Spící síly se probouzí
Sevření zimy povoluje
a nejčasnější barvy nového života začínají prosvítat skrze zbytky sněhu na bojišti. Jak začínají chladné dny ustupovat, ve vzduchu začínají vířit tajemné síly, jež nestojí ani na jedné straně konfliktu. Blíží se totiž svátek New Bloom, čas chaosu a hodnotných odměn, který má připravit půdu pro nadcházející velké boje.
Rok bestie přichází
Bestie povstává
Každé dítě zná tento příběh. Každý rok, když už jsou temnota a chlad staré zimy na ústupu, začnou ve vzduchu vířit divoké energie, jež dřímaly několik dlouhých měsíců. A ve chvíli, kdy díky těmto energiím začnou kvést nové květiny, zformuje svou podobu bestie toužící ukojit svou divokost a neskutečný hlad. Avšak stejná energie, jež naplňuje toto hrůzostrašné stvoření neobyčejnou silou, jej také přetváří na zdroj zářivého nefritu, který lze směnit za unikátní předměty. Ale bestie se jen tak nedá.
Cykly hrůzy
Zjevení a zmizení bestie jsou od přírody cyklická a přidávají na záhadnosti samotné bestie – přelétavého tvora schopného dlouze hlídkovat kolem svého neznámého teritoria rozptýleného po celém prostoru a času. A tak se bestie může na dlouhé dny vypařit, pravděpodobně, aby pronásledovala narušitele v jiném čase v jiné dimenzi, a pak se náhle vrátit plná energie. Ti, kteří se pokouší bestii skolit, musí oplývat ostražitostí a trpělivostí a musí umět zaútočit přesně v ten vzácný okamžik, kdy se bestie znovu objeví.
Příprava na bitvu
Postavit se tváří v tvář bestii nevyžaduje jenom kuráž, ale také přípravu. Udělit smrtící ránu jejímu magickému vzezření bude vyžadovat nejen konvenční zbraně, ale též nástroje vyrobené speciálně pro tuto příležitost. Během trvání svátku New Bloom budou moci hrdinové, pokračující ve svých neutuchajících bojích, nalézat Flamesalt Ingoty. Tyto zlaté úlitky se v rukou zkušených řemeslníků mohou proměnit v řadu nástrojů čítajících i nejrůznější výbušniny schopné znehybnit, zmást nebo udělit poškození bestii.
Přízeň štěstěny
Odhodlali jste se postavit bestii? Zvažte zakoupení Přízně štěstěny, talismanu, s jehož pomocí budete dočasně nalézat více Ingotů a získáte šanci nalézt tokeny Jade, jež lze proměnit za Bloom Bounty, dárek nevyžadující klíč.
Karmínové balíčky
Občas hrdinové naleznou Karmínové balíčky, které mohou obsahovat několik Flamesalt Ingotů tolik potřebných pro boj s bestií nebo dokonce tokeny Jade!
Odměňte se tvrdou dřinu
Několik předmětů, které můžete získat
Vytvořte unikátní předměty pomocí receptů speciálních pro svátek New Bloom
Problémy s nepřáteli? Nechte na ně dohlédnout Fishwardy
Beast of the Vermilion Wilds je připravena na bitvu
A na nejurputnější bojovníky s bestií čeká
vzácný kurýr REDHOOF
Osm stínů štěstí
Oběť z Vaší zbrojnice
Ochabující chlad nejenže vyvolává barbarství bestie, ale též probouzí esenci štěstí. A tak nastal čas, abyste připravili svou oběť Osmi stínům štěstí! Zbavte se svých nešťastných předmětů, tupých mečů nebo kurýrů získaných v tragické bitvě tím, že je ze své zbrojnice přidáte k oběti. Avšak pozor, jakmile předmět přidáte k oběti, už jej nelze vzít zpět.
Vyzkoušejte štěstí
Osm stínů štěstí se sbíhá, jak se jim zachce. A občas, v ten nejnepravděpodobnější den, se nejenže sejdou, ale zároveň s radostí přijmou i špatné předměty jim obětované. Pokud oběť zhodnotí jako dostatečnou, možná se na Vás usmějí a odmění Vás vzácným brněním a materiály, v horším případě několika Flamesalt Ingoty potřebnými pro boj s bestií. Avšak žádná oběť nebude přehlédnuta!
Znovuzrozené bojiště
S příchodem svátku New Bloom se pole zjizvené boji probouzí z dlouhého spánku. A je jiné, nové kvítky zdobí stromy, jež se stále třesou kvůli ustupujícím chladným větrům, a lampiony osvětlují cesty, na které shlíží monumenty ušlechtilých šelem a po kterých probíhají chrabří hrdinové toužící po tom smáčet tuto svěží zem čerstvou krví nepřátel.