$2,874,380 USD
Tổng giải thưởng của The International sẽ được tăng 2.50 USD cho mỗi compendium được mua.
$325,620 cho đến chặng mục tiêu tiếp theo.
Di chuột qua từng mốc để xem giải thưởng được mở tại chặng đó.
Mục tiêu 1
$1,700,000
Mục tiêu 2
$1,850,000
Mục tiêu 3
$2,000,000
Mục tiêu 4
$2,200,000
Mục tiêu 5
$2,400,000
Mục tiêu 6
$2,600,000
Mục tiêu 7
$3,200,000
Xây dựng một đội hình ảo từ những người chơi tham gia The International. Trong quá trình họ thi đấu, đội hình ảo của bạn sẽ nhận được điểm. Khi kết thúc giải đấu, mỗi một đội ảo sẽ đem lại cho bạn một vật phẩm dựa trên thành tích của đội.
Các thẻ người chơi đại diện cho các game thủ tham gia The International sẽ rơi ra sau các trận đấu thường và Compendium. Thu thập các game thủ ưa thích của mình và đính họ vào trong sách để nhận phần thưởng!
Nhờ cộng đồng đã đạt được mục tiêu thứ năm, chủ sở hữu compendium đã có thể bình chọn xem người chơi nào sẽ tham gia vào giải đấu Solo Championship 8 người cũng như trận đấu siêu sao.
Vì tổng giải thưởng đã tăng lên, người chơi đã mở khóa và nhận được những phần thưởng sau:
- Thưởng 125% điểm Battle
- Thêm kiểu dáng mới cho thú vận chuyển Smeevil
- Giao diện HUD International
- Sáu cử động khiêu khích mới
- Giải đấu Solo Championship tám người tại The International.
The Interactive Compendium is a virtual passport that keeps you up to date with The International -- and gives you unprecedented access to the tournament as it develops. Compete with other fans for fun and bragging rights by predicting match outcomes and stats. Receive virtual item drops while watching matches. Best of all, have your say in assembling the 2013 All Star team: Vote for 10 of your favorite players from any team and the winners will play in a showmatch at The International.
As the tournament evolves, so too will your courier. Reveal new features for your courier by spectating The International matches, granting you new ways to customize its appearance and show off to your friends.
The $1.6 million prize pool for The International is now just the beginning. For every purchase of an Interactive Compendium, 25% of the price will go directly into the prize pool.
The Compendium is a living document. From the Qualifiers to the Grand Finals, it will continually grow and evolve as The International progresses, adding new prizes, new polls, and new ways to interact with the tournament. Be a part of Dota 2 history.
English (Anh)  |  Español (Tây Ban Nha)  |  Deutsch (Đức)  |  Français (Pháp)  |  Русский (Nga)  |  简体中文 (Trung giản thể)  |  Português (BR)