Představujeme dva hrdiny a
herní aktualizaci 7.23
 • Na blízko
 • Carry
 • Escape
 • Nuker
 • Disabler
Po dlouhá tisíciletí Void Spirit pouze přihlížel dění ve vesmíru ze svého Skrytého chrámu. Nyní se však, stejně jako už učinili jeho bratři, osobně zapojuje do bitvy. A protože je schopen strážit více částí bojiště najednou, dle libosti přecházet mezi dimenzemi a v případě nouze se chránit éterickým štítem, nepůjde o jednoduchého protivníka.
Směr tohoto konfliktu byl určen už dávno
Dokonce ani ostatní duchové nechápou intriky a úmysly Inaie, nejstaršího z nich. A možná se není čemu divit. Void Spirit totiž pozoruje dění ve vesmíru z neznámého místa kdesi mezi dimenzemi, střeží tajemství nestravitelná pro mozky ubohých smrtelníků a k dosažení svých komplikovaných cílů využívá pečlivě vybraných služebníků. Pokud však usoudí, že pouze jeho zásah může vrátit realitu na vytyčenou cestu, připraven k boji vystoupí ze svého Skrytého chrámu. Takový čas nastal právě teď.
 • Aether Remnant
  Void Spirit vyšle na cílové místo svého Remnanta, který začne strážit danou oblast. Remnant je natočen jedním směrem, a pokud spatří nepřítele, přitáhne ho k sobě a udělí mu poškození.
 • Dissimilate
  Void Spirit na okamžik zmizí v éteru a vytvoří kolem své předchozí pozice několik portálů, skrze které se může vrátit zpět na mapu. Jakmile z portálu vystoupí, udělí poškození nepřátelům poblíž.
 • Resonant Pulse
  Void Spirit se obklopí štítem, který po aktivaci vystřelí do všech stran zraňující pulz a následně absorbuje fyzické poškození. Absorpce je navýšena podle toho, kolik nepřátelských hrdinů pulz zasáhl.
 • Astral Step
  Void Spirit projde astrální dimenzí, zaútočí na všechny nepřátele stojící mu v cestě a objeví se na cílovém místě. Tyto útoky zanechají v obětech stopu prázdnoty, která je zpomaluje a poté exploduje.
 • Na dálku
 • Support
 • Nuker
 • Disabler
 • Escape
Může to znít zvláštně, ale Beatrix Snapfire udělá stejnou radost, ať už Vás nakrmí svými nebezpečně dobrými sušenkami, nebo olovem ze své nebezpečně smrtící brokovnice. A kdyby náhodou v žáru bitvy obojí selhalo, pořád má k dispozici podomácku vyrobenou střílnu přivázanou na zádech ještěra Mortimera plivajícího lávu.
Vítej v pekle, holenku
Poušť Nanarak je drsná, deštěm opomíjená brána do Cizokrají, v jejíchž roztroušených oázách přebývá pouze hrstka životem zkoušených nomádů. A také jistá Beatrix Snapfire a její věrný ještěr Mortimer.

Tahle dáma má dvě stránky – nepřekonatelného zbrojaře a studnici moudrosti, smíchu a nejlepších zázvorových sušenek, jaké kdy svět viděl. Zkrátka aby se někdo dožil tak požehnaného věku jako ona, musí umět rychle mluvit a ještě rychleji tasit. Kdo nevěří, nechť zavítá do Nanaraku a na vlastní oči si prohlédne kosti banditů a jiných zlořádů, kteří chtěli zneužít Beatrixina malého vzrůstu a sklonům k dobrosrdečnosti.
 • Scatterblast
  Snapfire vystřelí ze své brokovnice, čímž udělí poškození a zpomalí nepřátele nacházející se v kuželovité oblasti před ní. Nepřátelé zasažení z bezprostřední blízkosti utrží bonusové poškození.
 • Firesnap Cookie
  Snapfire nakrmí Mortimera nebo spojence speciální sušenkou, která ho donutí skočit kupředu. Tento skok omráčí a udělí poškození nepřátelům kolem místa dopadu.
 • Lil' Shredder
  Snapfire nažhaví střílnu, ze které poté může rychle a na větší vzdálenost než normálně vystřelit několik útoků s fixním poškozením. Útoky také snižují rychlost útoku nepřátel.
 • Mortimer Kisses
  Mortimer vyplivne salvu neforemných koulí ohně, které udělí poškození dopadem a také vytvoří kaluže lávy zpomalující nepřátele a udělující průběžné poškození.
Pozadí

Herní aktualizace 7.23

Obecné změny


Kurýr

 • Každý hráč má nově automaticky svého vlastního kurýra
 • Kurýr nově získává úrovně společně se svým hrdinou
 • Rychlost pohybu kurýra byla snížena z 380 na 275 bodů
 • Zdraví kurýra bylo sníženo ze 75 na 70 bodů
 • Zatímco je kurýr naživu, poskytuje 85 ZZM (dříve šlo o 91 ZZM)
 • Kurýr pasivně získává za každou úroveň 10 bodů k rychlosti pohybu, 10 bodů zdraví a 2 zlaťáky k ZZM
 • Na 5. úrovni se kurýr naučí létat
 • Na 10. úrovni získá kurýr aktivní schopnost Zrychlení (trvá 6 sekund, poskytuje 50% k rychlosti pohybu a má cooldown 120 sekund)
 • Na 15. úrovni získá kurýr schopnost umisťovat wardy
 • Na 20. úrovni získá kurýr aktivní schopnost Štít (trvá 2 sekundy a má cooldown 200 sekund)
 • Na 25. úrovni získá kurýr schopnost používat běžné předměty
 • Dohled kurýra byl snížen z 350 na 200 jednotek
 • Týmová odměna za zabití kurýra je nyní 25 + 5 × úroveň
 • Čas do oživení kurýra byl změněn ze 120/180 pro pozemního/létajícího na 50 + 7 × úroveň
 • Schopnost „Vrátit předměty“ nově pošle kurýra na základnu i v případě, že nic nenese


Ekonomika

 • Předmět Observer Ward od nynějška nic nestojí
 • Hrdinové nově začínají se 3 předměty Town Portal Scroll
 • Zlaťáky za zničení Observer Wardy budou nově vždy připsány hráči, který zajistil schopnost True Sight
 • Pokud hrdina udělil poškození/uvalil debuff na nepřítele, který chvíli poté zemřel, je tento hrdina zahrnut při rozdělování plošných zlaťáků za asistenci, a to i v případě, že už také není naživu, nebo se nenachází poblíž
 • Násobič pro rozdělení zlaťáků za asistenci dle faktoru hodnocení celkové hodnoty byl změněn z lokálního na globální
 • Faktor hodnocení celkové hodnoty ve zlaťácích byl změněn z 1,3 –> 0,7 na 1,6 –> 0,4


Obecné

 • Byla výrazně přepracována celé mapa Poznámka: Oba kempy Ancient creepů se nyní nacházejí na opačné straně mapy než Roshanovo doupě

 • Hrdinové mohou nově dosáhnout 30. úrovně. Pokud se tak stane, odemknou se jim všechny talenty. Množství zkušeností pro úrovně počínaje 25. jsou 3500/4500/5500/6500/7500 XP. Čas do oživení se navyšuje pouze do 25. úrovně. Stejně tak odměna za zabití ve zkušenostech má strop na 25. úrovni

 • Imunita vůči kouzlům již nezajišťuje 100% odolnost vůči magii (tzn. pokud kouzlo prorazí imunitu, nově také udělí poškození)
  • 1. poznámka: Dovolujeme si rychlou rekapitulaci současného fungování. Kouzla mají nově dvě vlastnosti – 1) zdali ovlivní cíle imunní vůči kouzlům a 2) jakého typu je jejich poškození. Obojí je uvedeno v popisu každé schopnosti
  • 2. poznámka: Tato změna znamená, že pokud něco dříve prorazilo imunitu vůči kouzlům a šlo o magické poškození, nově to ono poškození udělí. Pokud to dříve neprorazilo imunitu vůči kouzlům, stále to neudělí žádné poškození

 • Byly zbourány postranní obchody
 • Z tajného obchodu zmizel předmět Bottle
 • Veškeré předměty z tajného obchodu jsou nově k dostání POUZE v tajném obchodu (tzn. předměty Ring of Health a Void Stone už nekoupíte na základně)

 • Zdraví věží 2. úrovně bylo navýšeno z 1900 na 2000 bodů
 • Brnění věží 2. úrovně bylo navýšeno z 15 na 16 bodů
 • Poškození věží 2. úrovně bylo navýšeno ze 152 na 175 bodů
 • Dohled v noci věží 2. a vyšších úrovní byl navýšen z 800 na 1100 jednotek
 • Jakmile je aktivována schopnost Glyph of Fortification, věže nově střílí na 4 cíle najednou (dříve 2)
 • Trvání schopnosti Glyph of Fortification bylo navýšeno z 6 na 7 sekund

 • Bylo vylepšeno zpracování vstupních signálů, takže všechny akce jsou prováděny svižněji (také bylo opraveno několik vzácných chyb, kvůli kterým mohl být vstupní signál úplně ztracen)
 • Pokud nově dostane věž Deny, její odměna je rovným dílem rozdělena mezi oba týmy (dříve nedostal nikdo nic)
 • Siege Creepové nově udělují hrdinům 100% poškození (dříve 85%)
 • Poškození fontány bylo navýšeno z 230 na 275 bodů
 • Fontána nově disponuje 20% přesnostíBalanc neutrálních creepů

 • Schopnost Cloak Aura se již nesčítá
 • Harpy Stormcrafter: Maximální hodnota many byla snížena ze 400 na 150 bodů
 • Harpy Stormcrafter: Regenerace many byla navýšena z 1 na3 body
 • Mud Golem: Poškození schopnosti Hurl Boulder bylo sníženo ze 125 na 75 bodů
 • Ghost: Zpomalení pohybu schopnosti Frost Attack bylo navýšeno z 20 na 25%
 • Ghost: Zpomalení útoku schopnosti Frost Attack bylo navýšeno z 20 na 25%
 • Vhoul Assassin: Debuff schopnosti Envenomed Weapon nově také o 35% redukuje regeneraci zdraví
 • Centaur Conqueror: Cooldown schopnosti War Stomp byl snížen z 20 na 12 sekund
 • Dark Troll Summoner: Cooldown schopnosti Ensnare byl snížen z 20 na 15 sekund
 • Dark Troll Summoner: Cooldown schopnosti Raise Dead byl snížen z 25 na 18 sekund
 • Ancient Thunderhide: Schopnost War Drums Aura již neposkytuje bonus k poškození útoku
 • Ancient Thunderhide: Schopnost War Drums Aura nově poskytuje 40% k přesnosti
 • Ancient Thunderhide: Bonus k rychlosti útoku schopnosti War Drums Aura byl navýšen z 15 na 25 bodů
 • Ogre Frostmage: Bonus k brnění schopnosti Ice Armor byl snížen z 8 na 6 bodů
 • Ogre Frostmage: Zpomalení schopnosti Ice Armor nově funguje také proti jednotkám s útoky na dálku
 • Ogre Frostmage: Zpomalení útoku schopnosti Ice Armor bylo navýšeno z 20 na 30 bodů

Stanoviště

Byly přidány nové neutrální budovy zvané „stanoviště“

Na mapě se nachází dvě stanoviště, a to na místech, kde stávaly postranní obchody. Když na stanoviště kliknete pravým tlačítkem myši, zahájíte 6 sekund dlouhé vyvolávání, po jehož dokončení je stanoviště obsazeno Vašim týmem. Čím více spojenců vyvolává, tím rychleji je stanoviště obsazováno. Stanoviště zajišťuje bonusové zkušenosti po prvotním obsazení a následně vždy po 5 minutách. Kromě toho poskytuje obsazené stanoviště neomezený dohled a lze se na něj teleportovat. Stanoviště jsou prvních 10 minut zápasu neaktivní a nelze je obsadit.

 • Bonusové zkušenosti obdrží každý hráč a jsou vypočítávány dle vzorce „25 × minuta zápasu“

 • Obsazené stanoviště poskytuje dohled s rozsahem 500 jednotek a schopností True Sight

 • Bonusové zkušenosti jsou získávány vždy jen za jedno stanoviště, a to i když má tým obsazená obě

 • Teleportace na stanoviště zabere 6 sekund (stejné zpoždění, jaké mají věže 1. úrovně)


Neutrální předměty

Z neutrálních creepů nově vypadávají unikátní předměty, které nelze prodat, avšak lze je sdílet se spojenci. Tyto „neutrální předměty“ se dělí na pět hodností postupně se odemykajících v průběhu zápasu. V rámci každé hodnosti platí, že jakmile tým získá předmět, šance na další je poloviční. Každý tým může získat nejvýše jednu kopii každého neutrálního předmětu. Předměty začínají padat v 5. minutě.


Celkem existuje 62 unikátních neutrálních předmětů.


Batoh byl z důvodu nových předmětů rozšířen z 3 na 4 sloty.


Mechanika nalézání neutrálních předmětů

 • 5.–15. minuta
 • 1. hodnost: 10% šance
 • Jiné hodnosti: 0% šance
 • 15.–25. minuta
 • 2. hodnost: 10% šance
 • Jiné hodnosti: 0% šance
 • 25.–35. minuta
 • 3. hodnost: 10% šance
 • Jiné hodnosti: 0% šance
 • 35.–45. minuta
 • 3. hodnost: 5% šance
 • 4. hodnost: 5% šance
 • Jiné hodnosti: 0% šance
 • 45.–70. minuta
 • 4. hodnost: 10% šance
 • Jiné hodnosti: 0% šance
 • 70. minuta a později
 • 5. hodnost: 10% šance
 • Jiné hodnosti: 0% šance

Výše uvedené jsou šance na nalezení prvního předmětu z dané hodnosti. Šance na každý další předmět stejné hodnosti je snížena o polovinu, takže pokud je šance na první předmět 10%, na druhý bude 5%, poté 2,5% a tak dále.

Šance na nalezení neutrálního předmětu je pseudonáhodná v rámci hodnosti a týmu. Předmět lze najít pouze, pokud se poblíž umírajícího neutrálního creepa nachází reálný hrdina.Předměty 1. hodnosti


  [[keen_optic]]
 • Poskytuje 75 jednotek k dosahům schopností a 1,5 bodu k regeneraci many

 • [[royal_jelly]]
 • Konzumovatelný předmět, který má 2 nabití. Poskytne zacílené spojenecké jednotce permanentní bonus 2,5 bodu k regeneraci zdraví a 1,25 bodu k regeneraci many. Nemůže se sčítat na stejné jednotce, nezapomeňte se proto podělit

 • [[poor_mans_shield]]
 • Poor Man's Shield

 • [[ocean_heart]]
 • Poskytuje 4 body ke všem atributům. Zatímco se nositel nachází v řece, poskytuje také 10 bodů k regeneraci zdraví a 5 bodů k regeneraci many

 • [[iron_talon]]
 • Iron Talon

 • [[mango_tree]]
 • Předmět, který po zkonzumování zasadí na vybraném místě mangovník. Z toho každých 60 sekund spadne předmět Enchanted Mango. Strom také poskytuje dohled s rozsahem 800 jednotek

 • [[arcane_ring]]
 • Poskytuje 8 bodů k inteligenci a 3 body k brnění. Aktivní schopnost obnoví všem spojencům v okruhu 1200 jednotek 75 bodů many. Má cooldown 40 sekund

 • [[elixer]]
 • Disponuje 3 nabitími, přičemž každé během 6 sekund obnoví 500 bodů zdraví a 250 bodů many

 • [[broom_handle]]
 • Poskytuje 35 jednotek k dosahu útoku na blízko, 12 bodů k poškození a 3 body k brnění

 • [[ironwood_tree]]
 • Recept, který po zkombinování se 3 předměty Iron Branch vytvoří předmět Ironwood Tree. Ten poskytuje 7 bodů ke všem atributům a také schopnost zasadit speciální stromeček. Má cooldown 4 sekundy a dosah 800 jednotek

 • [[trusty_shovel]]
 • Poskytuje 150 bodů zdraví. Aktivní schopnost zahájí na vybraném 1 sekundu dlouhé kopání. V zemi je možné nalézt runu darů, předmět Healing Salve, sadu dvou předmětů Town Portal Scroll nebo naštvaného kobolda. Nelze nalézt dva stejné poklady po sobě. Má cooldown 70 sekund

 • [[faded_broach]]
 • Poskytuje 225 bodů many a 20 bodů k rychlosti pohybu


Předměty 2. hodnosti


  [[grove_bow]]
 • Poskytuje 100 jednotek k dosahu útoku, přičemž útoky na cíl také uvalí 12% debuff odolnosti vůči magii

 • [[vampire_fangs]]
 • Poskytuje 10% k lifestealu, 10% k lifestealu kouzly a 450 jednotek k dohledu v noci

 • [[ring_of_aquila]]
 • Ring of Aquila

 • [[repair_kit]]
 • Konzumovatelný předmět, který po zacílení v průběhu 30 sekund obnoví spojenecké budově 40% z maximálního zdraví. Během oprav poskytuje 10 bodů k brnění a možnost zasáhnout útoky až 4 cíle. Má 3 nabití

 • [[pupils_gift]]
 • Poskytuje 14 bodů k oběma sekundárním atributům nositele

 • [[helm_of_the_undying]]
 • Poskytuje 6 bodů k brnění. Nositel také přežije ještě 5 sekund poté, co utrží smrtící ránu

 • [[imp_claw]]
 • Poskytuje 18 bodů k poškození útoku a pasivní schopnost zajišťuje, že příští útok udělí 160% poškození. Má cooldown 10 sekund

 • [[philosophers_stone]]
 • Poskytuje 75 zlaťáků k ZZM a 200 bodů many, ale také o 35 bodů snižuje poškození útoku

 • [[dragon_scale]]
 • Poskytuje 5 bodů k brnění a 5 bodů k regeneraci zdraví. Útoky nositele také pálí nepřátele, čímž jim 3 sekundy udělují 12 bodů poškození za sekundu. Působí také na budovy

 • [[essence_ring]]
 • Poskytuje 6 bodů k inteligenci a 2,5 bodu k regeneraci many. Aktivní schopnost na 15 sekund navýší maximální zdraví o 375 bodů (vyléčí nositele). Spotřeba many činí 200 bodů a cooldown je 25 sekund

 • [[nether_shawl]]
 • Poskytuje 8% k síle kouzel a 20% k odolnosti vůči magii, ale zároveň nositeli strhává 4 body z brnění

 • [[tome_of_aghanim]]
 • Konzumovatelný předmět, který na 3 minuty poskytne buff předmětu Aghanim’s Scepter


Předměty 3. hodnosti


  [[craggy_coat]]
 • Poskytuje 13 bodů k brnění, ale také o 35 bodů snižuje rychlost útoku

 • [[greater_faerie_fire]]
 • Poskytuje 30 bodů k poškození. Po zkonzumování okamžitě obnoví 500 bodů zdraví. Má 2 nabití a cooldown 10 sekund

 • [[quickening_charm]]
 • Poskytuje 13% k redukci cooldownů a 9 bodů k regeneraci zdraví

 • [[mind_breaker]]
 • Poskytuje 30 bodů k pálení many útoky a 15% k odolnosti vůči magii. Mana spálená tímto předmětem je v plné výši přičtena nositeli. Iluze pálí 6 bodů many za útok

 • [[third_eye]]
 • Poskytuje schopnost True Sight s rozsahem 500 jednotek a 300 bodů k dohledu ve dne i v noci. Má 3 nabití, přičemž o každé přijde po smrti nositele

 • [[spider_legs]]
 • Poskytuje 24% k rychlosti pohybu (nesčítá se s ostatními botami) a 30% k rychlosti otáčení. Aktivní schopnost na 3 sekundy přidá neomezený pohyb, 24 bodů k rychlosti pohybu a možnost kácet stromy tím, že přes ně přejdete. Má cooldown 10 sekund

 • [[vambrace]]
 • Recept, který po zkombinování se 2 předměty Bracer, 2 předměty Wraith Band nebo 2 předměty Null Talisman vytvoří předmět Vambrace s hlavním atributem odpovídajícím použitým komponentům (tzn. síla, obratnost nebo inteligence). Poskytuje 14 bodů k hlavnímu atributu, 8 bodů k ostatním atributům a v závislosti na komponentech 12% k odolnosti vůči magii, 12 bodů k rychlosti útoku nebo 8% k síle kouzel

 • [[clumsy_net]]
 • Poskytuje 5 bodů ke všem atributům a 3 body k regeneraci many. Po aktivaci na 2 sekundy zamotá jak vybraný cíl, tak nositele. Dosah činí 900 jednotek a cooldown je 25 sekund

 • [[enchanted_quiver]]
 • Pasivní schopnost zajišťuje, že příští útok na dálku získá 400 jednotek k dosahu, udělí 175 bodů magického poškození a nebude moci minout. Má cooldown 8 sekund

 • [[paladin_sword]]
 • Poskytuje 17 bodů k poškození, 17% k lifestealu a 17% k léčení, regeneraci a léčení lifestealem

 • [[orb_of_destruction]]
 • Útoky nositele aplikují debuff, který na 4 sekundy sníží nepříteli brnění o 6 bodů a zpomalí ho o 30/15% v závislosti na tom, zdali má nositel útoky na blízko/na dálku

 • [[titan_sliver]]
 • Poskytuje 22% k základnímu poškození, 22% k odolnosti vůči magii a 22% k odolnosti vůči změně stavu


Předměty 4. hodnosti


  [[witless_shako]]
 • Poskytuje 28% k maximálnímu zdraví, ale zároveň ubírá 40% z maximální many

 • [[timeless_relic]]
 • Poskytuje 35% k trvání debuffů a 10% k poškození schopností

 • [[spell_prism]]
 • Poskytuje 8 bodů ke všem atributům. Aktivní schopnost zajistí, že příští cílená schopnost (kromě ultimátní) nebo předmět s jedním cílem bude duplikován a zasáhne také druhého nepřítele poblíž. Upřednostňuje hrdiny a má cooldown 80 sekund

 • [[princes_knife]]
 • Poskytuje 60% k rychlosti útočných projektilů. Pasivně zajišťuje, že příští útok přemění nepřítele na 1,5 sekundy na žábu. Má cooldown 12 sekund

 • [[flicker]]
 • Aktivní schopnost odstraní z nositele debuffy a teleportuje ho na náhodné místo v okolí do 600 jednotek. Spotřeba many činí 25 bodů a cooldown je 5 sekund. Tento předmět není přerušen utržením poškození

 • [[spy_gadget]]
 • Redukuje cooldown týmové schopnosti Scan o 50% a také o 125 jednotek navyšuje dosah útoku a schopností spojenců poblíž

 • [[ninja_gear]]
 • Poskytuje 20 bodů k obratnosti a 25 bodů k rychlosti pohybu. Aktivní schopnost použije na nositele předmět Smoke of Deceit. Má cooldown 45 sekund

 • [[illusionsts_cape]]
 • Navyšuje poškození iluzí o 10%. Aktivní schopnost vytvoří iluzi s délkou života 20 sekund, která uděluje 50% a dostává 150% poškození. Má cooldown 30 sekund

 • [[havoc_hammer]]
 • Poskytuje 60 bodů k poškození a 18 bodů k síle, ale o 0,3 sekundy nepříznivě navyšuje základní dobu útoku. Aktivní schopnost odhodí nepřátele nacházející se v rozsahu do 300 jednotek kolem o 250 jednotek dozadu a na 3 sekundy sníží rychlost jejich pohybu o 50%

 • [[panic_button]]
 • Poskytuje 400 bodů zdraví. Pasivní schopnost zajišťuje, že jakmile zdraví nositele klesne pod 15%, je na něj použito silné odstraňující kouzlo a také je mu vyléčeno 300 bodů zdraví. Má cooldown 75 sekund

 • [[the_leveller]]
 • Poskytuje 50 bodů k rychlosti útoku a přidává útokům 50% rozštípnutí/plošné působení v oblasti 400/250 jednotek

 • [[minotaur_horn]]
 • Poskytuje 20 bodů k síle. Aktivní schopnost zajistí na 1,75 sekundy imunitu vůči kouzlům. Má cooldown 40 sekund


Předměty 5. hodnosti (70. a pozdější minuta zápasu)


  [[force_boots]]
 • Poskytuje 50% k rychlosti pohybu a odstraňuje omezení maximální rychlosti pohybu. Po aktivaci použije na nositele odstranění a postrčí ho 800 jednotek kupředu. Má cooldown 6 sekund

 • [[seer_stone]]
 • Poskytuje 500 jednotek k dosahům schopností a 800 jednotek k dohledu ve dne i v noci

 • [[mirror_shield]]
 • Poskytuje 20 bodů ke všem atributům a pasivně zajišťuje 75% šanci zablokovat a odrazit většinu cílených kouzel

 • [[fallen_sky]]
 • Recept, který po zkombinování s předměty Blink Dagger a Meteor Hammer vytvoří předmět Fallen Sky. Ten poskytuje 20 bodů k síle, 20 bodů k inteligenci, 15 bodů k regeneraci zdraví a 10 bodů k regeneraci many. Aktivní schopnost promění nositele v meteor a nechá ho dopadnout na cílovou oblast, kde udělí poškození a omráčení totožné s předmětem Meteor Hammer. Dosah schopnosti je 1600 jednotek, cooldown činí 15 sekund a předmět není přerušen utržením poškození

 • [[fusion_rune]]
 • Po zkonzumování poskytne na 50 sekund bonusy všech run vylepšení. Má 3 nabití a cooldown 120 sekund

 • [[apex]]
 • Poskytuje 80% k primárnímu atributu

 • [[ballista]]
 • Poskytuje 400 jednotek k dosahu útoku, přičemž útoky také o 50 jednotek odhazují nepřátele dozadu

 • [[woodland_striders]]
 • Poskytuje 50% k rychlosti pohybu a 50 bodů k regeneraci zdraví, odstraňuje omezení maximální rychlosti pohybu a umožňuje procházet stromy. Aktivní schopnost zajistí, že za nositelem budou 3 sekundy růst stromy, které na mapě zůstanou dalších 60 sekund. Má cooldown 20 sekund

 • [[trident]]
 • Recept, který po zkombinování s předměty Sange, Yasha a Kaya vytvoří předmět Trident. Ten poskytuje 33 bodů k obratnosti, 33 bodů k síle, 33 bodů k inteligenci, 33 bodů k rychlosti pohybu, 33 bodů k rychlosti útoku, 33% k odolnosti vůči změně stavu, 33% k redukci spotřeby/ztráty many, 33% k regeneraci zdraví a léčení lifestealem a 33% k síle kouzel

 • [[demonicon]]
 • Poskytuje 35 bodů k síle a 35 bodů k inteligenci. Aktivní schopnost vyvolá 6 jednotek předmětu Necronomicon 3. úrovně, které žijí 90 sekund. Má cooldown 75 sekund

 • [[pirate_hat]]
 • Poskytuje 250 bodů k rychlosti útoku. Kdykoli také nositel zabije nepřátelského hrdinu, je mezi jejich pozicemi vytvořena runa darů

 • [[ex_machina]]
 • Poskytuje 25 bodů k brnění. Aktivní schopnost resetuje cooldowny všech předmětů kromě předmětu Refresher Orb. Má cooldown 30 sekund

 • [[desolator_2]]
 • Poskytuje 100 bodů k poškození útoku a snižuje brnění cíle o 12 bodů

 • [[phoenix_ash]]
 • Poskytuje 30 bodů ke všem atributům. Jednou zabrání smrtícímu poškození a plně vyléčí nositele. Po aktivaci je předmět zničen


Změny předmětů

[[stout_shield]]
 • Předmět byl odstraněn ze hry
 • Všichni hrdinové s útoky na blízko nově disponují pasivním blokem poškození ve výši 8 bodů (sčítá se s dalšími zdroji bloku poškození)

 • [[vanguard]]
  • Nově vyžaduje recept za 200 zlaťáků

  [[quelling_blade]]
  • Cena předmětu byla snížena z 200 na 150 zlaťáků
  • Bonus k poškození hrdinů s útoky na blízko byl snížen z 24 na 18 bodů
  • Bonus k poškození hrdinů s útoky na dálku byl snížen ze 7 na 5 bodů

  [[orb_of_venom]]
  • Cena předmětu byla navýšena z 275 na 300 zlaťáků

  [[circlet]]
  • Cena předmětu byla snížena ze 165 na 155 zlaťáků

  [[slippers]]
  • Cena předmětu byla navýšena ze 135 na 145 zlaťáků

  [[gauntlets]]
  • Cena předmětu byla navýšena ze 135 na 145 zlaťáků

  [[mantle]]
  • Cena předmětu byla navýšena ze 135 na 145 zlaťáků

  [[faerie_fire]]
  • Cena předmětu byla navýšena ze 70 na 125 zlaťáků
  • Bonus k poškození byl navýšen z 2 na 3 body
  • Hodnota léčení byla navýšena z 85 na 100 bodů

  [[enchanted_mango]]
  • Protože se blíží mangová sezóna, předmět se nyní může až 3× sečíst v jednom slotu

  [[ring_of_protection]]
  • Cena předmětu byla snížena ze 175 na 150 zlaťáků

  [[sobi_mask]]
  • Cena předmětu byla snížena z 325 na 250 zlaťáků

  [[ring_of_regen]]
  • Cena předmětu byla snížena z 300 na 250 zlaťáků

  [[force_staff]]
  • Cena receptu byla navýšena o 50 zlaťáků

  [[soul_ring]]
  • Cena receptu byla navýšena o 50 zlaťáků


  [[buckler:recipeupdated]]
  • Nově vyžaduje předměty Ring of Protection, 1× Iron Branch a recept za 250 zlaťáků. Následně poskytuje 3 body ke všem atributům a auru 2 bodů k brnění (již nemá aktivní buff)

  [[ring_of_basilius:recipeupdated]]
  • Nově vyžaduje předměty Sage's Mask, 1× Iron Branch a recept za 150 zlaťáků. Následně poskytuje 3 body ke všem atributům a auru 1,25 bodů k regeneraci many

  [[headdress:recipeupdated]]
  • Nově vyžaduje předměty Ring of Regeneration, 1× Iron Branch a recept za 150 zlaťáků. Následně poskytuje 3 body ke všem atributům a auru 2 body k regeneraci zdraví


  [[vladmir:reworked]]
 • Byl změněn recept předmětu
  • Dříve:
   ===
   Vyžaduje:
   Ring of Basilius (500)
   Morbid Mask (900)
   Recept (525)
   Celkem: 1925 zlaťáků

   Poskytuje:
   +15% k lifestealu pro spojence s útoky na blízko (aura)
   +10% k lifestealu pro spojence s útoky na dálku (aura)
   +15% k poškození útoku (aura)
   +1,5 k regeneraci many (aura)
   +4 k brnění (aura)

  • Nyní:
   ===
   Vyžaduje:
   Ring of Basilius (450)
   Morbid Mask (900)
   Buckler (450)
   Recept (350)
   Celkem: 2150 zlaťáků

   Poskytuje:
   +6 ke všem atributům
   +25% k lifestealu (aura)
   +1,5 k regeneraci many (aura)
   +3 k brnění (aura)


  [[helm_of_the_dominator:reworked]]
  • Bonusy schopnosti Dominate Aura jsou nyní o 50% silnější pro hráčské jednotky
  • Byl změněn recept předmětu
  • Dříve:
   ===
   Vyžaduje:
   Headdress (525)
   Gloves of Haste (500)
   Ring of Health (850)
   Recept (300)
   Celkem: 2175 zlaťáků

   Poskytuje:
   +2 ke všem atributům
   +20 k rychlosti útoku (aura)
   +8,5 k regeneraci zdraví (aura)

  • Nyní:
   ===
   Vyžaduje:
   Headdress (450)
   Broadsword (1200)
   Crown (450)
   Recept (300)
   Celkem: 2400 zlaťáků

   Poskytuje:
   +7 ke všem atributům
   +20% k základnímu poškození (aura)
   +5 k regeneraci zdraví (aura)


  [[ancient_janggo:reworked]]
  • Byl změněn recept předmětu
  • Dříve:
   ===
   Vyžaduje:
   Crown (450)
   Wind Lace (250)
   Sage's Mask (325)
   Recept (600)
   Celkem: 1625 zlaťáků

   Poskytuje:
   +6 ke všem atributům
   +20 k rychlosti pohybu
   +1,25 k regeneraci many

  • Nyní:
   ===
   Vyžaduje:
   Crown (450)
   Wind Lace ( 250)
   Gloves of Haste (400)
   Recept (800)
   Celkem: 1900 zlaťáků

   Poskytuje:
   +6 ke všem atributům
   +20 k rychlosti pohybu
   +20 k rychlosti útoku (aura)


  [[mekansm:recipeupdated]]
  • Nově vyžaduje předmět Chainmail (dříve Buckler). Poskytuje 6 bodů k brnění a 4 body ke všem atributům (aktivní schopnost již nepřidává brnění/auru brnění)
  • Regenerace zdraví aury byla snížena z 3,5 na 2,5 bodu

  [[crimson_guard:recipeupdated]]
  • Nově vyžaduje předmět Helm of Iron Will (dříve Buckler). Poskytuje 6 bodů k brnění, 10,5 bodu k regeneraci zdraví a 3 body ke všem atributům
  • Již neposkytuje aktivní bonus k brnění zajišťovaný předmětem Buckler

  [[guardian_greaves]]
  • Nově poskytuje 6 bodů k brnění, ale už neposkytuje auru navyšující základní brnění (pasivní aura dle prahu zdraví zůstala nezměněna)
  • Cena receptu byla snížena z 1800 na 1600 zlaťáků (celkově je předmět levnější o 625 zlaťáků vlivem změn komponentů)
  • Regenerace zdraví aury byla snížena z 3,5 na 2,5 bodu

  [[assault:recipeupdated]]
  • Nově vyžaduje předmět Buckler (dříve Chainmail). Poskytuje 5 bodů ke všem atributům


  [[abyssal_blade]]
  • Nově disponuje aktivní schopností Blink Strike s dosahem 600 jednotek
  • Bash nově udělí poškození i skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)


  [[bloodstone:reworked]]
  • Nově vznikne kombinací předmětů Kaya a Soul Booster. Poskytuje základní bonusy obou těchto předmětů a 200% k regeneraci many. Každé nabití poskytuje 0,2 bodu k regeneraci many a 0,35% k síle kouzel (dříve 0,3 bodu k regeneraci zdraví i many)


  [[sange]]
  • Nově poskytuje 24% k regeneraci zdraví nositele a léčení lifestealem (dříve 8 bodů k poškození)
  • Bonus k odolnosti vůči změně stavu byl navýšen z 12 na 16%

  [[sange_and_yasha]]
  • Nově poskytuje 30% k regeneraci zdraví nositele a léčení lifestealem (dříve 12 bodů k poškození)
  • Bonus k odolnosti vůči změně stavu byl navýšen z 16 na 20%

  [[heavens_halberd]]
  • Nově poskytuje 30% k regeneraci zdraví nositele a léčení lifestealem (dříve 25 bodů k poškození)
  • Bonus k odolnosti vůči změně stavu byl navýšen z 14 na 20%

  [[kaya_and_sange]]
  • Nově poskytuje 30% k regeneraci zdraví nositele a léčení lifestealem (dříve 12 bodů k poškození)
  • Bonus k odolnosti vůči změně stavu byl navýšen z 16 na 20%

  [[holy_locket:recipeupdated]]
  • Již neposkytuje navýšení regenerace
  • Navýšení léčení bylo změněno z 25 na 35%
  • Bonus ke zdraví byl navýšen z 200 na 250 bodů
  • Nově vyžaduje předmět Magic Wand namísto předmětu Cloak (a poskytuje tak bonusy předmětu Magic Wand)
  • Cena receptu byla navýšena z 550 na 850 zlaťáků


  [[gloves]]
  • Cena předmětu byla snížena z 500 na 400 zlaťáků

  [[power_treads]]
  • Bonus k rychlosti útoku byl navýšen z 20 na 25 bodů

  [[hand_of_midas]]
  • Cena receptu byla navýšena o 100 zlaťáků

  [[armlet]]
  • Cena receptu byla navýšena o 100 zlaťáků


  [[veil_of_discord:recipeupdated]]
  • Nově vyžaduje předmět Ring of Basilius (dříve Helm of Iron Will)
  • Cena receptu byla navýšena ze 700 na 1150 zlaťáků
  • Nově o 20% navyšuje poškození od kouzel namísto redukování odolnosti vůči magii (tzn. ovlivňuje neredukované poškození)


  [[urn_of_shadows]]
  • Nově vyžaduje předmět Sage's Mask (dříve Infused Raindrops)

  [[infused_raindrop]]
  • Počet nabití byl navýšen z 5 na 6


  [[heart]]
  • Nově poskytuje bonus 10 bodů k regeneraci zdraví


  [[mask_of_madness]]
  • Trvání schopnosti bylo sníženo z 8 na 6 sekund
  • Cooldown byl snížen z 22 na 16 sekund


  [[dust]]
  • Nově lze zakoupit jedno nabití za 90 zlaťáků (dříve dvě nabití za 180 zlaťáků)

  [[ward_sentry]]
  • Trvání bylo navýšeno z 6 na 8 minut
  • Doba naskladnění byla navýšena z 85 na 95 sekund
  • Do začátku jsou v obchodě dostupné 3 kusy (dříve 4)


  [[smoke_of_deceit]]
  • Do začátku jsou v obchodě dostupné 2 kusy (dříve 3)
  • Doba naskladnění byla snížena z 10 na 7 minut


  [[blade_mail]]
  • Již neprorazí imunitu vůči kouzlům
  • Bonus k brnění byl navýšen z 5 na 6 bodů


  [[basher]]
  • Bash nově udělí poškození i skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)

  [[maelstrom]]
  • Blesk již nepřeskočí, pokud je primární cíl imunní vůči kouzlům

  [[mjollnir]]
  • Blesk již nepřeskočí, pokud je primární cíl imunní vůči kouzlům

  [[javelin]]
  • Již neprorazí imunitu vůči kouzlům

  [[monkey_king_bar]]
  • Nově udělí poškození i skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)


  [[invis_sword]]
  • Bonus k poškození byl navýšen z 22 na 27 bodů

  [[bfury]]
  • Bonus k poškození byl navýšen ze 45 na 54 bodů

  [[silver_edge]]
  • Bonus k poškození byl navýšen z 30 na 26 bodů

  [[echo_sabre]]
  • Bonus k poškození byl navýšen z 12 na 15 bodů


  [[sphere]]
  • Cooldown byl snížen ze 13 na 12 sekund
  • Bonus ke všem atributům byl navýšen ze 13 na 14 bodů
  • Bonus k regeneraci zdraví byl navýšen z 6,5 na 7 bodů


  [[cyclone]]
  • Schopnost Cyclone má při použití na základně kolizní šíři 24 jednotek

  [[shivas_guard]]
  • Předmět již nelze rozložit

  [[manta]]
  • Předmět již nelze rozložit

  [[glimmer_cape]]
  • Nově lze použít na kurýrovi/creepech


  Změny hrdinů


  [[abaddon]]
  • Poškození sebe sama schopností Mist Coil již nemůže být smrtící
  • Zpomalení kletbou schopnosti Curse of Avernus bylo změněno z 30/40/50/60 na 15/30/45/60%

  [[alchemist]]
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+30 k regeneraci zdraví Chemical Rage“ na +50
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „-0,15s ze zákl. doby útoku Chemical Rage“ na „+60 k rychlosti pohybu Chemical Rage“

  [[ancient_apparition:scepterreworked]]
  • Schopnost Ice Blast nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově odstraňuje cooldown schopnosti Chilling Touch

  [[antimage]]
  • Schopnost Mana Break nově pálí také 2/3/4/5% z maximální many cíle
  • Efekt schopnosti Mana Break je nově poloviční pro iluze
  • Schopnost Mana Void již neprorazí imunitu vůči kouzlům (dříve částečně ano)
  • Navýšení cooldownu s Aghanimem schopnosti Mana Void Scepter bylo změněno ze 70 na 100 sekund
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+10 k síle“ na +13

  [[arc_warden]]
  • Trvání schopnosti Tempest Double bylo navýšeno ze 16/20/24 na 18/22/26 sekund
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+350 k poškození Spark Wraith“ na +300

  [[axe]]
  • Cooldown schopnosti Counter Helix byl změněn z 0,45/0,4/0,35/0,3 na 0,3 sekundy
  • Šance na protiútok schopnosti Counter Helix byla změněna z 20 na 17/18/19/20%
  • Schopnost Culling Blade nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)

  [[bane:reworked]]
  • Byla přepracována schopnost Enfeeble. Nově jde o pasivní schopnost. Jakmile Bane použije na nepřítele jinou schopnost, je na něj uvalen také debuff schopnosti Enfeeble, který na 8 sekund sníží odolnost vůči magii o 4/8/12/16% a odolnost vůči změně stavu o 15/20/25/30%
  • Enfeeble je nově třetí schopnost
  • Schopnost Brain Sap nově léčí stejnou hodnotou, jakou udělí ve formě poškození
  • Typ poškození schopnosti Brain Sap byl změněn z neredukovaného na magické
  • Poškození schopnosti Brain Sap bylo navýšeno ze 75/150/225/300 na 100/200/300/400 bodů
  • Schopnost Fiend’s Grip nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „Enfeeble kradoucí rychlost útoku“ na „+8% k síle kouzel“
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+125 k redukci rychlosti útoku Enfeeble“ na „20% lifesteal kouzly“

  [[batrider]]
  • Rychlost projektilu schopnosti Flamebreak byla navýšena z 900 na 1200 bodů
  • Schopnost Flamebreak nově udílí poškození dopadem ve výši 50/75/100/125 bodů
  • Poškození schopnosti Flamebreak za sekundu bylo změněno z 25/30/35/40 na 20 bodů
  • Cooldown schopnosti Flamebreak byl změněn ze 17 na 18/17/16/15 sekund
  • Rozsah schopnosti Flamebreak byl navýšen z 375 na 500 jednotek
  • Trvání odhození schopnosti Flamebreak bylo navýšeno z 0,25 na 0,35 sekundy
  • Vzdálenost odhození schopnosti Flamebreak je nově fixních 300 jednotek
  • Schopnost Firefly již neposkytuje vzdušný dohled
  • Rychlost pohybu schopnosti Firefly byla navýšena ze 4/7/10/13 na 5/10/15/20%
  • Schopnost Firefly nově poskytuje 200/400/600/800 jednotek k dohledu ve dne i v noci
  • Byla odstraněna doba vyvolávání schopnosti Sticky Napalm
  • Schopnost Sticky Napalm již nevyžaduje, aby se Batrider nejprve natočil požadovaným směrem
  • Zpomalení za sečtení schopnosti Sticky Napalm bylo sníženo z 3/5/7/9 na 2/4/6/8%
  • Schopnost Flaming Lasso nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+2s k době hoření Flamebreak“ na +3s
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+40 k rychlosti pohybu“ na +30
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „-13s z cooldownu Flamebreak“ na -9s

  [[beastmaster]]
  • Schopnost Wild Axes nově prorazí imunitu vůči kouzlům
  • Schopnost Primal Roar nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+20 k rychlosti pohybu“ na +25
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+6 k brnění“ na +7

  [[bloodseeker]]
  • Trvání schopnosti Rupture bylo změněno ze 12 na 10/11/12 sekund
  • Obratnost byla změněna z 24 + 3,1 na 22 + 3,4 bodu
  • Navýšení odchozího poškození schopnosti Bloodrage bylo změněno z 10/15/20/25 na 12/18/24/30%
  • Navýšení příchozího poškození schopnosti Bloodrage bylo změněno z 10/15/20/25 na 10/14/18/22%

  [[bounty_hunter]]
  • Bonus k rychlosti pohybu schopnosti Track byl změněn z 16/18/20 na 16/20/24%

  [[brewmaster]]
  • Vzplanutí schopnosti Cinder Brew nově prodlouží její trvání o 3 sekundy (dříve bylo trvání obnoveno)
  • Schopnost Cinder Brew nově udělí celkové poškození v průběhu svého různého trvání
  • Schopnost Cinder Brew již nezajišťuje, že by nepřátelé mohli zaútočit sami na sebe
  • Ke vzplanutí schopnosti Cinder Brew od nynějška dojde vlivem libovolného poškození od schopnosti (dříve byl přítomen práh 80 bodů poškození)
  • Poškození schopnosti Cinder Brew bylo změněno ze 100/150/200/250 na 100/160/220/280 bodů
  • Zpomalení pohybu schopnosti Cinder Brew bylo změněno z 25 na 24/28/32/36%
  • Cooldown schopnosti Cinder Brew byl změněn z 20/18/16/14 na 20/17/14/11 sekund
  • Spotřeba many schopnosti Cinder Brew byla navýšena z 50 na 80 bodů

  [[bristleback]]
  • Ztráta brnění za sečtení schopnosti Viscous Nasal Goo byla změněna z 1,4/1,8/2,2/2,6 na 1,4/1,9/2,4/2,9 bodu


  [[centaur]]
  • Vrácené poškození schopnosti Retaliate bylo změněno ze 16/32/48/65 na 16/36/56/76 bodů
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+80 k poškození Retaliate“ na +90

  [[chaos_knight:scepterreworked]]
  • Nárůst obratnosti byl snížen z 2,1 na 1,4 bodu
  • Iluze poblíž hrdiny od nynějška fingují používání schopnosti Chaos Bolt
  • Schopnost Reality Rift již nezpomaluje
  • Schopnost Reality Rift nově na 6 sekund redukuje brnění o 2/3/4/5 bodů
  • Cooldown schopnosti Reality Rift byl navýšen ze 14/11/8/5 to 15/12/9/6 sekund
  • Max. kritické poškození schopnosti Chaos Strike bylo sníženo ze 160/200/240/280 na 140/165/190/215%
  • Poškození kopie schopnosti Phantasm bylo změněno z 50/75/100 na 40/70/100%
  • Poškození utržené kopií schopnosti Phantasm bylo navýšeno z 260 na 350%
  • Kopie schopnosti Phantasm nově získávají 25% bonus k odolnosti vůči magii
  • Kopie schopnosti Phantasm jsou nyní považovány za „silné iluze“, takže je okamžitě nezabijí kouzla
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově vytvoří kopie všech spojeneckých hrdinů (stejné statistiky jako běžné kopie) a také přidá jednu kopii navíc pro Chaos Knighta. Spojenečtí hrdinové nejsou po použití přerušeni

  [[chen]]
  • Minimální zdraví schopnosti Holy Persuasion bylo změněno z 1000 na 700/800/900/1000 bodů
  • Spotřeba many schopnosti Holy Persuasion byla navýšena ze 70/90/110/130 na 90/110/130/150 bodů
  • Spotřeba many schopnosti Hand of God byla navýšena z 200/300/400 na 250/350/450 bodů
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+30% k získaným zkušenostem“ na „+200 bodů zdraví“

  [[clinkz:reworked]]
  • Základní dosah útoku byl snížen z 650 na 625 jednotek
  • Schopnost Skeleton Walk nově poskytuje po přerušení neviditelnosti 4 sekundy 70/100/130/160 bodů k rychlosti útoku
  • Schopnost Strafe byla nahrazena schopností Death Pact. Clinkz pozře kostlivce, zacílenou nepřátelskou jednotku nebo neutrála 3./4./5./6. úrovně, čímž získá bonus 200/300/400/500 bodů k maximálnímu zdraví a debuff brnění ve výši 2/3/4/5 bodů ke svým útokům. Pokud v průběhu debuffu (trvajícího 3 sekundy) této schopnosti zemře nepřátelský hrdina, Clinkz získá permanentní bonus 5 bodů k poškození a bude obnoven cooldown schopnosti Death Pact. Schopnost Death Pact trvá 55 sekund, má cooldown 90 sekund, dosah 900 jednotek a spotřebu many 60 bodů
  • Lučištníci schopnosti Burning Army nově udělují 24/26/28% z poškození útoku Clinkze namísto 80/100/120% z jeho základního poškození
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+16 k regeneraci zdraví“ na „+350 ke zdraví Death Pact“
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+4s k trvání Strafe“ na „+4s k trvání rychlosti útoku Skeleton Walk“

  [[rattletrap:scepterreworked]]
  • Schopnost Hookshot nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)
  • Cooldown schopnosti Hookshot byl snížen ze 70/55/40 na 60/45/30 sekund
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově přidá schopnost Overclocking. Ta resetuje cooldowny všech Clockwerkových schopností a na 8 sekund mu přidá bonus k rychlosti pohybu ve výši 40% a bonus k rychlosti útoku ve výši 200 bodů. Jakmile však schopnost vyprší, Clockwerk je na 4 sekundy omráčen. Má cooldown 60 sekund a spotřebu many 150 bodů

  [[crystal_maiden:reworked]]
  • Základní regenerace many byla navýšena z 0 na 1 bod
  • Regenerace many pro sebe schopnosti Arcane Aura byla změněna z 2,5/4,5/6,5/8,5 bodu na dvojnásobnou
  • Schopnost Arcane Aura nově poskytuje 4/6/8/10% k odolnosti vůči magii (pro Crystal Maiden dvojnásobek)

  [[dark_seer:scepterreworked]]
  • Schopnost Vacuum nově funguje i na nezranitelné/spící cíle
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově redukuje cooldown schopnosti Vacuum z 60/50/40/30 na 12 sekund a zdvojnásobuje délku zdi schopnosti Wall of Replica

  [[dark_willow]]
  • Poškození schopnosti Bedlam bylo navýšeno ze 60/110/160 na 75/125/175 bodů
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „10% lifesteal kouzly“ na 15%

  [[dazzle:scepterreworked]]
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově navyšuje počet přeskoků schopnosti Shadow Wave o 3, dosah pro přeskok o 200 jednotek a zajišťuje, že každý přeskok aplikuje na spojence odstranění

  [[death_prophet]]
  • Základní inteligence byla navýšena o 3 body

  [[disruptor]]
  • Schopnost Thunder Strike nově aplikuje také 0,1 sekundy dlouhé 100% zpomalení pohybu/útoku
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+200 bodů zdraví“ na „+225 bodů zdraví“

  [[doom_bringer:scepterreworked]]
  • Základní poškození bylo navýšeno o 3 body
  • Max. úroveň creepa pro schopnost Devour byla změněna z 3./4./5./6. na 4./5./6./6.
  • Cooldown schopnosti Devour byl změněn ze 70/60/50/40 na 70 sekund
  • Bonusové zlaťáky schopnosti Devour byly změněny z 25/50/75/100 na 20/80/140/200
  • Doba trávení schopnosti Devour je nově rovna cooldownu (dříve 80 sekund)
  • Trvání schopnosti Scorched Earth bylo změněno z 10/12/14/16 na 16 sekund
  • Bonus k rychlosti pohybu schopnosti Scorched Earth byl navýšen z 11/12/13/14 na 12/13/14/15%
  • Poškození schopnosti Scorched Earth bylo změněno z 20/30/40/50 na 20/35/50/65 bodů
  • Základní poškození schopnosti Infernal Blade bylo změněno z 25 na 16/20/24/28 bodů
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově navyšuje dobu omráčení schopnosti Infernal Blade na 1,75 sekundy, přidává jí 2 sekundy k době hoření a zajišťuje, že zlomí svůj cíl

  [[dragon_knight]]
  • Při vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter disponuje schopnost Elder Dragon Form nově také neomezeným pohybem
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+210 zlaťáků/min“ na „20% redukce cooldownů“

  [[drow_ranger:reworked]]
  • Obratnost byla snížena z 30 + 2,8 na 20 + 2,6 bodu (základní poškození zůstalo nezměněno)
  • Schopnost Frost Arrows nově uděluje bonus k poškození ve výši 5/10/15/20 bodů
  • Schopnost Frost Arrows již na creepech netrvá 7 sekund
  • Max. vzdálenost odhození schopnosti Gust byla navýšena z 350 na 450 jednotek
  • Schopnost Precision Aura byla nahrazena schopností Multishot. Lze vyvolávat maximálně 1,75 sekundy, přičemž během této doby Drow vystřeluje salvy šípů. Celkem vystřelí 12 šípů ve 3 salvách. Šípy udělují 95/125/155/185% základního poškození Drow a na 1/2/3/4 sekundy používají na cíl schopnost Frost Arrow. Dosah schopnosti je dvojnásobkem dosahu útoku Drow. Cooldown činí 32/28/24/20 sekund a spotřeba many 50/60/70/80 bodů
  • Schopnost Marksmanship již nemůže okamžitě zabít creepy
  • Bonus k poškození schopnosti Marksmanship je nyní 40/50/60 bodů (nekritický bonus)
  • Schopnost Marksmanship nově poskytuje Drow a okolním spojeneckým hrdinům s útoky na dálku bonus k obratnosti ve výši 25/30/35% obratnosti Drow
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+25% k uhýbání“ na „+35% k poškození Multishot“
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+20% k poškození Precision Aura“ na „+15% k šanci Marksmanship“

  [[earth_spirit]]
  • Základní inteligence byla navýšena z 18 na 20 bodů
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+10 k inteligenci“ na „+300 ke vzdálenosti Rolling Boulder“
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+40 k poškození“ na +50
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+7 k brnění“ na +8

  [[earthshaker]]
  • Trvání skoku schopnosti Enchant Totem (vylepšené předmětem Aghanim’s Scepter) bylo navýšeno z 0,75 na 1,0 sekundy
  • Skok schopnosti Enchant Totem (vylepšené předmětem Aghanim’s Scepter) je nově přerušen, pokud je Earthshaker omráčen nebo zakořeněn
  • Schopnost Enchant Totem od nynějška poskytuje 75 bodů k dosahu útoku
  • Základní poškození schopnosti Echo Slam bylo změněno ze 100 na 100/140/180 bodů

  [[elder_titan:scepterreworked]]
  • Schopnost Earth Splitter nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově zajišťuje, že jakmile se k Elder Titanovi vrátí jeho Astral Spirit, získá imunitu vůči kouzlům. Trvání imunity závisí na počtu ovlivněných nepřátelských hrdinů, přičemž za jednoho je imunita prodloužena o 2 sekundy

  [[ember_spirit]]
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+250 k vstřebání Flame Guard“ na +275
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „Schopnost True Strike“ na „+60 k poškození hrdinů od Sleight of Fist“
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „-20s z obnovení nabití Fire Remnant“ na -16s

  [[enchantress:scepterreworked]]
  • Impetus je nově základní schopnost udělující 8/12/16/20% poškození za vzdálenost. Spotřeba many činí 40/45/50/55 bodů a cooldown je 6/4/2/0 sekund
  • Schopnost Impetus již neprorazí imunitu vůči kouzlům
  • Cooldown schopnosti Enchant byl změněn z 20/16/12/8 na 20 sekund
  • Trvání okouzlení creepů schopnosti Enchant bylo navýšeno z 26/44/62/80 na 30/60/90/120 sekund
  • Schopnost Enchant může nově působit pouze na jednu jednotku
  • Schopnost Enchant již nemůže zacílit okouzlenou jednotku
  • Schopnost Enchant nově přidá creepovi 200/400/800/1200 bodů zdraví a 10/30/50/70 bodů k poškození a plně jej vyléčí
  • Untouchable je od nynějška ultimátní schopnost. Zpomalení útoku je nově 100/140/180 bodů
  • Schopnost Untouchable nově prorazí imunitu vůči kouzlům
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově přidává schopnost Sproink. Enchantress uskočí dozadu o 400 jednotek a vyhne se příchozím projektilům. Má cooldown 3 sekundy a spotřebuje 50 bodů many
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+100 ke zpomalení Untouchable“ na +80

  [[enigma]]
  • Typ poškození schopnosti Midnight Pulse byl změněn z neredukovaného na magické (stále prorazí imunitu vůči kouzlům)
  • Poškození schopnosti Midnight Pulse bylo navýšeno z 3,5/4/4,5/5 na 4,75/5,5/6,25/7%
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+25 k rychlosti pohybu“ na „+200 k dosahu útoku Eidolonů“

  [[faceless_void:scepterreworked]]
  • Doba omráčení schopnosti Time Lock byla snížena z 0,75 na 0,65 sekundy
  • Cooldown schopnosti Chronosphere byl navýšen ze 140 na 160 sekund
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+12 k síle“ na +10
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+500 k dosahu Time Walk“ na +450
  • Schopnost Time Lock nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově použije na všechny jednotky v cílové oblasti schopnosti Time Walk (v rozsahu 250) také schopnost Time Lock. Neprorazí imunitu vůči kouzlům
  • Byla přepracována mechanika fungování schopnosti Time Dilation. Nově způsobuje, že cooldowny ovlivněných jednotek postupují pomaleji. Dříve byla přidána fixní hodnota k trvání schopností, které již měly cooldown. Od nynějška tedy Time Dilation zpomaluje cooldowny o 75% na 8/10/12/14 sekund a zpomalení pohybu za cooldown je 10%

  [[grimstroke]]
  • Poškození výbuchu schopnosti Phantom's Embrace bylo navýšeno ze 75/150/225/300 na 80/170/260/350 bodů
  • Dosah schopnosti Ink Swell byl navýšen ze 400/500/600/700 na 400/525/650/775 jednotek

  [[gyrocopter]]
  • Druhý střelec (zajištěný předmětem Aghanim’s Scepter) nově dává přednost nejvzdálenějším nepřátelům, kteří jsou však stále v rozsahu
  • Rozsah útoků druhého střelce byl navýšen z 600 na 700 jednotek

  [[huskar:scepterreworked]]
  • Schopnost Burning Spear nově spotřebuje 4% z aktuálního zdraví (dříve fixních 15 bodů zdraví)
  • Trvání zpomalení Life Break bylo sníženo ze 4/5/6 na 3/4/5 sekund
  • Schopnost Life Break nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově zajišťuje, že schopnost Life Break na 2,5 sekundy donutí cíl útočit na Huskara

  [[invoker:scepterreworked]]
  • Cooldown schopnosti Invoke je nově snížen o 0,3 sekundy za každou úroveň orbů
  • Základní cooldown schopnosti Invoke byl navýšen z 6 na 7 sekund
  • Předmět Aghanim’s Scepter již neovlivňuje schopnost Invoke
  • Předmět Aghanim’s Scepter nově přidává schopnost Cataclysm (dříve talent)
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „-15s z cooldownu Cold Snap“ na -10s
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „Cataclysm“ na „-10s z cooldownu Tornado“
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „-16s z cooldownu Tornado“ na „+2 k redukci brnění Forge Spirit“

  [[wisp:reworked]]
  • Základní brnění bylo navýšeno o 2 body
  • Schopnost Tether nově zpomaluje nepřátele o 8/16/24/32%
  • Cooldown schopnosti Overcharge byl snížen z 18 na 16 sekund
  • Schopnost Overcharge nově namísto redukce poškození poskytuje bonus k regeneraci ve výši 0,6/0,8/1/1,2% maximálního zdraví hrdiny. Bonus k rychlosti útoku zůstává (poznámka: jelikož je regenerace použita na oba hrdiny spojené schopností Tether, hrdina připojený k Iovi získá mnohem vyšší regeneraci)
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+90 zlaťáků/min“ na „+5 k regeneraci zdraví“
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+8 k regeneraci zdraví“ na „13% lifesteal kouzly“
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „Spirits aplikující zpomalení“ na „+120 zlaťáků/min“

  [[jakiro]]
  • Nárůst síly byl navýšen z 2,8 na 3,0 bodu

  [[juggernaut]]
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+50 k rychlosti pohybu Blade Fury“ na +75
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+100 k pošk. Blade Fury za sekundu“ na +130

  [[keeper_of_the_light]]
  • Spotřeba many schopnosti Blinding Light byla změněna ze 100/125/150/175 na 130/145/160/175 bodů
  • Dosah schopnosti Blinding Light byl snížen z 575/650/725/800 na 475/550/625/700 jednotek
  • Dosah schopnosti Will-O-Wisp byl snížen z 900 na 800 jednotek
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+350 k dosahům schopností“ na +250

  [[kunkka:scepterreworked]]
  • Cooldown schopnosti X Marks the Spot byl navýšen z 34/26/18/10 na 38/30/22/14 sekund
  • Cooldown schopnosti Ghostship byl navýšen z 60/50/40 na 80/70/60 sekund
  • Opožděné poškození schopnosti Ghostship bylo změněno ze 40/45/50 na 40%
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově poskytuje schopnost Torrent Storm. Po dobu 5 sekund začne kolem Kunkky každých 0,2 sekundy vyvolávat viditelné gejzíry schopnosti Torrent. Gejzíry se objevují v oblasti do 1100 jednotek kolem Kunkky (náhodně a ve střídavých kvadrantech). Má cooldown 70 sekund a spotřebu many 250 bodů

  [[legion_commander]]
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+50 k poškození za hrdinu Overwhelming Odds“ na +65

  [[leshrac]]
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+25% k uhýbání“ na „+400 bodů zdraví“

  [[lich:scepterreworked]]
  • Schopnost Sinister Gaze nově saje 10/15/20/25% z aktuální many cíle a přidává ji Lichovi
  • Poškození schopnosti Chain Frost je nově o 15/20/25 bodů vyšší za každý přeskok
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově mění schopnost Sinister Gaze na plošnou s rozsahem 400 jednotek
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „Útoky o 60% zpomalující rychlost pohybu a útoku“ na „Neomezený počet přeskoků Chain Frost“

  [[life_stealer:scepterreworked:reworked]]
  • Nárůst síly byl snížen z 2,9 na 2,4 bodu
  • Základní doba útoku byla vylepšena z 1,85 na 1,7 sekundy
  • Základní rychlost útoku byla vylepšena ze 100 na 140 bodů
  • Základní poškození bylo sníženo o 7 bodů
  • Základní brnění bylo navýšeno o 1 bod
  • Schopnost Rage již nenavyšuje rychlost útoku
  • Schopnost Rage nově poskytuje 15% k rychlosti pohybu
  • Ukradené zdraví schopnosti Open Wounds bylo sníženo z 50 na 35%
  • Schopnost Feast od nynějška pasivně poskytuje 15/30/45/60 bodů k rychlosti útoku
  • Schopnost Feast již neuděluje poškození v závislosti na maximálním zdraví cíle
  • Schopnost Feast nově poskytuje 1,5/2/2,5/3% lifesteal v závislosti na maximálním zdraví cíle
  • Pokud je to možné, schopnost Infest nově automaticky převezme kontrolu nad hostitelem. Pokud je infikován hrdina, získá 30/40/50% k rychlosti pohybu. Pro creepy jde o 15/20/25% k rychlosti pohybu. Infikovaná jednotka také získá bonus ve výši 750/1000/1250 bodů zdraví (a je touto hodnotou vyléčena)
  • Zatímco je Lifestealer uvnitř jiné jednotky, schopnost Infest ho nově léčí 3/4/5% z jeho maximálního zdraví (dříve byl vyléčen najednou po prorvání se ven)
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově redukuje cooldown schopnosti Infest na 20 sekund a navyšuje její dosah na 600 jednotek. Infikovaný cíl také získá buff schopnosti Rage (trvá stejně dlouho jako u běžné schopnosti Rage)
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+20 k rychlosti útoku“ na +30
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+1% k poškození/lifestealu Feast“ na „+1,5% k lifestealu Feast“

  [[lina]]
  • Nárůst síly byl navýšen z 2,2 na 2,4 bodu
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+125 k dosahům schopností“ na +100
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+30 k poškození“ na +35

  [[lion]]
  • Zpomalení pohybu schopnosti Mana Drain bylo změněno z 20/24/28/32 na 20/25/30/35%

  [[lone_druid:reworked]]
  • Dosah útoku Spirit Beara byl navýšen ze 128 na 150 jednotek
  • Typ brnění Spirit Beara byl změněn ze základního na hrdinské
  • Typ útoku Spirit Beara byl změněn ze základního na hrdinský
  • Spirit Bear už nemá schopnost Defender
  • Schopnost Demolish je nyní Spirit Bearovi dostupná od 1. úrovně
  • Schopnost Return je nyní Spirit Bearovi dostupná od 1. úrovně
  • Schopnost Entangle je nyní Spirit Bearovi dostupná od 1. úrovně
  • Trvání schopnosti Entangle (Spirit Bear) je nyní 0,75/1,5/2,25/3 sekundy
  • Schopnost Return (Spirit Bear) se nyní 3 sekundy vyvolává a má cooldown 30 sekund
  • Bonus k poškození budov schopnosti Demolish (Spirit Bear) je nyní 10/20/30/40%
  • Poškození Spirit Beara bylo sníženo z 35/55/75/95 na 30 bodů
  • Spirit Bear nově získává úrovně společně s Lone Druidem a za každou z nich dostane 5 bodů k poškození
  • Zdraví Spirit Beara bylo sníženo z 1500/2000/2500/3000 na 1100/1400/1700/2000 bodů
  • Spirit Bear nově získá 75 bodů ke zdraví za každou úroveň Lone Druida
  • Typ poškození schopnosti Entangling Claws (Spirit Bear) byl změněn z fyzického na magické
  • Spirit Link je nově pasivní schopnost
  • Schopnost Spirit Link již neléčí Spirit Beara, zatímco Lone Druid uděluje poškození
  • Lifesteal schopnosti Spirit Link byl snížen ze 40/50/60/70 na 20/35/50/65%
  • Bonus k rychlosti útoku schopnosti Spirit Link byl snížen z 20/40/60/80 na 15/30/45/60 bodů
  • Byla přepracována schopnost True Form. Stále přeměňuje Lone Druida v medvěda s útoky na blízko, avšak nově poskytuje 500/1000/1500 bodů zdraví (a touto hodnotou hrdinu vyléčí), 10/15/20 bodů k brnění a Spirit Bearovy schopnosti Entangling Roots and Demolish. Dosah útoků na blízko je 225 jednotek. Má cooldown 100 sekund, trvá 40 sekund a spotřeba many činí 200 bodů
  • Schopnost Savage Roar nově provede Lone Druid zároveň se Spirit Bearem, ať už je použita kterýmkoli z nich
  • Rozsah schopnosti Savage Roar byl navýšen z 325 na 375 jednotek
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „-25s z cooldownu Battle Cry“ na „-40s z cooldownu True Form“
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „Battle Cry poskytující imunitu vůči kouzlům“ na „+1000 bodů ke zdraví True Form“

  [[luna:reworked]]
  • Základní síla byla navýšena o 2 body
  • Základní inteligence byla navýšena o 2 body
  • Základní poškození bylo navýšeno o 3 body
  • Schopnost Moon Glaives je nově ovlivňována kritickými zásahy
  • Byla přepracována schopnost Lunar Blessing. Nově poskytuje spojeneckým hráčským jednotkám 10/15/20/25% k poškození útoku a 10/15/20/25% k celkovému brnění. Luně pak poskytuje také 200/400/600/800 jednotek k dohledu v noci

  [[lycan:reworked:scepterreworked]]
  • Byla přepracována schopnost Howl. Nově způsobí, že nepřátelé v okruhu do 2000 jednotek přijdou o 5/6/7/8 bodů brnění a 25/30/35/40% ze základního poškození útoku. Trvá 5/6/7/8 sekund, má cooldown 24/22/20/18 sekund a spotřebuje 50 bodů many
  • Schopnost Howl je nově použita také vlky
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově poskytuje schopnost Wolf Bite. Lycan kousne spojeneckého hrdinu a poskytne mu bonusy schopnosti Shapeshift. Lycan a kousnutý spojenec získají 30% k lifestealu, a pokud jsou od sebe vzdáleni do 1200 jednotek, navzájem se léčí 30% z uděleného poškození. Má cooldown 80 sekund a spotřebu many 150 bodů

  [[magnataur:scepterreworked]]
  • Přitažení schopnosti Shockwave bylo navýšeno ze 100 na 150 jednotek
  • Poškození rozštípnutím schopnosti Empower bylo změněno z 14/34/54/74 na 15/25/35/45%
  • Bonus k poškození schopnosti Empower byl změněn z 10/20/30/40 na 10/15/20/25%
  • Trvání schopnosti Empower bylo změněno ze 40 na 38/42/46/50 sekund
  • Pokud Magnus použije schopnost Empower na sebe, poskytne mu dvojnásobné bonusy
  • Schopnost Reverse Polarity nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově redukuje cooldown schopnosti Skewer na 4 sekundy, dobu vyvolávání o polovinu a odstraňuje nutnost many
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+20% k poškození/rozštípnutí Empower“ na +15%

  [[mars:reworked]]
  • Schopnost God's Rebuke nově na 1,5 sekundy o 40% zpomalí zasažené nepřátele
  • Schopnost Bulwark lze nyní aktivovat, v důsledku čehož Mars odloží svou zbraň a zaměří se pouze jedním směrem (a nemůže se otočit). Když je schopnost aktivní, Mars přichází o 20% z rychlosti pohybu a 70% útočných projektilů mířících na jeho spojence je přesměrováno na něj. Ovlivňuje pouze projektily v úhlech blokovaných štítem a nachází-li se útočník v dosahu do 800 jednotek
  • Schopnost Arena of Blood nově ničí stromy uvnitř arény

  [[medusa]]
  • Nárůst inteligence byl navýšen z 2,6 na 3,4 bodu
  • Schopnost Mystic Snake nově na 3 sekundy o 30% zpomaluje pohyb a o 50% otáčení zasažených nepřátel
  • Schopnost Mystic Snake už nekrade manu nepřátelům (stále ji však poskytuje Meduse)
  • Trvání schopnosti Stone Gaze (resp. jak dlouho ji Medusa vysílá) bylo změněno z 5/6/7 na 5/5,5/6 sekund
  • Bonus k fyzickému poškození schopnosti Stone Gaze byl změněn z 50 na 40/45/50%
  • Schopnost Stone Gaze nově poskytuje Meduse 25% k rychlosti pohybu
  • Rozsah schopnosti Stone Gaze byl navýšen z 1000 na 1200 jednotek
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+15 k poškození“ na +20
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+15% k uhýbání“ na +20%
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+30 k rychlosti útoku“ na +40

  [[meepo]]
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+15 k poškození“ na +20
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+30 k poškození Poof“ na +40

  [[mirana]]
  • Max. doba omráčení schopnosti Sacred Arrow byla změněna z 5 na 3,5/4/4,5/5 sekund

  [[monkey_king]]
  • Cooldown schopnosti Tree Dance byl snížen z 1,2 na 1 sekundu
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+300 k dohledu Tree Dance“ na +400

  [[morphling]]
  • Schopnost Morph již nezajišťuje dvě různé hodnoty zdraví/many. Jedna stejná hodnota je tedy zachována mezi oběma podobami
  • Schopnost Morph nově v základu (dříve s předmětem Aghanim’s Scepter) poskytuje 50% redukci spotřeby many
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+30 k rychlosti útoku“ na +40

  [[naga_siren]]
  • Nárůst obratnosti byl snížen z 3,7 na 3,5 bodu
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „-7s z cooldownu Ensnare“ na -9s

  [[furion]]
  • Nárůst inteligence byl navýšen z 3,5 na 3,7 bodu
  • Obratnost byla změněna z 18 + 3,3 na 22 + 3,6 bodu

  [[necrolyte:scepterreworked]]
  • Rozsah schopnosti Heartstopper Aura byl navýšen ze 700 na 800 jednotek
  • Poškození za 1 chybějící bod zdraví schopnosti Reaper's Scythe bylo změněno z 0,6/0,75/0,9 na 0,7/0,8/0,9 bodu
  • Schopnost Reaper's Scythe již neprorazí imunitu vůči kouzlům (dříve částečně ano)
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově redukuje cooldown schopnosti Ghost Shroud na 10 sekund a dvojnásobně navyšuje poškození schopnosti Heartstopper Aura, zatímco je aktivní právě Ghost Shroud
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+70 k rychlosti útoku“ na „+40% k redukci regenerace Heartstopper Aura“
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+0,8% k rozkladu zdraví Heartstopper Aura“ na +0,6%

  [[night_stalker]]
  • Předmět Aghanim’s Scepter již nesnižuje cooldown schopnosti Void
  • Bonus ke krátkému omráčení schopnosti Void (vylepšené předmětem Aghanim‘s Scepter) byl snížen z 0,6 na 0,5 sekundy
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+40 k rychlosti pohybu“ na +35

  [[nyx_assassin]]
  • Základní rychlost pohybu byla navýšena z 305 na 315 bodů

  [[ogre_magi]]
  • Základní síla byla snížena o 2 body
  • Pokud schopnost Ignite nově zasáhne jednotku, na kterou již tato schopnost působí, je nové trvání přičteno ke stávajícímu namísto obnovení trvání

  [[omniknight]]
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+75 k rozsahu Purification“ na +100

  [[oracle:scepterreworked]]
  • Základní regenerace many byla navýšena z 0 na 0,5 bodu
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově navyšuje dosah schopnosti Fortune’s End o 800 jednotek, její rozsah o 150 jednotek a zajišťuje, že polovina trvání schopnosti je omráčení (druhá polovina je stále zakořenění)

  [[obsidian_destroyer:reworked]]
  • Základní doba útoku byla změněna z 1,7 na 1,9 sekundy
  • Poškození dle výše many schopnosti Arcane Orb bylo změněno z 6/7/8/9 na 5/7/9/11%
  • Schopnost Arcane Orb již neuděluje plošné poškození
  • Schopnost Arcane Orb již nekrade inteligenci
  • Schopnost Equilibrium byla nahrazena schopností Essence Flux. Ta pasivně poskytuje 25% šanci na obnovení 20/30/40/50% maximální many vždy po použití jiné schopnosti. Když je schopnost aktivována, na 6 sekund zajistí, že všechny schopnosti po udělení poškození také na 1,75 sekundy o 11/22/33/44% zpomalí svůj cíl. Má cooldown 25 sekund a spotřebu many 50 bodů
  • Schopnost Sanity's Eclipse již neuděluje poškození v závislosti na rozdílu v inteligenci
  • Schopnost Sanity's Eclipse již nesaje manu
  • Schopnost Sanity's Eclipse nově uděluje základní poškození ve výši 150/225/300 bodů
  • Schopnost Sanity's Eclipse nově uděluje poškození ve výši 0,4/0,5/0,6× rozdílu v maximální hodnotě many mezi cílem a Outworld Devourerem
  • Schopnost Sanity’s Eclipse nově poskytuje také buff, který s každým svým nabitím navyšuje Outworld Devourerovi maximální hodnotu many o 30/40/50 bodů. Zásah nepřátelského hrdiny schopností Arcane Orb zajistí 1 nabití a použití schopnosti Astral Imprisonment taktéž na nepřátelského hrdinu zajistí 3 nabití. Jedno nabití trvá 35 sekund a každé nabití obnoví stávající trvání buffu
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+2 k násobiči Sanity’s Eclipse“ na „+0,1 k násobiči rozdílu v maně Sanity's Eclipse“
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+60s k trvání ukradení many Arcane Orb“ na „+2% k poškození Arcane Orb“

  [[pangolier]]
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+300 k dosahu výpadů Swashbuckle“ na +400
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+2s k trvání Rolling Thunder“ na +4s

  [[phantom_assassin]]
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+25% k uhýbání Blur“ na +30%

  [[phantom_lancer:scepterreworked]]
  • Trvání bonusu k obratnosti schopnosti Phantom Rush bylo sníženo z 2 na 1,5 sekundy
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Bonus k rychlosti pohybu schopnosti Phantom Rush je nově aktivován nezávisle na cooldownu a také není vyžadována minimální vzdálenost. Bonus k obratnosti je však stále závislý na cooldownu

  [[phoenix]]
  • Základní síla byla navýšena o 2 body
  • Schopnost Supernova nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)

  [[puck]]
  • Byla opravena chyba, kvůli které občas hra nezaregistrovala některé příkazy
  • Schopnost Waning Rift nově disponuje dosahem 350 jednotek (Puck se tedy nejprve teleportuje na vybrané místo a poté umlčí nepřátele kolem)
  • Schopnost Dream Coil nově uděluje 100/150/200 bodů počátečního poškození
  • Schopnost Dream Coil vylepšená předmětem Aghanim’s Scepter nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+6 ke všem atributům“ na „Útok při Phase Shift“ (Po použití schopnosti Phase Shift Puck okamžitě zaútočí na všechny nepřátele v dosahu svého útoku navýšeného o 200 jednotek)
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+150 k dosahům schopností“ na +200

  [[pudge:scepterreworked]]
  • Bonus k regeneraci zdraví schopnosti Flesh Heap byl snížen ze 6/9/12/15 na 4/7/10/13 bodů
  • Poškození sebe sama schopností Rot již nemůže být smrtící
  • Schopnost Dismember nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově snižuje cooldown schopnosti Dismember na 11 sekund a umožňuje schopnosti zacílit spojence, čímž ho Pudge okamžitě spolkne a začne mu každou sekundu léčit 4% z jeho maximálního zdraví. Spojenec může Pudgeovo břicho kdykoli opustit
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „15% redukce cooldownů“ na „-5s z cooldownu Meat Hook“
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+3s k trvání Dismember“ na „Dvojnásobné poškození/léčení Dismember“

  [[pugna]]
  • Schopnost Nether Ward nově disponuje základem poškození ve výši 50 bodů (od základu se odvíjejí další výpočty)
  • Poškození za 1 bod many schopnosti Nether Ward bylo sníženo z 1,25/1,5/1,75/2 na 1/1,25/1,5/1,75 bodu
  • Schopnost Nether Ward (resp. její warda) je nyní aktivována pouze schopnostmi, které přidají nabití předmětu Magic Stick

  [[queenofpain]]
  • Nárůst obratnosti byl navýšen z 2,2 na 2,5 bodu
  • Rozsah schopnosti Scream of Pain byl navýšen z 475 na 525 jednotek

  [[razor:reworked]]
  • Schopnost Unstable Current byla nahrazena schopností Storm Surge. Ta o 4/6/8/10% pasivně navyšuje rychlost pohybu Razora a spojeneckých hrdinů poblíž (funguje jako aura). Pro Razora je navýšení dvojnásobné
  • Schopnost Eye of the Storm nově každé 3 sekundy pasivně zasáhne všechny nepřátele v okruhu do 500 jednotek dávkou elektřiny a udělí jim 80/110/140 bodů poškození. Aktivní komponent zůstal nezměněn
  • Schopnost Static Link nově nutí Razora průběžně útočit na spojeného nepřítele a zabraňuje mu útočit na jiné cíle. Útoky jsou prováděny automaticky, a to i když se Razor pohybuje bez přerušení (a může útočit)
  • Rychlost sání poškození schopnosti Static Link byla změněna ze 7/14/21/28 na 7/12/17/22 bodů/s
  • Trvání spojení schopnosti Static Link bylo změněno z 8 na 5/6/7/8 sekund
  • Byla opravena schopnost Eye of the Storm, která zaměřovala éterické jednotky, i když jim nemohla ublížit
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+7 k poškození ukradenému pomocí Static Link“ na +6
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+4% k rychlosti pohybu Unstable Current“ na „+12 k síle“
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+200 k poškození Unstable Current“ na „+200 k pasivnímu poškození Eye of the Storm“

  [[riki:reworked]]
  • Obratnost byla snížena z 30 + 2,5 na 18 + 1,4 bodu (základní poškození zůstalo nezměněno)
  • Nárůst síly byl navýšen z 1,9 na 2,4 bodu
  • Základní poškození bylo navýšeno o 8 bodů
  • Základní regenerace zdraví byla navýšena z 1 na 2 body
  • Základní brnění bylo navýšeno o 2 body
  • Základní rychlost pohybu byla navýšena z 290 na 315 bodů
  • Schopnost Smoke Screen již nezpomaluje ovlivněné nepřátele (dříve 8/12/16/20% zpomalení)
  • Schopnost Smoke Screen již neredukuje dohled
  • Míra minutí schopnosti Smoke Screen byla změněna z 10/30/50/70 na 25/35/45/55%
  • Rozsah schopnosti Smoke Screen byl změněn z 325 na 280/310/340/370 jednotek
  • Cooldown schopnosti Smoke Screen byl změněn ze 17/15/13/11 na 20/17/14/11 sekund
  • Schopnost Blink Strike má nově 2 nabití (obnovují se 25/20/15/10 sekund)
  • Poškození schopnosti Blink Strike bylo sníženo ze 75/90/105/120 na 25/50/75/100 bodů
  • Cloak and Dagger je nově ultimátní schopnost. Již neposkytuje bonus k regeneraci zdraví. Prodleva zmizení je 4/3/2 sekundy a násobič poškození zezadu je 1/1,5/2×
  • Tricks of the Trade je nově základní schopnost. Riki v průběhu 2 sekund 4× zaútočí, přičemž útoky udělují 55/70/85/100% z jeho poškození a zasahují náhodné jednotky (včetně creepů). Dosah schopnosti je 400 jednotek, její rozsah 450 jednotek, cooldown 21/18/15/12 sekund a spotřeba many 50 bodů
  • Schopnost Tricks of the Trade vylepšená předmětem Aghanim’s Scepter má nově dosah 1000 jednotek, o 1 sekundu delší trvání, o 2 útoky více a pochopitelně stále může zacílit spojence
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+8 k obratnosti“ na „+25 k rychlosti útoku“
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+6 k regeneraci zdraví“ na +8
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „-8s z cooldownu Smoke Screen“ na -5s
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „20% šance na 1,5× kritický zásah“ na „+35 k poškození“
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+0,3 k násobiči útoků zezadu“ na +0,5
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+300 k rozsahu Tricks of the Trade“ na „-7s z cooldownu Tricks of the Trade“

  [[rubick]]
  • Základní brnění bylo navýšeno o 1 bod
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+60 k redukci pošk. hrdinů Fade Bolt“ na +75

  [[sand_king]]
  • Základní rychlost útoku byla navýšena ze 700 na 110 bodů

  [[shadow_demon]]
  • Schopnost Demonic Purge nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)

  [[nevermore:reworked]]
  • Konečný rozsah schopnosti Requiem of Souls byl snížen ze 425 na 350 jednotek
  • Schopnost Requiem of Souls již neredukuje poškození útoku zasažených nepřátel
  • Schopnost Requiem of Souls nově každým svým proudem na 0,6 sekundy vystraší zasažené nepřátele (max. na 2,2 sekundy). Neplatí, pokud je schopnost automaticky vyvolána po smrti Shadow Fienda

  [[shadow_shaman]]
  • Poškození útoku schopnosti Mass Serpent Ward bylo změněno z 50/75/100 na 50/80/110 bodů
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+50 k poškození Serpent Ward“ na +40

  [[silencer:scepterreworked:reworked]]
  • Nárůst obratnosti byl snížen z 3 na 2,4 bodu
  • Rychlost útočného projektilu byla snížena z 1000 na 900 bodů
  • Schopnost Glaives of Wisdom nově na 10/20/30/40 sekund krade 1/1/2/3 body inteligence
  • Poškození schopnosti Glaives of Wisdom (resp. inteligence na poškození) bylo sníženo z 25/45/65/85 na 15/35/55/75%
  • Základní poškození schopnosti Last Word base bylo sníženo ze 75/150/225/300 na 80/120/160/200 bodů
  • Schopnost Last Word nově uděluje bonusové poškození ve výši 1,5/2/2,5/3× rozdílu v inteligenci mezi Silencerem a nepřítelem
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově mění schopnost Last Word na plošnou s rozsahem 600 jednotek

  [[skywrath_mage]]
  • Dosah schopnosti Ancient Seal byl změněn ze 750 na 700/750/800/850 jednotek
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „-8s z cooldownu Ancient Seal“ na -9s

  [[slardar]]
  • Rozsah louže schopnosti Slithereen Crush vylepšené předmětem Aghanim‘s Scepter byl navýšen z 550 na 600 jednotek

  [[slark:scepterreworked]]
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově zajišťuje schopnosti Pounce dvě nabití a zdvojnásobuje vzdálenost/rychlost skoku

  [[spectre]]
  • Schopnost Dispersion nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)

  [[sniper:scepterreworked]]
  • Poškození schopnosti Shrapnel bylo navýšeno z 15/35/55/75 na 20/40/60/80 bodů
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově redukuje trvání zaměření schopnosti Assassinate z 2 na 1 sekundu a také zajišťuje, že po zásahu nepřítele na 1,8 sekundy přeruší
  • Byla opravena schopnost Assassinate, která mohla prorazit imunitu vůči kouzlům, pokud ji cíl získal během letu projektilu
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „-1,5s z přípravy Assassinate“ na „+30 k pošk. Shrapnel za sekundu“

  [[spirit_breaker]]
  • Schopnost Greater Bash nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)
  • Schopnost Nether Strike nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)

  [[storm_spirit]]
  • Schopnost Overload vylepšená talentem na 25. úrovni („Overload prorážející imunitu vůči kouzlům“) nově skrze imunitu vůči kouzlům také udělí poškození (viz změna imunity)

  [[sven:reworked:scepterreworked]]
  • Byla přepracována schopnost Warcry. Nově spojeneckým hrdinům v okruhu do 700 jednotek poskytne 6/9/12/15 bodů k brnění a 12/16/20/24 bodů k poškození. Také o 6/10/14/18% navýší Svenovu rychlost pohybu. Trvá 8 sekund. Cooldown činí 36/32/28/24 sekund a spotřeba many je 60 bodů
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově navyšuje dosah schopnosti Storm Hammer o 500 jednotek a zajišťuje, že společně s rukavicí letí vpřed i Sven, který po nárazu automaticky zaútočí na primární cíl

  [[techies]]
  • Schopnost Proximity Mines má nově 3 nabití, která se obnovují 15 sekund
  • Předmět Aghanim’s Scepter nově také navyšuje dosah všech „minových“ schopností o 400 jednotek (konkrétně tedy schopnosti Proximity Mines, Stasis Trap a Remote Mines)

  [[templar_assassin]]
  • Šíře rozptylu schopnosti Psi Blades byla navýšena ze 75 na 90 jednotek
  • Cooldown schopnosti Psionic Projection (zajištěné předmětem Aghanim’s Scepter) byl snížen ze 30 na 15 sekund

  [[terrorblade]]
  • Schopnost Reflection je nově plošně cílená schopnost s rozsahem 475 jednotek (dosah je 700 jednotek)
  • Poškození utržené iluzí schopnosti bylo sníženo z 360 na 320%

  [[tidehunter]]
  • Blok poškození schopnosti Kraken Shell byl snížen z 12/24/36/48 na 5/10/20/40 bodů (sčítá se s pasivním základním blokem poškození)

  [[shredder]]
  • Nárůst obratnosti byl navýšen z 1,3 na 1,6 bodu

  [[tinker]]
  • Základní síla byla navýšena ze 17 na 18 bodů
  • Základní regenerace many byla navýšena z 0,25 na 0,75 bodu

  [[tiny]]
  • Základní rychlost pohybu byla navýšena z 290 na 310 bodů
  • Základní poškození bylo sníženo o 15 bodů
  • Schopnost Tree Grab již nemá nabití
  • Schopnost Tree Grab nově o 25 bodů snižuje rychlost pohybu Tinyho
  • Bonus k poškození schopnosti Tree Grab již nefunguje u Denyů (u kterých se již dříve útoky neštěpily)
  • Bonus k poškození budov schopnosti Tree Grab byl změněn z 80/120/160/200 na 50/80/110/140%
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „-7s z cooldownu Tree Grab“ na „+20 k síle“

  [[treant:reworked]]
  • Základní rychlost pohybu byla navýšena z 270 na 280 bodů
  • Byla přepracována schopnost Living Armor. Nově má dosah 700 jednotek a vždy trvá 8 sekund. V průběhu svého trvání poskytuje 7/10/13/16 bodů k brnění a obnovuje celkem 60/120/180/240 bodů zdraví
  • Doba vyvolávání schopnosti Living Armor byla snížena z 0,5 na 0,4 sekundy
  • Cooldown schopnosti Living Armor byl změněn ze 30/24/18/12 na 26/22/18/14 sekund
  • Byla přepracována schopnost Leech Seed, kterou nově Treant Protector používá sám na sebe. Když tak učiní, začne každých 0,5 sekundy sát zdraví náhodného nepřítele v okolí do 700 jednotek. Prioritu mají hrdinové, nicméně všichni ovlivnění nepřátelé přicházejí o zdraví a jsou každým pulzem na 0,5 sekundy o 26/34/42/50% zpomaleni. Trvá 5 sekund a za sekundu saje 15/30/45/60 bodů zdraví. Má cooldown 16 sekund a spotřebu many 80 bodů
  • Schopnost Nature's Guise byla nahrazena schopností Nature's Grasp. Vyšle směrem k cílové lokaci šlahouny vinné révy. Pokud se libovolný šlahoun dotýká stromů, všechny šlahouny udělují o 50% větší poškození. Šlahouny zpomalují nepřátelské hrdiny o 25/30/35/40% a udělují jim 30/40/50/60 bodů poškození za sekundu. Creepové vždy dostávají poškození poloviční. Šlahouny vydrží na mapě nejdéle 12 sekund. Dosah schopnosti je 1500 jednotek, cooldown 20 sekund a spotřeba many 60/70/80/90 bodů
  • Trvání schopnosti Overgrowth bylo změněno z 3,5/4,25/5 na 3/4/5 sekund
  • Schopnost Overgrowth nově uděluje 50/75/100 bodů poškození za sekundu i bez předmětu Aghanim’s Scepter
  • Schopnost Overgrowth nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+2 instance blokování Living Armor“ na „+60 k léčení Living Armor“
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „Obnovení všech stromů po 2s“ na „+30 k poškození Nature's Grasp za sekundu“
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+2s k zakořenění Nature's Guise“ na „Schopnost procházet skrze stromy“
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+50 k poškození/léčení Leech Seed“ na +40
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+350 k rozsahu Eyes In The Forest a Overgrowth“ na „+1s a +100 k pošk. Overgrowth za sekundu“

  [[troll_warlord]]
  • Nárůst obratnosti byl navýšen z 2,9 na 3,3 bodu
  • Šance na zamotání schopnosti Berserker's Rage byla navýšena z 10/12/14/16 na 14/16/18/20%

  [[tusk]]
  • Základní rychlost pohybu byla navýšena z 305 na 310 bodů
  • Základní regenerace zdraví byla navýšena z 0 na 0,5 bodu
  • Schopnost Walrus Kick nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+350 bodů zdraví“ na +400
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „-6s z cooldownu Ice Shards“ na -8s

  [[abyssal_underlord]]
  • Nárůst obratnosti byl navýšen z 1,3 na 1,6 bodu
  • Základní brnění bylo navýšeno o 1 bod
  • Redukce poškození schopnosti Atrophy Aura byla snížena ze 7/18/29/40 na 5/15/25/35%
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+125 k dosahům schopností“ na +150

  [[undying:reworked]]
  • Základní brnění bylo sníženo o 1 bod
  • Spotřeba many schopnosti Soul Rip byla navýšena z 80/95/110/125 na 100/110/120/130 bodů
  • Zombie mají nově menší kolizní velikost
  • Byla přepracována schopnost Flesh Golem. Nově navyšuje sílu hrdiny o 30/40/50%. Undyingovy útoky také o 30/35/40% zpomalují nepřátele a 5 sekund jim udělují 15/25/35 bodů poškození za sekundu. Pokud na nepřítele působí debuff od útoků schopnosti Flesh Golem, dostává dvojnásobné poškození od Undyingových zombie. Cooldown je 125 sekund, trvání 30 sekund a spotřeba many 100/125/150 bodů
  • Talent na 10. úrovni byl změněn z „+8 k regeneraci zdraví“ na +6

  [[ursa]]
  • Základní rychlost pohybu byla snížena z 325 na 315 bodů
  • Schopnost Earthshock nově funguje tak, že Ursa skočí 250 jednotek kupředu a teprve poté udeří do země
  • Cooldown schopnosti Earthshock byl navýšen z 5 na 9/8/7/6 sekund

  [[vengefulspirit:reworked:scepterreworked]]
  • Trvání dohledu schopnosti Wave of Terror bylo navýšeno z 3 na 4 sekundy
  • Byla přepracována schopnost Vengeance Aura. Nově poskytuje hráčským jednotkám kolem 60/100/140/180 k dosahu útoku a 4/8/12/16 bodů k primárnímu atributu
  • Iluze schopnosti Vengeance Aura je nyní považována za „silnou iluzi“, takže ji okamžitě nezabijí kouzla
  • Schopnost Nether Swap nově funguje i na nezranitelné/spící
  • Bylo přepracováno vylepšení předmětem Aghanim’s Scepter. Nově zajišťuje, že jakmile si Vengeful Spirit s někým vymění pozici prostřednictvím schopnosti Nether Swap, všichni nepřátelé v okolí do 700 jednotek od ní se na 2 sekundy rozutečou strachy
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „-6s z cooldownu Wave of Terror“ na „-3,5s z cooldownu Magic Missile“
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „-6s z cooldownu Magic Missile“ na „Iluze Vengeance Aura používající schopnosti“
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „+15% k poškození Vengeance Aura“ na „+10 k atributům Vengeance Aura“
  • Schopnost Magic Missile vylepšená talentem na 25. úrovni („Magic Missile prorážející imunitu vůči kouzlům“) nově skrze imunitu vůči kouzlům také udělí poškození (viz změna imunity)

  [[venomancer]]
  • Schopnost Poison Sting nově také redukuje regeneraci zdraví o 30%
  • Schopnost Poison Nova již neprorazí imunitu vůči kouzlům (stále aplikuje debuff a nelze ji odstranit, ale nemá žádný efekt)

  [[viper:reworked]]
  • Základní rychlost útoku byla navýšena ze 100 na 120 bodů
  • Dosah schopnosti Poison Attack byl změněn z 600 na 600/640/680/720 jednotek
  • Byla přepracována schopnost Poison Attack. Nově redukuje odolnost vůči magii o 3/5/7/9%, rychlost pohybu o 6/8/10/12% a uděluje 4/8/12/16 bodů poškození za sekundu. Debuff se může nyní až 5× sečíst, přičemž pokaždé je obnoveno trvání (debuffy nejsou samostatné). Trvá 4 sekundy. Spotřeba many činí 20 bodů a cooldown je nulový
  • Cooldown schopnosti Nethertoxin byl navýšen z 6 na 14 sekund
  • Schopnost Nethertoxin již neredukuje odolnost vůči magii
  • Schopnost Nethertoxin nově uděluje průběžné poškození navyšující se podle toho, jak dlouho setrvají nepřátelé v oblasti schopnosti. Základní poškození za sekundu je 15/20/25/30 bodů, maximální je pak 60/80/100/120 bodů. Pro dosažení maximálního poškození musí nepřátelé v oblasti setrvat 4 sekundy. Interval poškození je 0,5 sekundy
  • Rozsah schopnosti Nethertoxin byl navýšen z 380 na 400 jednotek
  • Efekt zlomení schopnosti Nethertoxin se nově ukazuje nad hlavou pouze hrdinům
  • Schopnost Viper Strike nově udělí poškození skrze imunitu vůči kouzlům (viz změna imunity)
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „Poison Attack působící na budovy“ na „+90 k poškození“
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+160 k poškození“ na „Poison Attack působící na budovy“

  [[visage]]
  • Schopnost Stone Form (resp. „pomocná schopnost“ Stone Form, kterou má sám Visage) nově vybere cílovou oblast a vyšle do ní Familiara, který je k ní nejblíže. Tento Familiar pak v oblasti použije samotnou schopnost Stone Form

  [[warlock]]
  • Talent na 15. úrovni byl změněn z „+60% k získaným zkušenostem“ na +50%
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „Golemové imunní vůči kouzlům“ na „100% odolnost vůči magii pro Golemy“

  [[weaver]]
  • Schopnost Shukuchi již neposkytuje efekt spěchu
  • Schopnost Shukuchi nově odstraňuje omezení maximální rychlosti pohybu, zajišťuje Weaverovi, že jej není možné zpomalit a také mu přidává 225 bodů k rychlosti pohybu (stále může procházet jednotkami)

  [[windrunner]]
  • Bonus k rychlosti útoku schopnosti Focus Fire byl navýšen ze 450 na 475 bodů
  • Talent na 20. úrovni byl změněn z „Neviditelnost při používání Windrun“ na „-20% z redukce poškození Focus Fire“
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „-20% z redukce poškození Focus Fire“ na „Neviditelnost při používání Windrun“

  [[winter_wyvern]]
  • Winter Wyvern a jí ovládané jednotky mohou nově udělit poškození nepřátelům, na které působí schopnost Winter's Curse

  [[witch_doctor]]
  • Schopnost Maledict již neprorazí imunitu vůči kouzlům (stále aplikuje debuff a nelze ji odstranit, ale nemá žádný efekt)

  [[skeleton_king:reworked]]
  • Poškození kostlivců schopnosti Mortal Strike bylo změněno z 35–40 na 30–35 bodů
  • Schopnost Vampiric Aura již neovlivňuje creepy (stále však ovlivňuje kostlivce)
  • Lifesteal schopnosti Vampiric Aura byl snížen z 18/22/26/30 na 6/12/18/24%
  • Schopnost Vampiric Aura nově poskytuje 6/12/18/24 bodů k poškození (poloviční hodnotu pro kostlivce)

  [[zuus]]
  • Spotřeba many schopnosti Nimbus (zajištěné předmětem Aghanim’s Scepter) byla navýšena z 275 na 325 bodů
  • Talent na 25. úrovni byl změněn z „+155 k poškození Arc Lightning“ na +145