Přivítejte hrdinu
  Na blízko   Carry   Initiator   Disabler   Durable
Bůh války Mars stojí v čele každého útoku, odkud chráněn obřím štítem napichuje nepřátele na své legendární kopí. A když konečně narazí na sobě hodného oponenta, oddaní kopiníci kolem zformují arénu, ze které není úniku. Netřeba dodávat, že v téhle aréně určuje pravidla bitvy Mars a místní publikum je vždy na jeho straně.
VĚK STARÝCH BOHŮ SE NACHÝLIL KE KONCI
Mars, prvorozený syn nebes, strávil věčnost válčením a sledováním válek vedených ve svém jménu. Ať už to však byly války za účelem dobývání nebo msty, oprávněné nebo neoprávněné, všechny skončily krveprolitím. Stejně jako jeho otec Zeus, ani Mars v tomto uspokojování svých nejnižších potřeb neviděl nic špatného a zkázu nechávanou za sebou přehlížel. Nicméně stalo se, že přišel den, kdy mu válčení pro nic za nic přestalo stačit. A hle, řešení bylo nasnadě: musí vést válku, která má skutečný smysl a inspiruje k něčemu víc než jenom barbarství a utrpení. Nyní si tedy bůh války nárokuje prvotní právo a chystá se spálit starý panteon a z jeho popela vybudovat nové impérium.

Schopnosti

Spear of Mars

Mars vrhne své pověstné kopí, které udělí poškození všem nepřátelům stojícím mu v cestě. Když kopí zasáhne nepřátelského hrdinu, propíchne jej a odhodí dozadu. Pokud tento hrdina narazí do stromu, budovy nebo útesu, bude zde na kopí nabodnut a omráčen.

God's Rebuke

Mars udeří nepřátele před sebou svým štítem, čímž je odhodí a udělí jim kritický zásah odvíjející se od jeho útoku. Tato schopnost nemůže minout, a pokud jsou jí udeřeni nepřátelští hrdinové, utrží bonusové poškození.

Bulwark

Mars se chrání svým masivním štítem, a blokuje tak část fyzického poškození přicházejícího zepředu nebo ze stran.

Arena of Blood

Kolem Marse vyroste improvizovaná aréna ohraničená nemrtvými válečníky Popelavé legie, kteří blokují nepřátelské útoky a pohyb. Pokud se nepřátelský hrdina přiblíží k vnitřnímu okraji arény, utrží poškození a bude odhozen zpět do středu.