Sluimerende krachten roeren zich
De grip van de winter verslapt,
en de eerste kleuren van het aangebroken leven beginnen zich over het slagveld te spoelen. Malafide krachten die niet zijn verbonden met goed of kwaad beginnen zich te roeren terwijl de koude dagen langer worden. Nu komt het New Bloom Festival, een tijd van grote chaos en grotere beloningen, gedoemd om het podium te worden voor de komende worstelingen.
De komst van het Year Beast
Het beest verschijnt
Elk kind kent het verhaal. Ieder jaar als de donkere en koude winter over zijn piek is, beginnen wilde krachten die hebben gesluimerd door de lange maanden te draaien en te kolken. Uit dit moeras van Eldritch-kracht, als de eerste bloemen beginnen te bloeien, neemt het Year Beast vorm aan om zijn wildheid en honger te laten bulderen. Maar dezelfde bron dat het schepsel doordrenkt met vreselijke kracht vult ook zijn wezen met sprankelende Jade, klaar om te worden besteed aan unieke wapens als het kan worden gewonnen uit zijn lichaam.
Cycli van terreur
Het komen en gaan van het Year Beast is van nature cyclisch. Het is een mysterieus wezen, vluchtig en met de neiging om lange patrouilles te lopen in zijn vreemde, onbekende territorium, verdeeld over zowel tijd als ruimte. Het kan voor dagen verdwijnen, waarbij het misschien wel de voetsporen van zijn voorganger volgt door de sluier van de tijd, om enkel verfrist en vernieuwd opnieuw te verschijnen, alsof er geen tijd voorbij is gegaan. Zij die zich hopen te verdedigen tegen het Year Beast moeten zowel voorzichtig als geduldig zijn en toeslaan op de zeldzame momenten waarop het wezen besluit zichzelf te tonen.
Klaar voor de strijd
Het Year Beast confronteren vereist een zorgvuldige voorbereiding. Om haar betoverde huid te beschadigen zal het gebruik van zowel conventionele instrumenten evenals meer doelgericht gebouwde bewapening nodig zijn. Tijdens de New Bloom, terwijl helden genieten van hun eeuwenoude conflicten en wrok, kunnen zij Flamesalt Ingots vinden. In de handen van een ondernemende ambachtsman, kunnen deze Ingots worden gevormd tot verschillende snuisterijen, waaronder een groot aantal krachtige explosieven die in staat zijn om af te leiden, schade toe te brengen of het Year Beast uit te schakelen.
Fortune's Favor
Vastbesloten om het Year Beast onder ogen te zien? Overweeg dan om een Fortune's Favor te kopen, een gelukstalisman waar je tijdelijk meer Ingots mee verdient en je Jade Tokens mee kunt vinden die je vervolgens in kunt ruilen voor Bloom Bounty's zonder slot.
Crimson Parcels
Van tijd tot tijd vinden helden Crimson Parcels, die kleine hoeveelheden Flamesalt Ingots of zelfs Jade Tokens kunnen bevatten voor je gevecht tegen het Year Beast!
Beloon jezelf met jade
Een aantal van de voorwerpen die je kunt ontvangen
Maak unieke uitrustingen met New Bloom-recepten
Houd je vijanden in de gaten met de Fishward
De Beast of the Vermilion Wilds is klaar voor de strijd
En voor de krachtigste vijanden van het Year Beast:
de ongrijpbare REDHOOF-KOERIER
De acht tinten van fortuin
Een offer uit je arsenaal
Net als de vervagende kilte de wreedheid van het Year Beast oproept, zo ontwaakt het ook een essentie van welvarend geluk. De tijd is gekomen om je eerbetoon voor te bereiden voor de acht tinten van fortuin! Vaag je pechartikelen, je noodlottige wapens en koeriers verdiend in tragische strijd weg door ze te verwijderen uit je arsenaal en ze toe te voegen aan je offer. Wees op je hoede: als je eenmaal hebt gekozen voor een item uit je arsenaal en dit in je offer hebt geplaatst dan kan het niet worden teruggevorderd.
Fickle Fortune's Smile
De acht tinten van fortuin komen en gaan in een opwelling. Op de zeldzame dag dat hun impulsieve aard ze ziet samenkomen, zullen ze blij alle slechte geluk accepteren dat voor hun neergezet wordt. Als ze je offer als voldoende en overvloedig beoordelen zullen ze je toelachen en misschien belonen met zeldzame bepantsering en materialen of Flamesalt Ingots om het Year Beast te bestrijden. Hoewel je mogelijk afscheid neemt van een verleden calamiteit zal een dergelijk offer nooit onbeloond blijven.
De herboren arena
Met de komst van de nieuwe bloei ontwaakt het gebied van de strijd uit zijn lange slaap. Het is een getransformeerde wereld. Vroege bloesems bedekken de bomen die rillen in de afnemende kou. In deze donkere dagen verlichten papieren lantaarns de paden waar nobele beesten uitzien naar het komende jaar. Stoutmoedige helden trekken over het vernieuwde land om hun kracht op te offeren aan de strijd.