DOTA 2 — Регистрации за MAJORS и MINORS
Обзор / Отборни състави / Играчи / Управители
Първа фаза приключи:
Monday, 22-Jan-18 17:00:00 PST
Втора фаза приключи:
Monday, 05-Feb-18 17:00:00 PST
Този сайт се използва за регистриране на отбори и грачи в предстоящите Minors и Majors.

Също така можете да проверите текущия статус на отбор или видите последните значителни приети покани.

ЧЗВ
КАК ДЕЙСТВА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ПРОЦЕС?
Има две регистрационни фази:

Първа фаза

  • Управителите могат да пререгистрират отбори от предходния период;
  • Управителите могат да канят повторно играчи към своя отбор или да ги премахват от него;
  • Играчите могат да виждат и приемат покани към техния предходен отбор;
  • Играчите могат да се премахват самостоятелно от техния предходен отбор;
  • В края на първа фаза всички играчи, които са повторно поканени към техния предходен отбор, биват премахнати.

Втора фаза

  • Играчите вече не могат да бъдат освобождавани;
  • Управителите могат регистрират нови отбори;
  • Управителите могат да канят всякакви достъпни играчи към своите регистрирани отбори;
  • Играчите могат да виждат и приемат техните покани;
  • В края на втора фаза всички неприети покани се отказват и съставите биват заключени.
КАКВО Е НУЖНО ДА СТОРЯ, КАТО ИГРАЧ?
Нужно е да се регистрирате на страницата за играчи.
АКО СЪМ СЕ РЕГИСТРИРАЛ ПРЕДИ, НУЖНО ЛИ Е ДА ГО СТОРЯ ОТНОВО?
Да. Нужно е играчите да се регистрират през всеки такъв период.
КАКВО Е НУЖНО ДА СТОРЯ, КАТО УПРАВИТЕЛ?
Нужно е да пререгистрирате съществуващ отбор, на който сте управител (в „Първа фаза“). Или да създадете нов такъв в клиента, както и да го регистрирате (във „Втора фаза“). След като сте сторили това, е нужно да поканите регистрирани играчи към своя отбор. По този начин до края на втората фаза да разполагате със състав от пет играча, които са приели поканите.
МОЖЕ ЛИ ДАДЕН ИГРАЧ, КОЙТО Е БИЛ ПРЕМАХНАТ ОТ НЯКОЙ ОТБОР, ДА БЪДЕ ПОКАНЕН ПОВТОРНО?
Да. До всеки регистриран играч, който все още не е приел някоя покана, може да бъде изпратена такава във втора фаза.
КОГА СЕ ОТВАРЯ РЕГИСТРАЦИЯТА?
Първа фаза е отворена сега. По-горе можете да видите кога приключва първата и втората фаза.
РЕГИСТРАЦИЯТА ВАЖИ ЛИ ЗА MAJORS И MINORS?
Да.
КОГА Е СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ, ПРЕЗ КОЙТО СЪСТАВИТЕ СЕ ОТКЛЮЧВАТ? Обновено!
Следващият регистрационен период, ще стартира след завършването на International 2018.
МОЖЕ ЛИ ДАДЕН ИГРАЧ ДА НАПУСНЕ ОТБОР, СЛЕД КАТО Е ПРИЕЛ ПОКАНА?
Не. След като даден играч е приел покана, той става заключен към състава на този отбор, докато трае регистрационният период.
ИМА ЛИ ЗАМЕСТВАЩИ ИГРАЧИ?
Заместниците не са част от регистрационния процес. Възможно е използването им в Major или Minor да наложи точково наказание (вижте ЧЗВ относно Majors и Minors).
АМИ ЗАМЕСТВАЩИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ПЕРИОД? Ново!
По време на регистрационния период (преди крайния период на „Втора фаза“, посочен по-горе) няма наказания за играене със заместващи.
АМИ АКО Е НУЖНО ДА НАПРАВИМ ПРОМЕНИ ПО СЪСТАВА СЛЕД ЗАКЛЮЧВАНЕТО?
Играенето със състав, който е значително различен от регистрирания такъв ще наложи точкови наказания, подобно на това да използвате заместници (вижте ЧЗВ относно Majors и Minors).
МОЖЕ ЛИ ОТБОРНА ПОКАНА ДА БЪДЕ ОТКАЗАНА?
Да, но само ако играчът все още не я е приел. След като даден играч приеме покана, той не може да бъде премахнат от отбора.
МОЖЕ ЛИ ДАДЕН ИГРАЧ ДА БЪДЕ ПОКАНЕН КЪМ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТБОР?
Да, но може да приеме само една от тези покани.
НУЖНО ЛИ Е ДА ОБНОВЯВАМЕ И СВОИТЕ ОТБОРИ В КЛИЕНТА ПРЕДИ КРАЙНИЯ СРОК?
Не. Ние ще обновим отборите в клиента, така че да пасват на регистрационния списък в края на втора фаза.