Introduserer

Spill av trailer

   Fjernkamp   Support   Disabler   Escape

Grimstroke er dyktig på å manipulere striden fra utkanten, der han studerer hver eneste bevegelse og vurderer hver linje, før han bestemmer seg for når han skal komme ut fra bekmørket for å uskadeliggjøre ofrene sine og binde dem sammen med et penselstrøk. Han fryder seg over å slippe løs fantomtreller for å plage motstandere, mens han avveier hvordan han kan slå ut flest mulig fiender med ett siste strøk.

Hans penselstrøk
maler din skjebne.

Grasiøs, sofistikert, listig og grusom – Grimstroke kanaliserer usle krefter gjennom det vanhellige blekket i hans runebindende pensel. Forberedt fra en ung alder til å bli en vokter av sitt folkeslag, men Grimstrokes vei til makten ble i stedet bygget på et offer han var altfor villig til å gjøre: livene til hele rasen hans. Fortært av den samme magien som var ment for å beskytte dem, eksisterer nå Grimstrokes folk kun som blekkaktige gjengangere, bunden til penselen til evig tid – deres forpinte skrik og viskøse former kommer tydelig frem i strøkene på hvert mørke maleri han skaper.

Grimstrokes evner

Stroke of Fate

Grimstroke maler en blekksti med penselen, noe som skader og hemmer fiender i kjølvannet. Skaden økes for hver fiende som blekket treffer.

Phantom's Embrace

Grimstroke kommanderer et fantom til å gripe tak i fienden, noe som skader og stilner dem. Hvis fantomet overlever gjennom hele grepvarigheten, gjør det stor skade ved å flenge offeret, og tilbakestiller nedkjølingen av Phantom's Embrace.

Ink Swell

Grimstroke dekker seg selv eller en alliert i blekk, noe som stilner målet mens det gir ekstra hastighet og gjør det immun mot angrep. Blekket skader fiender i nærheten over tid før den utløses, og skader og lammer i området i forhold til hvor mye skade som ble påført underveis.

Soulbind

Grimstroke binder sammen en fiendtlig helt til dens nærmeste allierte helt innen rekkevidde, noe som hindrer begge fra å bevege seg bort fra hverandre. Enhetsvalgte evner mot en bunden helt påvirker begge. Hvis forbindelsen brytes før varigheten utløper, blir det opprinnelige målet bundet til dets nærmeste allierte helt innen rekkevidde.