Представяме два нови герои
и игралното обновление 7.23
 • Ръкопашен
 • Carry
 • Escape
 • Nuker
 • Disabler
Най-сетне готов да се присъедини към духовните си братя, Void Spirit излиза наяве от своя Скрит храм, за да бди над множество площи на бойното поле едновременно. Способен да пристъпва в и извън тленната реалност по своя воля, той лесно надхитря противниците, така че да нанася удари, откъдето му се ще, призовавайки силите на етера да го защитят, щом е в нужда.
Курсът на този конфликт отколе е решен
Дори и другите духове не твърдят, че разбират ума и машинациите на най-старшия сред тях, Инай Void Spirit. Посветен в тайни, които биха съсипали простосмъртния разсъдък, Void Spirit съблюдава работата на вселената от незнайна изгодна позиция, решавайки да остави внимателно подготвените му слуги да изпълняват повелите му. Излизайки наяве от своя скрит храм в материалния свят само когато сметне, че единствено той може да насочи хода на реалността по правилния й курс.
 • Aether Remnant
  Void Spirit отпраща свой Remnant, който да стои на страж над малка площ. Remnant се взира в една посока, чакайки да издърпа и нанесе щети на врагове, които пресекат втренчения му поглед.
 • Dissimilate
  Void Spirit временно избледнява в ефира, създавайки редица портали. Посредством тях може да се сбере отново и причинявайки щети на враговете в площта, където се появява пак.
 • Resonant Pulse
  Void Spirit се обгръща в защитен щит, който абсорбира физически щети и излъчва един нараняващ пулс около него. Щитът придобива увеличено абсорбиране на щети за всеки вражески герой, ударен от пулса.
 • Astral Step
  Void Spirit консумира заряд, за да разкъса през реалността в астралната равнина. Нанасяйки щети на всички врагове по пътя на разкъсването. Също така причинява знак на бездната, който забавя и се взривява за нанасяне на значителни щети.
 • Далекобоен
 • Support
 • Nuker
 • Disabler
 • Escape
Точно толкова радостна да Ви отнесе краката с довереното ѝ разпръскващо отломки пушкало… Колкото и да напълни търбуха Ви с опасно вкусна курабийка. Беатрикс Snapfire се наслаждава на това да препуска в битка със своята обяздена драконова жаба Mortimer. Винаги готови да покосят враговете си със самоделната ѝ тежка артилерия или да ги довършват с неизменен бараж от пихтиестите огнени храчки на Mortimer.
Добре дошли в куршумения ад
Беатрикс Snapfire и драконовата ѝ жаба Мортимър са приветлив знак за опърпания народ, който едва-едва се препитават по пустинните пътища и оазиси, разпръснати из Нанарак, забравения от дъждовете проход към отвъдните земи.

Толкова добре известна със своите ненадминати умения като оръжеен ковач, колкото и за раздаването на мъдрости, веселие и най-изкусните жарки курабийки, които светът някога е виждал. Беатрикс е оцеляла до дълбока старост в занаят на кийн фолк, по-благоразположен към младоците, които го практикуват, като е с пъргав ум и още по-схватлива със своите оръжия. Действителност, отвъдните земи са обсипани с костите на бандити и нехранимайковци, които са възнамерявали да се възползват от малкия ръст и предразположеността ѝ към доброжелателство.
 • Scatterblast
  Snapfire отприщва широк порив от довереното ѝ разпръскващо отломки пушкало, което нанася щети и забавя враговете. Особено ефективно от упор.
 • Firesnap Cookie
  Snapfire нахранва Mortimer или съюзник с потентна курабийка, карайки ги да подскачат за кратко разстояние. Подскачащата единица зашеметява и нанася щети в зоната за приземяване.
 • Lil' Shredder
  Snapfire отприщва залп от атаки с бойните оръдия, закрепени на гущера ѝ, чийто щети са фиксирани, придобивайки скорострелност и бонус обсег на атака, докато същевременно с това забавя скоростта за атака на враговете, които удря.
 • Mortimer Kisses
  Snapfire се надига върху Mortimer, насочвайки целта му, докато той изстрелва свежи пихтиести огнени храчки. Те нанасят щети при попадение и се задържат върху земята, забавяйки враговете и причиняват поемането на още щети през време.
Тапети

Игрално обновление 7.23

Общи обновления


Куриер

 • Всеки играч вече автоматично разполага със свой собствен куриер;
 • Куриерът вече придобива нива, когато това става с героя Ви;
 • Скоростта за движение на куриера е намалена от 380 на 275;
 • Здравето на куриера е намалено от 75 на 70;
 • Куриерът вече предоставя 85 злато в минута (ЗВМ), докато е жив (това замества предходно съществуващото базово 91 ЗВМ);
 • Куриерът пасивно придобива +10 скорост на движение, +10 здраве и +2 ЗВМ увеличаване за ниво;
 • Куриерът придобива летящо движение при ниво 5;
 • Куриерът придобива активното умение Speed Burst при ниво 10 (6 секундно времетраене + 50% скорост на движение, 120 сек. време за изчакване);
 • Куриерът придобива способността да използва Wards при ниво 15;
 • Куриерът придобива активното умение Shield при ниво 20 (2 сек. времетраене, 200 сек. време за изчакване);
 • Куриерът придобива способността по принцип да използва предмети при ниво 25;
 • Видимостта на куриера е намалена от 350 на 200;
 • Отборната плячка за куриер вече е 25 + 5 * нивото;
 • Времето за прераждане на куриера е променено от 120/180 за земен/летящ на 50 + 7 * нивото;
 • Return Items — умението вече ще причинява куриера да се връща в базата, дори ако няма предмети.


Икономика

 • Observer Wards — вече не костват злато;
 • Героите вече стартират с 3 Town Portal Scrolls;
 • Златото, спечелено от убийството на Observer Ward, вече винаги ще се дава на играча, който е закупил True Sight;
 • Героите, които наскоро са приложили щети или дебъф върху вражески герой, който умре, вече се считат като част от площта за асистенция. Това важи, дори ако вече не са живи или не са в тази площ;
 • Множителят към ранговия фактор за капитала при разпределението на злато от асистенция в площта е променен от умножаване спрямо героите в нея на глобално;
 • Ранговият фактор на капитала за злато е променен от 1,3—>0,7 на 1,6—>0,4.


Общи

 • Разположението на картата е преправено; Забележка: И двата Ancient лагера вече са на противоположната страна на картата от Roshan.

 • Героите вече могат да повишават нивото си до 30. Щом достигнете до ниво 30, отключвате цялото дърво с таланти. Изискваният опит за нивата е 3 500/4 500/5 500/6 500/7 500. Времето за възстановяване не се увеличава след ниво 25. Стойностите за плячката опит достигат своя макс. шри ниво 25;

 • Имунитетът срещу заклинания вече не предоставя 100% магическа устойчивост (това означава, че всички заклинания, които са способни да проникват през имунитета, вече сега също нанасят щети);
  • Забележка 1 — Бързо опресняване относно начина, по който това работи понастоящем. Заклинанията разполагат с две свойства: 1) дали се прилага към цели с имунитет срещу заклинания и 2) какъв е типът на щетите. Това е изброено в поясненията на уменията;
  • Забележка 2 — Тази промяна означава, че ако нещо е прониквало през имунитета преди и щетите му са били магически, вече ще нанася щети. Ако не е прониквало през имунитета преди, то все още няма да нанася никакви щети.

 • Страничните магазини са премахнати;
 • Bottle — премахната от тайния магазин;
 • Всички предмети от тайния магазин вече ексклузивно са в него (това означава, че Ring of Health и Void Stone вече не са в базовия магазин);

 • Здравето на кулите от поредица 2 — увеличено от 1 900 на 2 000;
 • Бронята на кулите от поредица 2 — увеличена от 15 на 16;
 • Щетите на кулите от поредица 2 — увеличени от 152 на 175;
 • Нощната видимост на кулите от поредица 2 — увеличено от 800 на 1 100;
 • Glyph Multishot — целите на кулите са увеличени от 2 на 4;
 • Glyph — времетраенето е увеличено от 6 на 7;

 • Подобрена е обработката на въвеждането, така че да е по-пъргаво. Също така са поправени някои редки грешки, пропускащи въвеждания;
 • Отказаните кули вече дават половината от плячката на отбора, който е сторил това, а останалата на другия (вместо 0 за двата отбора);
 • Щетите на катапултите срещу герои са увеличени от 85% на 100%;
 • Fountain — щетите са увеличени от 230 на 275;
 • Fountain — вече разполага с 20% точност.Баланс на неутралните единици

 • Cloak Aura на Centaur Courser и Hellbear — вече не се натрупва;
 • Harpy Stormcrafter — макс. мана е намалена от 400 на 150;
 • Harpy Stormcrafter — регенерацията на мана е увеличена от 1 на 3;
 • Mud Golem — Hurl Boulder щетите са намалени от 125 на 75;
 • Ghost — Frost Attack забавянето на движението е променено от 20 на 25%;
 • Ghost — Frost Attack забавянето на атаката е променено от 20 на 25%;
 • Vhoul Assassin — отровният дебъф вече прилага 35% намаляване на реген.;
 • Centaur Conqueror — War Stomp времето за изчакване е намалено от 20 на 12;
 • Dark Troll Summoner — Ensnare времето за изчакване е намалено от 20 на 15;
 • Dark Troll Summoner — Raise Dead времето за изчакване е намалено от 25 на 18;
 • Ancient Thunderhide — War Drums Aura вече не предоставя бонус щети за атака;
 • Ancient Thunderhide — War Drums Aura вече предоставя 40% точност;
 • Ancient Thunderhide — War Drums Aura бонус скоростта на атака е увеличена от 15 на 25;
 • Ogre Frostmage — бонус бронята е намалена от 8 на 6;
 • Ogre Frostmage — забавянето вече също работи срещу далекобойни единици;
 • Ogre Frostmage — забавянето на атаката е увеличено от 20 на 30.

Outposts

Добавен е нов тип неутрална структура — Outposts

На картата има две такива структури. Разположени са там, където преди бяха страничните магазини. Десният клик за изпълняване отнема 6 секунди, а след това получавате контрол над Outpost. Конвертира се по-бързо при изпълняване от повече съюзници. Разполагането с контрол над Outpost ще Ви предоставя бонус опит при първоначалното му превземане и на 5 минутни интервали от игралния часовник. Също така предоставя на отбора Ви невъзпрепятствана видимост в тази площ. Позволява Ви да се телепортирате до него. Outposts са неактивни през първите 10 минути от играта и не могат да бъдат превземани.

 • Бонус опитът е 25*мин. опит за всеки играч;

 • Предоставя 500 площ на ефекта за True Sight;

 • Придобиването на бонус опит става само веднъж за период, независимо дали контролирате един или два Outposts;

 • Отнема 6 секунди, за да се телепортира до него (споделя механиката при отложеното време за телепортиране с кулите от поредица 1);


Неутрални предмети

От неутралните единици вече се падат уникални предмети, които не могат да бъдат продавани, но позволяват споделяне със съюзници. Има пет поредици предмети, които се падат в хода на играта. Във всяка поредица шансовете се преполовяват за всяко следващо падане. Предметите от специфичен тип ще се паднат само веднъж за всеки отбор. Паданията започват само след 5 минути.


Има общо 62 уникални предмета от неутрални единици.


Слотовете в раницата са увеличени от 3 на 4


Механики за падане на неутрални

 • 5 — 15 минути:
 • Поредица 1: 10% шанс;
 • Други поредици: 0% шанс.
 • 15 — 25 минути:
 • Поредица 2: 10% шанс;
 • Други поредици: 0% шанс.
 • 25 — 35 минути:
 • Поредица 3: 10% шанс;
 • Други поредици: 0% шанс.
 • 35 — 45 минути:
 • Поредица 3: 5% шанс;
 • Поредица 4: 5% шанс;
 • Други поредици: 0% шанс.
 • 45 — 70 минути:
 • Поредица 4: 10% шанс;
 • Други поредици: 0% шанс.
 • 70+ минути:
 • Поредица 5: 10% шанс;
 • Други поредици: 0% шанс.

Това са шансовете за първото падане от всяко поредица. Всяко следващо падане между дадена поредица се преполовява. Ето защо, ако първото падане е 10%, следващото такова в рамките на тази поредица ще бъде 5%, след това 2,5% и т.н.

Шансовете за падане използват псевдопроизволна база за поредицата и отбора. Избира се падане само когато има истински герой близо до умиращата неутрална единица.Предмети — поредица 1


  [[keen_optic]]
 • +75 обсег за изпълняване, +1,5 реген. на мана;

 • [[royal_jelly]]
 • Консуматив, който идва с 2 заряда. Перманентно предоставя +2,5 реген. на здраве и +1,25 реген. на мана към целевата единица. Не се натрупва върху същата единица. Споделянето показва, че Ви е грижа;

 • [[poor_mans_shield]]
 • Poor Man's Shield;

 • [[ocean_heart]]
 • Предоставя +4 към всички статистики. Допълнително предоставя 10 реген. на здраве и 5 реген. на мана, докато сте във вода;

 • [[iron_talon]]
 • Iron Talon;

 • [[mango_tree]]
 • Консуматив, който засява Mango дърво. Предоставя неограничена Mango мощ. Всеки 60 секунди ще се пада Mango. Предоставя 800 видимост около него;

 • [[arcane_ring]]
 • +8 интелект, +3 броня. Активира се, за да възстанови 75 мана към всички съюзници в 1 200 площ на ефекта около Вас. Време за изчакване: 40 секунди;

 • [[elixer]]
 • 3 заряда, възстановява 500 здраве и 250 мана в продължение на 6 секунди;

 • [[broom_handle]]
 • +35 обсег на ръкопашна атака, +12 щети и +3 броня;

 • [[ironwood_tree]]
 • Рецептата може да се използва за комбиниране на 3 Iron Branches, така че да се създаде Ironwood Tree. Предоставя +7 към всички статистики и умението да засадят специално дърво. Време за изчакване: 4 секунди. Обсег на изпълняване: 800;

 • [[trusty_shovel]]
 • +150 здраве. Активира се, за да копае с 1 секундно време за изпълняване. Може да намери руна на изобилието, манерка, комплект с 2 TP Scroll или вражески Kobold. Никога не се пада същата награда една след друга. Време за изчакване: 70 секунди;

 • [[faded_broach]]
 • +225 мана, +20 скорост на движение;


Предмети — поредица 2


  [[grove_bow]]
 • +100 обсег на атака. Добавя дебъф за -12% магическа устойчивост към атаката;

 • [[vampire_fangs]]
 • +10% кражба на здраве, +10% кражба на здраве със заклинания, +450 нощна видимост;

 • [[ring_of_aquila]]
 • Ring of Aquila;

 • [[repair_kit]]
 • 3 заряда. Консуматив, който се прицелва към структура, възстановявайки 40% от здравето ѝ в продължение на 30 секунди. Предоставя +10 броня и +4 Multishot по време на този период;

 • [[pupils_gift]]
 • Предоставя Ви +14 атрибути за двете Ви второстепенни статистики;

 • [[helm_of_the_undying]]
 • Предоставя +6 броня. Екипираният герой оцелява 5 екстра секунди, след като получи убийствен удар;

 • [[imp_claw]]
 • Пасивно. +18 щети на атака. Причинява следващата Ви атака да нанася 1,6x щети. Време за изчакване: 10 секунди;

 • [[philosophers_stone]]
 • +75 ЗВМ, +200 мана и -35 щети на атака нанасяни върху Вас;

 • [[dragon_scale]]
 • +5 броня и +5 реген. на здраве. Атаката Ви вече добавя догаряне, което нанася 12 щети/сек. за 3 секунди. Влияе на структури;

 • [[essence_ring]]
 • +6 интелект и 2,5 реген. на мана. Активира се, за да увеличи макс. здраве с 375 за 15 сек. (лекува Ви). 200 нужна мана, време за изчакване: 25 секунди;

 • [[nether_shawl]]
 • +8% увеличаване на заклинанията, +20% магическа устойчивост и -4 броня към Вас;

 • [[tome_of_aghanim]]
 • Консуматив, който временно Ви предоставя бъф със скиптър за 3 минути.


Предмети — поредица 3


  [[craggy_coat]]
 • +13 броня и -35 скорост на атака към Вас;

 • [[greater_faerie_fire]]
 • +30 щети. Консумира се, така че незабавно да възстанови 500 здраве. 2 заряда. Време изчакване: 10;

 • [[quickening_charm]]
 • +13% намаляване на времето за изчакване и +9 реген. на здраве;

 • [[mind_breaker]]
 • Предоставя +30 пречупване на мана и +15% магическа устойчивост. Маната, обгорена по този начин, се дава на Вас. Илюзиите нанасят +6 пречупване на мана;

 • [[third_eye]]
 • Предоставя True Sight в 500 радиус и +300 дневна/нощна видимост. Разполага с 3 заряда, а след 3 умирания изчезва;

 • [[spider_legs]]
 • Предоставя +24% скорост на движение (не се натрупва с ботуши) и +30% стойност за обръщане. Може да се активира за получаване на свободна проходимост и + 24% скорост на движение за 3 секунди. Унищожава дърветата по пътя. Време за изчакване: 10 секунди;

 • [[vambrace]]
 • Рецептата комбинира 2 Bracers, 2 Wraith Bands или 2 Null Talismans, за да създаде съответна Vambrace за сила, ловкост или интелект. Предоставя +14 към обозначения атрибут, +8 на всички останали и + 12% магическа устойчивост, +12 скорост на атака или + 8% усилване на заклинанията спрямо съответния тип Vambrace;

 • [[clumsy_net]]
 • +5 към всички статистики и +3 реген. на мана. Активира се, за да впримчите себе си и целта за 2 секунди. 900 обсег за изпълняване. Време за изчакване: 25 секунди;

 • [[enchanted_quiver]]
 • Пасивно време за изчакване. Следващата Ви далекобойна атака разполага с +400 обсег, нанася 175 магически щети и има True Strike. Време за изчакване: 8 секунди;

 • [[paladin_sword]]
 • +17 щети, +17% кражба на здраве, +17% лечение, реген. и увеличаване на кражба на здраве;

 • [[orb_of_destruction]]
 • Атаките прилагат дебъф, който намалява бронята с 6, забавя за 30/15% при ръкопашни/далекобойни притежатели за 4 секунди;

 • [[titan_sliver]]
 • Предоставя + 22% базови щети, + 22% магическа устойчивост и + 22% статус на устойчивост;


Предмети — поредица 4


  [[witless_shako]]
 • Предоставя + 28% макс. здраве и -40% макс. мана;

 • [[timeless_relic]]
 • +35% увеличаване на времетраенето за дебъфа и +10% увеличаване на заклинанията;

 • [[spell_prism]]
 • +8 към всички статистики. Може да бъде активирано, за да причини дублиране на следващото умение за една цел, което не е ултимат, или предмет върху друг враг наблизо (приоритизира герои). Време за изчакване: 80 секунди;

 • [[princes_knife]]
 • +60% скорост за снаряда на атака. Следващата ви атака проклина вражеския герой в жаба за 1,5 секунди. Време за изчакване: 12 секунди;

 • [[flicker]]
 • Активирай се, за да разсея дебъф и използва Blink в произволна посока в обсег от 600. Време за изчакване: 5 секунди. Нужна мана: 25. Не се преустановява при входящи щети;

 • [[spy_gadget]]
 • Намалява времето за изчакване на Scan с 50%. Увеличава атаката и обсега за изпълняване на съюзниците наблизо със 125;

 • [[ninja_gear]]
 • +20 ловкост, +25 скорост на движение. Активира се, за да изпълни Smoke of Deceit върху Вас. Време за изчакване: 45 секунди;

 • [[illusionsts_cape]]
 • Увеличава щетите от илюзии с 10%. Може да се активира, за да създаде Ваша илюзия, която нанася 50% и поема 150% за 20 секунди. Време за изчакване: 30 секунди;

 • [[havoc_hammer]]
 • +60 щети, +18 сила, увеличава базовото време за атака с 0,3. Може да се активира за отблъскване на врагове в 300 площ на ефекта на разстояние 250, забавяйки скоростта им на движение с 50% за 3 секунди;

 • [[panic_button]]
 • Пасивно. +400 здраве. Силно разсейва и Ви лекува за 300, когато паднете под 15% здраве. Време за изчакване: 75 секунди;

 • [[the_leveller]]
 • +50 скорост на атака. Атаките Ви нанасят разсичане или косвени щети за 50% в 400/250 площ;

 • [[minotaur_horn]]
 • +20 сила. Активира се, за да придобиете магически имунитет за 1,75 сек. Време за изчакване: 40 секунди.


Предмети — поредица 5 (само след 70+ минути)


  [[force_boots]]
 • +50% скорост на движение и отключва макс. такава. Може да се активира за самостоятелно разсейване и да Ви избута 800 разстояние напред. Време за изчакване: 6 секунди;

 • [[seer_stone]]
 • +500 обсег на изпълняване, +800 дневна/нощна видимост;

 • [[mirror_shield]]
 • 75% шанс за блокиране на и отразяване на целеви заклинания. +20 към всички статистики;

 • [[fallen_sky]]
 • Рецептата комбинира Blink Dagger и Meteor Hammer. Предоставя +20 сила, +20 интелект, +15 реген. на здраве и +10 реген. на мана. Активира се, за да изчезне, превръщайки се в метеорит, падайки бързо върху целевата площ, прилагайки зашеметяването и щетите на Meteor Hammer. Обсег на изпълняване: 1 600. Време за изчакване: 15 секунди. Не се преустановява от входящи щети;

 • [[fusion_rune]]
 • Консуматив, който може да се активира за придобиване на всеки ефект подсилваща руна за 50 секунди. 3 заряда. Време за изчакване: 120 секунди.

 • [[apex]]
 • Увеличава основния Ви атрибут с 80%.

 • [[ballista]]
 • +400 обсег на атака. Атаката отблъсква враговете назад на разстояние 50;

 • [[woodland_striders]]
 • + 50% скорост на движение, отключва макс. скорост на движение и предоставя +50 реген. на здраве. Предоставя проходимост през дървета. Активира се, за да оставяте дървета след себе си, докато се движите за 3 сек. Тези дървета траят до 60 секунди. Време за изчакване: 20 секунди.

 • [[trident]]
 • Рецептата комбинира Sange, Yasha и Kaya. +33 ловкост, +33 сила, +33 интелект, +33 скорост на движение, +33 скорост на атака, +33 статус на устойчивост, +33% намаляване на загубата на мана, +33% увеличаване на реген. и кражбата на здраве, +33% увеличаване на заклинанията;

 • [[demonicon]]
 • +35 сила и интелект. Активира се за призоваване на 6 Necronomicon единици от ниво 3 за 90 секунди. Време за изчакване: 75 секунди.

 • [[pirate_hat]]
 • Предоставя +250 скорост на атака. Когато убиете вражески герой, между Вас и целта се появява руна на изобилието;

 • [[ex_machina]]
 • +25 броня. Активира се, за да опресни времето за изчакване на всички предмети (освен Refresher Orb). Време за изчакване: 30 секунди;

 • [[desolator_2]]
 • +100 щети на атака и -12 броня при атака;

 • [[phoenix_ash]]
 • +30 към всички статистики. Смъртоносните щети се възпрепятстват и Ви лекува до пълно здраве. Консумира се при задействане. 1 заряд, унищожава се след употреба.


Променени предмети

[[stout_shield]]
 • Stout Shield — премахнат от играта;
 • Ръкопашните герои вече разполагат с пасивно блокиране на 8 щети (натрупва се с други източници за блокиране на щети).

 • [[vanguard]]
  • Вече изисква рецепта за 200 злато.

  [[quelling_blade]]
  • Цената е намалена от 200 на 150;
  • Ръкопашните щети са намалени от 24 на 18;
  • Щетите за бонус обсега са намалени от 7 на 5.

  [[orb_of_venom]]
  • Цената е увеличена от 275 на 300.

  [[circlet]]
  • Цената е намалена от 165 на 155.

  [[slippers]]
  • Цената е увеличена от 135 на 145.

  [[gauntlets]]
  • Цената е увеличена от 135 на 145.

  [[mantle]]
  • Цената е увеличена от 135 на 145.

  [[faerie_fire]]
  • Цената е увеличена от 70 на 125;
  • Щетите са увеличени от 2 на 3;
  • Лечението е увеличено от 85 на 100.

  [[enchanted_mango]]
  • В подготовката за предстоящия Mango сезон, вече могат да бъдат натрупвани до 3 пъти в един слот.

  [[ring_of_protection]]
  • Цената е намалена от 175 на 150.

  [[sobi_mask]]
  • Цената е намалена от 325 на 250.

  [[ring_of_regen]]
  • Цената е намалена от 300 на 250.

  [[force_staff]]
  • Рецептата е увеличена с 50 злато.

  [[soul_ring]]
  • Рецептата е увеличена с 50 злато.


  [[buckler:recipeupdated]]
  • Вече изисква Ring of Protection, 1 Iron Branch и рецепта за 250 злато. Предоставя +3 към всички статистики и +2 аура за броня (вече не разполага с активен бъф за изпълняване);

  [[ring_of_basilius:recipeupdated]]
  • Вече изисква Sage's Mask, 1 Iron Branch и рецепта за 150 злато. Предоставя +3 към всички статистики и +1,25 аура за реген. на мана;

  [[headdress:recipeupdated]]
  • Вече изисква Ring of Regeneration, 1 Iron Branch и рецепта за 150 злато. Предоставя +3 към всички статистики и +2 аура за реген. на здраве;


  [[vladmir:reworked]]
 • Рецептата е преработена.
  • Предходно:
   ===
   Изисква:
   Ring of Basilius (500);
   Morbid Mask (900);
   Рецепта (525);
   Общо: 1 925.

   Предоставя:
   +15% аура за кражба на здраве (ръкопашни);
   +10% аура за кражба на здраве (далекобойни);
   +15% аура за щети на атака;
   +1,5 аура за регенерация на мана;
   +4 аура за броня.

  • Настоящо:
   ===
   Изисква:
   Ring of Basilius (450);
   Morbid Mask (900);
   Buckler (450);
   Рецепта (350);
   Общо: 2 150.

   Предоставя:
   +6 към всички статистики;
   +25% аура за кражба на здраве;
   +1,5 аура за регенерация на мана;
   +3 аура за броня.


  [[helm_of_the_dominator:reworked]]
  • Dominate Aura — бонусите вече са 50% по-силни за единиците на играчи;
  • Рецептата е преработена.
  • Предходно:
   ===
   Изисква:
   Headdress (525);
   Gloves of Haste (500);
   Ring of Health (850);
   Рецепта (300);
   Общо: 2 175.

   Предоставя:
   +2 към всички статистики;
   +20 аура за скоростта на атака;
   +8,5 аура за регенерация на здраве.

  • Настоящо:
   ===
   Изисква:
   Headdress (450);
   Broadsword (1 200);
   Crown (450);
   Рецепта (300);
   Общо: 2 400.

   Предоставя:
   +7 към всички статистики;
   +20% аура за базови щети;
   +5 аура за регенерация на здраве.


  [[ancient_janggo:reworked]]
  • Рецептата е преработена
  • Предходно:
   ===
   Изисква:
   Crown (450);
   Wind Lace (250);
   Sage's Mask (325);
   Рецепта (600);
   Общо: 1 625.

   Предоставя:
   +6 към всички статистики;
   +20 скорост на движение;
   +1,25 регенерация на мана.

  • Настоящо:
   ===
   Изисква:
   Crown (450);
   Wind Lace ( 250);
   Gloves of Haste (400);
   Рецепта (800);
   Общо: 1 900.

   Предоставя:
   +6 към всички статистики;
   +20 скорост на движение;
   +20 аура за скоростта на атака.


  [[mekansm:recipeupdated]]
  • Вече използва Chainmail, вместо Buckler. Предоставя 6 броня, 4 към всички статистики (без аура за броня/броня при активиране);
  • Аурата за регенерация на здраве е намалена от 3,5 на 2,5.

  [[crimson_guard:recipeupdated]]
  • Вече използва Helm of Iron Will, вместо Buckler. Предоставя +6 броня, +10,5 реген. на здраве, +3 към всички статистики;
  • Вече не предоставя активната бонусна броня. Тя се предоставяше от старата активна част на Buckler.

  [[guardian_greaves]]
  • Вече предоставя +6 броня. Няма базова аура за броня (все още разполага със същи праг аурата за броня/реген.);
  • Цената на рецептата е намалена от 1 800 на 1 600 (общата цена е по-евтина с 625 поради промени на компонентите);
  • Аурата за регенерация на здраве е намалена от 3,5 на 2,5.

  [[assault:recipeupdated]]
  • Вече използва Buckler, вместо Chainmail. Придобива +5 към всички статистики.


  [[abyssal_blade]]
  • Вече изпълнява Blink нападение. Разполага с 600 обсег за изпълняване;
  • Bash вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания).


  [[bloodstone:reworked]]
  • Вече комбинира Kaya и Soul Booster. Предоставя базовите бонуси от двата предмета, плюс 200% реген. на мана. Вече всеки заряд предоставя +0,2 реген. на мана и 0,35% увеличаване на заклинанията, вместо 0,3 точки здраве/мана.


  [[sange]]
  • Вече предоставя +24% реген. на здрава и увеличаване на кражбата на здраве за Вас, вместо +8 щети;
  • Статусът на устойчивост е увеличен от 12% на 16%.

  [[sange_and_yasha]]
  • Вече предоставя +30% реген. на здрава и увеличаване на кражбата на здраве за Вас, вместо+12 щети;
  • Статусът на устойчивост е увеличен от 16% на 20%.

  [[heavens_halberd]]
  • Вече предоставя +30% реген. на здрава и увеличаване на кражбата на здраве за Вас, вместо +25 щети;
  • Статусът на устойчивост е увеличен от 14% на 20%.

  [[kaya_and_sange]]
  • Вече предоставя +30% реген. на здрава и увеличаване на кражбата на здраве за Вас, вместо +12 щети;
  • Статусът на устойчивост е увеличен от 16% на 20%.

  [[holy_locket:recipeupdated]]
  • Вече не предоставя увеличаване на регенерацията;
  • Увеличаването на лечението е повишено от 25% на 35%;
  • Здравето е увеличено от +200 на +250;
  • Вече изисква Magic Wand, вместо Cloak (и предоставя облагите от Magic Wand);
  • Цената на рецептата е увеличена от 550 на 850.


  [[gloves]]
  • Цената е намалена от 500 на 400.

  [[power_treads]]
  • Скоростта на атака е увеличена от 20 на 25;

  [[hand_of_midas]]
  • Цената на рецептата е увеличена със 100

  [[armlet]]
  • Цената на рецептата е увеличена със 100.


  [[veil_of_discord:recipeupdated]]
  • Вече изисква Ring of Basilius, вместо Helm of Iron Will;
  • Цената на рецептата е увеличена от 700 на 1 150;
  • Вече увеличава входящите щети от заклинания с 20%, вместо да намалява магическата устойчивост (в резултат на това влияе на Pure).


  [[urn_of_shadows]]
  • Вече изисква Sage's Mask, вместо Infused Raindrops.

  [[infused_raindrop]]
  • Броят на зарядите е увеличен от 5 на 6.


  [[heart]]
  • Вече предоставя +10 реген. на здраве.


  [[mask_of_madness]]
  • Времетраенето е намалено от 8 на 6;
  • Времето за изчакване е намалено от 22 на 16.


  [[dust]]
  • Вече идва в единични заряди за 90 злато (вместо два за 180).

  [[ward_sentry]]
  • Времетраенето е увеличено от 6 на 8 минути;
  • Времето за изчакване относно снабдяването с нов запас е увеличено от 85 на 95;
  • Първоначалния запас е намален от 4 на 3.


  [[smoke_of_deceit]]
  • Първоначалния запас е намален от 3 на 2;
  • Времето за изчакване относно снабдяването с нов запас е намалено от 10 на 7 минути.


  [[blade_mail]]
  • Вече не прониква през имунитет срещу заклинания;
  • Бронята е увеличена от 5 на 6.


  [[basher]]
  • Bash — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания);

  [[maelstrom]]
  • Вече не отскача от основната цел, ако тя има имунитет срещу заклинания.

  [[mjollnir]]
  • Вече не отскача от основната цел, ако тя има имунитет срещу заклинания.

  [[javelin]]
  • Вече не прониква през имунитет срещу заклинания.

  [[monkey_king_bar]]
  • Вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания).


  [[invis_sword]]
  • Щетите са увеличени от 22 на 27.

  [[bfury]]
  • Щетите са увеличени от 45 на 54.

  [[silver_edge]]
  • Щетите са увеличени от 30 на 36.

  [[echo_sabre]]
  • Щетите са увеличени от 12 на 15.


  [[sphere]]
  • Времето за изчакване е намалено от 13 на 12;
  • Всички статистики са увеличени от 13 на 14;
  • Регенерацията на здраве е увеличена от 6,5 на 7.


  [[cyclone]]
  • Cyclone — поддържа блокиране на стълкновение за 24 в основата.

  [[shivas_guard]]
  • Вече няма способност да бъде разглобено.

  [[manta]]
  • Вече няма способност да бъде разглобено.

  [[glimmer_cape]]
  • Вече може да се използва върху куриери/единици.


  Променени герои


  [[abaddon]]
  • Mist Coil — щетите от самонараняване вече не са смъртоносни;
  • Curse of Avernus — забавянето от проклятието е намалено от 30/40/50/60% на 15/30/45/60%.

  [[alchemist]]
  • Талантът за ниво 25 е увеличен от „+30 Chemical Rage реген.“ на „+50 Chemical Rage реген.“;
  • Талантът за ниво 25 е променен от „-0,15 Chemical Rage базово време за атака“ на „+60 Chemical Rage скорост на движение“.

  [[ancient_apparition:scepterreworked]]
  • Ice Blast — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания);
  • Скиптърът е преработен. Chilling Touch няма време за изчакване.

  [[antimage]]
  • Mana Break — вече също изгаря 2/3/4/5% от макс. мана на целта;
  • Mana Break — вече има само преполовен ефект над илюзиите;
  • Mana Void — вече не прониква през имунитет срещу заклинания (преди правеше това само частично);
  • Mana Void със скиптър — времетраенето е увеличено от 70 на 100 секунди;
  • Талантът за ниво 10 е увеличен от „+10 сила“ на „+13 сила“.

  [[arc_warden]]
  • Tempest Double — времетраенето е увеличено от 16/20/24 на 18/22/26;
  • Талантът за ниво 25 е намален от „+350 Spark Wraith щети“ на „+300 Spark Wraith щети“.

  [[axe]]
  • Counter Helix — времето за изчакване е подобрено от 0,45/0,4/0,35/0,3 на 0,3;
  • Counter Helix — шансът е намален от 20% на 17/18/19/20%;
  • Culling Blade — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания).

  [[bane:reworked]]
  • Enfeeble — преработено. Вече е пасивно. Уменията Ви вече поставят Enfeeble дебъф върху целта, намалявайки статуса на устойчивост с 15/20/25/30% и магическата устойчивост с 4/8/12/16% за 8 секунди;
  • Enfeeble — е преместено надолу до третото умение;
  • Brain Sap — вече лекува за същата стойност щети, поемани от целта;
  • Brain Sap — типът на щетите е променен от същински на магически;
  • Brain Sap — щетите са увеличени от 75/150/225/300 на 100/200/300/400;
  • Fiend's Grip — вече нанася същите щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания);
  • Талантът за ниво 15 е променен от „Enfeeble краде скорост на атака“ на „+8% увеличаване на заклинанията“;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „+125 Enfeeble намаляване на скоростта на атака“ на „+20% кражба на здраве от заклинания“.

  [[batrider]]
  • Flamebreak — скоростта на снаряда е увеличена от 900 на 1 200;
  • Flamebreak — вече разполага с 50/75/100/125 щети при попадение;
  • Flamebreak — щетите в секунда са намалени от 25/30/35/40 на 20;
  • Flamebreak — времето за изчакване е преизчислено от 17 на 18/17/16/15
  • Flamebreak — площта за ефекта е увеличена от 375 на 500;
  • Flamebreak — времетраенето на отблъскването е променено от 0,25 на 0,35
  • Flamebreak — разстоянието на отблъскването вече е фиксирано на 300;
  • Firefly — вече не предоставя летателна видимост;
  • Firefly — скоростта на движение е увеличена от 4/7/10/13% на 5/10/15/20%;
  • Firefly — вече предоставя +200/400/600/800 дневна/нощна видимост;
  • Sticky Napalm — вече не разполага с точка за изпълняване;
  • Sticky Napalm — вече не изисква обръщане за изпълняване;
  • Sticky Napalm — забавянето за натрупване е намалено от 3/5/7/9 на 2/4/6/8;
  • Flaming Lasso — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания);
  • Талантът за ниво 15 е увеличен от „+2 сек. Flamebreak Burn времетраене“ на „+3 сек. Flamebreak Burn времетраене“;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „+40 скорост на движение“ на „+30 скорост на движение“;
  • Талантът за ниво 25 е намален от „-13 сек. изчакване за Flamebreak“ на „-9 сек. изчакване за Flamebreak“.

  [[beastmaster]]
  • Wild Axes — вече прониква през имунитет срещу заклинания;
  • Primal Roar — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания);
  • Талантът за ниво 10 е увеличен от „+20 скорост на движение“ на „+25 скорост на движение“;
  • Талантът за ниво 15 е увеличен от „+6 броня“ на „+7 броня“.

  [[bloodseeker]]
  • Rupture — времетраенето е намалено от 12 на 10/11/12;
  • Ловкостта е променена от 24 + 3,1 на 22 + 3,4;
  • Bloodrage — изходящите щети са увеличени от 10/15/20/25% на 12/18/24/30%;
  • Bloodrage — входящите щети са намалени от 10/15/20/25% на 10/14/18/22%.

  [[bounty_hunter]]
  • Track — бонус скоростта на движение е увеличена от 16/18/20% на 16/20/24%.

  [[brewmaster]]
  • Cinder Brew — вече удължава времетраенето с 3 секунди, вместо да го опреснява;
  • Cinder Brew — вече нанася обща стойност щети през вариращо времетраене;
  • Cinder Brew — вече не причинява атаки върху себе си;
  • Cinder Brew — вече възпламенява при някакви щети от заклинания, вместо това да става само при щети над 80;
  • Cinder Brew — щетите са увеличени от 100/150/200/250 на 100/160/220/280;
  • Cinder Brew — забавянето е преизчислено от 25% на 24/28/32/36%;
  • Cinder Brew — времето за изчакване е намалено от 20/18/16/14 to 20/17/14/11;
  • Cinder Brew — нужната мана е намалена 50 на 80.

  [[bristleback]]
  • Viscous Nasal Goo — намаляването на бронята за натрупване е увеличено от 1,4/1,8/2,2/2,6 на 1,4/1,9/2,4/2,9.


  [[centaur]]
  • Retaliate — връщаните щети са увеличени от 16/32/48/65 на 16/36/56/76;
  • Талантът за ниво 20 е увеличен от „+80 Retaliate щети“ на „+90 Retaliate щети“.

  [[chaos_knight:scepterreworked]]
  • Придобиването на ловкост е променено от 2,1 на 1,4;
  • Chaos Bolt — вече отприщва фалшиви снаряди от илюзиите наблизо;
  • Reality Rift — вече не забавя;
  • Reality Rift — вече намалява бронята с 2/3/4/5 за 6 секунди;
  • Reality Rift — времето за изчакване за 14/11/8/5 на 15/12/9/6;
  • Chaos Strike — макс. критичен удар е намален от 160/200/240/280% на 140/165/190/215%;
  • Phantasm — изходящите щети са преизчислени от 50/75/100 на 40/70/100%;
  • Phantasm — входящите щети са увеличени от 260% на 350%;
  • Phantasm — илюзиите вече не разполагат с 25% бонус магическа устойчивост;
  • Phantasm — илюзиите вече се считат за силни илюзии и не могат да бъдат убити незабавно със заклинания;
  • Скиптърът е преработен. Когато изпълнявате Phantasm, причинява създаването на илюзия за всеки съюзнически герой (същите статистики като Phantasm илюзии). Героят Ви също получава допълнителна илюзия. Не прекъсва съюзниците.

  [[chen]]
  • Holy Persuasion — минималното здраве е намалено от 1 000 на 700/800/900/1 000;
  • Holy Persuasion — нужната мана е увеличена от 70/90/110/130 на 90/110/130/150;
  • Hand of God — нужната мана е увеличена от 200/300/400 на 250/350/450;
  • Талантът за ниво 10 е променен от „+30% придобиване на опит“ на „+200 здраве“.

  [[clinkz:reworked]]
  • Базовият обсег на атака е намален от 650 на 625;
  • Skeleton Walk — вече предоставя 70/100/130/160 скорост на атака, когато излиза от невидимост. Трае 4 секунди;
  • Strafe — заменено от Death Pact. Консумира вражеска единица, скелет или неутрален крийп от ниво 3/4/5/6. Придобива 200/300/400/500 здраве и причинява атаките Ви да разполагат с -2/3/4/5 дебъф на бронята. Ако героят умре под атаката на дебъфа Ви (трае 3 секунди). Придобивате +5 щети перманентно и времето за изчакване на Death Pact е опреснено. Death Pact трае 55 секунди. Време за изчакване: 90. Обсег за изпълняване: 900. Нужна мана: 60;
  • Burning Army — вече нанася 24/26/28% от щетите Ви на атака, вместо 80/100/120% от базовите щети;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „+16 реген. на здраве“ на „+350 Death Pact здраве“;
  • Талантът за ниво 25 е променен от „+4 сек. Strafe времетраене“ на „+4 сек. Skeleton Walk времетраене за скоростта на атака“.

  [[rattletrap:scepterreworked]]
  • Hookshot — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания);
  • Hookshot — времето за изчакване е намалено от 70/55/40 на 60/45/30;
  • Скиптърът е преработен. Предоставя Ви Overclocking. Опреснява всичките Ви умения, предоставя 40% бонус скорост на движение и +200 скорост на атака за 8 секунди. След като времетраенето изтече, ставате зашеметени за 4 секунди. Време за изчакване: 60. Нужна мана: 150.

  [[crystal_maiden:reworked]]
  • Базовата реген. на мана е увеличена от 0 на 1;
  • Arcane Aura — самостоятелната реген. на мана е коригирана от 2,5/4,5/6,5/8,5, така че да се удвоява върху Вас;
  • Arcane Aura — вече предоставя 4/6/8/10% магическа устойчивост и се удвоява върху Вас.

  [[dark_seer:scepterreworked]]
  • Vacuum — вече работи срещу неуязвими/спящи цели;
  • Скиптърът е преработен. Вече намалява времето за изчакване на Vacuum от 60/50/40/30 на 12 и удвоява ширината на Wall of Replica.

  [[dark_willow]]
  • Bedlam — щетите са увеличени от 60/110/160 на 75/125/175;
  • Талантът за ниво 20 е увеличен от „+10% кражба на здраве от заклинания“ на „+15% кражба на здраве от заклинания“.

  [[dazzle:scepterreworked]]
  • Скиптърът е преработен. Броят на отскачания от Shadow Wave е увеличен с 3. Обсегът на отскачане е увеличен с 200. Всеки отскок разсейва съюзническите цели.

  [[death_prophet]]
  • Базовият интелект е увеличен с 3.

  [[disruptor]]
  • Thunder Strike — вече прилага 0,1 секундно 100% забавяне на скоростта за движение/атака;
  • Талантът за ниво 10 е увеличен от „+200 здраве“ на „+225 здраве“.

  [[doom_bringer:scepterreworked]]
  • Базовите щети са увеличени с 3;
  • Devour — макс. ниво на крийповете е преизчислено от 3/4/5/6 на 4/5/6/6;
  • Devour — времето за изчакване е преизчислено от 70/60/50/40 на 70;
  • Devour — бонус златото е преизчислено от 25/50/75/100 на 20/80/140/200;
  • Devour — времетраенето на храносмилането вече съответства на времето за изчакване (вместо да е 80);
  • Scorched Earth — времетраенето е преизчислено от 10/12/14/16 на 16;
  • Scorched Earth — скоростта е увеличена от 11/12/13/14% на 12/13/14/15%;
  • Scorched Earth — щетите са преизчислени от 20/30/40/50 на 20/35/50/65;
  • Infernal Blade — базовите щети са преизчислени от 25 на 16/20/24/28;
  • Скиптърът е преработен. Времетраенето на зашеметяването от Infernal Blade е увеличено до 1,75 секунди и +2 сек. щети в секунда времетраене. Прилага Break.

  [[dragon_knight]]
  • Elder Dragon Form със скиптър — подобрението вече предоставя летяща проходимост;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „+210 злато в минута“ на „+20% намаляване на времето за изчакване“.

  [[drow_ranger:reworked]]
  • Ловкостта е намалена от 30 + 2,8 на 20 + 2,6 (базовите щети са непроменени);
  • Frost Arrows — вече нанася 5/10/15/20 щети;
  • Frost Arrows — вече не трае 7 секунди върху крийпове;
  • Gust — макс. разстояние на отблъскване е увеличено от 350 на 450;
  • Precision Aura — заменено с Multishot. Изпълнява се до 1,75 секунди. През това време отприщва вихрушка от стрели в продължителни залпове. Отприщва общо 12 стрели през 3 вълни. Стрелите нанасят 95/125/155/185% от базовите Ви щети и прилагат Frost Arrow забавяне за 1/2/3/4 секунди. Изминаваното разстояние е двойно на обсега Ви за атака. Време за изчакване: 32/28/24/20. Нужна мана: 50/60/70/80;
  • Marksmanship — вече не убива крийповете незабавно;
  • Marksmanship — процедурните щети вече са 40/50/60 бонус (като процедура, освен това, без да има критични удари);
  • Marksmanship — вече предоставя бонус ловкост на Вас и близкостоящите далекобойните герои, равняваща се на 25/30/35% от ловкостта Ви;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „+25% избягване“ на „+35% Multishot щети“;
  • Талантът за ниво 25 е променен от „+20% Precision Aura щети“ на „+15% Marksmanship шанс“.

  [[earth_spirit]]
  • Базовият интелект е увеличен от 18 на 20;
  • Талантът за ниво 10 е променен от „+10 интелект“ на „+300 Rolling Boulder разстояние“;
  • Талантът за ниво 10 е увеличен от „+40 щети“ на „+50 щети“;
  • Талантът за ниво 15 е увеличен от „+7 броня“ на „+8 броня“.

  [[earthshaker]]
  • Enchant Totem със скиптър — времетраенето на връхлитането е увеличено от 0,75 на 1,0 секунди;
  • Enchant Totem Scepter — връхлитането вече ще се прекъсва, ако сте зашеметени или вкоренени
  • Enchant Totem — вече предоставя +75 обсег на атака;
  • Echo Slam — базовите щети са увеличени от 100 на 100/140/180.

  [[elder_titan:scepterreworked]]
  • Earth Splitter — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания);
  • Скиптърът е преработен. Вече Ви предоставя имунитет срещу заклинания, когато Astral Spirit се върне към Вас, спрямо броя на ударени герои. Предоставя 2 секунди за герой.

  [[ember_spirit]]
  • Талантът за ниво 10 е увеличен от „+250 Flame Guard абсорбиране“ на „+275 Flame Guard абсорбиране“;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „True Strike“ на „+60 Sleight of Fist щети (герой)“;
  • Талантът за ниво 25 е намален от „-20 сек. Remnant време за възстановяване на заряд“ на „-16 сек. Remnant време за възстановяване на заряд“.

  [[enchantress:scepterreworked]]
  • Impetus — вече е базово умение, нанася 8/12/16/20% щети, 40/45/50/55 нужна мана, време за изчакване: 6/4/2/0;
  • Impetus — вече не прониква през имунитет срещу заклинания;
  • Enchant — времето за изчакване е променено от 20/16/12/8 на 20
  • Enchant — времетраенето за крийпове е увеличено от 26/44/62/80 на 30/60/90/120;
  • Enchant — вече може да контролира само една единица
  • Enchant — вече не може да се прицелва към единица, която вече е под влиянието на Enchant;
  • Enchant — подобрява крийповете с +200/400/800/1200 здраве, +10/30/50/70 щети и напълно ги лекува;
  • Untouchable — вече е ултимативно умение. Намалява скоростта на атака със 100/140/180;
  • Untouchable — вече прониква през имунитет срещу заклинания;
  • Скиптърът е преработен. Предоставя Sproink, придвижва Ви назад на разстояние 400 и отклонява снарядите. Време за изчакване: 3 Нужна мана: 50;
  • Талантът за ниво 20 е намален от „-100 Untouchable забавяне“ на „-80 Untouchable забавяне“.

  [[enigma]]
  • Midnight Pulse — типът на щетите е променен от същински към магически (все още прониква през имунитет срещу заклинания);
  • Midnight Pulse — щетите са увеличени от 3,5/4/4,5/5% на 4,75/5,5/6,25/7%;
  • Талантът за ниво 10 е променен от „+25 скорост на движение“ на „+200 Eidolon обсег на атака“.

  [[faceless_void:scepterreworked]]
  • Time Lock — времетраенето на зашеметяването е намалено от 0,75 на 0,65;
  • Chronosphere — времето за изчакване е увеличено от 140 на 160;
  • Талантът за ниво 10 е намален от „+12 сила“ на „+10 сила“;
  • Талантът за ниво 20 е намален от „+500 Timewalk обсег за изпълняване“ на „+450 Timewalk обсег за изпълняване“;
  • Time Lock — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания)
  • Скиптърът е преработен. Вече прилага Time Lock процедура върху единиците на местоположението за Time Walk в рамките за 250 площ на ефекта. Не прониква през имунитет срещу заклинания;
  • Time Dilation — преработено е как работи механиката. Причинява времето за изчакване на заклинанията да напредва по-бавно, докато са под този ефект (това влияе на честотата за напредъка на времето за изчакване, за разлика от преди, когато се добавяше фиксирано времетраене само към заклинанията, които вече са във време на изчакване). Забавя времето за изчакване със 75%. Времетраенето е 8/10/12/14. Забавянето на скоростта за умение във времето за изчакване е 10%.

  [[grimstroke]]
  • Phantom's Embrace Rend — щетите са увеличени от 75/150/225/300 на 80/170/260/350;
  • Ink Swell — обсегът на изпълняване е увеличен от 400/500/600/700 на 400/525/650/775;

  [[gyrocopter]]
  • Скиптърът вече приоритизира най-далечната цел в обсега;
  • Обсегът на скиптъра е увеличен от 600 на 700.

  [[huskar:scepterreworked]]
  • Burning Spear — вече коства 4% от текущото здраве, вместо да е фиксирано 15;
  • Life Break — времетраенето на забавянето е намалено от 4/5/6 на 3/4/5;
  • Life Break — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания);
  • Скиптърът е преработен. Life Break вече се присмива на врага за 2,5 секунди.

  [[invoker:scepterreworked]]
  • Invoke — времето за изчакване е намалено от 0,3 за всяко ниво на кълбо;
  • Invoke — базовото време за изчакване е увеличено от 6 на 7;
  • Invoke — вече не се възползва от скиптър;
  • Скиптърът вече добавя Cataclysm към Sun Strike;
  • Талантът за ниво 15 е намален от „-15 сек. Cold Snap“ на „-10 сек. Cold Snap“;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „Cataclysm“ на „-10 сек. изчакване за Tornado“;
  • Талантът за ниво 25 е променен от „-16 сек. изчакване за Tornado“ на „+2 Forged Spirit намаляване на бронята“.

  [[wisp:reworked]]
  • Базовата броня е увеличена с 2;
  • Tether — вече забавя враговете с 8/16/24/32%;
  • Overcharge — времето за изчакване е намалено от 18 на 16;
  • Overcharge — вече предоставя 0,6/0,8/1/1,2% макс. реген. на здраве в секунда, вместо намаляване на щетите. Все още предоставя скорост на атака. (Забележка: Регенерацията се прилага върху двете цели с Tether, а така Tether целта се регенерира за повече);
  • Талантът за ниво 10 е променен от „+90 злато/мин.“ на „+5 реген. на здраве“;
  • Талантът за ниво 15 е променен от „+8 реген. на здраве“ на „+13% кражба на здраве от заклинания“;
  • Талантът за ниво 15 е променен от „Spirits прилагат забавяне“ на „+120 злато/мин.“.

  [[jakiro]]
  • Придобиването на сила е увеличено от 2,8 на 3,0;

  [[juggernaut]]
  • Талантът за ниво 15 е увеличен от „+50 Blade Fury скорост на движение“ на „+75 Blade Fury скорост на движение“;
  • Талантът за ниво 20 е увеличен от „+100 Blade Fury щети в секунда“ на „+130 Blade Fury щети в секунда“.

  [[keeper_of_the_light]]
  • Blinding Light — нужната мана е променена от 100/125/150/175 на 130/145/160/175;
  • Blinding Light — обсегът за изпълняване е намален от 575/650/725/800 на 475/550/625/700;
  • Will-O-Wisp — обсегът за изпълняване е намален от 900 на 800;
  • Талантът за ниво 15 е намален от „+350 обсег за изпълняване“ на „+250 обсег за изпълняване“.

  [[kunkka:scepterreworked]]
  • X Marks the Spot — времето за изчакване е увеличено от 34/26/18/10 на 38/30/22/14;
  • Ghost Ship — времето за изчакване е увеличено от 60/50/40 на 80/70/60;
  • Ghost Ship Rum — намаляването на щетите е понижено от 40/45/50% на 40%;
  • Скиптърът е преработен. Предоставя умението Torrent Storm. Активно, причиняващо появата на видим порой на всеки 0,25 сек. за 5 секунди. Torrent Storm се появява произволно в площ от 1 100 около Вас (в редуващи се квадранти). Време за изчакване: 70. Нужна мана: 250.

  [[legion_commander]]
  • Талантът за ниво 15 е увеличен от „+50 Overwhelming Odds щети (герой)“ на „+65 Overwhelming Odds щети (герой)“.

  [[leshrac]]
  • Талантът за ниво 20 е променен от „+25% избягване“ на „+400 здраве“.

  [[lich:scepterreworked]]
  • Sinister Gaze — вече източва 10/15/20/25% от текущата мана на целта обратно към Вас;
  • Chain Frost — щетите са увеличени с 15/20/25 за отскок;
  • Скиптърът е преработен. Sinister Gaze вече е целево умение с площ на ефекта от 400;
  • Талантът за ниво 25 е променен от „Атаките прилагат 60% забавяне на скоростта за движение и атака“ на „Chain Frost неограничени отскоци“.

  [[life_stealer:scepterreworked:reworked]]
  • Придобиването на сила е намалено от 2,9 на 2,4;
  • Базовото време за атака е подобрено от 1,85 на 1,7;
  • Базовата скорост на атака е подобрена от 100 на 140;
  • Базовите щети са намалени със 7;
  • Базовата броня е увеличена с 1;
  • Rage — вече не увеличава скоростта на атака;
  • Rage — вече предоставя +15% скорост на движение;
  • Open Wounds — кражбата на здраве е намалена от 50% на 35%;
  • Feast — вече пасивно предоставя +15/30/45/60 скорост на атака;
  • Feast — вече не нанася щети спрямо макс. здраве на целта;
  • Feast — вече предоставя 1,5/2/2,5/3% кражба на здраве спрямо макс. здраве на целта;
  • Infest — вече автоматично поема контрол над целта, когато това е позволено. Героите под влиянието на Infest разполагат с бонус +30/40/50% скорост на движение, а крийповете разполагат с 15/20/25%. Единиците под влиянието на Infest също придобиват +750/1 000/1 250 бонус здраве (и се лекуват с тази стойност);
  • Infest — вече Ви лекува за 3/4/5% от макс. здраве в секунда, докато сте в друга единица, вместо порив от лечение при излизането;
  • Скиптърът е преработен. Намалява времето за изчакване на Infest до 20 секунди и увеличава обсега за изпълняване до 600. Причинява целта под влиянието на Infest да се сдобива с Rage бъфа (трае толкова, колкото и Rage);
  • Талантът за ниво 10 е увеличен от „+20 скорост на атака“ на „+30 скорост на атака“;
  • Талантът за ниво 25 е променен от „+1% Feast щети/кражба на здраве“ на „+1,5% Feast кражба на здраве“.

  [[lina]]
  • Придобиването на сила е увеличено от 2,2 на 2,4;
  • Талантът за ниво 10 е намален от „+125 обсег на изпълняване“ на „+100 обсег на изпълняване“;
  • Талантът за ниво 10 е увеличен от „+30 щети“ на „+35 щети“.

  [[lion]]
  • Mana Drain — забавянето е променено от 20/24/28/32% на 20/25/30/35%.

  [[lone_druid:reworked]]
  • Spirit Bear — обсегът на атака е увеличен от 128 на 150;
  • Spirit Bear — типът на бронята е променен от базова на героична;
  • Spirit Bear — типът на атака е променен от базова на героична;
  • Spirit Bear — вече не разполага с Defender;
  • Spirit Bear | Demolish — вече е достъпно при ниво 1;
  • Spirit Bear | Return — вече е достъпно при ниво 1;
  • Spirit Bear | Entangle — вече е достъпно при ниво 1;
  • Spirit Bear | Entangle — времетраенето вече е 0,75/1,5/2,25/3;
  • Spirit Bear | Return — вече е 3 секундно изпълняващо се умение. Време за изчакване: 30;
  • Spirit Bear | Demolish — бонус щетите за структури вече са 10/20/30/40%;
  • Spirit Bear — щетите са намалени от 35/55/75/95 to 30;
  • Spirit Bear — вече повишава нивото си, когато това става с героя Ви, и придобива +5 щети за ниво;
  • Spirit Bear — здравето е намалено от 1 500/2 000/2 500/3 000 на 1 100/1 400/1 700/2 000;
  • Spirit Bear — вече придобива +75 здраве за ниво на героя Ви;
  • Spirit Bear | Entangling Claws — типът на щетите е променен от физически на магически;
  • Spirit Link — вече е пасивно;
  • Spirit Link — вече не лекува Spirit Bear, когато Lone Druid нанася щети;
  • Spirit Link — кражбата на здраве е намалена от 40/50/60/70% на 20/35/50/65%;
  • Spirit Link — скоростта на атака е намалена от 20/40/60/80 на 15/30/45/60;
  • True Form — преработено. Време за изчакване: 100. Преобразува се в ръкопашна мечка. Придобива 500/1 000/1 500 здраве (също така се излекува при изпълняване), +10/15/20 броня. Предоставя Ви Entangling Roots и Demolish на Spirit Bear. Задава обсега на ръкопашните Ви атаки към 225. Времетраене: 40. Нужна мана: 200;
  • Savage Roar — вече настъпва както на героя Ви, така и на Spirit Bear, когато се изпълни от един от двамата;
  • Savage Roar — площта на ефекта е увеличена от 325 на 375;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „-25 сек. изчакване за Battle Cry“ на „-40 сек. изчакване за True Form“;
  • Талантът за ниво 25 е променен от „Battle Cry предоставя имунитет срещу заклинания“ на „+1 000 True Form здраве“.

  [[luna:reworked]]
  • Базовата сила е увеличена с 2;
  • Базовият интелект е увеличен с 2;
  • Базовите щети са увеличени с 3;
  • Moon Glaive — вече работи с критични удари;
  • Lunar Blessing — преработено. Вече предоставя на съюзническите единици на играчи с +10/15/20/25% щети на атака и +10/15/20/25% обща бонус броня. Предоставя на Luna 200/400/600/800 нощна видимост.

  [[lycan:reworked:scepterreworked]]
  • Howl — преработено. Вече кара всички врагове в рамките на 2 000 площ на ефекта да разполагат с 5/6/7/8 намалена броня и нанасят по-малко 25/30/35/40% по-малко базови щети на атака. Трае 5/6/7/8 секунди. Време за изчакване: 24/22/20/18. Нужна мана: 50;
  • Howl — вече се изпълнява и около вълците Ви;
  • Скиптърът е преработен. Предоставя Wolf Bite. Прицелване към съюзнически герой, за да го конвертира и предоставя свойствата на Shapeshift (включително за ръкопашни). Предоставя на двама Ви 30% кражба на здраве. Също така разполагате със споделена 30% кражба на здраве да лекувате другия, когато сте в обсег от 1 200 едни от други. Време за изчакване: 80. Нужна мана: 150.

  [[magnataur:scepterreworked]]
  • Shockwave — разстоянието за издърпване е увеличено от 100 на 150;
  • Empower — разсичащите щети са намалени от 14/34/54/74 на 15/25/35/45%;
  • Empower — щетите са намалени от 10/20/30/40% на 10/15/20/25%;
  • Empower — времетраенето е увеличено от 40 на 38/42/46/50;
  • Empower — вече предоставя удвоен ефект, когато се изпълнява върху Вас;
  • Reverse Polarity — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания);
  • Скиптърът е преработен. Вече намалява времето за изчакване на Skewer до 4 секунди, точката за изпълняване е преполовена и премахва нужната мана;
  • Талантът за ниво 25 е намален от „+20% Empower разсичане/щети“ на „+15% Empower разсичане/щети“.

  [[mars:reworked]]
  • God's Rebuke — отблъскването вече добавя 40% забавяне за 1,5 секунди;
  • Bulwark — вече може да бъде превключвано, прибирайки оръжието Ви, причинявайки посоката, в която сте насочени да бъде заключена. Скоростта Ви на движение ще бъде 20% по-бавна, докато сте в този режим и 70% от снарядите за атака ще бъдат пренасочвани към Вас, вместо към съюзниците. Влияе само снарядите за атака, които са в рамките на ъглите за блокиране от щита Ви и са в рамките на обсег от разстояние 800 от нападателя;
  • Arena of Blood — вече унищожава дърветата в площта.

  [[medusa]]
  • Придобиването на интелект е увеличено от 2,6 на 3,4;
  • Mystic Snake — вече прилага 30% забавяне на движението и 50% забавяне на честотата за обръщане за 3 секунди;
  • Mystic Snake — вече не краде мана от враговете (но все още Ви я предоставя);
  • Stone Gaze — времетраенето върху Medusa е намалено от 5/6/7 на 5/5,5/6;
  • Stone Gaze — увеличаването на щетите е преизчислено от 50% на 40/45/50%;
  • Stone Gaze — вече Ви предоставя 25% увеличаване на скоростта за движение;
  • Stone Gaze — обсегът е увеличен от 1 000 на 1 200;
  • Талантът за ниво 10 е увеличен от „+15 щети“ на „+20 щети“;
  • Талантът за ниво 10 е увеличен от „15% избягване“ на „20% избягване“;
  • Талантът за ниво 15 е увеличен от „+30 скорост на атака“ на „+40 скорост на атака“.

  [[meepo]]
  • Талантът за ниво 10 е увеличен от „+15 щети;“ на „+20 щети“;
  • Талантът за ниво 15 е увеличен от „+30 Poof щети“ на „+40 Poof щети“.

  [[mirana]]
  • Sacred Arrow — макс. времетраене за зашеметяване е преизчислено от 5 на 3,5/4/4,5/5.

  [[monkey_king]]
  • Tree Dance — времетраенето е намалено от 1,2 на 1;
  • Талантът за ниво 10 е увеличен „+300 Tree Dance площ на ефекта за видимостта“ на „+400 Tree Dance площ на ефекта за видимостта“.

  [[morphling]]
  • Morph — вече не разполага с две различни стойности за здраве и мана. Процентът на здравето и маната се поддържа между двете форми;
  • Morph — вече предоставя 50% намаляване на нужната мана със скиптър като базова характеристика;
  • Талантът за ниво 15 е увеличен от „+30 скорост на атака“ на „+40 скорост на атака“.

  [[naga_siren]]
  • Придобиването на ловкост е намалено от 3,7 на 3,5;
  • Талантът за ниво 20 е увеличен от „-7 сек. изчакване за Ensnare“ на „-9 сек. изчакване за Ensnare“.

  [[furion]]
  • Придобиването на интелект е променено от 3,5 на 3,7;
  • Ловкостта е променена от 18 + 3,3 на 22 + 3,6.

  [[necrolyte:scepterreworked]]
  • Heartstopper — обсегът на аурата е увеличен от 700 на 800;
  • Reaper's Scythe — щетите са увеличени от 0,6/0,75/0,9 на 0,7/0,8/0,9;
  • Reaper's Scythe — вече не прониква през имунитет срещу заклинания (преди влияеше само частично на единиците с имунитет срещу заклинания);
  • Скиптърът е преработен. Вече намалява времето за изчакване на Ghost Shroud до 10 секунди и причинява Heartstopper Aura да нанася 2x пъти повече щети, докато Ghost Shroud е активно;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „+70 скорост на атака“ на „+40% Heartstopper Aura намаляване на реген.“;
  • Талантът за ниво 25 е намален от „+0,8 Heartstopper Aura“ на „+0,6 Heartstopper Aura“.

  [[night_stalker]]
  • Void Scepter — вече не намалява времето за изчакване;
  • Void Scepter — времетраенето на зашеметяването е променено от 0,6 на 0,5;
  • Талантът за ниво 20 е намален от „+40 скорост на движение“ на „+35 скорост на движение“.

  [[nyx_assassin]]
  • Скоростта на движение е увеличена от 305 на 315.

  [[ogre_magi]]
  • Базовата сила е намалена с 2;
  • Ignite — удрянето на вече повлияна единица вече добавя към времетраенето, вместо просто да го опреснява.

  [[omniknight]]
  • Талантът за ниво 10 е увеличен „+75 Purification площ на ефекта“ на „+100 Purification площ на ефекта“.

  [[oracle:scepterreworked]]
  • Базовата реген. на мана е увеличена от 0 на 0,5
  • Скиптърът е преработен. Обсегът за изпълняване на Fortune's End е увеличен от 800, площта на ефекта със 150 и причинява половината от времетраенето на вкореняването да е зашеметяване.

  [[obsidian_destroyer:reworked]]
  • Базовото време за атака е увеличено от 1,7 на 1,9;
  • Arcane Orb — щетите са преизчислени от 6/7/8/9% на 5/7/9/11%;
  • Arcane Orb — вече не разполага с косвени щети;
  • Arcane Orb — вече не краде интелект;
  • Equilibrium — заменено с Essence Flux. Пасивно Ви предоставя 25% шанс да възстановите 20/30/40/50% макс. мана, когато изпълнявате умение. Може да се активира за 6 секунди, така че да причини всички щети, които нанасяте, да забавят скоростта за движение на противника с 11/22/33/44% за 1,75 секунди. Време за изчакване: 25. Нужна мана: 50;
  • Sanity's Eclipse — вече не нанася щети спрямо разликата в интелекта;
  • Sanity's Eclipse — вече не източва мана;
  • Sanity's Eclipse — вече разполага със 150/225/300 базови щети;
  • Sanity's Eclipse — вече нанася 0,4/0,5/0,6x разликата между Вас и вражеската макс. мана;
  • Sanity's Eclipse — вече предоставя заряди на бъфа, които увеличават макс. Ви мана с 30/40/50 за заряд. Придобивате 1 заряд за попадение от Arcane Orb и 3 за Astral Imprisonment, срещу герои. Трае 35 секунди, всеки заряд възстановява съществуващото времетраенето на натрупването;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „+2 Sanity's Eclipse множител“ на „+0,1 Sanity's Eclipse множител за разликата в мана“;
  • Талантът за ниво 25 е променен от „+60s Arcane Orb кражба на интелект“ на „+2% Arcane Orb щети“.

  [[pangolier]]
  • Талантът за ниво 10 е увеличен „+300 Swashbuckle обсег на разрезите“ на „+400 Swashbuckle обсег на разрезите“;
  • Талантът за ниво 15 е увеличен от „+2 сек. Rolling Thunder времетраене“ на „+4 сек. Rolling Thunder времетраене“.

  [[phantom_assassin]]
  • Талантът за ниво 20 е увеличен от „+25% Blur избягване“ на „+30% Blur избягване“.

  [[phantom_lancer:scepterreworked]]
  • Скиптърът е преработен. Бонус времетраенето за ловкостта на Phantom Rush е намалено от 2 на 1,5;
  • Скиптърът е преработен. Подсилването на скоростта на Phantom Rush вече е винаги достъпно, когато атакувате вражески единици, независимо от времето за изчакване (бонус ловкостта все още е ограничена от времето за изчакване).

  [[phoenix]]
  • Базовата сила е увеличена с 2;
  • Supernova — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания).

  [[puck]]
  • Поправена е грешка, която понякога причиняваше заповедите да не се отчитат;
  • Waning Rift — вече разполага с 350 обсег за изпълняване (придвижва Ви до това местонахождение и заглушава там);
  • Dream Coil — вече нанася първоначални 100/150/200 щети;
  • Dream Coil Scepter — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания);
  • Талантът за ниво 10 е променен от „+6 към всички статистики“ на „Phase Shift атаки“ (незабавно отприщва една атака при изпълняване на Phase Shift към единици в обсег на атака от + 200);
  • Талантът за ниво 10 е увеличен „+150 обсег на изпълняване“ на „+200 обсег на изпълняване“.

  [[pudge:scepterreworked]]
  • Flesh Heap — реген. на здравето е намалена от 6/9/12/15 на 4/7/10/13;
  • Rot — самонараняването вече не е смъртоносно;
  • Dismember — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания);
  • Скиптърът е преработен. Намалява времето за изчакване на Dismember до 11. Позволява Ви да се прицелите към съюзник с Dismember, поглъщайки ги незабавно в своя търбух, лекувайки ги за 4% от макс. им здраве в секунда. Съюзникът може да излезе по всяко време, когато иска, издавайки команда;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „+15% намаляване на изчакването“ на „-5 сек. изчакване за Meat Hook“;
  • Талантът за ниво 25 е променен от „+3 сек. Dismember времетраене“ на „Dismember удвоени щети/лечение“.

  [[pugna]]
  • Nether Ward — вече прилага базови 50 щети към заклинания, които го задействат;
  • Nether Ward — мащабирането на стойностите е намалено от 1,25/1,5/1,75/2 на 1/1,25/1,5/1,75;
  • Nether Ward — вече извършва процедура само срещу неща, които влияят на Magic Stick.

  [[queenofpain]]
  • Придобиването на ловкост е увеличено от 2,2 на 2,5;
  • Scream of Pain — обсегът е увеличен от 475 на 525.

  [[razor:reworked]]
  • Unstable Current — заменено със Storm Surge. Пасивна аура. Предоставя 4/6/8/10% скорост на движение към съюзниците наблизо. Разполага с удвоени стойности за героя Ви;
  • Eye of the Storm — вече пасивно шокира всяка единица в радиус от 500 около Вас за 80/110/140 щети на всеки 3 секунди. Все още разполага с активния компонент;
  • Static Link — вече причинява Razor продължително да атакува свързаната цел. Не можете да атакувате други цели през това време. Атаката Ви става автоматично, когато се движите без прекъсване (стига да е позволено да се атакува);
  • Static Link — честотата на източване е променена от 7/14/21/28 на 7/12/17/22;
  • Static Link — времетраенето на източването е променено от 8 на 5/6/7/8;
  • Eye of the Storm — поправено е прицелването на ефирни единици, когато не може да ги нарани;
  • Талантът за ниво 15 е намален от „+7 Static Link кражба на щети“ на „+6 Static Link кражба на щети“;
  • Талантът за ниво 15 е променен от „+4% Unstable Current скорост на движение“ на „+12 сила“;
  • Талантът за ниво 25 е променен от „+200 Unstable Current щети“ на „+200 Eye of the Storm пасивни щети“.

  [[riki:reworked]]
  • Ловкостта е намалена от 30 + 2,5 на 18 + 1,4 (базовите щети са непроменени);
  • Придобиването на сила е увеличено от 1,9 на 2,4;
  • базовите щети са увеличени с 8 общо;
  • Базовата реген. на здраве е увеличена от 1 на 2;
  • Базовата броня е увеличена с 2;
  • Базовата скорост на движение е увеличена от 290 на 315;
  • Smoke Screen — вече не забавя (преди беше 8/12/16/20%);
  • Smoke Screen — вече не намалява видимостта;
  • Smoke Screen — пропускането е преизчислено от 10/30/50/70% на 25/35/45/55%;
  • Smoke Screen — радиусът е преизчислен от 325 на 280/310/340/370;
  • Smoke Screen — времето за изчакване е увеличено от 17/15/13/11 на 20/17/14/11;
  • Blink Strike — вече разполага с 2 заряда (с 25/20/15/10 честота за възстановяване);
  • Blink Strike — щетите са намалени от 75/90/105/120 на 25/50/75/100;
  • Cloak and Dagger — вече е ултиматът. Разполага с 4/3/2 отлагане за избледняване. Вече не разполага с бонус реген. на здраве. Щетите от Backstab са 1/1,5/2x;
  • Tricks of the Trade — вече е базово умение. Атакува 4 пъти през 2 секунди, нанасяйки 55/70/85/100% от щетите Ви. Удря произволни единици, включително и крийпове. Обсег за изпълняване: 400. Радиус: 450. Време за изчакване: 21/18/15/12. Нужна мана: 50;
  • Tricks of the Trade Scepter — обновено. 1 000 обсег за изпълняване, +1 секундно времетраене, +2 атаки, прицелва се към съюзнически единици;
  • Талантът за ниво 10 е променен от „+8 ловкост“ на „+25 скорост на атака“;
  • Талантът за ниво 10 е увеличен „+6 реген. на здраве“ на „+8 реген. на здраве“;
  • Талантът за ниво 15 е намален от „-8 сек. изчакване за Smoke Screen“ на „-5 сек. изчакване за Smoke Screen“;
  • Талантът за ниво 15 е променен от „+20% критичен удар (1.5x)“ на „+35 щети“;
  • Талантът за ниво 20 е увеличен от „+0,3 множител за Backstab“ на „+0,5 множител за Backstab“;
  • Талантът за ниво 25 е променен от „+300 Tricks of the Trade площ на ефекта“ на „-7 сек. изчакване за Tricks of the Trade“.

  [[rubick]]
  • Базовата броня е увеличена с 1;
  • Талантът за ниво 15 е увеличен от „-60 Fade Bolt атака (герой)“ на „-75 Fade Bolt атака (герой)“.

  [[sand_king]]
  • Базовата скорост на атака е увеличена от 100 на 110.

  [[shadow_demon]]
  • Demonic Purge — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания).

  [[nevermore:reworked]]
  • Requiem of Souls — финалният радиус е намален от 425 на 350;
  • Requiem of Souls — вече не намалява щетите на атака;
  • Requiem of Souls — вече причинява единиците да бягат от Shadow Fiend за 0,6 секунди за вълна, оказала влияние (до 2,2 макс.). Не се случва при смърт от Requiem.

  [[shadow_shaman]]
  • Mass Serpent Ward — щетите са увеличени от 50/75/100 на 50/80/110;
  • Талантът за ниво 25 е намален от „+50 Wards щети на атака“ на „+40 Wards щети на атака“.

  [[silencer:scepterreworked:reworked]]
  • Придобиването на ловкост е намалено от 3 на 2,4;
  • Скоростта за снаряда на атака е намалена от 1 000 на 900;
  • Glaives of Wisdom — вече временно краде 1/1/2/3 интелект за 10/20/30/40 секунди;
  • Glaives of Wisdom — щетите са намалени от 25/45/65/85% на 15/35/55/75%;
  • Last Word — базовите щети са намалени от 75/150/225/300 на 80/120/160/200;
  • Last Word — вече нанася бонус щети спрямо 1,5/2/2,5/3x разликата между Вашия и техния интелект;
  • Скиптърът е преработен. Last Word става заклинание с площ на ефекта от 600.

  [[skywrath_mage]]
  • Ancient Seal — обсегът за изпълняване е преизчислен от 750 на 700/750/800/850;
  • Талантът за ниво 15 е увеличен от „-8 сек. изчакване за Ancient Seal“ на „-9 сек. изчакване за Ancient Seal“.

  [[slardar]]
  • Slithereen Crush Scepter — площта за ефекта е увеличена от 550 на 600.

  [[slark:scepterreworked]]
  • Скиптърът е преработен. Pounce вече разполага с два заряда и изминава удвоено разстояние/скорост.

  [[spectre]]
  • Dispersion — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания).

  [[sniper:scepterreworked]]
  • Shrapnel — щетите са увеличени от 15/35/55/75 на 20/40/60/80;
  • Скиптърът е преработен. Намалява времето за изпълняване на Assassinate от 2 на 1 и му причинява да преустановява целта за 1,8 секунди;
  • Assassinate — поправено е проникването през имунитет срещу заклинания, ако придобиете имунитет, докато снарядът е във въздуха;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „-1,5 сек. Assassinate време за изпълняване“ на „+30 Shrapnel щети“.

  [[spirit_breaker]]
  • Greater Bash — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания);
  • Nether Strike — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания).

  [[storm_spirit]]
  • Талантът за ниво 25 „Overload прониква през имунитет“ вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания).

  [[sven:reworked:scepterreworked]]
  • Warcry — преработено. Причинява съюзническите герои в рамките на обсег от 700 да разполагат с 6/9/12/15 увеличена броня и 12/16/20/24 бонус щети. Допълнително увеличава собствената Ви скорост на движение с 6/10/14/18%. Трае 8 секунди. Време за изчакване: 36/32/28/24. Нужна мана: 60;
  • Скиптърът е преработен. Storm Hammer предоставя +500 обсег за изпълняване и се придвижвате редом с него. При попадение удря автоматично, нанасяйки атака върху основната цел.

  [[techies]]
  • Proximity Mine — вече разполага с 3 заряда, чието време за възстановяване е 15 секунди;
  • Скиптърът вече също причинява обсегът за изпълняване на мините Ви да бъде увеличен с 400.

  [[templar_assassin]]
  • Psi Blades — ширината на проливането е увеличена от 75 на 90;
  • Psionic Projection — времетраенето е намалено от 30 на 15.

  [[terrorblade]]
  • Reflection — вече е целево умение с площ на ефекта. Разполага със 700 обсег за изпълняване;
  • Conjure Image — входящите щети са намалени от 360% на 320%.

  [[tidehunter]]
  • Kraken Shell — блокирането на щети е намалено от 12/24/36/48 на 5/10/20/40 (натрупва се с пасивно базово блокиране на щети).

  [[shredder]]
  • Нарастването на ловкостта е намалено от 1,3 на 1,6.

  [[tinker]]
  • Базовата сила е увеличена от 17 на 18;
  • Базовата реген. на мана е увеличена от 0,25 на 0,75.

  [[tiny]]
  • Базовата скорост на движение е увеличена от 290 на 310;
  • Базовите щети са намалени с 15;
  • Tree Grab — вече не разполага със заряди;
  • Tree Grab — вече Ви причинява да се движите с 25 по-бавна скорост;
  • Tree Grab — бонус щетите вече не работят върху отказвания (отказванията вече нямаха косвени);
  • Tree Grab — щетите на сгради са намалени от 80/120/160/200% на 50/80/110/140%;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „-7 сек. изчакване за Tree Grab“ на „+20 сила“.

  [[treant:reworked]]
  • Базовата скорост на движение е увеличена от 270 на 280;
  • Living Armor — преработено. Вече е заклинание със 700 обсег за изпълняване. Винаги трае 8 секунди. Предоставя 7/10/13/16 броня и възстановява 60/120/180/240 здраве през времетраенето;
  • Living Armor — точката за изпълняване е намалена от 0,5 на 0,4;
  • Living Armor — времето за изчакване е преизчислено от 30/24/18/12 на 26/22/18/14;
  • Leech Seed — преработено. Вече е умение за изпълняване върху самите Вас. Изцежда живота от произволен враг наблизо в рамките на 700 обсег на всеки 0,5 секунди и възстановява здравето Ви. Враговете, повлияни от това, за забавени с 26/34/42/50% за 0,5 секунди при всеки импулс. Приоритизира герои. Трае 5 секунди. Източване на здраве в секунда: 15/30/45/60. Времетраене: 5. Време за изчакване: 16. Нужна мана: 80;
  • Nature's Guise — заменено с Nature's Grasp. Прицелва се към местонахождение, създавайки лиани по пътя. Ако някоя от тях докосне дърво, всички разполагат с 50% по-добър ефект. Лианите забавят вражеските герои с 25/30/35/40% и нанасят 30/40/50/60 щети в секунда. Нанасят преполовени щети на крийпове. Траят до 12 секунди. Обсег на изпълняване: 1 500. Време за изчакване: 20. Нужна мана: 60/70/80/90;
  • Overgrowth — времетраенето е намалено от 3,5/4,25/5 на 3/4/5;
  • Overgrowth — вече нанася 50/75/100 щети в секунда като част от базовото умение, вместо да се предоставя от скиптър;
  • Overgrowth — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания);
  • Талантът за ниво 10 е променен от „+2 Living Armor блокиращи инстанции“ на „+60 Living Armor лечение;
  • Талантът за ниво 15 е променен от „2 сек. време за прераждане“ на „+30 Nature's Grasp щети в секунда“;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „+2 сек. Nature's Guise вкореняване“ на „Придобива проходимост през дървета“;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „+50 Leech Seed“ на „+40 Leech Seed“;
  • Талантът за ниво 25 е променен от „+350 Eyes In The Forest и Overgrowth площ на ефекта“ на „+1 сек. и +100 щети в секунда Overgrowth“.

  [[troll_warlord]]
  • Придобиването на ловкост е увеличено от 2,9 на 3,3;
  • Berserker's Rage — шансът за впримчване е увеличен от 10/12/14/16% на 14/16/18/20%.

  [[tusk]]
  • Базовата скорост на движение е увеличена от 305 на 310;
  • Базовата реген. на здраве е увеличена от 0 на 0,5;
  • Walrus Kick — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания);
  • Талантът за ниво 15 е увеличен от „+350 здраве“ на „+400 здраве“;
  • Талантът за ниво 20 е увеличен от „-6 сек. изчакване за Ice Shards“ на „-8 сек. изчакване за Ice Shards“.

  [[abyssal_underlord]]
  • Придобиването на ловкост е увеличено от 1,3 на 1,6;
  • Базовата броня е увеличена с 1;
  • Atrophy Aura — намаляването на щетите е понижено от 7/18/29/40% на 5/15/25/35%;
  • Талантът за ниво 15 е увеличен от „+125 обсег за изпълняване“ на „+150 обсег за изпълняване“.

  [[undying:reworked]]
  • Базовата броня е намалена с 1;
  • Soul Rip — нужната мана е увеличена от 80/95/110/125 на 100/110/120/130;
  • Zombies — размерът за стълкновение е намален;
  • Flesh Golem — преработено. Вече увеличава силата Ви с 30/40/50%. Атаките Ви забавят врага с 30/35/40% и нанасят 15/25/35 щети в сек. за 5 секунди. Зомбитата нанасят удвоени щети на единици повлиян от ефекта на дебъфа за атака. Време за изчакване: 125. Времетраене: 30. Нужна мана: 100/125/150.
  • Талантът за ниво 10 е намален от „+8 реген. на здраве“ на „+6 реген. на здраве“.

  [[ursa]]
  • Базовата скорост на движение е намалена от 325 на 315;
  • Earthshock — вече причинява да скачате напред на разстояние 250 и затръшва земята;
  • Earthshock — времето за изчакване е увеличено от 5 на 9/8/7/6.

  [[vengefulspirit:reworked:scepterreworked]]
  • Wave of Terror — времетраенето на видимостта е увеличено от 3 на 4;
  • Vengeance Aura — преработено. Вече предоставя +60/100/140/180 обсег на атака и +4/8/12/16 основни атрибути на игралните единици;
  • Vengeance Aura — илюзиите вече се считат за силни илюзии и не могат да бъдат убити незабавно със заклинания;
  • Nether Swap — вече работят срещу неуязвими/спящи цели;
  • Скиптърът е преработен. Nether Swap вече всява страх във враговете, където се приземявате в площ от 700 за 2 секунди;
  • Талантът за ниво 15 е променен от „-6 сек. изчакване за Wave of Terror“ на „-3,5 сек. изчакване за Magic Missile“;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „-6 сек. изчакване за Magic Missile“ на „Vengeance Aura илюзиите изпълняват заклинания“;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „+15% Vengeance Aura щети“ на „+10 Vengeance Aura атрибути“;
  • Талантът за ниво 25 „Magic Missile прониква през имунитет срещу заклинания“ вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания).

  [[venomancer]]
  • Poison Sting — вече намалява регенерацията с 30%;
  • Poison Nova — вече не прониква през имунитет срещу заклинания. (Забележка: Все още поставя бъфа и не позволява разсейване, но все още разполага с този ефект).

  [[viper:reworked]]
  • Базовата скорост на атака е увеличена от 100 на 120;
  • Poison Attack — обсегът е увеличен от 600 на 600/640/680/720;
  • Poison Attack — преработено. Намалява магическата устойчивост с 3/5/7/9%, скоростта на движение с 6/8/10/12% и нанасят 4/8/12/16 щети в секунда. Дебъфът вече може да бъде нараснат постепенно до 5 пъти. Всеки път се опреснява продължителността (не независимите дебъфове). Трае 4 секунди. Нужна мана: 20. Време за изчакване: 0;
  • Nethertoxin — времето за изчакване е увеличено от 6 на 14;
  • Nethertoxin — вече не намалява магическата устойчивост;
  • Nethertoxin — вече нанася увеличаваща се стойност от щети, колкото по-дълго целта продължително остане в площта. Базовите щети са от 15/20/25/30 щети в секунда до 60/80/100/120. Изисква 4 секундно, за да достигне максималните щети в секунда. Интервал на щетите: 0,5;
  • Nethertoxin — радиусът е увеличен от 380 на 400;
  • Nethertoxin — ефектът за пречупване над главите вече се показва срещу героите;
  • Viper Strike — вече нанася щети през имунитет срещу заклинания (това е в резултат на промяната в имунитета срещу заклинания);
  • Талантът за ниво 20 е променен от „Poison Attack влияе на структури“ на „+90 щети“;
  • Талантът за ниво 25 е променен от „+160 щети“ на „Poison Attack влияе на структури“.

  [[visage]]
  • Stone Form — помощното умение на героя Ви, вече се прицелва към площ, причинявайки най-близкия Familiar до целевото местонахождение да се придвижи и изпълни Stone Form на съответното място.

  [[warlock]]
  • Талантът за ниво 15 е намален от „+60% придобиване на опит“ на „+50% придобиване на опит“;
  • Талантът за ниво 25 е променен от „Имунитет срещу заклинания за Chaotic Offering Golems“ на „100% магическа устойчивост за Chaotic Offering Golems“.

  [[weaver]]
  • Shukuchi — вече не предоставя бързина;
  • Shukuchi — вече премахва лимита за скоростта, причинява можете да бъдете забавяни и Ви предоставя 225 бонус скорост.

  [[windrunner]]
  • Focus Fire — скоростта на атака е увеличена от 450 на 475;
  • Талантът за ниво 20 е променен от „Windrun предоставя невидимост“ на „-20% Focus Fire намаляване на щетите“;
  • Талантът за ниво 25 е променен от „-20% Focus Fire намаляване на щетите“ на „Windrun предоставя невидимост“.

  [[winter_wyvern]]
  • Winter's Curse — вече не намалява щетите върху целите от Winter Wyvern герои на играчите или единици.

  [[witch_doctor]]
  • Maledict — вече не прониква през имунитет срещу заклинания (все още поставя бъфа и не може да се разсейва, но няма ефект).

  [[skeleton_king:reworked]]
  • Mortal Strike — щетите от скелети са намалени от 35 — 40 на 30 — 35;
  • Vampiric Aura — вече не влияе на крийпове (все още влияе върху скелетите Ви);
  • Vampiric Aura — кражбата на здраве е намалена от 18/22/26/30% на 6/12/18/24%;
  • Vampiric Aura — вече предоставя +6/12/18/24 щети (преполовени стойности за скелети).

  [[zuus]]
  • Nimbus — нужната мана е увеличена от 275 на 325;
  • Талантът за ниво 25 е намален от „+155 Arc Lightning щети“ на „+145 Arc Lightning щети“.