Arcana комплект за Wraith King
Отключете The One True King при ниво 375
Завръщане към ерата на костите
В епоха, отдавна избледняла дори в собствената му памет, Остарион подхранвал похотта си към непреходния живот не със спектрална същност, а чрез почти неспирна жътва на кости. Стените на палата му били сформирани от пламтящи кости. Улиците, постлани с костите от какви ли не видове създания и всякакви врагове. А онези, все още подвластни на плътта, които влизали във владенията му, съблюдавали стриктна предпазливост, тъй като кралят преди всичко останало бил колекционер. И нищичко в „Империята от костите“ не припарвало нийде, без да прикове взора на немигащите му непоколебими очи.
Лоялните слуги Ви очакват
Истинската преданост не познава граници — дори отвъд воала на смъртта. The One True King пристига на бойното поле придружаван от своите оръженосци, персонализирани скелети за призоваване към Mortal Strike, окомплектовани с нов модел, анимации и ефекти.
Не ги оставайте да висят
Когато сте липсвали някому, светът иска да чества завръщането Ви. Покажете им, че техният възторг не е неоснователен и отвърнете, давайки „гепи“ на мнозина с нов персонализиран модел по време на сезона за бойния пропуск.
Втори стил за отключване
Malignant Rule
The One True King навеки разпростира пределите на своята империя.
Убийте 100 маркирани вражески герои, така че да ги отметнете от своя колекционерски списък и да отключите алтернативния стил Malignant Rule за този Arcana артикул, включващ вариация на цветовата тематика за ефектите му.
Пожънете покосени от Вас врагове след всяка победа, за да отключите втория стил. Проверявайте таблото по време на играта, за да видите кои герои са приемлив дан и прегледайте своята колекция в снаряжението на героя.
Arcana включва:
Съвсем нов модел и пиедестал
Моделът на Wraith King и пиедесталът за снаряжението са оголени до кокал и изцяло преработени в пълен набор с артикули, така че да отразят калцифицираното му величие от далеч отминалите времена, а за финал е окомплектован с персонализирани скелетни васали от Mortal Strike.
Персонализирани анимации и ефекти
Включва с пълен набор от чисто нови анимации, редом със съвсем нови ефекти за Wraithfire Blast, Reincarnation и критичните удари. Включва специален убийствен ефект за покосяване на герои с критичен удар.
Персонализирани активи за герой
Включва съвсем нов портрет за героя, икони за уменията и мини карта.
400+ нови Arcana ексклузивни гласови реплики
Кликнете, за да пуснете
Втори стил за отключване
Убийте 100 уникални вражески герои и съберете костите им, за да отключите алтернативния стил Malignant Rule.
Отключете The One True King при ниво 375