้จะไม่ถูกห้ามซื้อ Basher/Abyssal อีกต่อไป (แต่พวกเขายังคงไม่สามารถทำให้เกิด Bash ได้เช่นเดิม): Spirit Breaker, Faceless Void, Slardar และ Troll

HEROES

[[abaddon]]
 • Borrowed Time can now be cast while disabled (same rules as Morphling's Morph)

[[alchemist]]
 • Unstable Concoction countdown can now be seen by enemies
 • Unstable Concoction now has an area targeting cursor
 • Greevil's Greed now grants 4x gold bounty from Runes
 • Alchemist can now cast Aghanim's Scepter to directly grant any allied hero all Aghanim's Scepter bonuses as a buff (the hero upgrade and the stat upgrade). The scepter is consumed in the process. Multiple instances of this buff do not stack. Alchemist can target himself as well

[[ancient_apparition]]
 • Chilling Touch buff can now be removed by clicking on the buff icon above the health bar

[[axe]]
 • Berserker's Call cast point from 0.3 to 0.4
 • Counter Helix now triggers when attacks land rather than when they start [?]
  Affects Centaur Warrunner's Return and Timbersaw's Reactive Armor as well
 • Culling Blade movement and attack speed bonuses reduced from 40% to 30%

[[bane]]
 • Brain Sap mana cost from 125/150/175/200 to 100/125/150/175
 • Units affected by Nightmare no longer provide vision
 • Nightmare End can now be used by Bane to end all other existing Nightmares

[[batrider]]
 • Flamebreak damage changed from an instant 75/150/225/300 damage to 50 damage per second for 1/2/3/4 seconds
 • Firefly damage reduced from 20/40/60/80 to 10/30/50/70

[[beastmaster]]
 • Beastmaster base damage increased by 4
 • Wild Axes cast point from 0.5 to 0.4
 • Call of the Wild Boar attack point from 0.633 to 0.5

[[bloodseeker]]
 • Thirst bonuses scale from 100 to 25% HP instead of 100 to 0%
 • Thirst vision threshold from 30% health to 25%

[[bounty_hunter]]
 • Bounty Hunter Intelligence growth increased from 1.4 to 2.0
 • Shuriken Toss damage from 100/200/250/325 to 150/225/300/375
 • Shuriken Toss cast range reduced from 650 to 400
 • Shuriken Toss mana cost from 90/115/135/155 to 120/130/140/150
 • Track's Shuriken Toss bounce range from 900 to 1200
 • Track now shows how much gold the enemy is carrying in the debuff tooltip

[[brewmaster]]
 • Primal Split units no longer provide a bounty when killed (was 11-35 depending on level)

[[bristleback]]
 • Bristleback movement speed reduced from 295 to 290
 • Viscous Nasal Goo armor reduction rescaled from 1/1/2/2 per stack to 1/1.4/1.8/2.2

[[broodmother]]
 • Incapacitating Bite is no longer a Unique Attack Attack Modifier
 • Insatiable Hunger attack damage from 60/80/100 to 60/90/120

[[centaur]]
 • Return now triggers when attacks land rather than when they start [?]
  Affects Axe's Counter Helix and Timbersaw's Reactive Armor as well
 • Added Aghanim's Scepter upgrade to Centaur: Stampede reduces all incoming damage by 70% and allows allies to run through obstructions (trees, cliffs, etc). Destroys trees

[[chaos_knight]]
 • Chaos Bolt minimum damage from 1/50/75/100 to 75/100/125/150

[[clinkz]]
 • Skeleton Walk cooldown from 20 to 20/19/18/17
 • Death Pact cooldown from 45/40/35 to 45/35/25

[[rattletrap]]
 • Rocket Flare speed from 1500 to 1750

[[crystal_maiden]]
 • Crystal Nova movement and attack slow from -30 to -20/30/40/50
 • Crystal Nova slow duration from 3.5/4/4.5/5 to 4.5
 • Frostbite cooldown reduced from 10/9/8/7 to 9/8/7/6
 • Freezing Field cooldown from 150/120/90 to 90

[[dark_seer]]
 • Ion Shell duration increased from 20 to 25 seconds
 • Wall of Replica damage dealt by illusions from 70/80/90% to 60/75/90%
 • Wall of Replica duration from 15/30/45 to 45
 • Wall of Replica mana cost from 200/300/400 to 125/250/375

[[dazzle]]
 • Poison Touch level 4 damage from 32 to 36

[[death_prophet]]
 • Exorcism spirit count from 4/12/21 to 6/13/21

[[disruptor]]
 • Kinetic Field duration from 2.5/3/3.5/4 to 2.6/3.2/3.8/4.4

[[dragon_knight]]
 • Breathe Fire now also reduces base damage by 20/25/30/35% for 8 seconds
 • Corrosive Breath damage is now lethal
 • Elder Dragon Form's Splash Attack damage percentage radius from 100/200/250 (for 100/75/50% damage) to 150/225/300

[[earth_spirit]]
 • Boulder Smash damage from 125 to 50/100/150/200
 • Geomagnetic Grip manacost from 75 to 100
 • Geomagnetic Grip damage from 50/125/200/275 to 50/100/150/200
 • Magnetize can now be dispelled
 • Fixed Hex not interrupting Rolling Boulder if cast during the initial 0.6 seconds

[[elder_titan]]
 • Echo Stomp channel time from 1.8 to 1.6
 • Echo Stomp cooldown from 15 to 14/13/12/11

[[enchantress]]
 • Untouchable attack slow from 30/60/90/120 to 40/70/100/130
 • Enchant can now be cast on controlled units to refresh the Enchant duration
 • Impetus now pierces Spell Immunity

[[enigma]]
 • Midnight Pulse cast point improved from 0.3 to 0.2
 • Black Hole now does a constant 55/110/165 damage per second regardless of proximity to the center
 • Black Hole mana cost from 275/350/425 to 275/325/375

[[gyrocopter]]
 • Rocket Barrage no longer has a cast point (Previously had 0.3)
 • Call Down missile two slow duration from 3 to 4

[[huskar]]
 • Inner Vitality cast range increased from 550 to 800
 • Inner Vitality cooldown from 25/22/19/16 to 22/18/14/10

[[invoker]]
 • Invoker Int gain from 2.5 to 3.2
 • Invoke no longer triggers cooldown if it only swaps the ability slots
 • Sun Strike cooldown from 30 to 25
 • Max level Deafening Blast (Quas, Wex, and Exort all at max level) is now a non-targetable circular wave released in every direction around Invoker

[[wisp]]
 • Relocate double click now teleports to fountain

[[jakiro]]
 • Jakiro base strength increased from 24 to 25
 • Macropyre duration increased from 7 (14 Scepter) to 10 (20 Scepter)
 • Macropyre area of effect increased from 225 to 240

[[juggernaut]]
 • Blade Fury cooldown from 30/25/22/18 to 42/34/26/18
 • Blade Fury now has the same Spell Immunity on cast dispel behavior as other Spell Immunities [?]
  Previously it also removed your positive buffs
 • Healing Ward movement speed from 450 to 420
 • Omnislash no longer ministuns on cast
 • Using items/abilities in Omnislash no longer requires facing direction

[[keeper_of_the_light]]
 • Mana Leak cooldown from 16 to 16/14/12/10
 • Chakra Magic now adds a buff that that reduces the cooldown of the next spell its target casts by 1/2/3/4 seconds. Buff lasts 12 seconds.
 • Scepter Illuminate heal percentage from 75% to 100%

[[kunkka]]
 • Kunkka no longer turns to cast Torrent
 • Torrent cooldown reduced from 12 to 10 seconds
 • X Marks The Spot mana cost from 80 to 50

[[legion_commander]]
 • Moment of Courage counterattack chance from 16/18/20/22 to 25%
 • Moment of Courage lifesteal from 20/40/60/80% to 55/65/75/85%
 • Moment of Courage cooldown from 0.9 to 2.7/2.1/1.5/0.9
 • Added Aghanim's Scepter upgrade to Legion Commander: Duel lasts until either Legion Commander or her target dies. Ends if duelists are ever more than 2,000 range apart.

[[leshrac]]
 • Leshrac movement speed from 315 to 320
 • Lightning Storm cast point from 0.7 to 0.6
 • Lightning Storm slow duration from 0.75 to 0.7/0.8/0.9/1

[[lich]]
 • Ice Armor cast range from 800 to 1000
 • Chain Frost projectile speed from 675 to 750

[[life_stealer]]
 • Feast is now considered as normal bonus damage (can Crit and Cleave off it)
 • Open Wounds lifesteal increased from 15/20/25/30% to 50%
 • Added Aghanim's Scepter upgrade to Lifestealer: Grants a new skill, Assimilate. Assimilate allows Lifestealer to target an allied hero and swallow them, allowing them to hide inside of Lifestealer. Any healing Lifestealer receives is shared with the assimilated hero. The assimilated hero can release itself at any time by clicking on the buff icon to erupt outward and deal 300 damage to enemies in a 700 area of effect. If Lifestealer dies or assimilates another hero, the currently assimilated hero will automatically exit. Issuing any order with your hero, a few seconds after being assimilated, will take you out.

[[lina]]
 • Aghanim Scepter-upgraded Laguna Blade no longer increases cast range

[[lone_druid]]
 • True Form is no longer removed on death [?]
  Other toggle forms change as well: Medusa's Split Shot and Mana Shield, and Troll Warlord's Berserker's Rage
 • Battle Cry armor increased from 5/10/15 to 6/12/18
 • Battle Cry damage increased from 50/75/100 to 60/90/120
 • Added Agahnim's Scepter upgrade to Lone Druid: Allows Spirit Bear to attack at any range from Lone Druid, and prevents Spirit Bear from dying if Lone Druid dies

[[luna]]
 • Luna base armor increased by 1
 • Eclipse per unit cap increased from 4 to 5
 • Improved Aghanim's Scepter: Allows Eclipse to be cast on an area within 2,500 range. Grants obstructed vision of that area. Can also target any allied unit to center Eclipse on their location, even while moving (can double click or target Luna)

[[medusa]]
 • Split Shot and Mana Shield are no longer removed on death [?]
  Other toggle forms change as well: Lone Druid's True Form and Troll Warlord's Berserker's Rage

[[meepo]]
 • Geostrike damage from 7/14/21/28 to 8/16/24/32
 • Divided We Stand no longer causes Meepo to respawn 20% faster

[[mirana]]
 • Starstorm's second hit range from 175 to 325, and the second hit now strikes the unit closest to Mirana

[[morphling]]
 • Adaptive Strike now has a 1150 speed projectile
 • Added Aghanim's Scepter upgrade to Morphling: Grants a new ability, Hybrid. Allows morphling to target an ally, turning himself into a hybrid illusion, removing the Morphling himself. This hybrid illusion can cast non-ultimate abilities and has your original attributes. Lasts 20 seconds. When the duration ends or the hybrid dies, your hero emerges (cannot end prematurely). Cooldown: 140, Manacost: 200, 600 cast range. Note: Ability is not available while you have a Replicate living.

[[naga_siren]]
 • Ensnare cooldown from 14 to 12
 • Ensnare is now dispellable[?]
  Can still be cast on Spell Immune units
 • Ensnare is no longer removed if the target becomes Ethereal
 • Added Aghanim's Scepter upgrade: Song of the Siren Scepter now regenerates you and nearby allies by 6% of maximum HP per second for up to 7 seconds.

[[furion]]
 • Sprout cast range increased from 600 to 625/700/775/850
 • Sprout duration increased from 3/3.75/4.5/5.25 to 3/4/5/6
 • Nature's Call treant base damage from 22 to 28
 • Aghanim's Scepter-upgraded Wrath of Nature now spawns a Nature's Call treant whenever it kills a unit. Killing a hero will spawn a stronger treant (3x damage and health of a normal one)

[[night_stalker]]
 • Void attack speed slow increased from -35 to -50 (now matches movement speed slow)

[[nyx_assassin]]
 • Using Spiked Carapace no longer removes Vendetta
 • Added Aghamin's Scepter upgrade to Nyx: Adds a new ability, Burrow, with a one second cast time. While Burrowed, Nyx Assassin is invisible and unable to move/attack, but has 40% damage resistance, and regenerates 1.5% of his health and mana per second. Nyx Assassin's abilities also have improved properties while burrowed: Mana Burn and Impale have 50% increased cast range, Impale Cooldown is reduced from 13 to 9, and Spiked Carapace instantly stuns any enemy units within a 300 area of effect without requiring them to hurt him first. Casting Vendetta causes Burrow to end

[[omniknight]]
 • Purification cast point from 0.5 to 0.4

[[oracle]]
 • Purifying Flames mana cost reduced from 55/70/85/100 to 50/60/70/80
 • Purifying Flames cooldown reduced from 3 to 2.5
 • Purifying Flames can now target non-hero units
 • False Promise no longer makes the target invisible
 • False Promise now continuously removes debuffs and disables, instead of only when first cast
 • False Promise duration from 7/8/9 to 6/7/8
 • False Promise cooldown from 20 to 80/60/40

[[obsidian_destroyer]]
 • Aghanim's Scepter Sanity's Eclipse upgrade now affects everyone in the area of effect with Astral Imprisonment after it deals its damage
 • Aghanim's Scepter Sanity's Eclipse upgrade no longer always triggers the mana drain and does not increase the damage multiplier by 1

[[phoenix]]
 • Fire Spirits now does an obstructed reveal of the area it hits for 1 second

[[puck]]
 • Waning Rift damage increased from 70/140/210/280 to 100/160/220/280

[[pudge]]
 • Rot move slow from 20% to 20/22/24/26%

[[pugna]]
 • Decrepify enemy slow from 50% to 30/40/50/60%
 • Decrepify enemy magic damage amplification from 50% to 30/40/50/60%
 • Decrepify duration from 2/2.5/3/3.5 to 3.5
 • Decrepify cooldown from 12/10/8/6 to 15/12/9/6
 • Life Drain damage and restore per second from 120/160/200 to 150/185/220
 • Life Drain cast range from 1100 to 900/1050/1200
 • Pugna's Aghanim's Scepter-upgraded Life Drain no longer increases cast range

[[riki]]
 • Smokescreen no longer slows attack speed
 • Smokescreen now reduces turn rate by 30%

[[rubick]]
 • Null Field now also affects creeps

[[sand_king]]
 • Caustic Finale duration from 8 to 6
 • Caustic Finale now always triggers (via unit death or when its duration expires). If triggered by timer expiration, it deals 30% of the damage
 • Caustic Finale no longer resets the duration on a unit that already has the debuff
 • Caustic Finale now applies a 20% move slow when the damage triggers (via unit death or when timer expires). Slow lasts for 3 seconds

[[shadow_demon]]
 • Shadow Poison mana cost from 50 to 40
 • Demonic Purge Aghamin's Scepter upgrade now applies Break (disabling passive abilities)

[[shadow_shaman]]
 • Shadow Shaman base strength increased from 19 to 21
 • Shadow Shaman strength gain increased from 1.6 to 1.8

[[silencer]]
 • Silencer base movement speed from 300 to 295
 • Last Word initial enemy cast allowance window from 5 to 4 seconds
 • Last Word no longer disarms
 • Last Word now applies a 14/16/18/20% movespeed slow whenever it triggers

[[slardar]]
 • Slithereen Crush damage from 50/100/150/200 to 75/125/175/225

[[sniper]]
 • Sniper agility gain from 2.9 to 2.5
 • Shrapnel recharge time increased from 40 to 55
 • Shrapnel delay increased from 0.8 to 1.4 seconds
 • Shrapnel now gives vision when the shrapnel lands rather than instantly
 • Headshot can now miss
 • Assassinate damage from 355/505/655 to 320/485/650

[[spectre]]
 • Reality no longer kills the target illusion, it now swaps positions

[[spirit_breaker]]
 • Empowering Haste cooldown from 16 to 12

[[storm_spirit]]
 • Storm Spirit movement speed reduced from 290 to 285
 • Ball Lightning flying vision from 1000 to 400

[[sven]]
 • Warcry armor bonus increased from 4/8/12/16 to 5/10/15/20

[[techies]]
 • Land Mine activation delay reduced from 1.75 to 0.5 seconds
 • Stasis Trap Activation delay from 2 to 1.5
 • Stasis Trap Detonation delay from 2 to 1.5
 • Suicide Squad, Attack! cooldown reduced from 180/170/160/150 to 160/140/120/100
 • Minefield Sign cooldown from 120 to 360
 • Minefield Sign now requires Techies to walk precisely to the targeted spot
 • Minefield Sign now has an area of effect targeting cursor
 • Minefield Sign now has a limited lifetime of 180 seconds
 • Techies Aghanim's Scepter upgrade now causes the Minefield Sign to make all Land Mines, Stasis Traps and Remote Mines within 125 area of effect immune to True Sight. Can only have one sign out at a time

[[templar_assassin]]
 • Meld cooldown from 7 to 6

[[terrorblade]]
 • Reflection cast range from 275 to 325
 • Reflection illusion outgoing damage from 40/50/60/70% to 40/60/80/100%

[[tidehunter]]
 • Kraken Shell damage block increased from 10/20/30/40 to 12/24/36/48

[[shredder]]
 • Reactive Armor now triggers when attacks land rather when attacks begin [?]
  Affects Axe's Counter Helix and Centaur Warrunner's Return as well
 • Reactive Armor max stacks increased from 4/8/12/16 to 5/10/15/20

[[tinker]]
 • Laser hero blind duration increased from 3 to 3/3.5/4/4.5
 • Rearm mana cost from 150/250/350 to 125/225/325
 • Aghanim's Scepter Laser no longer has additional cast range
 • Aghanim's Scepter Laser now refracts to visible enemy heroes with a 550 bounce range

[[tiny]]
 • Toss grab radius increased from 250 to 275
 • Toss now grabs the closest unit rather than a random unit

[[treant]]
 • Eyes in the Forest area of effect reduced from 800 to 700

[[troll_warlord]]
 • Berserker's Rage no longer provides +15 damage
 • Ranged Whirling Axes no longer provide 800 vision
 • Melee Whirling Axes no longer provide 500 vision
 • Battle Trance duration reduced from 7 to 5 seconds
 • Berserker’s Rage is no longer removed on death[?]
  Other toggle forms changed as well: Medusa's Split Shot and Mana Shield, and Lone Druid's True Form

[[tusk]]
 • Ice Shards mana cost reduced from 120 to 90
 • Ice Shards cooldown from 18/16/14/12 to 19/16/13/10
 • Ice Shards vision reveal from 0.5 seconds to 2 seconds
 • Snowball speed is now a constant 675
 • Snowball no longer auto-loads units in 100 range
 • Tusk can now add allies to Snowball while it is moving
 • Added Aghanim's Scepter to Tusk: Adds a new ability called Walrus Kick. Kicks the target back 900 units. The kick slows by 40% for 4 seconds. 12 second cooldown

[[undying]]
 • Soul Rip is now considered one damage instance on the enemy
 • Removed Tombstone Zombie targeting from Soul Rip
 • Tombstone Zombies now require 1 attack to kill rather than having 30 health (zombies require 2 hits from creeps)

[[ursa]]
 • Reworked Enrage

[[venomancer]]
 • Venomous Gale tick damage from 0/30/60/90 to 10/40/70/100

[[viper]]
 • Viper Strike cooldown reduced from 80/50/30 to 70/50/30

[[visage]]
 • Gravekeeper's Cloak recharge time from 6 to 4
 • Familiars no longer have 300/450/600 health
 • Familiars now require 4 hero attacks to be killed (creeps/illusions do 1/4 damage, towers do 1/2)

[[warlock]]
 • Fatal Bonds cast range increased from 900 to 1000
 • Fatal Bonds cast time from 0.5 to 0.2
 • Chaotic Offering Golem's health regeneration from 15/30/45 to 25/50/75

[[weaver]]
 • The Swarm duration rescaled from 14/16/18/20 to 16
 • The Swarm damage from 15/20/25/30 to 20
 • The Swarm attack rate from an attack every 1.35 seconds to 1.4/1.25/1.1/0.95
 • Geminate Attack now launches the second projectile 0.25 seconds after the initial one fires instead of after impacting the target
 • Geminate Attack no longer has a range limit
 • Added Aghanim's Scepter upgrade to Weaver: reduces the cooldown of Timelapse to 20 seconds and allows Timelapse to target allied heroes. 1000 cast range

[[windrunner]]
 • Shackleshot cast point from 0.3 to 0.15

[[winter_wyvern]]
 • Enabled Winter Wyvern in Captain's Mode
 • Reworked Winter's Curse


 • Arctic Burn is now dispellable
 • Arctic Burn damage per second from 6% of health to 8%
 • Arctic Burn damage type from Pure to Magic
 • Arctic Burn no longer pierces Spell Immunity
 • Splinter Blast speed increased 500->650 (1.35 to 1.0 seconds max)
 • Splinter Blast debuff is now dispellable
 • Cold Embrace now behaves as normal regeneration instead of 0.1 interval heals

[[skeleton_king]]
 • Added Aghanim's Scepter upgrade to Wraith King: Allies who are near Wraith King (within 1200 aoe) when slain become Wraiths for 5 seconds, delaying their death. They can continue attacking, casting, etc. When the duration ends, the hero dies, and credit for the kill goes to whowever landed the original killing blow.

[[zuus]]
 • Thundergod's Wrath area vision reduced from 1000 to 500
 • Fixed Thundergod's Wrath sometimes hitting invisible units depending on the order of player slots.

ITEMS

NEW ITEMS

Enchanted Mango
 • New consumable

Lotus Orb
 • New item formed from Perseverance, Platemail, and a recipe

Glimmer Cape
 • New item formed from Cloak and Shadow Amulet

Guardian Greaves
 • New item formed from Arcane Boots, Mekansm, and a recipe

Moon Shard
 • New item formed from 2 Hyperstones and a recipe

Silver Edge
 • New item formed from Shadow Blade and Sange and a recipe

Solar Crest
 • New item formed from Medallion of Courage and Talisman of Evasion

Octarine Core
 • New item formed from Mystic Staff and Soul Booster


ITEM ADDITIONS

Observer & Sentry Wards
 • Observer and Sentry Wards now stack into one inventory slot. Double clicking toggles which ward type is currently active [?]
  You can see the charge count of each type of ward. The number on the right is for the currently active ward

Upgraded Boots of Travel
 • Boots of Travel can now be upgraded by purchasing the recipe again. Allows you to target and teleport to allied heroes


ITEM CHANGES

[[basher]]
 • Strength increased from 6 to 8
 • Damage reduced from 40 to 25
 • Bash now deals 60 bonus damage
 • Bash cooldown increased from 2 to 2.3

[[abyssal_blade]]
 • Damage reduced from 100 to 85
 • Bash now deals 60 bonus damage
 • Bash cooldown increased from 2 to 2.3

[[energy_booster]]
 • Cost reduced from 1000 to 900

[[arcane_boots]]
 • Replenish radius from 600 to 900
 • Replenish no longer costs 35 mana to activate

[[bloodstone]]
 • Recipe increased from 800 to 900

[[armlet]]
 • Attack Speed from +15 to +25
 • Unholy Strength no longer grants +10 Attack Speed
 • Unholy Strength strength gain period from 0.7 to 0.6 seconds

[[quelling_blade]]
 • Changed from full damage bonus to base damage bonus
 • Quell damage bonus from 32/12% to 40/15%
 • Quell no longer deals bonus damage to Roshan
 • Chop active ability now kills wards rather than dealing 100 damage
 • Chop active ability range increased from 350 to 450 when targeting wards

[[bfury]]
 • Battle Fury now requires and provides the bonuses of Quelling Blade
 • Quell bonus is now 60% for melee heroes and 25% for ranged heroes
 • Attack damage reduced from 65 to 55
 • Cleave radius from 250 to 280

[[black_king_bar]]
 • Black King Bar can now be sold [?]
  Repurchasing does not reset its duration

[[blade_mail]]
 • Damage Return cooldown reduced from 17 to 15

[[blades_of_attack]]
 • Cost reduced from 450 to 420

[[phase_boots]]
 • Phase duration from 4 to 3.6 seconds

[[travel_boots]]
 • Teleport cooldown from 50 to 45

[[buckler]]
 • Armor Bonus radius increased from 750 to 900

[[butterfly]]
 • Flutter duration from 8 to 6 and bonus movement speed from 20 to 25%

[[clarity]]
 • Duration from 40 to 45
 • Total mana restored from 150 to 170
 • Ally cast range from 100 to 250

[[cloak]]
 • Magic resistance from 15% to 20%

[[vanguard]]
 • Damage Block chance increased from 67% to 75%

[[crimson_guard]]
 • Damage Block chance increased from 67% to 75%
 • Guard active damage block increased from 50 to 55
 • Guard active area of effect from 750 to 900

[[desolator]]
 • Damage decreased from 60 to 50
 • Recipe cost decreased from 900 to 300

[[diffusal_blade]]
 • Diffusal Blade now works on ranged illusions for half the value

[[rapier]]
 • Damage increased from 300 to 330

[[dust]]
 • Movement speed slow from 15% to 20%

[[ancient_janggo]]
 • Endurance attack speed bonus increased from 10 to 20

[[eagle]]
 • Cost reduced from 3300 to 3200

[[cyclone]]
 • Cyclone mana cost increased from 75 to 175

[[skadi]]
 • Cold Attack slow duration for ranged heroes from 3 to 2.5 seconds [?]
  Remains 5 seconds for melee

[[flying_courier]]
 • Vision from 400 to 300
 • Speed Burst speed from 650 to 800 speed

[[force_staff]]
 • Health regeneration increased from 3 to 4 health per second

[[ghost]]
 • Cost reduced from 1600 to 1500
 • All attribute bonus decreased from 7 to 5

[[gloves]]
 • Attack Speed increased from 15 to 20

[[headdress]]
 • Regeneration Aura radius increased from 750 to 900

[[flask]]
 • Healing duration from 10 to 8 seconds[?]
  Still provides the same total heal
 • Ally cast range from 100 to 250

[[reaver]]
 • Cost decreased from 3200 to 3000

[[heart]]
 • Recipe cost increased from 1200 to 1400
 • Health regeneration increased from 2% to 3.25% of total health per second
 • Regeneration disable time increased from 4 melee and 6 ranged, to 5 melee and 7 ranged

[[sphere]]
 • Spellblock cooldown reduced from 17 to 16

[[magic_wand]]
 • Requirements from Magic Stick + 3 branches + Recipe, to Magic Stick + 2 branches + Circlet
 • All attribute bonus from 3 to 4

[[mask_of_madness]]
 • Berserk movement speed bonus reduced from 30% to 17%

[[mekansm]]
 • Restore active and Mekansm Aura radius increased from 750 to 900

[[mjollnir]]
 • Static Charge no longer jumps to units that are invisible or in the fog of war [?]
  Same behavior as Chain Lightning
 • Static Charge cast range increased from 600 to 800

[[necronomicon]]
 • Necronomicon Warrior/Archer health from 400/600/800 to 600/700/800
 • Necronomicon Warrior damage from 25/50/75 to 45/60/75
 • Necronomicon Archer damage from 40/80/120 to 60/90/120
 • Necronomicon Archer Aura move speed from 3/6/9 to 5/7/9%

[[ward_observer]]
 • Observer Wards now come in single increments
 • Cost and restock time reduced by half and stock doubled
 • Observer Wards now provide a 50 XP bounty when destroyed
 • Attacking a ward can no longer miss (same for Sentry Wards)

[[orb_of_venom]]
 • Poison Attack damage over time can now be lethal

[[pipe]]
 • Insight Aura now also provides a 10% Magic Resistance aura to nearby allies (does not affect the equipped hero)
 • Insight Aura radius increased from 750 to 900

[[power_treads]]
 • Attribute bonus increased from 8 to 9

[[quarterstaff]]
 • Cost reduced from 900 to 875

[[radiance]]
 • Radiance recipe from 1350 to 1425
 • Radiance Burn now causes affected enemies to have a 17% miss rate

[[refresher]]
 • Reworked components and bonuses

[[rod_of_atos]]
 • Intelligence from 25 to 30

[[satanic]]
 • Unholy Rage duration increased from 3.5 to 4 seconds

[[ward_sentry]]
 • Attacking a ward can no longer miss (same for Observer Wards)

[[shivas_guard]]
 • Freezing Aura enemy attack speed reduction improved from 40 to 45

[[stout_shield]]
 • Cost reduced from 250 to 200
 • Damage Block chance reduced from 53% to 50%
 • Damage Block blocked damage reduced from 20 (10 for ranged) to 16 (8 for ranged)

[[tango]]
 • Can now be used on to eat Wards. Eating a ward heals for double the amount, 230 HP over 16 seconds.[?]
  Cause Wards taste better
 • Has a 450 cast range when targeting Wards

[[tpscroll]]
 • Teleport cooldown increased from 65 to 70
 • Teleport no longer removes Ethereal state when it is cast

[[urn_of_shadows]]
 • Casting Soul Release on an enemy already under the effects of Soul Release now refreshes the existing debuff rather than applying a seperate instance [?]
  Same as how the heal works

[[veil_of_discord]]
 • Recipe from 1250 to 1100
 • Cooldown reduced from 30 to 20
 • Duration reduced from 25 to 16
 • Mana cost reduced from 75 to 50

[[vladmir]]
 • Lifesteal decreased from 16% to 15%
 • Now grants 10% lifesteal to ranged heroes
 • Now requires Headdress instead of Ring of Regeneration. Vladmir's Offering now provides +2 all stats, and Vladmir's Aura now provides 3 health regen.