DOTA 2 — Регистрации за MAJORS и MINORS
Обзор / Отборни състави / Играчи / Управители
Първа фаза приключи:
Friday, 22-Sep-17 17:00:00 PDT
Втора фаза приключи:
Tuesday, 03-Oct-17 17:00:00 PDT
Този сайт се използва за регистриране на отбори и грачи в предстоящите Minors и Majors.

Също така можете да проверите текущия статус на отбор или видите последните значителни приети покани.

ЧЗВ
КАК ДЕЙСТВА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ПРОЦЕС? Ново!
Този сезон малко сме променили как действа процеса. Все още има две регистрационни фази. Но вече няма изрична фаза за освобождаване и добавяне на играчи. Вместо това процесът изглежда така:

Първа фаза

  • Управителите могат да пререгистрират отбори от предходния период;
  • Управителите могат да канят повторно играчи към своя отбор или да ги премахват от него;
  • Играчите могат да виждат и приемат покани към техния предходен отбор;
  • Играчите могат да се премахват самостоятелно от техния предходен отбор;
  • В края на първа фаза всички играчи, които са повторно поканени към техния предходен отбор, биват премахнати.

Втора фаза

  • Играчите вече не могат да бъдат освобождавани;
  • Управителите могат регистрират нови отбори;
  • Управителите могат да канят всякакви достъпни играчи към своите регистрирани отбори;
  • Играчите могат да виждат и приемат техните покани;
  • В края на втора фаза всички неприети покани се отказват и съставите биват заключени.
КАКВО Е НУЖНО ДА СТОРЯ, КАТО ИГРАЧ? Ново!
Нужно е да се регистрирате на страницата за играчи.
АКО СЪМ СЕ РЕГИСТРИРАЛ ПРЕДИ, НУЖНО ЛИ Е ДА ГО СТОРЯ ОТНОВО? Ново!
Да. Нужно е играчите да се регистрират през всеки такъв период.
КАКВО Е НУЖНО ДА СТОРЯ, КАТО УПРАВИТЕЛ? Ново!
Нужно е да пререгистрирате съществуващ отбор, на който сте управител (в „Първа фаза“). Или да създадете нов такъв в клиента, както и да го регистрирате (във „Втора фаза“). След като сте сторили това, е нужно да поканите регистрирани играчи към своя отбор. По този начин до края на втората фаза да разполагате със състав от пет играча, които са приели поканите.
МОЖЕ ЛИ ДАДЕН ИГРАЧ, КОЙТО Е БИЛ ПРЕМАХНАТ ОТ НЯКОЙ ОТБОР, ДА БЪДЕ ПОКАНЕН ПОВТОРНО? Обновено!
Да. До всеки регистриран играч, който все още не е приел някоя покана, може да бъде изпратена такава във втора фаза.
КОГА СЕ ОТВАРЯ РЕГИСТРАЦИЯТА? Обновено!
Първа фаза е отворена сега. По-горе можете да видите кога приключва първата и втората фаза.
РЕГИСТРАЦИЯТА ВАЖИ ЛИ ЗА MAJORS И MINORS? Ново!
Да.
КОГА Е СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ, ПРЕЗ КОЙТО СЪСТАВИТЕ СЕ ОТКЛЮЧВАТ? Обновено!
Ще има друг регистрационен период, който ще започне в началото на 2018.
МОЖЕ ЛИ ДАДЕН ИГРАЧ ДА НАПУСНЕ ОТБОР, СЛЕД КАТО Е ПРИЕЛ ПОКАНА? Ново!
Не. След като даден играч е приел покана, той става заключен към състава на този отбор, докато трае регистрационният период.
ИМА ЛИ ЗАМЕСТВАЩИ ИГРАЧИ? Обновено!
Заместниците не са част от регистрационния процес. Възможно е използването им в Major или Minor да наложи точково наказание (вижте ЧЗВ относно Majors и Minors).
АМИ АКО Е НУЖНО ДА НАПРАВИМ ПРОМЕНИ ПО СЪСТАВА СЛЕД ЗАКЛЮЧВАНЕТО? Обновено!
Играенето със състав, който е значително различен от регистрирания такъв ще наложи точкови наказания, подобно на това да използвате заместници (вижте ЧЗВ относно Majors и Minors).
МОЖЕ ЛИ ОТБОРНА ПОКАНА ДА БЪДЕ ОТКАЗАНА?
Да, но само ако играчът все още не я е приел. След като даден играч приеме покана, той не може да бъде премахнат от отбора.
МОЖЕ ЛИ ДАДЕН ИГРАЧ ДА БЪДЕ ПОКАНЕН КЪМ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТБОР?
Да, но може да приеме само една от тези покани.
НУЖНО ЛИ Е ДА ОБНОВЯВАМЕ И СВОИТЕ ОТБОРИ В КЛИЕНТА ПРЕДИ КРАЙНИЯ СРОК?
Не. Ние ще обновим отборите в клиента, така че да пасват на регистрационния списък в края на втора фаза.