Introducerar

Spela trailer

   Avstånd   Support   Disabler   Escape

Grimstroke är skicklig på att manipulera striden från utkanten, läsa av varje rörelse och utvärdera varje linje, för att avgöra när han ska träda ut ur det bläckiga mörkret för att inaktivera sina offer och förbinda dem tillsammans med ett penseldrag. Han finner nöje i att släppa lös spöken till motståndares förtret, medan han försiktigt överväger hur han kan oskadliggöra flera fiender samtidigt med ett ödesdigert drag.

Hans penseldrag
utser ditt öde.

Graciös, sofistikerad, slug och grym – Grimstroke kanaliserar onda krafter genom det vanhelgade bläcket från hans runbindande pensel. Tränad från ung ålder för att bli en väktare för sitt folk, var Grimstrokes väg till makt istället byggt på uppoffringen som han allt för villigt gav: undergången för hans ras. Förtärd av den magi som han var menad att beskydda dem med, existerar nu Grimstrokes folk endast som bläckiga gengångare, för evigt bundna till hans pensel – deras plågsamma skrik och hemska skepnader syns i penseldragen på varje mörk målning han skapar.

Grimstroke - Förmågor

Stroke of Fate

Grimstroke målar en väg av bläck med sin pensel, vilket skadar och saktar ned fiender. Skadan ökar med varje fiende som bläcket träffar.

Phantom's Embrace

Framkallar ett spöke som snabbt rör sig mot en fiende och fäster sig när hon anländer. När spöket har fastnat gör den skada och tystar. Om hon överlever hela varaktigheten, åsamkar hon fienden stor skada och återställer cooldown på Phantom's Embrace.

Ink Swell

Grimstroke täcker sig själv eller en allierad enhet i bläck, vilket ökar dess förflyttningshastighet samtidigt som den tystas och blir immun mot attacker. Bläcket skadar fiender i närheten över tid innan den sprängs, vilket skadar och bedövar i proportion till hur mycket den skada gjorde under tiden.

Soulbind

Grimstroke förbinder en fiendehjälte med dess närmaste allierade hjälte inom förbindelseradien, och förhindrar de båda från att förflytta sig ifrån varandra. Alla riktade förmågor som en förbunden fiendehjälte åsamkas blir även den andra hjälten utsatt för. Om förbindelsen bryts innan varaktigheten är slut, förbinds den ursprungliga fiendehjälten på nytt till dess närmaste allierade hjälte inom räckhåll.